ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Десята сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 08.06.2012 р. N 473

Про обласну Програму "Питна вода Закарпаття" на 2012 - 2020 роки

Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання Закону України від 20 жовтня 2011 року N 3933-VI (Закон N 3933-VI) "Про Загальнодержавну цільову програму "Питна вода України" на 2011 - 2020 роки", обласна рада вирішила:

1. Затвердити обласну Програму "Питна вода Закарпаття" на 2012 - 2020 роки (далі - Програма), що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення обласної ради від 12.01.2006 року N 690 "Про обласну Програму "Питна вода Закарпаття" на 2006 - 2020 роки.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови державної адміністрації Бушка І. І. та постійну комісію обласної ради з питань екології та використання природних ресурсів (Цірик М. М.)

 

Голова ради

І. Балога


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Закарпатської обласної ради
08.06.2012 N 473


ОБЛАСНА ПРОГРАМА
"Питна вода Закарпаття" на 2012 - 2020 роки

Проблеми, на розв'язання яких спрямована Програма

Протягом останніх років у водопровідно-каналізаційному господарстві області накопичилась значна кількість проблем, які потребують негайного вирішення.

Централізованими системами водопостачання охоплено всі міста області та селища міського типу. Складною залишається ситуація щодо централізованого водопостачання сільських населених пунктів. Із 579 населених пунктів централізованим водопостачанням забезпечено тільки 97 сіл (16,8 відсотків).

Зношеність основних фондів підприємств водопровідно-каналізаційного господарства становить близько 40,0 відсотків. Частка зношених та аварійних мереж складає 429,7 км (26,6 відс.), з них водопровідних мереж - 282,7 км (28,9 відс.), каналізаційних мереж - 147,0 км (22,9 відс.).

На цей час невідкладного будівництва та реконструкції потребують 11 каналізаційних очисних споруд та 4 каналізаційні насосні станції.

Значною проблемою залишається надмірне та неефективне використання енергетичних ресурсів, зокрема понаднормове споживання підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства енергетичних ресурсів через застаріле енергоємне обладнання та втрати питної води під час її транспортування.

Втрати питної води під час її транспортування та розподілу в середньому по області наближаються до 40,0 відсотків. Енергетична складова в собівартості питної води та очищених стічних вод у середньому по області складає 37,3 відсотка.

У більшості міст забезпечення питною водою проводиться за графіком. Потребує перегляд стандартів у сфері питного водопостачання та вдосконалення нормативно-правової бази функціонування підприємств підгалузі.

У місцевих бюджетах на реалізацію програм розвитку житлово-комунального господарства, зокрема розвиток і реконструкцію систем водопостачання та водовідведення катастрофічно не вистачає коштів. Органами місцевого самоврядування не створюються передумови для сприятливого інвестиційного клімату з метою вирішення зазначених проблем.

Орієнтовні обсяги фінансового забезпечення обласної Програми "Питна вода Закарпаття" на 2012-2020 роки з державного бюджету України становлять 753,6 млн. гривень.

Вирішення цих питань потребує удосконалення підходів до фінансового забезпечення виконання Програми, узгодження її із загальнодержавними пріоритетами, додержання ефективного використання бюджетних коштів під час реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, розроблення ефективних механізмів залучення інвестицій та спонсорських коштів.

Мета Програми

Метою Програми є забезпечення гарантованих Конституцією України прав громадян на достатній життєвий рівень та екологічну безпеку, цілодобове забезпечення населення області доброякісною питною водою в необхідних обсягах та відповідно до встановлених нормативів.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Оптимальним варіантом розв'язання проблем є реалізація державної політики щодо розвитку та реконструкції систем централізованого водопостачання та водовідведення; охорони джерел питного водопостачання; доведення якості питної води до вимог державних стандартів; нормативно-правового забезпечення у сфері питного водопостачання та водовідведення; розроблення та впровадження науково-дослідних розробок із застосуванням новітніх матеріалів, технологій, обладнання та приладів.

Проблему передбачається розв'язати шляхом:

приведення до нормативних вимог зон санітарної охорони та водоохоронних зон джерел питного водопостачання, приведення оцінки екологічного та гігієнічного стану джерел питного водопостачання у відповідність установленим вимогам;

будівництва і реконструкції водопровідних та каналізаційних очисних споруд з метою зменшення обсягів неочищених стічних вод, що скидаються у водні об'єкти, а також утилізації осадів;

будівництва та впровадження станцій (установок) доочищення питної води і пунктів її розливу із застосуванням новітніх матеріалів, технологій, обладнання, приладів та науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок;

розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання;

будівництва та реконструкції водопровідних і каналізаційних мереж;

оснащення лабораторій контролю якості води та стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням;

забезпечення виконання положень законодавства та нормативно-правових актів у сфері питного водопостачання та водовідведення, у тому числі в частині відповідальності за порушення нормативів забруднення навколишнього природного середовища;

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені в додатку 1.

Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання;

будівництво та реконструкція водозабірних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання;

упровадження станцій (установок) доочищення питної води у системах централізованого водопостачання;

будівництво та реконструкція водопровідних та каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання, зокрема в сільських населених пунктах;

розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення;

будівництво та реконструкція водопровідних і каналізаційних мереж;

оснащення лабораторій здійснення контролю якості води та стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням;

забезпечення виконання положень законодавства та нормативно-правових актів у сфері питного водопостачання та водовідведення, у тому числі в частині відповідальності за порушення нормативів забруднення навколишнього природного середовища;

Завдання і заходи з виконання Програми наведені в додатку 2.

Інституційне забезпечення виконання завдань Програми

Інституційне забезпечення виконання завдань Програми включає такі заходи:

посилення відповідальності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо виконання Програми в частині забезпечення населення доброякісною питною водою;

посилення відповідальності суб'єктів, які здійснюють діяльність у сфері надання послуг із централізованого водопостачання та водовідведення, шляхом запровадження більш ефективного контролю за дотриманням ліцензійних умов.

Нормативно-правове забезпечення виконання завдань Програми

Нормативно-правове забезпечення виконання завдань Програми передбачає:

запровадження в області системного підходу в частині правового регулювання у сфері водопровідно-каналізаційного господарства;

забезпечення інформаційно-аналітичного збору, передачі, аналізу та моніторингу інформації щодо реформування водопровідно-каналізаційного господарства;

удосконалення методологічних засад технічного стану галузі;

вжиття організаційних заходів щодо забезпечення використання науково-технічних досягнень та оновлення на їх базі основних засобів водопровідно-каналізаційних підприємств області.

Організаційне забезпечення та проведення моніторингу виконання Програми

1. Організаційне забезпечення виконання завдань Програми здійснюють відповідно до своїх повноважень:

на обласному рівні - управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації;

на місцевому рівні - структурні підрозділи з питань житлово-комунального господарства райдержадміністрацій та виконкомів міст обласного значення.

2. Забезпечення взаємодії та організація діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, пов'язаних із виконанням Програми, здійснюється управлінням житлово-комунального господарства облдержадміністрації відповідно до організаційно-методологічних завдань Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

3. Управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації щороку розробляє та подає на затвердження план заходів щодо реалізації Програми за підсумками попереднього року та з урахуванням можливостей їх фінансування,

4. Органи виконавчої влади адміністративних одиниць області щороку розробляють та подають для затвердження відповідним місцевим радам план заходів щодо реалізації місцевих Програм за підсумками попереднього року та із урахуванням можливостей їх фінансування.

5. Моніторинг виконання Програми здійснюється щороку на базі даних державних і галузевих спостережень, спеціальних досліджень щодо технічного стану водопровідно-каналізаційного господарства:

на обласному рівні - управлінням житлово-комунального господарства облдержадміністрації;

на місцевому рівні - структурними підрозділами з питань житлово-комунального господарства райдержадміністрацій та виконкомів міст обласного значення.

6. Результати моніторингу висвітлюються в засобах масової інформації.

Контроль за виконанням Програми

1. Контроль за виконанням цієї Програми, а також місцевих програм, здійснюють обласна державна адміністрація через структурний підрозділ з питань житлово-комунального господарства та місцеві органи виконавчої влади через відповідні структурні підрозділи з питань житлово-комунального господарства.

2. Місцеві органи виконавчої влади щороку подають обласній державній адміністрації інформацію про хід виконання завдань, визначених місцевими програмами.

3. Обласна державна адміністрація щороку подає центральному органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства інформацію про хід виконання завдань, визначених обласною Програмою.

4. Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється у встановленому порядку.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть можливість:

забезпечити реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;

підвищити якість питної води та очищення стічних вод;

забезпечити утилізацію осадів, що утворюються під час очищення стічних вод та питної води;

поліпшити санітарну, епідемічну та екологічну ситуацію в області;

забезпечити охорону джерел питного водопостачання;

впровадити на підприємствах питного водопостачання та водовідведення новітні технології із застосуванням сучасного обладнання, приладів і матеріалів;

зменшити втрати питної води;

забезпечити цілодобове постачання якісної питної води населенню області, яке має доступ до систем централізованого водопостачання.

Очікувані результати виконання Програми наведені в додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок:

коштів Державного бюджету України;

коштів місцевих бюджетів, у тому числі спрямованих на фінансування заходів інших державних, регіональних та галузевих програм;

коштів підприємств водопостачання та водовідведення відповідно до програм їх розвитку, затверджених в установленому порядку;

зовнішніх і внутрішніх запозичень, грантів міжнародних організацій, коштів міжнародних програм, благодійних внесків.

Обсяги фінансування Програми уточнюються під час підготовки проектів державного та місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпоряднику коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.

Кошти державного бюджету на виконання заходів Програми спрямовуються згідно з порядками їх використання на відповідний рік за умови співфінансування із інших джерел.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 753,6 млн. грн., з яких за рахунок державного та місцевого бюджетів відповідно 576,54 та 125,52 млн. грн., з інших джерел - 51,54 млн. гривень.

Додатки до Програми є її невід'ємною частиною*.


* Не наводяться.

ПАСПОРТ
обласної Програми "Питна вода Закарпаття" на 2012 - 2020 роки

Ініціатор розроблення Програми

Обласна державна адміністрація

Розробник Програми

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Співрозробники Програми

Місцеві органи виконавчої влади районів та міст обласного значення

Відповідальний виконавець Програми

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування

Учасники Програми

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, підприємства житлово-комунального господарства

Термін реалізації Програми

2012 - 2020 роки

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми,
всього

753,6 млн. грн.

у тому числі:

 

кошти державного бюджету

576,54 млн. грн.

кошти місцевого бюджету

125,52 млн. грн.

кошти інших джерел

51,54 млн. грн.

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали