Додаткова копія: Про Обласну програму забезпечення молоді житлом на 2018 - 2023 роки

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 05.03.2018 р. N 143

Про Обласну програму забезпечення молоді житлом на 2018 - 2023 роки

Відповідно до статей 13, 22 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", постанов Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 року N 584 "Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла", від 24 жовтня 2012 року N 967 "Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013 - 2020 роки" (Постанова N 967) (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 року N 1032 (Постанова N 1032)), з метою створення належних умов для забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом:

1. Схвалити Обласну програму забезпечення молоді житлом на 2018 - 2023 роки (далі - Програма), що додається.

2. Управлінню у справах молоді та спорту облдержадміністрації подати Програму обласній раді на затвердження в установленому порядку.

3. Районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам рад міст обласного значення та об'єднаним територіальним громадам розробити відповідні програми забезпечення молоді житлом на 2018 - 2023 роки.

4. Департаменту фінансів облдержадміністрації при формуванні показників до обласного бюджету та внесенні змін до нього на відповідний рік передбачати кошти для реалізації програми у межах наявних фінансових ресурсів.

5. Департаменту з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, управлінню у справах молоді та спорту облдержадміністрації, районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам рад міст обласного значення, об'єднаним територіальним громадам сприяти діяльності Рівненського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" з надання довгострокових пільгових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.

6. Виконавцям про хід реалізації Програми інформувати управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації щороку до 01 лютого.

7. Управлінню у справах молоді та спорту облдержадміністрації узагальнену інформацію про стан реалізації Програми подавати облдержадміністрації щороку до 10 лютого.

8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Богатирчук-Кривко С. К.

 

Голова адміністрації

О. Муляренко

 

Додаток
до розпорядження Рівненської обласної адміністрації
05.03.2018 N 143

ОБЛАСНА ПРОГРАМА
забезпечення молоді житлом на 2018 - 2023 роки

I. Загальні положення

Обласна програма забезпечення молоді житлом на 2018 - 2023 роки (далі - Програма) спрямована на створення додаткових умов для забезпечення молоді житлом, активізації інвестиційної діяльності у сфері іпотечного кредитування та житлового будівництва для молодих сімей і одиноких молодих громадян.

Програма розроблена відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", постанов Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 року N 584 "Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла", від 24 жовтня 2012 року N 967 "Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013 - 2020 роки" (Постанова N 967) (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 року N 1032 (Постанова N 1032)).

II. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

У Рівненській області станом на 01 січня 2017 року на квартирному обліку перебуває 15612 сімей та одиноких громадян і ця черга з кожним роком збільшується. В рейтингу кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла в Рівненському регіональному управлінні Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" (далі - Рівненське регіональне управління Держмолодьжитла) перебуває 406 молодих сімей та одиноких молодих громадян.

Більшість з молодих сімей, що потребують поліпшення житлових умов, не мають можливості отримати доступ на ринок житла без бюджетної підтримки, тому проблема забезпечення молодих сімей житлом є дуже гострою на Рівненщині.

Вирішення житлової проблеми молоді - це одна з головних умов повноцінного та гармонійного розвитку особистості, підвищення демографічної активності та, як наслідок, сталого економічного розвитку територій тощо.

Для подолання негативних демографічних тенденцій шляхом поліпшення забезпеченості молоді житлом впроваджується механізм фінансування молодіжного житлового будівництва за допомогою державного довготермінового кредитування.

Зазначений механізм передбачає надання молодим родинам, де вік подружжя не перевищує 35 років, і одиноким молодим громадянам (віком до 35 років включно) довготермінового державного кредиту на будівництво житла через Рівненське регіональне управління Держмолодьжитла.

Вирішення житлової проблеми молоді саме таким шляхом покликане стимулювати народжуваність і вже викликало широкий інтерес.

Важливість будівництва нового житла пов'язана ще й з тим, що близько половини нинішнього житлового фонду уже сьогодні перебуває у незадовільному стані і потребує капітального ремонту як самих будинків, так і всіх комунікацій.

В області реалізовувалася Обласна програма забезпечення молоді житлом на 2013 - 2017 роки, схвалена розпорядженням голови облдержадміністрації від 06 грудня 2012 року N 706 та затверджена рішенням обласної ради від 21 грудня 2012 року N 816.

У рамках її реалізації за рахунок державного бюджету передбачалося виділення коштів для надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам у розмірі 57,87 млн. гривень, фактично профінансовано із загального фонду державного бюджету 3,25 млн. гривень. За рахунок обласного бюджету планувалося фінансування зазначеної Програми в розмірі 31,56 млн. гривень, фактично профінансовано 0,956 млн. гривень.

У 2013 - 2017 роках молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла надано 8 пільгових довгострокових кредитів на суму 3,25 млн. гривень з державного бюджету та 3 кредити за рахунок обласного бюджету на загальну суму 0,956 млн. гривень.

З 2013 по 2017 роки у Рівненській області введено в експлуатацію 4 житлових будинки (2 - у 2013 році, 1 - у 2014 році та 1 - у 2017 році).

Загальна кількість квартир у введених будинках - 193, з яких 33 отримали учасники державних житлових програм - позичальники Рівненського регіонального управління Держмолодьжитла, загальна площа квартир у будинках - 18130,5 кв. метра, з яких 1924,3 кв. метра отримали позичальники Держмолодьжитла.

Водночас, зазначених дій недостатньо для розв'язання житлової проблеми серед молоді найближчим часом.

III. Мета Програми

Метою Програми є реалізація державної молодіжної політики в частині розв'язання житлової проблеми шляхом створення сприятливих умов для розвитку молодіжного будівництва, удосконалення механізмів придбання житла і забезпечення на цій основі подальшого розвитку системи іпотечного житлового кредитування.

IV. Шляхи і способи розв'язання проблеми

Проблему передбачається розв'язати шляхом:

нормативно-правового удосконалення існуючого механізму пільгового довгострокового кредитування будівництва (реконструкції) і придбання житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян, а також механізму залучення у молодіжне житлове будівництво інвестицій;

зменшення вартості будівництва житла для молоді;

встановлення під час розрахунку розміру пільгового кредиту молоді, що надається за рахунок коштів державного бюджету, нормативної площі в розмірі 21 кв. метр загальної площі житла на одну особу та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю, для багатодітних сімей, молодих спеціалістів, що працюють в селах і селищах та які уклали трудовий договір з підприємствами, установами та організаціями, що розташовані у таких населених пунктах, - 20 кв. метрів на сім'ю;

розвитку різних форм участі молоді в організації будівництва (придбання) житла.

V. Обсяги, джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми

Щороку обсяги фінансування Програми визначатимуться відповідно до показників на зазначені цілі, затверджених рішеннями обласної та місцевих рад.

Обсяги фінансування Програми за роками наведено в додатку 1.

На фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням кредитів, Рівненському регіональному управлінню Держмолодьжитла спрямовується 6 відсотків обсягу кредитних ресурсів на відповідний рік. Кошти в розмірі 6 відсотків кредитних ресурсів перераховуються в установленому порядку на відповідний рахунок Рівненського регіонального управління Держмолодьжитла. Конкретні обсяги фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету затверджуються щорічно.

Реалізація Програми здійснюватиметься шляхом надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів обласного і місцевих бюджетів та інших не заборонених законодавством джерел, у тому числі власних коштів громадян.

VI. Перелік завдань Програми та результативні показники

Основним завданням Програми є розвиток різних типів пільгового молодіжного кредитування та молодіжного будівництва для забезпечення молоді житлом.

Реалізація Програми дозволить:

побудувати (придбати) 25585 кв. метрів житла, що дасть змогу забезпечити житлом 406 молодих сімей та одиноких молодих громадян;

скорочувати кількість осіб, які перебувають на квартирному обліку, серед молодих сімей та одиноких молодих громадян.

Виконання Програми не тільки сприятиме створенню умов для формування активної життєвої позиції молоді, розв'язанню її житлових проблем, поліпшенню демографічної ситуації в області, а й сприятиме розвитку будівельної галузі регіону. Зокрема, дозволить залучити в будівельну галузь 49,1 млн. гривень, забезпечити підтримку робочих місць у будівельній галузі, а також надходження від податків та інших обов'язкових платежів у сумі понад 135,98 млн. гривень.

Порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла визначений у додатку 3 до Програми.

VII. Напрями реалізації та заходи Програми

Основними напрямами реалізації Програми є:

формування організаційних засад для здешевлення вартості будівництва і придбання житла молодими сім'ями та одинокими молодими громадянами;

розроблення фінансово-економічного механізму залучення у молодіжне житлове будівництво інвестицій для фінансування житлового будівництва для молодих сімей;

створення умов для отримання власного житла для сімей, які переселились у важкодоступні сільські населені пункти, та молодих спеціалістів, які отримали направлення на роботу в сільську місцевість;

розвиток будівництва для забезпечення молоді житлом;

популяризація Програми в засобах масової інформації.

VIII. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Обласна державна адміністрація забезпечує координацію роботи з виконання заходів, передбачених Програмою.

Районними державними адміністраціями, виконавчими комітетами рад міст обласного значення, об'єднаними територіальними громадами та Рівненським регіональним управлінням Держмолодьжитла буде широко висвітлюватись інформація про хід виконання заходів Програми у засобах масової інформації.

 

Керівник апарату
облдержадміністрації

О. Бірюков

 

Додаток 1
до Програми

Ресурсне забезпечення Обласної програми забезпечення молоді житлом на 2018 - 2023 роки

Орієнтовний обсяг коштів, який пропонується залучити на виконання Програми*

Виконавці

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього витрат на виконання Програми

Обсяг ресурсів усього, гривень, у тому числі

На надання кредитів

обласний бюджет

Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, Рівненське регіональне управління Держмолодьжитла

5000000

5000000

5000000

5000000

5000000

5000000

30000000

з них за рахунок повернення раніше наданих кредитів та сплати відсотків за їх користування

483403

373590

427715

512230

596745

681480

3074943

місцеві бюджети

Районні державні адміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади, Рівненське регіональне управління Держмолодьжитла

26996876

52594376

60427210

72406840

89374420

110032757

411832479

з них за рахунок повернення раніше наданих кредитів та сплати відсотків за їх користування

1574303

1590068

2446389

3346464

4371071

5561548

18889842

інші джерела

 

3555208

6399375

7269690

8600760

10486047

12781417

49092497

_
* - щороку може змінюватися, виходячи з опосередкованої вартості 1 кв. метра загальної площі житла.

 

Додаток 2
до Програми

Очікувані показники введення в експлуатацію та придбання житла для молодів 2018 - 2023 роках*

(кв. метрів)

N

Показник

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

2023 рік

2018 - 2023 роки

1.

Збудовано
кв. метрів

3568

6337

7320

8745

10717

13107

49795

2.

Збудовано квартир

57

101

57

140

57

209

797


* середня норма забезпечення житлом сімей з трьох осіб становить 62,5 кв. метрів.

 

Додаток 3
до Програми

Порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла

I. Загальні положення

1. Порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла за рахунок коштів обласного бюджету (далі - Порядок) розроблений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 року N 584 "Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла" і визначає порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла за рахунок коштів обласного та районних бюджетів, бюджетів місцевого самоврядування.

Кредити надаються молодим сім'ям, де вік кожного з членів подружжя не перевищує 35 років, і одиноким молодим громадянам (віком до 35 років включно).

2. У цьому Порядку поняття вживаються в такому значенні:

Державна спеціалізована фінансова установа "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" (далі - Держмолодьжитло) - фінансова установа, створена з метою реалізації державної житлової політики та підпорядкована Кабінету Міністрів України, яка використовує кошти державного, місцевих бюджетів та інших джерел, виділених для надання пільгових довготермінових кредитів сім'ям та одиноким громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла;

Рівненське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" (далі - Рівненське регіональне управління Держмолодьжитла) - підрозділ Держмолодьжитла, що є юридичною особою та діє відповідно до Порядку про нього, надає у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 року N 584 "Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла", а також цього Порядку пільгові довготермінові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, обслуговує ці кредити, забезпечує їх цільове використання та своєчасне погашення;

кредит - кошти, матеріальні ресурси, що надаються відповідно до чинного законодавства та цього Порядку громадянам цільовим призначенням на будівництво (реконструкцію) і придбання житла у розмірі та на умовах, установлених кредитним договором, і підлягають поверненню в порядку і терміни, визначенні зазначеним договором;

банк-агент - банк України, який за договором, укладеним відповідно до законодавства з Рівненським регіональним управлінням Держмолодьжитла, здійснює операції з обслуговування рахунків позичальників Рівненського регіонального управління;

кандидат - молода сім'я, яку представляє чоловік чи дружина, або одинокий молодий громадянин (громадянка), які мають право на отримання кредиту, і подали відповідні документи;

кредитні ресурси - кошти, передбачені в Рівненському обласному бюджеті, районних бюджетах, бюджетах місцевого самоврядування для надання кредитів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла; кошти, що надходять від погашення кредитів та сплати відсотків за користування ними; інші надходження, не заборонені законодавством, що спрямовуються Рівненським регіональним управлінням Держмолодьжитла на кредитування будівництва (реконструкції) і придбання житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян;

кредитний договір - договір на отримання кредиту, що укладається в установленому законодавством порядку між Рівненським регіональним управлінням Держмолодьжитла і кандидатом, відповідно до якого здійснюється кредитування будівництва (реконструкції) і придбання житла на умовах, що визначаються згідно з цим Порядком та нормами чинного законодавства;

позичальник - кандидат, молода сім'я або одинокий молодий громадянин, які отримали кредит на умовах, визначених кредитним договором;

замовник - особа, яка у встановленому законодавством порядку отримала право на використання земельної ділянки для спорудження об'єктів житлового будівництва або згідно з укладеними договорами має право розпоряджатися житловою площею у будинках, які будуються (реконструюються), або яка не є землекористувачем земельної ділянки, але набула права, згідно з договором із землекористувачем, про передачу забудовнику прав на виконання функцій замовника будівництва для спорудження на земельній ділянці об'єкта будівництва;

об'єкт кредитування - квартири у багатоквартирних житлових будинках, індивідуальні житлові будинки та садиби, які продаються на вторинному ринку, за умови, що такі індивідуальні та багатоквартирні житлові будинки збудовано не більше ніж 20 чи реконструйовано не більше ніж 15 років тому, а також індивідуальні житлові будинки або квартири, які будуються (реконструюються);

експертна оцінка - оцінка вартості житла, що склалася на первинному чи вторинному ринку регіону, яка проводиться незалежними експертами згідно із законодавством;

продавець житла - юридична або фізична особа, яка є власником житла та здійснює його продаж;

договір про придбання житла - договір, що укладається між кандидатом і відчужувачем (продавцем, управителем, замовником, забудовником), а саме: договір купівлі - продажу житла на вторинному ринку; договір про участь у фонді фінансування будівництва; договір про пайову участь в житлово-будівельному кооперативі та інші договори, укладені з метою забезпечення фінансування будівництва (реконструкції) житла;

кошти на обслуговування - кошти, що окремо передбачаються у рішеннях про обласний бюджет, районні бюджети, бюджети місцевого самоврядування на покриття витрат, пов'язаних з виконанням програм з надання пільгових довготермінових кредитів, які спрямовуються на поточні та капітальні видатки і на матеріально-технічне забезпечення Рівненського регіонального управління Держмолодьжитла.

3. Право на отримання кредиту за рахунок коштів обласного бюджету мають:

сім'ї та одинокі громадяни, які проживають у Рівненській області та згідно із чинним законодавством визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов, а саме:

сім'я, в якій чоловік та дружина віком до 35 років включно;

неповна сім'я, в якій мати (батько) віком до 35 років включно має неповнолітніх дітей (дитину);

одинокі молоді громадяни віком до 35 років включно.

4. Кредитування будівництва (реконструкції) і придбання житла на території області для молодих сімей та одиноких молодих громадян, передбачене цим Порядком, є прямим, адресним (цільовим) і здійснюється у межах наявних кредитних ресурсів.

5. Умови надання кредиту, визначені у цьому Порядку, не поширюються на громадян, які згідно із законодавством отримують на пільгових умовах інші кредити за рахунок бюджетних коштів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла.

6. Кредит надається молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам лише один раз. Право на отримання кредиту вважається використаним з моменту отримання позичальником за актом приймання-передачі збудованого (реконструйованого) чи придбаного за кошти кредиту житла.

II. Формування кредитних ресурсів

1. Під час формування показників обласного бюджету на наступний бюджетний рік Рівненське регіональне управління Держмолодьжитла проводить розрахунки необхідного обсягу коштів для надання кредитів та на витрати, пов'язані з їх обслуговуванням, за рахунок коштів обласного і місцевих бюджетів та надає їх головному розпоряднику коштів. Зазначені розрахунки в установленому порядку головний розпорядник коштів обласного бюджету подає департаменту фінансів облдержадміністрації для врахування їх, в межах наявних можливостей, під час складання проекту обласного бюджету на плановий бюджетний рік.

2. Бюджетні призначення на виконання Обласної програми забезпечення молоді житлом на 2018 - 2023 роки у частині надання пільгових довготермінових кредитів громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла та їх обслуговування затверджуються рішенням обласної ради про обласний бюджет на відповідний рік.

3. Кредитні договори укладаються Рівненським регіональним управлінням Держмолодьжитла з кандидатами у позичальники в межах обсягів кредитних ресурсів (коштів), фактично перерахованих на відповідні рахунки Рівненського регіонального управління Держмолодьжитла.

4. У період виконання зобов'язання за кредитом збудоване (реконструйоване) і придбане житло підлягає страхуванню позичальником у порядку, визначеному кредитним договором.

5. На фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням кредитів, головному розпоряднику коштів - управлінню у справах молоді та спорту облдержадміністрації, спрямовується 6 відсотків обсягу кредитних ресурсів на відповідний рік. Кошти в розмірі 6 відсотків кредитних ресурсів перераховуються в установленому порядку на відповідний рахунок Рівненського регіонального управління Держмолодьжитла. Конкретні обсяги фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету затверджуються щорічно.

III. Умови надання та порядок оформлення кредиту

1. Кредит відповідно до цього Порядку надається громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла терміном до 30 років, але не більше ніж до досягнення старшим з подружжя пенсійного віку. Термін надання кредиту обчислюється з дати укладення кредитного договору.

2. Кредит відповідно до цього Порядку надається громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла за таких умов:

1) перебування кандидата на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, або наявності у кандидата, що потребує поліпшення житлових умов, відповідних документів на право будівництва (реконструкції) індивідуального житла;

2) підтвердження кандидатом своєї платоспроможності;

3) внесення кандидатом на свій особистий рахунок, що відкривається Рівненським регіональним управлінням Держмолодьжитла в банку-агенті, першого внеску в розмірі не менш як 6 відсотків вартості житла, розрахованої відповідно до пункту 5 цього розділу.

3. Для отримання кредиту кандидат подає до Рівненського регіонального управління Держмолодьжитла такі документи:

заяву про надання кредиту;

довідку про перебування на квартирному обліку або документи, що підтверджують необхідність поліпшення житлових умов для кандидатів, які постійно проживають на селі;

довідку про склад сім'ї;

копію свідоцтва про шлюб;

копію сторінок 1 - 16 паспорта громадянина України (копію паспорта громадянина України у формі ID-картки) та копію витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання та складу сім'ї;

копію свідоцтва про народження дитини (дітей);

документи, необхідні для визначення платоспроможності кандидата (довідка з місця роботи дорослих членів його сім'ї, у разі потреби - договір поруки, інші документи, що підтверджують його доходи);

договір на придбання житла;

звіт про незалежну оцінку об'єкта купівлі-продажу;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

інші документи, що підтверджують право на перевагу в отриманні кредиту перед іншими кандидатами.

Кандидат для отримання кредиту на будівництво (реконструкцію) індивідуального будинку, крім зазначених документів, подає будівельний паспорт, виданий місцевими органами архітектури, проектно-кошторисну документацію, затверджену в установленому порядку.

У разі подання кандидатом або позичальником документів, що містять неправдиві відомості, вони несуть відповідальність в порядку, передбаченому законодавством.

4. Рішення про надання кредиту приймається Рівненським регіональним управлінням Держмолодьжитла протягом місяця з дня подання документів за умови фактичного надходження кредитних ресурсів на його рахунки у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Рівненській області, і підлягає погодженню з правлінням Держмолодьжитла.

Рівненське регіональне управління Держмолодьжитла повідомляє про це кандидата в місячний термін у письмовій формі. Це рішення може бути оскаржене кандидатом в установленому законодавством порядку.

Під час вибору кандидатів у позичальники перевага надається:

молодим громадянам, подружжю, в якому чоловік або дружина мають право на першочергове або позачергове надання житлових приміщень;

сім'ям, в яких один із членів сім'ї в поточному році досягає граничного віку, визначеного цим Порядком;

молодим ученим, подружжю, в якому чоловік або дружина є молодим ученим, та неповним сім'ям (сім'я, що складається з матері або батька і дитини (дітей), в яких мати або батько є молодим ученим (стаття 38 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Закон N 848-VIII));

молодим спортсменам, які мають найвищі досягнення на офіційних національних та міжнародних змаганнях і які включені до складу збірних команд та молодим громадянам, подружжю, в якому чоловік або дружина перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, три і більше років.

5. Розмір кредиту на будівництво (реконструкцію) житла визначається Рівненським регіональним управлінням Держмолодьжитла, виходячи з норми 21 кв. метр загальної площі житла на одного члена сім'ї та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю, для багатодітних сімей, молодих спеціалістів, що працюють в селах і селищах та які уклали трудовий договір з підприємствами, установами та організаціями, що розташовані у таких населених пунктах, - 20 кв. метрів на сім'ю (далі - нормативна площа), вартості будівництва (реконструкції) житла за цінами, що діють на час укладення кредитного договору, та витрат на страхування в період будівництва (реконструкції) житла без урахування першого внеску позичальника. При цьому розрахункова вартість 1 кв. метра загальної площі житла не повинна перевищувати опосередкованої вартості його спорудження, що склалася в області відповідно до даних Мінрегіону України, і відрахувань на розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, розмір яких визначається в порядку, встановленому законодавством.

Розмір кредиту, що надається позичальнику для будівництва (реконструкції) або придбання індивідуального будинку та господарських будівель у сільських населених пунктах, може бути збільшений на 30 відсотків суми, обчисленої відповідно до нормативної площі.

У разі перевищення нормативної площі та/або розрахункової вартості будівництва (реконструкції) житла, встановленої кредитним договором, позичальник сплачує за власний рахунок вартість будівництва (реконструкції) понаднормативної площі житла та/або різницю між фактичною вартістю житла і вартістю, встановленою кредитним договором, а також додаткові витрати на страхування у терміни, встановлені в кредитному договорі.

Розмір кредиту на придбання житла визначається Рівненським регіональним управлінням Держмолодьжитла, виходячи з нормативної площі та найменшого показника опосередкованої вартості спорудження 1 кв. метра житла, експертної оцінки або договірної вартості житла, без урахування першого внеску позичальника.

У разі перевищення нормативної площі житла, встановленої кредитним договором, кандидат в день укладення кредитного договору сплачує вартість понаднормативної площі житла шляхом перерахування власних коштів на особистий рахунок у банку-агенті.

У разі коли договірна вартість житла, яку пропонує продавець, перевищує вартість житла, обчислену виходячи з нормативної площі та опосередкованої вартості 1 кв. метра спорудження житла, або вартість експертної оцінки, позичальник сплачує різницю разом з першим внеском.

6. Якщо фінансування будівництва (реконструкції) житла здійснюється поетапно, сума кредиту може бути уточнена відповідно до змін вартості 1 кв. метра житла та опосередкованої вартості спорудження 1 кв. метра житла, що склалася у регіоні на час введення житла в експлуатацію. У зв'язку з цим проводяться додаткові розрахунки та вносяться відповідні зміни до кредитного договору.

7. Кредитний договір укладається Рівненським регіональним управлінням Держмолодьжитла на підставі рішення про надання кредиту.

Зміни та доповнення до кредитного договору вносяться шляхом оформлення додаткового договору, що є невід'ємною частиною кредитного договору.

8. Кредит надається Рівненським регіональним управлінням Держмолодьжитла на підставі кредитного договору, до якого додається розрахунок розміру кредиту з визначенням першого внеску позичальника та суми коштів на страхування в період будівництва (реконструкції) та придбання житла.

9. За розпорядженням Рівненського регіонального управління Держмолодьжитла органи Головного управління Державної казначейської служби України у Рівненській області протягом трьох банківських днів перераховують кошти з відповідного рахунку Рівненського регіонального управління Держмолодьжитла на особистий рахунок позичальника у банку-агенті та повідомляють про це Рівненське регіональне управління Держмолодьжитла.

10. Фінансування будівництва (реконструкції) і придбання житла здійснюється відповідно до договору на придбання житла у безготівковій формі за письмовим розпорядженням Рівненського регіонального управління Держмолодьжитла банком-агентом шляхом перерахування коштів з рахунка позичальника або оформлення відповідних документів про передачу Рівненським регіональним управлінням Держмолодьжитла матеріальних ресурсів позичальнику.

Фінансування купівлі житла здійснюється виключно у безготівковій формі за письмовим розпорядженням Рівненського регіонального управління Держмолодьжитла шляхом перерахування коштів з особистого рахунка позичальника на рахунок продавця - фізичної особи, відкритий в банку після підписання сторонами договору купівлі-продажу житла.

11. Контроль за цільовим використанням Рівненським регіональним управлінням Держмолодьжитла кредитних коштів здійснює правління Держмолодьжитла.

12. Термін використання кредитних коштів на будівництво (реконструкцію) житла обумовлюється у кредитному договорі і не повинен перевищувати терміну будівництва (реконструкції) житла, який визначається відповідно до законодавства.

IV. Порядок погашення кредиту та відшкодування витрат на його обслуговування

1. Погашення кредиту, наданого на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, і сплата відсотків за користування ним здійснюється позичальником починаючи з дати зарахування коштів кредиту на рахунок позичальника в банку-агенті. Рівненське регіональне управління Держмолодьжитла в порядку, встановленому правлінням Держмолодьжитла, в разі народження дітей (дитини), одруження, смерті одного з членів сім'ї позичальника, а також порушення терміну прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта більш як на шість місяців може визначити у кредитному договорі позичальником пільговий період для сплати основної суми боргу, крім відсотків за користування кредитом, терміном до одного року або до прийняття в експлуатацію такого об'єкта.

Платежі з погашення кредиту та сплата відсотків за користування ним вносяться в порядку, визначеному кредитним договором.

2. Розмір платежу з погашення кредиту визначається Рівненським регіональним управлінням Держмолодьжитла.

Нарахування відсотків за користування кредитом починається з дати зарахування коштів кредиту на рахунок позичальника в банку-агенті.

3. Позичальник, який не має дітей, сплачує кредит з відсотковою ставкою у розмірі 3 відсотків річних від суми зобов'язань за кредитом;

позичальник, який має одну дитину, звільняється від сплати відсотків за користування кредитом;

позичальникові, який має двох дітей, крім того, за рахунок бюджетних коштів погашається 25 відсотків суми зобов'язань за кредитом; позичальникові, який має трьох і більше дітей - 50 відсотків суми зобов'язань за кредитом.

Якщо у складі сім'ї позичальника сталися зміни, які дають йому право на отримання зазначених в цьому пункті пільг, він протягом одного місяця подає Рівненському регіональному управлінню Держмолодьжитла відповідну заяву та документи встановленого зразка, що підтверджують такі зміни. На підставі цих документів та відповідно до цього Порядку до кредитного договору вносяться зміни із зазначенням обсягів щоквартальних платежів за кредитом і відсотків за користування ним. Пільги надаються починаючи з дня внесення відповідних змін до кредитного договору.

Після отримання зазначених в цьому пункті пільг позичальник не може бути їх позбавлений, крім випадків, коли пільги були отримані на підставі документів, що містять неправдиві відомості, позичальника позбавлено батьківських прав або надання пільг у судовому порядку визнано неправомірним.

Відсотки за користування кредитом також не нараховуються:

військовослужбовцям - з початку і до закінчення особливого періоду;

резервістам та військовозобов'язаним - з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду, на час проходження військової служби.

Умови кредитування, визначені абзацами шостим - восьмим цього пункту, поширюються також на кредити, отримані відповідно до статті 10 Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" подружжям, в якому чоловік або дружина є військовослужбовцем, резервістом чи військовозобов'язаним.

Зміни до кредитного договору щодо ненарахування відсотків за користування кредитом вносяться шляхом підписання додаткового договору.

У разі загибелі (смерті) позичальника (одного з членів сім'ї позичальника) - військовослужбовця, на якого поширюється дія Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", що настала під час проходження ним військової служби у період проведення антитерористичної операції, за рахунок бюджетних коштів погашається вся сума зобов'язань за кредитом, що існувала на момент його загибелі (смерті).

4. За прострочені платежі з позичальника стягується пеня у розмірі, встановленому кредитним договором. При внесенні щоквартальних платежів першочергово стягується нарахована пеня, потім прострочені платежі, відсотки за користування кредитом та основний платіж з погашення кредиту.

За порушення строку платежу з погашення кредиту пеня не нараховується:

військовослужбовцям - з початку і до закінчення особливого періоду;

резервістам та військовозобов'язаним - з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду, на час проходження військової служби;

громадянам України, які зареєстровані та постійно проживають або переселилися з населених пунктів, визначених у затвердженому Кабінетом Міністрів України переліку, де проводиться антитерористична операція, на час проведення антитерористичної операції - у період з 14 квітня 2014 року.

Умови кредитування, визначені абзацами другим - п'ятим цього пункту, поширюються також на кредити, отримані відповідно до статті 10 Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" подружжям, в якому чоловік або дружина є військовослужбовцем, резервістом, військовозобов'язаним або такими, що зареєстровані та постійно проживають чи переселилися з населеного пункту, де проводиться антитерористична операція.

Зміни до кредитного договору щодо ненарахування пені за порушення строку платежу з погашення кредиту вносяться шляхом підписання додаткового договору.

5. Кошти, що сплачуються в рахунок погашення кредитів, наданих з обласного та місцевих бюджетів, відсотки за користування ними і пеня зараховуються до надходжень спеціального фонду відповідного бюджету в установленому порядку і спрямовуються на подальше надання кредитів.

Кошти, що сплачуються в рахунок погашення кредитів, наданих з інших джерел, відсотки за користування ними, пеня, а також штрафні санкції, що сплачуються забудовником за неналежне виконання умов договору на придбання житла, згідно з яким фінансування будівництва (реконструкції) здійснюються за рахунок зазначених коштів, спрямовуються відповідно до договорів, укладених Рівненським регіональним управлінням Держмолодьжитла з надавачами коштів.

Кредитні ресурси минулих років, що повертаються за результатами проведення остаточних розрахунків як зайво перераховані з урахуванням фактичної площі збудованого (реконструйованого) житла, що надійшли в результаті відмови від наданих кредитів або розірвання кредитного договору, а також зайво перераховані у разі змін у складі сім'ї позичальника, зараховуються до відповідного бюджету в порядку, передбаченому абзацом першим та другим цього пункту, та використовуються на подальше надання кредитів.

6. Наданий позичальнику кредит може бути погашений достроково, що обов'язково відображується в договорі.

7. Рівненське регіональне управління Держмолодьжитла щокварталу до
05 числа місяця, що настає за звітним кварталом, подає головному розпоряднику бюджетних коштів звіти про обсяги коштів:

перерахованих на будівництво (реконструкцію) житла за рахунок кредитів наростаючим підсумком з наданням списку забудовників;

перерахованих на придбання житла за рахунок кредитів;

одержаних у рахунок погашення кредиту з наданням списків позичальників;

не внесених позичальниками в установлені терміни за зобов'язаннями з наданням списків боржників;

спрямованих на витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням кредитних ресурсів.

8. Директор Рівненського регіонального управління Держмолодьжитла щокварталу звітує перед головним розпорядником коштів про стан реалізації показників Обласної програми забезпечення молоді житлом на 2018 - 2023 роки у Рівненській області.

V. Умови набуття права власності на збудоване (реконструйоване) за рахунок кредиту житло

1. Умови набуття позичальником права власності на збудоване (реконструйоване) і придбане за рахунок кредиту житло визначаються договором на придбання житла. Фінансування витрат, пов'язаних з оформленням права власності на житло, здійснюється за рахунок позичальника.

2. З метою забезпечення погашення кредиту між Рівненським регіональним управлінням Держмлолодьжитла та позичальником відповідно до умов кредитного договору укладається договір про іпотеку збудованого (реконструйованого) або придбаного житла. У разі кредитування будівництва (реконструкції) індивідуального будинку та господарських приміщень договір про іпотеку земельної ділянки укладається разом з кредитним договором.

Передача в заставу збудованого (реконструйованого) або придбаного житла здійснюється одночасно з оформленням права власності позичальника на це житло.

Фінансування витрат, пов'язаних з нотаріальним посвідченням зазначених договорів та оформленням права власності, здійснюється за рахунок позичальника.

3. У разі смерті позичальника його права і зобов'язання за кредитним договором та договором про іпотеку переходять до спадкоємця, що оформляється відповідними договорами.

4. У разі невиконання позичальником умов кредитного договору Рівненське регіональне управління Держмолодьжитла здійснює в порядку, встановленому законодавством, передбачені кредитним договором заходи для погашення кредиту.

5. Якщо позичальник відмовляється від наданого кредиту на будь-якому етапі дії кредитного договору, цей договір розривається у порядку, визначеному цим договором. При цьому позичальникові згідно з умовами кредитного договору повертаються перший внесок та кошти, сплачені ним у рахунок погашення кредиту, крім нарахованих відсотків за користування кредитом, коштів на страхування, пені та збитків, завданих внаслідок порушення умов кредитного чи іпотечного договору.

У такому разі Рівненське регіональне управління Держмолодьжитла відповідно до цього Порядку укладає кредитний договір з іншим кандидатом, який бере на себе зобов'язання щодо подальшого виконання умов кредитного договору, укладеного колишнім позичальником.

6. Про розірвання кредитного договору з підстав, зазначених у
пунктах 4 та 5 розділу V цього Порядку, Рівненське регіональне управління Держмолодьжитла приймає рішення, яке погоджується з правлінням Держмолодьжитла.

7. Особи, які порушили вимоги цього Порядку, несуть відповідальність згідно із законодавством.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали