КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25.10.2011 р. N 1170

Про обласну міжвідомчу робочу групу з розроблення проекту програми зайнятості населення Київської області на 2012 - 2013 роки

Відповідно до законів України "Про зайнятість населення", "Про місцеві державні адміністрації":

1. Утворити обласну міжвідомчу робочу групу з розроблення проекту програми зайнятості населення Київської області на 2012 - 2013 роки (далі - робоча група) у складі згідно з додатком 1.

2. Затвердити положення про обласну міжвідомчу робочу групу з розроблення проекту програми зайнятості населення Київської області на 2012 - 2013 роки згідно з додатком 2.

3. Райдержадміністраціям і міськвиконкомам (міст обласного значення):

3.1. утворити відповідні міжвідомчі робочі групи із розроблення районних та міських проектів програм зайнятості населення на 2012 - 2013 роки;

3.2. проекти районних і міських програм зайнятості населення на 2012 - 2013 роки подати на розгляд відповідним радам до 25 листопада 2011 року.

4. Робочій групі розробити у встановленому порядку проект програми зайнятості населення Київської області на 2012 - 2013 роки та подати на розгляд голові облдержадміністрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Подашевську Т. Л.

 

Голова адміністрації

А. Й. Присяжнюк

 

Додаток 1
до розпорядження Київської обласної державної адміністрації
25.10.2011 N 1170

СКЛАД
обласної міжвідомчої робочої групи з розроблення проекту програми зайнятості населення Київської області на 2012 - 2013 роки

Подашевська
Тетяна Леонтіївна

- заступник голови облдержадміністрації, керівник робочої групи

Мацько
Сергій Вікторович

- заступник начальника Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, заступник керівника робочої групи

Шаян
Леонід Павлович

- перший заступник директора обласного центру зайнятості, заступник керівника робочої групи

Петруньок
Віта Володимирівна

- начальник відділу з питань зайнятості населення та умов праці Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, секретар робочої групи

Члени робочої групи:

Василинець
Ренард Дмитрович

- начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги Головного управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Воронін
Віктор Геннадійович

- голова Київської обласної організації роботодавців, промисловців і підприємців (за згодою)

Копитько
Геннадій Сергійович

- завідуючий відділом з питань соціально-економічного і правового захисту працівників облпрофради (за згодою)

Кушніренко
Тамара Михайлівна

- заступник начальника Головного управління житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації

Лисенко
Ігор Едуардович

- заступник начальника Головного управління освіти і науки облдержадміністрації

Лішкевич
Наталія Альфредівна

- начальник відділу правової та кадрової роботи обласного відділення Фонду України соціального захисту інвалідів (за згодою)

Лосєв
Володимир Опанасович

- заступник начальника управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації

Міщук
Василь Григорович

- заступник начальника відділу туризму, охорони культурної спадщини та культурно просвітницької роботи управління культури і туризму облдержадміністрації

Панчук
Світлана Сергіївна

- начальник відділу сприяння зайнятості, розвитку молодіжного руху та інформаційної політики Комунального закладу Київської обласної ради "Центр сприяння розвитку молоді Київської області" (за згодою)

Свінцицький
Генріх Іванович

- заступник начальника Головного управління економіки облдержадміністрації-начальник управління стратегічного планування

Стретович
Сергій Анатолійович

- начальник сектору з соціально-виховної та психологічної роботи управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в м. Києві та Київській області

Шолох
Василь Васильович

- начальник відділу економічного аналізу та прогнозування Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Якубчук
Наталія Іванівна

- начальник управління статистики праці Головного управління статистики у Київській області

Яременко
Лариса Михайлівна

- заступник начальника відділу статистики, моніторингу та прогнозування Київського обласного центру зайнятості.

 

Заступник голови -
керівник апарату адміністрації

А. С. Спаський

 

Додаток 2
до розпорядження Київської обласної державної адміністрації
25.10.2011 N 1170

ПОЛОЖЕННЯ
про обласну міжвідомчу робочу групу з розроблення проекту програми зайнятості населення Київської області на 2012 - 2013 роки

1. Загальні положення

1.1. Обласна міжвідомча робоча група з розроблення проекту програми зайнятості населення Київської області на 2012 - 2013 роки (далі - робоча група) - це тимчасовий орган, який утворюється розпорядженням голови облдержадміністрації з представників головних управлінь, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів облдержадміністрації, обласних організацій, об'єднань роботодавців і профспілок (далі - структурних підрозділів облдержадміністрації та громадських об'єднань) для розроблення програми зайнятості населення Київської області на 2012 - 2013 роки (далі - обласна програма зайнятості населення).

1.2. У своїй роботі робоча група керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями голови облдержадміністрації та цим положенням.

2. Основним завданням робочої групи є:

2.1. проведення організаційних і практичних заходів щодо розроблення обласної програми зайнятості населення, узгодження її у Міністерстві соціальної політики України та подання на розгляд голові облдержадміністрації у встановленому порядку.

3. Відповідно до покладених завдань робоча група:

3.1. розглядає на засіданнях і приймає рішення щодо підготовки погоджених заходів для здійснення політики зайнятості та врахування їх в обласній програмі зайнятості населення;

3.2. надає організаційно-методичну допомогу та проводить наради з представниками відповідних робочих груп райдержадміністрацій і міськвиконкомів (міст обласного значення) з організаційно-методичних питань щодо розроблення районних і міських програм зайнятості населення.

4. Робоча група має право:

4.1. залучати у встановленому порядку працівників структурних підрозділів облдержадміністрації та громадських об'єднань (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, пов'язаних із розробленням обласної програми зайнятості населення;

4.2. одержувати у встановленому порядку від структурних підрозділів облдержадміністрації та громадських об'єднань матеріали, що стосуються розроблення обласної програми зайнятості населення, та заслуховувати на своїх засіданнях представників зацікавлених сторін з питань, що належать до їх компетенції.

5. Організація роботи робочої групи

5.1. Робочу групу очолює її керівник, який за посадою є відповідним заступником голови Київської облдержадміністрації відповідно до розподілу обов'язків між головою, першим заступником голови, заступниками голови та заступником голови - керівником апарату Київської обласної державної адміністрації.

Керівник робочої групи має двох заступників.

5.2. Основною формою роботи робочої групи є засідання, які проводяться згідно з календарним планом, затвердженим керівником робочої групи.

5.3. Головує на засіданнях робочої групи її керівник, а у разі його відсутності - один із заступників керівника.

5.2. Для участі у засіданнях робочої групи можуть бути запрошені представники райдержадміністрацій і міськвиконкомів (міст обласного значення), структурних підрозділів облдержадміністрації та громадських об'єднань, засобів масової інформації області.

5.3. Робоча група у межах своїх повноважень приймає рішення, організовує і контролює їх виконання. Засідання робочої групи є правомочними коли на ньому присутні не менше половини її членів.

Рішення робочої групи вважається прийнятим коли його підтримало більшість членів робочої групи, присутніх на засіданні. За підсумками засідання оформлюється протокол, який підписує керівник робочої групи або у разі його відсутності відповідний заступник. Рішення робочої групи мають рекомендаційний характер.

5.4. Керівник та члени робочої групи працюють на громадських засадах.

5.5. Організаційне і матеріально-технічне забезпечення діяльності робочої групи в установленому порядку здійснює Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації і Київський обласний центр зайнятості.

 

Заступник голови -
керівник апарату адміністрації

А. С. Спаський

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали