ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 03.08.2017 р. N 547

Про обласну стратегію забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2020 року і план заходів щодо її реалізації

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року N 248-р "Про схвалення Стратегії забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2020 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації" (План N 248-р):

1. Затвердити такі, що додаються:

1) обласну стратегію забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2020 року (далі - Стратегія);

2) план заходів щодо реалізації обласної стратегії забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2020 року (далі - План заходів).

2. Департаментам облдержадміністрації: соціальної та молодіжної політики (Заболотна Н. М.), освіти і науки (Івасюк І. Д.), управлінню фізичної культури та спорту (Чернявський С. В.), Вінницькому обласному центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (Стоялова О. В.), райдержадміністраціям, виконкомам міських рад міст обласного значення забезпечити виконання Плану заходів, про що інформувати Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації до 15 лютого щорічно для узагальнення та подальшого інформування облдержадміністрації та Міністерства охорони здоров'я до 01 березня щорічно.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови - директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Івасюка І. Д.

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. Коровій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації
03 серпня 2017 року N 547

Обласна стратегія забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2020 року

Проблема, яка потребує розв'язання

На сьогодні ситуація, що склалася з епідемією ВІЛ-інфекції та туберкульозу у Вінницькій області, характеризується нижчими рівнями основних епідпоказників, ніж в цілому по Україні, носить ознаки певної стабілізації, поширення інфекцій серед груп найвищого ризику, нерівномірне поширення ВІЛ-інфекції та туберкульозу в окремих адміністративно-територіальних одиницях, з переважним ураженням осіб працездатного віку. Рівень первинної хіміорезистентності серед нових випадків туберкульозу сягає 20 - 22 %, вторинна спостерігається у половині випадків повторного лікування. Як і в цілому по Україні, особливо загрозливим є несвоєчасне звернення хворих за медичною допомогою, пізнє виявлення хвороби та хворих з ко-інфекцією (туберкульоз/ВІЛ), що зумовлює високий рівень смертності від туберкульозу та є наслідком відсутності комплексного підходу до поєднання профілактичних та лікувальних програм в єдину дієву систему протидії епідеміям.

Ситуація, що склалася з поширенням туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та ко-інфекції (ТБ/ВІЛ), має певні критичні сфери, які потребують уваги для забезпечення сталої відповіді на епідемії.

З огляду на зазначене, існує необхідність впровадження підходів до організації, планування та фінансування обласних програм протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу відповідно до нових глобальних стратегій і керівних документів Всесвітньої організації охорони здоров'я, на яких побудована державна Стратегія забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2020 року.

Мета і строки реалізації Стратегії

Метою Стратегії є посилення спроможності ефективно впроваджувати пріоритетні заходи для подолання епідемій туберкульозу та ВІЛ-інефекції/СНІДу на території Вінницької області, без припинення чи погіршення якості їх виконання, за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також з врахуванням необхідності переходу на фінансування із зазначених джерел заходів, які раніше виконувались за рахунок коштів міжнародних донорів.

Основні напрями і шляхи реалізації Стратегії

Удосконалення системи управління програмами протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

За зазначеним напрямом необхідно виконати такі основні завдання:

посилення управління у сфері виконання обласних програм протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом:

пріоритетності в профілактиці поширення туберкульозу та ВІЛ-інфекції інформаційно-роз'яснювальної роботи з населенням щодо принципів здорового та морального способу життя, духовних цінностей та відповідальної поведінки у сфері сексуальних стосунків;

пропаганди здорового способу життя;

регулярного інформування населення, у тому числі через засоби масової інформації, про причини зараження, шляхи передачі туберкульозу та ВІЛ-інфекції, важливість здорового та морального способу життя для запобігання зараженню туберкульозом та ВІЛ-інфекцією, заходи та засоби профілактики захворювання на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію, а також про можливості діагностики та лікування (маршрут пацієнта);

доступу населення до засобів профілактики, що дають змогу запобігти зараженню і поширенню туберкульозу та ВІЛ-інфекції;

включення питань щодо профілактики туберкульозу та ВІЛ-інфекції, здорового та морального способу життя, духовних цінностей, відповідальної поведінки у сфері сексуальних стосунків, традиційних сімейних цінностей, лікування хворих на туберкульоз та ВІЛ/СНІД, догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ, та їх близьких, а також щодо неприпустимості дискримінації таких людей та необхідності формування толерантного ставлення до них, до відповідних навчальних програм для середніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів;

включення показника ефективності заходів протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу до переліку показників соціально-економічного розвитку області;

забезпечення ефективної міжвідомчої та міжсекторальної координації виконання програм та заходів протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу в рамках ефективної роботи Координаційної ради при обласній держадміністрації з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, районних та міських рад з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;

інформаційно-роз'яснювальної та реабілітаційної роботи, у тому числі із залученням представників громадських та благодійних організацій серед осіб хворих на туберкульоз та таких, які вживають наркотичні засоби та психотропні речовини ін'єкційним способом, з метою протидії поширенню туберкульозу та ВІЛ-інфекції;

участі організацій різних форм власності, у тому числі громадських, благодійних та профспілок в інформаційній роботі щодо протидії поширенню туберкульозу та ВІЛ-інфекції, у наданні благодійної допомоги, медичних і соціальних послуг, спрямованих на забезпечення лікування та профілактики туберкульозу та ВІЛ-інфекції, догляду, підтримки та соціального захисту хворих на туберкульоз та людей, які живуть з ВІЛ, на основі забезпечення доступу зазначених організацій у порядку, встановленому законодавством, до участі у виконанні соціального замовлення на надання медичних і соціальних послуг;

зниження рівня стигматизації і дискримінації у сфері надання послуг хворим на туберкульоз, людям які живуть з ВІЛ, представникам ключових груп щодо захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ з метою протидії поширенню туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом здійснення заходів щодо зниження рівня стигматизації і дискримінації хворих на туберкульоз, людей, які живуть з ВІЛ, представників ключових груп щодо захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ (зокрема, передбачивши проведення інформаційних кампаній, навчання для надавачів послуг, розповсюдження інформаційно-навчальних матеріалів);

реформування та оптимізації системи протитуберкульозної медичної допомоги населенню для підвищення ефективності державних витрат шляхом подальшого впровадження моделі надання допомоги пацієнтові, орієнтованої на лікування всіх випадків туберкульозу, включаючи мультирезистентний туберкульоз, у стаціонарних умовах - за наявності в нього бактеріовиділення, в амбулаторних умовах, оптимізацію протитуберкульозних закладів та їх кадрових ресурсів;

підвищення рівня прозорості обміну інформацією про результати діяльності партнерських громадських об'єднань та органів влади шляхом удосконалення наявних механізмів обміну інформацією про програми і проекти протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу і сприяння поширенню інформації щодо результатів їх виконання серед представників органів влади, громадських об'єднань, міжнародних партнерів, донорських структур, які долучаються до виконання та/або фінансування таких програм та проектів.

Фінансування заходів протидії соціально небезпечним захворюванням

За зазначеним напрямом необхідно забезпечити збільшення обсягу фінансування заходів протидії соціально небезпечним захворюванням та підвищення ефективності поточних витрат шляхом забезпечення в межах наявних ресурсів пріоритетного планування та виділення коштів з обласного та місцевих бюджетів на здійснення заходів протидії соціально небезпечним захворюванням, зокрема туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, виконання програм замісної підтримувальної терапії, передбачених загальнодержавними програмами, що фінансувалися за рахунок коштів донорів.

Удосконалення процесу організації та надання медичної допомоги і соціальних послуг

За зазначеним напрямом необхідно виконати такі основні завдання шляхом забезпечення:

збору, узагальнення інформації та визначення пріоритетів щодо потреб населення адміністративно-територіальних одиниць області у соціальних послугах з профілактики туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, догляду і супроводу/патронажу сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, спричинених захворюваннями на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію/СНІД, належать до ключових груп щодо захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ;

забезпечення міжсекторальної (міжгалузевої) співпраці, спрямованої на забезпечення реалізації механізму соціального замовлення шляхом оптимізації процесу визначення потреб у профілактичних послугах, в тому числі соціальних послугах, з профілактики туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, догляду і супроводу/патронажу сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, спричинених захворюваннями на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію/СНІД, належать до ключових груп щодо захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ за кошти місцевих бюджетів відповідно до епідемічної ситуації з туберкульозу та ВІЛ-інфекції в області;

планування і закупівлі за кошти місцевих бюджетів соціальних послуг з профілактики туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, догляду та супроводу/ патронажу сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, спричинених захворюваннями на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію/СНІД, належать до ключових груп щодо захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ;

оптимізації клінічних протоколів для забезпечення якості та безперервності надання медичної допомоги шляхом:

запровадження оновленої медико-технологічної документації щодо здійснення заходів з профілактики, діагностики, лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД осіб відповідно до міжнародних стандартів;

впровадження медико-технологічної документації з надання проти-туберкульозної медичної допомоги відповідно до міжнародних стандартів щодо забезпечення доступності діагностичних інструментів, застосування належних режимів лікування (включаючи використання нових коротких схем лікування мультирезистентного туберкульозу);

посилення прихильності хворих до лікування туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом включення соціальних працівників до штатних розписів протитуберкульозних закладів та обласного клінічного Центру профілактики та боротьби зі СНІДом для формування прихильності хворих до лікування туберкульозу та ВІЛ/СНІДу;

посилення взаємодії установ і закладів різних відомств (управління МВС у Вінницькій області, установ кримінально-виконавчої системи, Департаментів соціальної та молодіжної політики, освіти і науки, управління фізичної культури та спорту, Вінницького обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді) у сфері протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Посилення кадрового потенціалу та підвищення професійного рівня

За зазначеним напрямом необхідно виконати такі основні завдання:

забезпечення кваліфікованими кадрами закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз, ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД, а також представникам ключових груп щодо захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ, шляхом включення до програм підготовки та підвищення кваліфікації лікарів первинної медичної допомоги питань щодо інфекційних захворювань (у тому числі туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу) і навчання з питань консультування та тестування на ВІЛ;

удосконалення та підвищення професійного рівня органів місцевого самоврядування, розвиток потенціалу громадських об'єднань, закладів охорони здоров'я для сталого надання профілактичних послуг, в тому числі соціальних, та інших послуг представникам ключових груп щодо захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ, у тому числі з урахуванням гендерного підходу, шляхом участі у навчаннях працівників медичної, соціальної, молодіжної сфери, а також керівників закладів, установ та організацій, які надають соціально-медичні послуги, щодо актуальних питань забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Удосконалення порядку епідеміологічного нагляду, моніторингу та оцінки заходів протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

За зазначеним напрямом необхідно виконати такі основні завдання:

удосконалення та забезпечення подальшого розвитку системи здійснення епідеміологічного нагляду шляхом забезпечення:

повного переходу до електронної системи збору та проведення аналізу даних;

повноцінного впровадження інформаційної системи ведення єдиного електронного обліку заходів протидії туберкульозу в закладах охорони здоров'я;

впровадження Єдиної електронної системи епідеміологічного та клінічного моніторингу поширення ВІЛ-інфекції;

планування підвищення кваліфікації кадрів з підготовки фахівців до роботи з інформаційними системами протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;

впровадження запропонованих технічних рішень щодо забезпечення сумісності інформаційних систем з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу з метою обміну даними щодо зазначених захворювань, випадків їх лікування.

Очікувані результати

Реалізація Стратегії спрямована на досягнення таких результатів:

удосконалення реалізації в області загальнодержавної політики протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;

удосконалення системи управління, підвищення ефективності координації заходів протидії туберкульозу і ВІЛ-інфекції/СНІДу;

ефективне використання наявних ресурсів для виконання регіональних програм протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;

оптимізація надання послуг, зокрема шляхом розширення охоплення отримувачів послуг, забезпечення безперервності і координації допомоги, підвищення її якості;

відповідне і безперервне кадрове забезпечення;

удосконалення системи підготовки кадрів з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;

удосконалення системи моніторингу та оцінки, планування і реалізації політики, заснованої на фактичних даних;

зниження рівня стигматизації та дискримінації людей, які живуть з ВІЛ, осіб, хворих на туберкульоз, представників ключових груп щодо захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ;

забезпечення активної участі у виконанні програм і заходів протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу зацікавлених місцевих громадських об'єднань, представників ключових груп щодо захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ.

Реалізація Стратегії дасть змогу забезпечити досягнення цільових орієнтирів на 2016 - 2021 роки, а саме:

зниження смертності від туберкульозу на 35 %;

зниження рівня захворюваності на туберкульоз на 25 %;

підвищення показника успішності лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз до 75 %.

Очікується досягнення показників, які відповідають Цілям Стратегії прискореного подолання епідемії ВІЛ-інфекції FastTrack:

до 2020 року виявити 90 % ЛЖВ,

90 % з них антиретровірусну терапію (АРТ)

забезпечити ефективність АРТ для 90 % ЛЖВ, які її отримують.

мінімізація випадків дискримінації людей, які живуть з ВІЛ.

Фінансове забезпечення реалізації Стратегії

Фінансове забезпечення реалізації Стратегії здійснюється за рахунок кошів, передбачених у державному, обласному та місцевих бюджетах на відповідний рік державним органам, установам та організаціям, відповідальним за виконання заходів, коштів міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації
03 серпня 2017 року N 547

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо реалізації обласної Стратегії забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2020 року

N
з/п

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Джерела фінансування

Індикатор оцінки результатів виконання

I. Удосконалення системи управління державними програмами протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

Посилення управління у сфері виконання державних програм протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

1

Забезпечення своєчасного надання верифікованих епідеміологічних показників поширення туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу Міністерству охорони здоров'я та Центру громадського здоров'я МОЗ України з метою отримання міжнародної технічної допомоги

IV квартал 2017 року, надалі - у визначені терміни

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації

Не потребує фінансування

Отримання ресурсів міжнародної технічної допомоги у відповідності до централізованого розподілу

2

Забезпечення міжвідомчої та міжсекторальної координації виконання програм та заходів протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом організації ефективної роботи міжрегіональної робочої групи моніторингу та оцінки виконання програмних заходів (МРГ МіО)

Постійно

Облдержадміністрація, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

Не потребує фінансування

Проведення засідань міжрегіональної робочої групи моніторингу та оцінки виконання програмних заходів (МРГ МіО)

Реформування та оптимізація системи протитуберкульозної медичної допомоги населенню для підвищення ефективності державних витрат та витрат обласного і місцевих бюджетів

3

Впровадження моделі надання допомоги пацієнтові, що орієнтована на лікування всіх випадків туберкульозу, включаючи мультирезистентний, у стаціонарних умовах - за наявності бактеріовиділення, та в амбулаторних умовах

Після отримання нового клінічного протоколу за фахом "Туберкульоз"

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації

За рахунок коштів благодійних фондів, міжнародної технічної та фінансової допомоги, інших джерел, не заборонених законодавством

Наявність нової редакції локальних клінічних протоколів у лікувально-профілактичних закладах

II. Фінансування заходів протидії соціально небезпечним захворюванням. Збільшення обсягу фінансування та підвищення ефективності поточних витрат

4

Запровадження під час бюджетного планування та підготовки бюджетних прогнозів на регіональному та місцевому рівнях принципів та методології ефективного розподілу ресурсів на здійснення заходів протидії соціально небезпечним захворюванням

2018 рік, надалі - постійно

Департаменти облдержадміністрації: фінансів, охорони здоров'я, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

Не потребує фінансування

Здійснення планування бюджетних витрат на заходи протидії соціально небезпечним захворюванням відповідно до визначених та рекомендованих МОЗ принципів і методології

5

Проведення щорічного аналізу ефективності використання коштів, спрямованих на здійснення заходів протидії соціально небезпечним захворюванням, з урахуванням показників розвитку епідемічної ситуації з туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

2018 рік, надалі - постійно

Департаменти облдержадміністрації: фінансів, охорони здоров'я, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

Не потребує фінансування

Підготовка аналітичної записки щодо ефективності використання коштів, використаних на здійснення заходів протидії соціально небезпечним захворюванням

III. Удосконалення процесу організації та надання медичної допомоги і соціальних послуг

Впровадження ефективного механізму планування, закупівлі та надання соціальних послуг з профілактики туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, догляду, соціального супроводу/патронажу сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, спричинених захворюваннями на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію/СНІД, належать до груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ

6

Забезпечення збору, узагальнення інформації та визначення пріоритетів з урахуванням потреб населення у соціальних послугах з профілактики туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, догляду, соціального супроводу / патронажу сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, спричинених захворюваннями на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію/СНІД, належать до ключових груп щодо захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ, згідно з Порядком визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах, затверджених наказом Мінсоцполітики від 20.01.2014 N 28 (Порядок N 28), зареєстрованого в міністерстві юстиції України 07.02.2014 за N 253/25030

Щороку до 01 лютого

Департаменти облдержадміністрації: соціальної та молодіжної політики, охорони здоров'я

Не потребує фінансування

Розроблення обласних та місцевих планів надання соціальних послуг з профілактики з профілактики туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, догляду, соціального супроводу/патронажу сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, спричинених захворюваннями на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію/СНІД, належать до ключових груп щодо захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ, з урахуванням потреб адміністративно-територіальної одиниці

7

Забезпечення планування і закупівлі соціальних послуг з профілактики туберкульозу та ВІЛ-інфекції / СНІДу, догляду, соціального супроводу / патронажу сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, спричинених захворюваннями на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію/СНІД, належать ключових груп щодо захворювання туберкульоз та інфікування ВІЛ, відповідно до Порядку здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2013 N 324 (Постанова N 324)

Постійно

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації, за участю органів місцевого самоврядування

За рахунок коштів, передбачених у місцевих бюджетах на відповідний рік установам і організаціям, відповідальним за виконання заходу

Проведення щорічних конкурсів та виділення бюджетних коштів на закупівлю соціальних послуг з профілактики туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, догляду, соціального супроводу/патронажу сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, спричинених захворюваннями на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію/СНІД, належать до ключових груп щодо захворювання туберкульоз та інфікування ВІЛ

Посилення прихильності хворих до лікування туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

8

Введення посад соціальних працівників до штатного розпису Вінницького обласного спеціалізованого територіального медичного об'єднання "Фтизіатрія", центрів первинної медико-санітарної допомоги, в яких надається амбулаторна протитуберкульозна допомога, Вінницького обласного клінічного Центру профілактики та боротьби зі СНІДом, (у тому числі за трудовим договором), для формування прихильності хворих до лікування туберкульозу та ВІЛ/СНІДу (згідно з потребою)

2018 рік

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації

За рахунок коштів, передбачених у місцевих бюджетах на відповідний рік установам і організаціям, відповідальним за виконання заходу

Наявність посади соціального працівника у штатному розписі згідно з потребою

Посилення взаємодії структурних підрозділів обласної держадміністрації та установ іншого підпорядкування у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу і туберкульозу

9

Розробити заходи/меморандуми, спрямовані на співпрацю між закладами та установами різного підпорядкування, у питаннях виконання регіональної Стратегії як компоненту гуманітарної сфери

2017 - 2018 рік

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

Не потребує фінансування

Затвердження відповідних заходів та/або меморандумів співпраці
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали