РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 10.03.2010 р. N 85

Про обласну програму діагностики, лікування та профілактики вірусних гепатитів на 2010 - 2014 роки

На виконання законів України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про захист населення від інфекційних хвороб", відповідно до статей 13, 22 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з метою покращення діагностики, лікування вірусних гепатитів та профілактики захворюваності, інвалідності:

1. Схвалити обласну програму діагностики, лікування та профілактики вірусних гепатитів на 2010 - 2014 роки (далі - Програма), що додається.

2. Управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації подати Програму на затвердження обласній раді в установленому порядку.

3. Управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації щороку при формуванні обласного бюджету передбачати цільові асигнування на реалізацію заходів Програми в межах асигнувань, передбачених бюджетом, та за рахунок позабюджетних коштів.

4. Районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам рад міст обласного значення забезпечити виконання Програми.

5. Виконавцям про хід виконання заходів Програми інформувати управління охорони здоров'я облдержадміністрації щороку до 20 грудня.

6. Управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації:

6.1. Здійснювати координацію заходів з виконання Програми в області, а у разі потреби подавати облдержадміністрації пропозиції щодо внесення змін і доповнень.

6.2. Узагальнену інформацію про виконання заходів Програми подавати обласній державній адміністрації щороку до 30 грудня.

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Торкунова О. М.

 

В. о. голови адміністрації

Ю. Благодир


 

Додаток
до розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
10.03.2010 N 85


Обласна програма
діагностики, лікування та профілактики вірусних гепатитів на 2010 - 2014 роки

Загальні положення

Вірусні гепатити за ступенем негативного впливу на здоров'я населення та масштабами захворюваності домінують у структурі інфекційної патології. На цю групу інфекційних хвороб припадає близько 30 відсотків захворювань.

Інтенсивність поширення будь-якого інфекційного захворювання визначається кількістю активних джерел інфекції серед сприйнятливого населення, тому напруженість епідемічного процесу при вірусних гепатитах залежить від чисельності носіїв збудників вірусних гепатитів. Заходи, що вживаються в Україні, не забезпечують надійної профілактики інфікування при переливанні крові та її компонентів через недостатнє лабораторне обстеження. Значно покращити епідемічну ситуацію можливо за допомогою профілактичних щеплень осіб груп підвищеного ризику, але цей засіб контролю інфекції недостатньо застосовується в області. Масштаби імунізації населення області проти вірусних гепатитів не відповідають епідемічній ситуації.

Захворюваність на неверифіковані хронічні гепатити в Україні постійно зростає. З 1993 року по 2005 рік захворюваність на вперше виявлені хронічні гепатити зросла з 35,9 до 67,6 на 100 тисяч населення.

Упродовж останніх п'яти років значно зросла кількість хворих на хронічні гепатити. В 2003 році у Рівненській області було зареєстровано 4200 хворих, а в 2008 кількість хворих збільшилася в понад два рази і становила 8544 хворих.

Смертність від хронічних гепатитів в області за останні п'ять років збільшилась в понад два рази і становить 0,2 на 10 тисяч населення.

При несвоєчасному призначенні лікування хронічний гепатит переходить в цироз печінки, і цей процес є вже незворотнім станом, який призводить до інвалідності і потребує єдиної ефективної стратегії лікування - пересадки печінки.

Кількість пацієнтів з цирозами печінки за цей період збільшилась в понад два рази. У 2008 році на цирози печінки хворіла 1881 особа, з них 1/3 протягом року померла.

Несприятлива епідемічна ситуація з вірусних гепатитів в області, високий рівень захворюваності, який призводить до інвалідності, недостатня матеріально-технічна база й обмежені можливості в проведенні лабораторних і інструментальних досліджень, висока вартість препаратів інтерферону для лікування хворих на гепатити вимагають вжиття невідкладних заходів.

Мета Програми

Метою Програми є зменшення рівня захворюваності населення області на вірусні гепатити B і C, попередження інвалідизації і летальності, пов'язаної з розвитком ускладнень (цироз печінки, первинна гепатоцелюлярна карцинома), покращення діагностики.

Шляхи розв'язання проблеми

Для зменшення рівня захворюваності, попередження івалідизації, профілактики та лікування хворих на вірусні гепатити необхідно здійснити комплекс таких заходів:

створити реєстр хворих на вірусні гепатити;

розробити методичні рекомендації щодо раннього виявлення вірусних гепатитів;

відкрити гепатологічні кабінети у центральних районних лікарнях;

впровадити сучасні методи діагностики;

впровадити сучасні протоколи лікування гепатитів згідно з міжнародними рекомендаціями;

забезпечити обласний лікувально-діагностичний гепатологічний центр сучасними високоефективними препаратами.

Очікувані результати реалізації Програми:

зниження рівня захворюваності на гострий вірусний гепатит B у 2 - 3 рази;

стабілізація захворюваності на гострий вірусний гепатит C;

зниження рівня інвалідизації від вірусних гепатитів;

зниження рівня смертності від цирозу і раку печінки.

Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми у 2010 - 2014 здійснюватиметься за рахунок коштів обласного бюджету та місцевих бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Заходи щодо реалізації Програми

N
пор.

Найменування заходів

Термін виконання

Виконавці

1.

Створити реєстр хворих на вірусні гепатити

2010 - 2011 роки

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

2.

Розробити методичні рекомендації щодо раннього виявлення вірусних гепатитів

2010 - 2011 роки

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, обласний лікувально-діагностичний гепатологічний центр

3.

Налагодити подання інформації про захворюваність на хронічні вірусні гепатити центральними районними та міськими лікарнями обласному лікувально-діагностичному гепатологічному центру

Постійно

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, центральні районні та міські лікарні

4.

Впровадити обов'язкове обстеження вагітних на наявність маркерів вірусних гепатитів з метою профілактики первинних хронічних гепатитів у дітей

Постійно

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

 

5.

Відкрити гепатологічні кабінети у центральних районних лікарнях

2010 - 2011 роки

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення, центральні районні лікарні

6.

Налагодити сучасну лабораторну діагностику вірусних гепатитів з використанням полімеразної ланцюгової реакції та методу імуноферментного аналізу

2010 - 2011 роки

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, ДЗ "Обласна санітарно-епідеміологічна станція", центральні районні та міські лікарні

7.

Впровадити сучасні протоколи лікування гепатитів згідно з міжнародними рекомендаціями

2010 рік

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, обласний лікувально-діагностичний гепатологічний центр

8.

Забезпечити лікування відповідними препаратами хворих, які потребують призначення противірусної терапії

2010 - 2014 роки

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, обласний лікувально-діагностичний гепатологічний центр, райдержадміністрації

9.

З метою зниження захворюваності на вірусний гепатит B продовжити в установленому порядку проведення активної імунізації новонароджених та груп високого епідемічного ризику

2010 - 2014 роки

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення, центральні районні та міські лікарні

10.

Забезпечити проведення:
щеплень проти вірусного гепатиту B медичним працівникам;
комбінованої терапії пегільованими інтерферонами та рибавіринами у разі захворювання на вірусні гепатити

2010 - 2014 роки

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення, центральні районні та міські лікарні

11.

Забезпечити проведення у встановленому порядку вакцинації проти вірусного гепатиту B студентам медичних коледжів

2010 - 2014 роки

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, центральні районні та міські лікарні

12.

Підготувати та видавати щороку масовим тиражем просвітницькі матеріали з імунопрофілактики гепатитів (пам'ятки, буклети, плакати тощо)

Постійно

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, обласний центр "Здоров'я"

13.

Запровадити широке висвітлення заходів імунопрофілактики гепатиту B у засобах масової інформації

Постійно

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, обласний центр "Здоров'я", науково-практичний тижневик "Медичний вісник"

14.

Організувати навчання лікарів та середніх медичних працівників з питань клініки, діагностики і профілактики вірусних гепатитів

Постійно

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, обласний клініко-діагностичний гепатологічний центр

15.

Проводити конференції для сімейних лікарів, лікарів - інфекціоністів, терапевтів, педіатрів, епідеміологів з питань інфекційної гепатології

Постійно

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, обласний клініко-діагностичний гепатологічний центр

16.

Створити на базі обласного лікувально-діагностичного гепатологічного центру постійно діючі курси для стажування лікарів і медичних сестер

2010 - 2011 роки

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, обласний клініко-діагностичний гепатологічний центр

17.

Забезпечити підготовку двох кваліфікованих спеціалістів для проведення пункційної біопсії печінки під контролем ультразвукової діагностики в Інституті хірургії та трансплантології Академії медичних наук України (м. Київ)

2010 - 2011 роки

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

18.

Здійснювати фінансування заходів згідно з додатком до Програми

2010 - 2014 роки

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення


 

В. о. керівника апарату
облдержадміністрації

Е. Орлова


 

Додаток
до Програми


Фінансове забезпечення реалізації заходів Програми (тис. грн.)

N
пор.

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Потреба в фінансуванні

У тому числі

обласний бюджет

районні бюджети

бюджет м. Рівне

1.

Забезпечити обласний лікувально-діагностичний гепатологічний центр сучасними високоефективними препаратами для лікування вірусних гепатитів

2010

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

6358,32

3179,16

3179,16

-

2011

6358,32

3179,16

3179,16

-

2012

6358,32

3179,16

3179,16

-

2013

6358,32

3179,16

3179,16

-

2014

6358,32

3179,16

3179,16

-

2.

Забезпечити утримання обласного лікувально-діагностичного гепатологічного центру на базі ЦМЛ м. Рівне

2010

Управління охорони здоров'я Рівненського міськвиконкому

500,0

-

-

500,0

2011

600,0

600,0

2012

700,0

700,0

2013

800,0

800,0

2014

900,0

900,0


Найбільш ефективною, з точки зору доказової медицини, для лікування вірусних гепатитів B і C є схема, за якою проводиться комбінована терапія пегільованими інтерферонами (пегінтрон, пегасіс) та рибавіринами (ребетол, копегус).

За результатами дослідження COMPARE знижується рівень РНК вірусу гепатитів у плазмі крові пацієнтів більш ніж в 10 разів вже на 8 тижні комбінованої терапії пегільованими інтерферонами та рибавіринами.

При закупівлі ін'єкційного препарату пегінтрон таблетований препарат ребетол надається виробником безкоштовно.

При закупівлі ін'єкційного препарату пегасіс таблетований препарат копегус надається виробником безкоштовно.

Розрахунок потреби у коштах для закупівлі медичних препаратів, які необхідні для лікування вірусних гепатитів на повний курс лікування на 1-го хворого

N
пор.

Лікарські засоби

Орієнтовна вартість лікування 1-го хворого в тиждень (грн.)

Кількість тижнів повного курсу лікування

Орієнтовна вартість повного курсу лікування 1-го хворого (грн.)

1.

I схема:
Пегінтрон

2605

48

125040

Ребетол

безкоштовно

 

 

2.

II схема:
Пегасіс

3048

48

146304

Копегус

безкоштовно

 

 


У лікувально-профілактичних закладах області на обліку перебуває більше 8 тисяч жителів хворих на вірусний гепатит C. Обласний лікувально-діагностичний гепатологічний центр на базі ЦМЛ м. Рівне на 10 ліжок спроможний при максимальному навантаженні пролікувати близько 250 хворих на цю патологію.

Враховуючи складну фінансову ситуацію в області, як і в країні в цілому, вважаємо за можливе забезпечити лікування в середньому 50-ти хворих жителів області.

Розрахунок потреби у коштах для закупівлі медичних препаратів, які необхідні для лікування вірусних гепатитів на повний курс лікування 50-ти хворих

N
пор.

Лікарські засоби

Кількість хворих, які будуть забезпечені лікуванням у рік

Орієнтовна вартість повного курсу лікування 1-го хворого (грн.)

Орієнтовна вартість лікування всіх хворих
(грн.)

У тому числі

обласний бюджет
(грн.)

районні бюджети
(грн.)

1.

I схема:
Пегінтрон

45

125040

5626800

2813400

2813400

Ребетол

 

 

 

 

 

2.

II схема:
Пегасіс

5

146304

731520

365760

365760

Копегус

 

 

 

 

 

Всього

50

271344

6358320

3179160

3179160


Розрахунок дольової потреби у коштах для лікування хворих на вірусні гепатити B і C у обласному лікувально-діагностичному гепатологічному центрі на базі центральної міської лікарні м. Рівне

N
пор.

Райони та міста обласного значення

Вартість лікування одного хворого (грн.)

Кількість хворих, які будуть проліковані

Кошти, які необхідно передбачити в районних і міських бюджетах (грн.)

1.

Березнівський

125040 - 146304

2

158958

2.

Володимирецький

2

158958

3.

Гощанський

2

158958

4.

Демидівський

1

79479

5.

Дубнівський

2

158958

6.

Дубровицький

2

158958

7.

Зарічненський

2

158958

8.

Здолбунівський

2

158958

9.

Корецький

3

238437

10.

Костопільський

3

238437

11.

Млинівський

2

158958

12.

Острозький

2

158958

13.

Рівненський

3

238437

14.

Рокитнівський

3

238437

15.

Сарненський

3

238437

16.

Радивилівський

2

158958

17.

м. Кузнецовськ

2

158958

18.

м. Дубно

2

158958

Всього:

 

40

3179160

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали