ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19.12.2011 р. N 807

Про обласну програму створення нових робочих місць для засуджених на 2012 - 2013 роки

З метою всебічного сприяння залученню засуджених до праці та забезпечення їх професійно-технічного навчання, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 1996 року N 1454 "Про невідкладні заходи щодо залучення до праці осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі", статті 13 Закону України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України", керуючись Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку трудової зайнятості засуджених", статтею 6, статтею 24, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Затвердити обласну програму створення нових робочих місць для засуджених на 2012 - 2013 роки (далі - Програма), що додається.

2. Управлінню Державного департаменту України з питань виконання покарань в області інформувати обласну державну адміністрацію про хід виконання Програми щороку до 10 січня.

3. Управлінню у справах преси та інформації обласної державної адміністрації забезпечити висвітлення змісту даного розпорядження через місцеві засоби масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації - керівника апарату Білого В. С.

 

Голова обласної
державної адміністрації

М. М. Костяк


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
19.12.2011 N 807


ОБЛАСНА ПРОГРАМА
створення нових робочих місць для засуджених на 2012 - 2013 роки

Загальні положення

Протягом останніх років діяльність установ виконання покарань та слідчих ізоляторів управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Херсонській області, в яких тримається понад 5 тис. осіб, фінансується у розмірі не більше 40 відсотків мінімально необхідної потреби. Внаслідок цього матеріально-технічна база установ виконання покарань та слідчих ізоляторів і умови тримання засуджених та осіб, взятих під варту, неповною мірою відповідають вимогам Кримінально-виконавчого кодексу України, Закону України "Про попереднє ув'язнення", Загальної декларації прав людини, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Європейської конвенції про запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, мінімальним стандартним правилам поводження з ув'язненими та Європейським в'язничним правилам.

Забезпечення загальноосвітнього та професійно-технічного навчання в установах виконання покарань потребує створення належної матеріально-технічної бази.

Досяг критичної межі технічний стан та знизився експлуатаційний рівень безпеки переважної більшості об'єктів інженерного та побутового призначення, збудованих понад 30 років тому, що може становити загрозу здоров'ю і життю людей, спричинити виникнення аварій та надзвичайних ситуацій. Крім того, витрати, пов'язані з проведенням аварійно-відбудовних робіт на зазначених об'єктах, перевищують у 2 - 3 рази витрати з виконання профілактичного ремонту. Понад 80 % технологічного обладнання, що використовується в установах виконання покарань області, експлуатуються більш ніж 20 років. Це призводить до порушень техніки безпеки та охорони праці на виробництві. На розв'язання перелічених та інших проблем спрямована ця Програма.

Мета Програми

Основною метою Програми є створення нових робочих місць для більш повного залучення засуджених до суспільно корисної праці, забезпечення професійно-технічного навчання та поліпшення умов перебування засуджених у виправних колоніях з дотриманням прав людини і громадянина в місцях позбавлення волі, стабільного функціонування органів, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, підприємств, закладів охорони здоров'я управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в області.

Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

- збільшення кількості робочих місць для засуджених в установах кримінально-виконавчої системи області через розширення асортименту продукції, що матиме попит, налагодження надійних механізмів її збуту;

- зміцнення матеріально-технічної бази установ, сприяння діяльності підприємств установ управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в області;

- оновлення і утримання в належному стані об'єктів інженерного забезпечення, інженерно-технічних засобів охорони та зв'язку.

Для більш повного залучення виробничого потенціалу установ виконання покарань в економіку регіону, максимального включення їх у роботу щодо виконання замовлень установ і організацій області, а також для забезпечення працевлаштування спецконтингенту, в першу чергу, засуджених, які мають позови та аліменти, передбачено виконання ряду заходів, визначених в додатку.

Фінансове забезпечення Програми

Основним джерелом фінансування заходів Програми з виробництва та освоєння нових видів продукції, впровадження нових технологій, технічного переоснащення виробництва є власні кошти підприємств установ виконання покарань області.

Очікувані результати

Виконання Програми дасть можливість:

- створити нові робочі місця для засуджених, які утримуються в установах виконання покарань в області;

- забезпечити стабільне функціонування органів, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, підприємств управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в області;

- забезпечити реалізацію прав засуджених на гуманне ставлення і повагу до їх гідності, охорони здоров'я, особистої безпеки, освіти та праці;

- збільшити надходження податків від підприємств виправних колоній області через зростання обсягів виробництва;

- створити нові робочі місця і до 2012 року забезпечити роботою до 75 відсотків працездатних засуджених установ виконання покарань області.

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. С. Білий


 

Додаток
до обласної програми створення нових робочих місць для засуджених на 2012 - 2013 роки


ЗАХОДИ
по створенню нових робочих місць для засуджених на 2012 - 2013 роки

1. Визначити потребу в продукції (товарах, послугах) для районів Херсонської області, яка випускається підприємствами установ кримінально-виконавчої системи області, про що поінформувати управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в області (далі - управління ДДУ ПВП).

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

Березень 2012 року


2. Здійснювати підготовку виробництва та впровадження у нього нових видів продукції для потреб підприємств та установ комунальної власності області.

Управління ДДУ ПВП

2012 - 2013 роки


3. Розробити оновлений перелік продукції з наданням рекламної інформації, можливість виготовлення якої на підприємствах установ кримінально-виконавчої системи області є реальною за наявністю замовлень.

Управління ДДУ ПВП

2012 - 2013 роки


4. Розміщувати рекламну інформацію щодо виробничих потужностей та продукції установ кримінально-виконавчої системи області на веб-сторінці обласної державної адміністрації.

Управління ДДУ ПВП, відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату обласної державної адміністрації

2012 - 2013 роки


5. Всебічно сприяти залученню підприємств установ кримінально-виконавчої системи області до виготовлення комплектуючих, деталей та знарядь до сільгосптехніки і виконання їх ремонту.

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

2012 - 2013 роки


6. Вирішити питання щорічного укладання договорів підприємствами та установами районів і міст області на виготовлення та поставку необхідної продукції, яка виробляється підприємствами установ виконання покарань області.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, управління ДДУ ПВП

Щокварталу


7. Інформувати управління ДДУ ПВП щодо запланованих закупівель товарів, робіт і послуг, що повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів, за умови, що вартість закупівлі товару, послуги менше 100 тисяч гривень, а робіт - менше 300 тисяч гривень.

Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Щомісяця


8. Сприяти залученню підприємств установ виконання покарань області до виставково-ярмаркових заходів в регіоні, висвітлювати у засобах масової інформації проблемні питання діяльності установ виконання покарань області, їх можливостей по виробництву продукції, надання промислових послуг.

Структурні підрозділи облдержадміністрації, управління ДДУ ПВП

Щокварталу


9. Сприяти залученню інвестицій з метою проведення модернізації виробничих потужностей підприємств установ виконання покарань області.

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності обласної державної адміністрації

2012 - 2013 роки


10. Залучати засуджених, які утримуються на дільницях соціальної реабілітації установ кримінально-виконавчої системи, до робіт по благоустрою та санітарному утриманню населених пунктів області.

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Щомісяця


11. Сприяти укладанню договорів на поставку ділової та технологічної деревини для потреб підприємств установ виконання покарань області, з лісовими господарствами області.

Херсонське обласне управління лісового та мисливського господарства

Щомісяця


12. Забезпечувати формування та в повному обсязі виконання державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників у Північному навчальному центрі N 90 та ДПТНЗ "Дар'ївський навчальний центр N 10", створених при установах виконання покарань області.

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, директори навчальних центрів при установах виконання покарань

Щороку


13. Сприяти працевлаштуванню осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

Херсонський обласний центр зайнятості, Головне управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації

2012 - 2013 роки

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали