ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 07.11.2017 р. N 847

Про обласну раду з питань національностей та корінних народів при обласній державній адміністрації

З метою виконання на території області законодавства національних меншин, забезпечення міжнаціональної злагоди в регіоні, керуючись пунктом 3 частини першої статті 2, статтею 6, пунктом 8 частини першої статті 25, пунктами 1, 9 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Утворити обласну раду з питань національностей та корінних народів при обласній державній адміністрації у складі згідно з додатком.

2. Затвердити положення про обласну раду з питань національностей та корінних народів при обласній державній адміністрації (додається).

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на в. о. першого заступника голови обласної державної адміністрації Бутрія Д. С.

 

Голова обласної
державної адміністрації

А. А. Гордєєв

 

Додаток
до розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
07.11.2017 N 847

СКЛАД
обласної ради з питань національностей та корінних народів при обласній державній адміністрації

Бутрій
Дмитро Стефанович

- в. о. першого заступника голови обласної державної адміністрації, голова ради

Сулейманов
Ібрагім Талятович

- голова громадської організації "Кримськотатарський культурно-спортивний центр "Курені", радник голови обласної державної адміністрації з питань національностей та корінних народів, заступник голови ради (за згодою)

Гавриш
Павло Олександрович

- заступник директора Департаменту з питань внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації - начальник управління внутрішньополітичної діяльності, секретар ради

Члени ради:

Бімбірайте
Наталія Дануте Антано

- голова культурного центру "Україна - Литва" (за згодою)

Босакевич
Владислав Володимирович

- представник Херсонського обласного польського товариства "Полонія" (за згодою)

Вайнер
Олександр Павлович

- директор Херсонського єврейського благодійно-общинного центру "Хесед Шмуель" (за згодою)

Дворнікова
Лариса Миколаївна

- голова Херсонського міського центру німецької культури (за згодою)

Іваненко
Юрій Миколайович

- президент Міжнародної громадської організації ромів "КЕТАНЕ" (за згодою)

Керімов
Алімердан Каріман-Огли

- голова Херсонської обласної регіональної організації "Конгрес азербайджанців України" (за згодою)

Кім
В'ячеслав Робертович

- заступник голови Херсонського відділення Всеукраїнської асоціації корейців (за згодою)

Мамахов
Фаіг Мамед Огли

- голова Херсонської обласної громадської організації "Центр розвитку турецько-месхетинської громади" (за згодою)

Маркелія
Еліко Русланівна

- голова міської громадської організації Херсонсько-грузинське національно-культурне об'єднання "Ілорі" (за згодою)

Медведєв Роман Миколайович

- голова громадської організації "Руський культурний центр ім. Пушкіна О. С." (за згодою)

Мкртчян
Тігран Самвелович

- голова Херсонського обласного відділення Спілки вірмен України (за згодою)

Палічев
Юрій Федорович

- голова правління Херсонської міської громадської організації "Болгари Херсона" (за згодою)

Сарибекова
Звездіна Володимирівна

- голова Херсонського міського товариства греків "Еллада" (за згодою).

 

В. о. першого заступника голови
обласної державної адміністрації

Д. С. Бутрій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
07 листопада 2017 року N 847

ПОЛОЖЕННЯ
про обласну раду з питань національностей та корінних народів при обласній державній адміністрації

1. Обласна рада з питань національностей та корінних народів при обласній державній адміністрації (далі - Рада) є консультативно-дорадчим органом.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

- розроблення пропозицій за результатами вивчення проблемних питань під час реалізації обласною державною адміністрацією повноважень щодо забезпечення виконання законодавства про національні меншини;

- збереження міжнаціональної злагоди в суспільстві, гармонізація міжнаціональних відносин на території області;

- сприяння, в межах повноважень обласної державної адміністрації, розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності національних меншин, які проживають в області.

4. Рада відповідно до покладених на неї основних завдань:

1) сприяє обласній державній адміністрації у забезпеченні виконання законодавства щодо національних меншин на території області;

2) вивчає та аналізує стан розвитку міжнаціональних відносин в області;

3) бере участь у підготовці та опрацюванні актів обласної державної адміністрації з питань етнонаціональних відносин, вносить у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення таких актів з цих питань;

4) вивчає та аналізує стан виконання на території області законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, регіональних програм національних меншин;

5) подає обласній державній адміністрації пропозиції, розроблені за результатами своєї роботи.

5. Рада має право:

1) кожні 6 місяців вносити голові обласної державної адміністрації пропозиції стосовно змін у персональному складі шляхом зміни заступника голови Ради, який обирається на засіданні Ради шляхом жеребкування;

2) одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій інформацію, матеріали та документи, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

3) залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, вчених, інших фахівців;

4) розглядати інформацію місцевих органів виконавчої влади, керівників державних підприємств, установ та організацій з питань національних меншин;

5) запрошувати на свої засідання представників національних меншин, права яких зачіпаються чи порушуються;

6) інформувати про свою діяльність через веб-сайт обласної державної адміністрації;

7) надавати пропозиції голові Ради про включення чи виключення членів Ради.

6. Персональний склад Ради затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації. Члени Ради провадять діяльність на громадських засадах. Делегування права участі у засіданні Ради іншим особам не допускається. Члени Ради зобов'язані особисто брати участь у її засіданнях.

До складу Ради включаються по одному представнику національно-культурного товариства м. Херсона та Херсонської області, створеного відповідно до законодавства про громадські об'єднання. Якщо відповідно до чинного законодавства утворені дві чи більше організацій, які представляють одну і ту ж саму національність, до складу Ради входить представник лише однієї організації за погодженням з іншими організаціями відповідної національної меншини.

Не можуть бути обрані до складу Ради представники організацій, діяльність яких спрямована на повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, порушення територіальної цілісності та недоторканності України.

7. Рада може внести голові обласної державної адміністрації пропозиції про виключення з її складу члена у разі:

- систематичної відсутності члена Ради на засіданнях без поважних причин (більше ніж тричі);

- систематичне невиконання доручень Ради, що засвідчено двома її рішеннями;

- повідомлення керівника громадської організації національно-культурного товариства про припинення членства представника у громадській організації.

8. Формою роботи Ради є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше 1 разу на три місяці. Порядок денний засідань формується з урахуванням пропозицій до плану роботи Ради на наступний рік, який подається на погодження Ради не пізніше 15 листопада поточного року.

Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

Засідання Ради веде її голова, а у разі його відсутності - заступник голови Ради.

Результати засідання Ради з фіксацією пропозицій та рекомендацій оформляються протоколом, який ведеться секретарем Ради і підписується головуючим на засіданні та секретарем Ради.

Засідання Ради є відкритими, на них можуть бути присутні з правом дорадчого голосу представники організацій національно-культурних товариств, які не ввійшли до складу Ради.

Протокол засідання Ради надсилається усім її членам та голові обласної державної адміністрації.

Член Ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації) Ради, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання Ради.

9. Рішення Ради приймається шляхом голосування. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

Рішення Ради мають рекомендаційний характер.

Рішення Ради можуть бути реалізовані шляхом видання розпоряджень голови обласної державної адміністрації.

Голова Ради на черговому засіданні інформує членів Ради про хід реалізації прийнятих нею рішень та внесених пропозицій.

10. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради здійснюється структурним підрозділом обласної державної адміністрації, до повноважень якого належить координація питань етнонаціональної політики в області.

 

В. о. першого заступника голови
обласної державної адміністрації

Д. С. Бутрій
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали