РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 02.07.2010 р. N 281

Про обласну програму підтримки та реабілітації інвалідів з вадами слуху та зору на 2010 - 2012 роки

Керуючись статтею 13 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", відповідно до указів Президента України від 27 грудня 2005 року N 1845/2005 "Про заходи щодо створення сприятливих умов для забезпечення соціальної, медичної та трудової реабілітації інвалідів", від 2 березня 2009 року N 113/2009 "Про першочергові заходи щодо поліпшення становища осіб з вадами зору", з метою покращення роботи з питань соціального захисту інвалідів з вадами слуху та зору:

1. Схвалити обласну програму підтримки та реабілітації інвалідів з вадами зору та слуху на 2010 - 2012 роки (далі - Програма), що додається.

2. Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації подати Програму обласній раді на затвердження в установленому порядку.

3. Структурним підрозділам облдержадміністрації, районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам рад міст обласного значення, обласним організаціям УТОС, УТОГ, обласному відділенню Фонду соціального захисту інвалідів, обласному центру зайнятості:

забезпечити виконання заходів Програми;

про хід виконання Програми інформувати Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації щороку до 10 січня.

4. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації, райдержадміністраціям, виконавчим комітетам рад міст обласного значення здійснювати виконання Програми в межах відповідних видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах.

5. Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації узагальнену інформацію про виконання Програми подавати облдержадміністрації щороку до 15 січня.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Кічатого Ю. С.

 

Голова адміністрації

В. Берташ


 

Додаток
до розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
02.07.2010 N 281


ОБЛАСНА ПРОГРАМА
підтримки та реабілітації інвалідів з вадами слуху та зору на 2010 - 2012 роки

В області проживає 1567 інвалідів з вадами зору та 1100 інвалідів з вадами слуху.

Мета і основні завдання Програми

Мета Програми полягає в ефективності реалізації державної політики у сфері соціального захисту інвалідів зі слуху та зору; підвищення рівня задоволення потреб інвалідів зі слуху та зору технічними та іншими засобами реабілітації; розвитку форм та методів соціальної підтримки та рівня соціально-побутового обслуговування осіб з вадами слуху та зору; створення умов для соціально-психологічної реабілітації осіб з вадами слуху та зору.

Основними завданнями Програми є:

удосконалення системи надання реабілітаційних послуг інвалідам по слуху та зору;

співробітництво місцевих органів виконавчої влади з обласними громадськими організаціями Українського товариства глухих та Українського товариства сліпих.

Програму розроблено відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", указів Президента України від 27 грудня 2005 року N 1845/2005 "Про заходи щодо створення сприятливих умов для забезпечення соціальної, медичної та трудової реабілітації інвалідів", від 2 березня 2009 року N 113/2009 "Про першочергові заходи щодо поліпшення становища осіб з вадами зору".

Фінансове забезпечення виконання Програми та очікувані результати

Виконання Програми забезпечується за рахунок коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах, а також інших джерел відповідно до чинного законодавства.

Здійснення визначених Програмою заходів сприятиме подальшому покращенню соціального захисту та обслуговування інвалідів зі слуху та зору.

Заходи
щодо реалізації обласної програми підтримки та реабілітації інвалідів з вадами слуху та зору на 2010 - 2012 роки

I. Соціальна підтримка та соціально-побутове обслуговування

1. Надавати організаціям інвалідів по зору та слуху гуманітарну допомогу для малозабезпечених інвалідів.

Комунальний заклад "Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг інвалідам, ветеранам війни і праці та іншим найбільш незахищеним верствам населення" Рівненської обласної ради, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення.

2010 - 2012 роки


2. Надавати адресну матеріальну допомогу малозабезпеченим інвалідам по слуху та зору.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації.

2010 - 2012 роки


3. Передбачати кошти на проведення масових заходів з питань соціального захисту інвалідів з вадами слуху та зору.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення.

2010 - 2012 роки


4. Надавати фінансову допомогу обласним організаціям Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих на модернізацію виробництва для створення додаткових робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів по зору та слуху.

Обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення.

2010 - 2012 роки


5. Здійснювати фінансування навчання інвалідів з вадами слуху та зору в учбових закладах, у тому числі первинне та первинно-реабілітаційне для набуття професій та перекваліфікації.

Обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення.

2010 - 2012 роки


II. Реабілітаційні заходи

1. Забезпечувати інвалідів з ураженням органів слуху та зору спеціальними засобами для орієнтування, спілкування та обміну інформацією.

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації.

2010 - 2012 роки


2. Сприяти Рівненському учбово-виробничого підприємства Українського товариства сліпих у придбанні озвучувальної літератури для інвалідів з ураженням органів зору.

Управління культури і туризму облдержадміністрації.

2010 - 2012 роки


III. Створення умов для соціально - психологічної реабілітації осіб з вадами слуху та зору

1. Сприяти проведенню культурно-мистецьких та профорієнтаційних заходів серед вихованців комунального закладу "Острозька спеціальна загальноосвітня школа - інтернат І - III ступенів" Рівненської обласної ради, у тому числі конкурсу "Ерудит".

Управління освіти і науки облдержадміністрації, управління культури і туризму облдержадміністрації.

2010 - 2012 роки


2. Придбати слухове обладнання для колективної роботи вихованців з вадами слуху комунального закладу "Острозька спеціальна загальноосвітня школа - інтернат І-III ступенів" Рівненської обласної ради.

Управління освіти і науки облдержадміністрації.

2010 - 2012 роки


3. Відкрити групу для професійної підготовки дітей з вадами слуху на базі ДПТНЗ "Острозьке вище професійне училище".

Управління освіти і науки облдержадміністрації.

2010 - 2012 роки


4. Провести реконструкцію спортивного залу в комунальному закладі "Клеванська спеціальна загальноосвітня школа - інтернат N 1 I - III ступенів" Рівненської обласної ради.

Управління освіти і науки облдержадміністрації.

2010 - 2012 роки


5. Забезпечити медичний кабінет комунального закладу "Клеванська спеціальна загальноосвітня школа - інтернат N 1 I - III ступенів" Рівненської обласної ради рефрактометром, офтальмоскопом, амбліокором.

Управління освіти і науки облдержадміністрації.

2010 - 2012 роки


6. Придбати комп'ютерні програми для навчання вихованців комунального закладу "Клеванська спеціальна загальноосвітня школа - інтернат N 1 I - III ступенів" Рівненської обласної ради.

Управління освіти і науки облдержадміністрації.

2010 - 2012 роки


7. Забезпечувати підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням вимог оновлених нормативних документів, зокрема за тематикою з основ корекційної педагогіки.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення.

Постійно


8. Забезпечувати підготовку педагогічних працівників, які працюють у спеціальних школах-інтернатах, у тому числі з вадами зору та слуху, за новітніми методиками роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення.

Постійно


9. Забезпечувати школи - інтернати для дітей з вадами слуху та зору методичною літературою, аудіовізуальними засобами навчання, електронними навчальними посібниками тощо.

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення.

Постійно


10. Розробити методичні рекомендації з використання професіографічних матеріалів, нормативно-правових документів, літератури з психологічних питань у кабінетах із професійної орієнтації та психологічної підтримки інвалідів спеціальних шкіл - інтернатів.

Управління освіти і науки облдержадміністрації.

2010 - 2012 роки


IV. Просвітницька робота з питань реабілітації інвалідів

1. Забезпечувати висвітлення у засобах масової інформації заходів щодо реалізації обласної програми підтримки та реабілітації інвалідів з вадами слуху та зору та організовувати телепередачі з питань забезпечення соціальної, медичної та трудової реабілітації.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, Головне управління з питань внутрішньої політики та інформації облдержадміністрації, облдержтелерадіокомпанія.

Постійно


2. Проводити заходи з відзначення в області Міжнародного дня інвалідів із залученням громадськості.

Обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, Головне управління праці та соціального захисту населення, Головне управління з питань внутрішньої політики та інформації облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення.

Щороку


3. Проводити роз'яснювальну роботу та сприяти оформленню документів для призначення державної соціальної допомоги інвалідам, у тому числі інвалідам по зору та слуху.

Райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації.

2010 - 2012 роки


4. Проводити професійну перепідготовку, за необхідності на ринку праці медичних працівників, із числа безробітних, для роботи з особами, які мають вади зору та слуху, у спеціалізованих навчальних закладах за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення.

2010 - 2012 роки.


 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

А. Лавренчук

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали