РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13.04.2012 р. N 176

Про обласну раду з питань створення та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 року N 201 "Про утворення Національної ради з питань створення та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків" (Постанова N 201):

1. Затвердити:

склад обласної ради з питань створення та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі - рада) згідно з додатком;

положення про обласну раду з питань створення та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі - Положення), що додається.

2. Райдержадміністраціям, виконкомам рад міст обласного значення утворити районні та міські ради з питань створення та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, затвердити положення про них.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Новака В. М.

 

Голова адміністрації

В. Берташ


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
13.04.2012 N 176


ПОЛОЖЕННЯ
про обласну раду з питань створення та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

1. Обласна рада з питань створення та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі - рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом облдержадміністрації.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також рекомендаціями і пропозиціями Національної ради з питань створення та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі - Національна рада) та цим Положенням.

3. Основними завданнями ради є:

сприяння координації роботи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області з питань створення та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі - об'єднання);

підготовка пропозицій щодо створення та забезпечення функціонування об'єднань.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі створення та забезпечення функціонування об'єднань;

2) вивчає результати діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань створення та забезпечення функціонування об'єднань;

3) проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади покладених на них завдань, виконання програм та здійснення заходів з підтримки діяльності об'єднань;

4) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань діяльності об'єднань;

5) подає Національній раді розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції;

6) інформує громадськість про свою діяльність, прийняті на засіданнях пропозиції, рекомендації і стан їх виконання.

5. Рада має право:

1) отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

3) утворювати в разі потреби для виконання покладених на неї завдань консультаційні та робочі групи.

6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з Національною радою, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Персональний склад ради затверджує голова облдержадміністрації.

Головою ради є заступник голови обласної державної адміністрації.

8. Формою робити ради є засідання, що проводяться за рішенням голови ради.

Засідання ради проводить її голова, а у разі його відсутності - один з його заступників.

9. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях ради забезпечує секретар.

10. Засідання ради вважається правочинним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

11. На своїх засіданнях рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

12. Пропозиції та рекомендації ради можуть бути реалізовані шляхом видання розпоряджень або доручень голови обласної державної адміністрації.

 

Заступник голови - керівник
апарату адміністрації

А. Лавренчук


 

Додаток
до розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
13.04.2012 N 176


СКЛАД
обласної ради з питань створення та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

Новак
Володимир Михайлович

- заступник голови облдержадміністрації, голова ради

Пшеюк
Володимир Леонідович

- начальник Головного управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, заступник голови ради

Семчук
Олександра Борисівна

- заступник начальника Головного управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, заступник голови ради

Бондар
Олена Михайлівна

- головний спеціаліст Головного управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, секретар ради

Члени ради:

Андрейко
Віра Олександрівна

- заступник начальника Головного фінансового управління облдержадміністрації

Бережнюк
В'ячеслав Євгенович

- заступник голови Рівненського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (за згодою)

Волчецький
Микола Мефодійович

- начальник юридичного відділу апарату облдержадміністрації

Година
Олексій Олексійович

- директор асоціації власників житлових будинків "Перспектива", голова правління об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Моноліт - 44" (за згодою)

Гуз
Валерій Петрович

- заступник начальника Головного управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

Москальчук
Олена Віталіївна

- заступник начальника управління житлово-комунального господарства Рівненського міськвиконкому

Придатко
Олександр Миколайович

- заступник начальника Головного управління Держкомзему у Рівненській області

Сташко
Анатолій Васильович

- перший заступник голови державної податкової служби в Рівненській області

Столярчук
Анатолій Леонідович

- заступник начальника інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Рівненській області

Ходаковський
Юрій Леонідович

- голова громадської ради при Рівненській обласній державній адміністрації (за згодою)

Чумак
Віктор Федорович

- голова об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Наш дім" (за згодою)

Яремчук
Іван Іванович

- заступник начальника Головного управління економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації.


 

Заступник голови - керівник
апарату адміністрації

А. Лавренчук





 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали