Додаткова копія: Про оголошення концесійного конкурсу на надання у концесію цілісного майнового комплексу Державного підприємства "Ровенькиантрацит"

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 8 серпня 2011 року N 368

Про оголошення концесійного конкурсу на надання у концесію цілісного майнового комплексу Державного підприємства "Ровенькиантрацит"

Керуючись законом України "Про концесії", постановами Кабінету Міністрів України від 11.12.99 N 2293 "Про затвердження Переліку об'єктів права державної власності, які можуть надаватися в концесію" (зі змінами), від 12.04.2000 N 642 "Про затвердження Положення про проведення концесійного конкурсу та укладення концесійних договорів на об'єкти права державної і комунальної власності, які надаються у концесію", наказом Міненерговугілля України від 18.07.2011 N 300 "Про проведення концесійного конкурсу ДП "Ровенькиантрацит" і ДП "Свердловантрацит" (Наказ N 300), наказую:

1. Оголосити концесійний конкурс на надання у концесію цілісного майнового комплексу Державного підприємства "Ровенькиантрацит" (ідентифікаційний код 32320704).

2. Затвердити Конкурсну документацію для проведення концесійного конкурсу щодо надання у концесію цілісного майнового комплексу Державного підприємства "Ровенькиантрацит", схвалену Конкурсною комісією з проведення концесійного конкурсу щодо концесії цілісного майнового комплексу державного підприємства "Ровенькиантрацит" (протокол N 1 від 03.07.2011), у складі:

2.1. Інструкція для претендентів щодо подання заявок для участі у концесійному конкурсі щодо надання цілісного майнового комплексу Державного підприємства "Ровенькиантрацит" (ідентифікаційний код 32320704) у концесію згідно з додатком 1;

2.2. Інструкція для учасників конкурсу для подання конкурсних пропозицій у концесійному конкурсі щодо надання цілісного майнового комплексу Державного підприємства "Ровенькиантрацит" (ідентифікаційний код 32320704) у концесію, у тому числі умови концесійного конкурсу, згідно з додатком 2;

2.3. Проект Концесійного договору згідно з додатком 3.

3. Затвердити текст Інформаційного оголошення про проведення концесійного конкурсу щодо надання у концесію цілісного майнового комплексу Державного підприємства "Ровенькиантрацит" (ідентифікаційний код 32320704) згідно з додатком 4, схвалений Конкурсною комісією з проведення концесійного конкурсу, щодо концесії цілісного майнового комплексу державного підприємства "Ровенькиантрацит" (протокол N 1 від 03.07.2011).

4. Адміністративно-господарському департаменту (Дячук Г. І.) забезпечити публікацію затвердженого Інформаційного оголошення про проведення концесійного конкурсу щодо надання у концесію цілісного майнового комплексу Державного підприємства "Ровенькиантрацит" (ідентифікаційний код 32320704) в газетах "Урядовий кур'єр" та "Голос України".

5. Управлінню інформаційно-аналітичного забезпечення (Велітченко А. І.) забезпечити розміщення Інструкції для претендентів щодо подання заявок для участі у концесійному конкурсі щодо надання цілісного майнового комплексу Державного підприємства "Ровенькиантрацит" (ідентифікаційний код 32320704) у концесію на офіційному веб-сайті Міненерговугілля.

6. Робочій групі, створеній наказом Міненерговугілля України від 29.04.2011 N 94 (Наказ N 94), забезпечити підготовку інформації, передбаченої пунктами 38 та 43 Інструкції, для претендентів щодо подання заявок для участі у концесійному конкурсі щодо надання цілісного майнового комплексу Державного підприємства "Ровенькиантрацит" (ідентифікаційний код 32320704) у концесію та надати Конкурсній комісії з проведення концесійного конкурсу, щодо концесії цілісного майнового комплексу державного підприємства "Ровенькиантрацит".

7. Заступнику Міністра, голові Конкурсної комісії Чеху С.М. забезпечити проведення всіх конкурсних процедур з дотриманням вимог чинного законодавства та здійснити контроль за виконанням цього наказу.

 

Міністр

Ю. Бойко

 

Додаток 1
до наказу Міненерговугілля України
08.08.2011 N 368

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПРЕТЕНДЕНТІВ
щодо подання заявок для участі у концесійному конкурсі щодо надання у концесію цілісного майнового комплексу Державного підприємства "Ровенькиантрацит" (ідентифікаційний код 32320704)

I. Загальні вимоги до оформлення заявок на участь у конкурсі

1. Після оголошення концесійного конкурсу будь-яка фізична або юридична особа, яка виявила бажання взяти у ньому участь, надсилає Конкурсній комісії заявку на участь у концесійному конкурсі.

2. Заявки на участь подаються за адресою: 01601, місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 4, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, кімната 507, з обов'язковим зазначенням на конверті "Конкурсній комісії для проведення концесійного конкурсу щодо надання у концесію цілісного майнового комплексу ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "РОВЕНЬКИАНТРАЦИТ".

3. Заявки на участь в концесійному конкурсі подаються протягом шістдесяти днів з останньої дати публікації оголошення концесійного конкурсу в газетах "Урядовий кур'єр", "Голос України" про проведення концесійного конкурсу щодо надання у концесію цілісного майнового комплексу ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "РОВЕНЬКИАНТРАЦИТ".

4. Заявка на участь у конкурсі, документи до заявки на участь у конкурсі викладаються українською мовою. У випадку подачі заявки на участь у конкурсі іншою мовою, претендент надає переклад заявки на участь у конкурсі українською мовою, легалізований та засвідчений у порядку, встановленому чинним законодавством України.

5. До заявки на участь у конкурсі надаються документи та їх опис. Сторінки заявки на участь у конкурсі та кожного документа, який додається до неї, пронумеровуються.

6. Документи, які додаються до заявки на участь у конкурсі, що стосуються юридичних осіб - нерезидентів, засвідчуються згідно із законодавством країни, яка їх видала, перекладені українською мовою та легалізовані відповідно до чинного законодавства України.

7. Заявка на участь у концесійному конкурсі підписується уповноваженою особою претендента та головним бухгалтером (за його наявності) і засвідчується печаткою претендента - у разі подання заявки на участь у концесійному конкурсі юридичною особою, або власноруч фізичною особою чи її уповноваженим представником - у разі подання заявки на участь у концесійному конкурсі фізичною особою.

8. У разі подання заявки на участь у конкурсі, підписаної уповноваженою особою претендента, до заявки на участь у конкурсі додається довіреність або інший документ, який посвідчує повноваження особи на підписання цієї заявки на участь у конкурсі.

9. У разі відсутності у претендента печатки, документи, які додаються до заявки на участь у конкурсі юридичними особами - резидентами, засвідчуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

10. У разі внесення виправлень до тексту заявки на участь у конкурсі всі її сторінки, на яких зроблено надписи та/або правки, засвідчуються окремим підписом претендента або уповноваженої особи претендента. Поруч з власним підписом претендент, уповноважена особа претендента зазначає власне прізвище, ім'я та по батькові, дату внесення виправлень до тексту заявки на участь у конкурсі та здійснює власноруч надпис "Виправленому (зазначається текст правки) вірити".

11. Заявки на участь у конкурсі та документи, додані до них, надаються Конкурсній комісії у запечатаному конверті.

12. На конверті із заявкою на участь у конкурсі зазначаються такі відомості:

1) повна назва та адреса претендента;

2) повна назва Концесієдавця;

3) та зроблено напис: "Заявка на участь у конкурсі щодо надання у концесію цілісного майнового комплексу ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "РОВЕНЬКИАНТРАЦИТ".

13. Місця склеювання конверта на зворотній стороні та згину конверта опечатуються печаткою претендента та обклеюються клейкою стрічкою (за її наявності).

14. У випадку неналежного склеювання конверта, який містить заявку на участь у конкурсі та додані до неї документи відповідно до вимог, передбачених попереднім пунктом цієї Інструкції, Конкурсна комісія, Концесієдавець не несуть відповідальності за збереження документів, що містяться в конверті, який надається претендентом, а також за збереження комерційної таємниці (конфіденційної інформації), яка може міститися в заявці претендента на участь у конкурсі та доданих до неї документах.

15. Заявки на участь у конкурсі подаються претендентами (їх уповноваженими представниками) особисто Конкурсній комісії або відправляються претендентами поштою цінним листом з описом вкладення з рекомендованим повідомленням за адресою, зазначеною у пункті 2 цього Розділу Інструкції.

16. Подана Конкурсній комісії заявка на участь у конкурсі підлягає реєстрації в журналі реєстрації конкурсних пропозицій під порядковим номером із зазначенням дати їх надходження до Конкурсної комісії. У випадку подачі заявки на участь у конкурсі особисто учасником конкурсу (його представником) на копії опису наданих претендентом документів та матеріалів зазначається дата подання заявки на участь у конкурсі, номер такої заявки на участь у конкурсі.

17. Заявки на участь у конкурсі, які надані після закінчення строку на їх подання, визначеного у пункті 3 цього Розділу Інструкції, реєструються Конкурсною комісією із зазначенням, що такі заявки на участь у конкурсі надані претендентами після закінчення строку, визначеного у пункті 3 цього Розділу Інструкції.

18. Заявки на участь у конкурсі, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються, не розглядаються та повертаються претенденту за його власний рахунок.

II. Подання заявки на участь у конкурсі

19. Заявка на участь у концесійному конкурсі має містити такі відомості:

1) для фізичних осіб:

1.1) прізвище, ім'я та по батькові;

1.2) номер, дата видачі та орган, який видав паспорт;

1.3) інформація про реєстрацію місця проживання фізичної особи та адресу для листування;

1.4) інформація про банківські реквізити рахунка фізичної особи;

1.5) телефон (телефакс) претендента.

До заявки претендента, який є фізичною особою, додається декларація про доходи фізичної особи;

2) для юридичних осіб:

2.1) повне найменування, у тому числі організаційно-правова форма претендента;

2.2) місцезнаходження, телефон (телефакс) претендента;

2.3) дату та місце державної реєстрації претендента та найменування органу державної реєстрації претендента;

2.4) відомості про реєстрацію претендента як платника податків;

2.5) загальні відомості про посадових осіб претендента, а саме: інформація про посадову особу претендента із зазначенням прізвища, імені та по батькові, паспортних даних, повної назви посади, яку обіймає посадова особа. Для цілей проведення концесійного конкурсу посадовими особами претендента є одноособовий керівник юридичної особи, одноособовий виконавчий орган, голова та члени виконавчого органу, наглядової ради, ревізійної комісії, ревізор юридичної особи, головний бухгалтер юридичної особи.

Інформація, визначена у пунктах 1.1), 1.2), 1.3), 1.4) та у пунктах 2.1), 2.2), 2.3), 2.4), 2.5), надається претендентами на участь у концесійному конкурсі в довільній формі. У заявці на участь у конкурсі визначається спосіб, у який претенденту у разі його допущення до участі у конкурсі, надається Конкурсна документація щодо проведення концесійного конкурсу щодо надання цілісного майнового комплексу державного підприємства "РОВЕНЬКИАНТРАЦИТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 32320704) у концесію (далі - Конкурсна документація) для підготовки та надання Конкурсної пропозиції.

20. До заявки на участь у концесійному конкурсі претенденти додають:

- засвідчені нотаріально або іншим уповноваженим державним органом копії статуту, інших установчих документів претендента, а також осіб, що здійснюють безпосередній та/або опосередкований контроль над претендентом до бенефіціарних власників;

- засвідчені нотаріально або іншим уповноваженим державним органом копії свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо претендента, а також осіб, що здійснюють безпосередній та опосередкований контроль над претендентом, до бенефіціарних власників. Юридичні особи - нерезиденти подають належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують факт реєстрації (створення) іноземної юридичної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо) - для претендентів, а також осіб, що здійснюють безпосередній або опосередкований контроль над претендентом, до бенефіціарних власників;

- інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників (учасників) претендента, яка дає змогу встановити бенефіціарних власників, які безпосередньо або опосередковано володіють 25 % i більше акцій (часток, паїв) у статутному капіталі претендента, а також здійснюють безпосередньо або опосередковано контроль над претендентом;

- документи, які підтверджують право власності бенефіціарних власників на корпоративні права у статутному капіталі осіб, які здійснюють безпосередній або опосередкований контроль над претендентом;

- документи, які підтверджують повноваження особи, яка підписала заявку на участь у конкурсі.

Бенефіціарним власником є фізична особа, держава (відповідний державний орган), територіальна (місцева) громада особисто або в особі відповідного органу місцевого самоврядування.

Термін "контроль" використовується у розумінні, визначеному у Законі України "Про захист економічної конкуренції". Зокрема, контроль передбачає володіння безпосередньо або через інших осіб (опосередковано) більш як 50 % акцій (паїв, часток) та/або голосів у статутному (складеному) капіталі (фонді) юридичної особи.

Пов'язаними відносинами контролю з претендентом вважаються особи, які: здійснюють безпосередній або опосередкований (через інших осіб) контроль над претендентом; або перебувають під безпосереднім або опосередкованим контролем претендента; або перебувають разом із претендентом під безпосереднім або опосередкованим контролем іншої особи (декількох пов'язаних осіб).

21. До заявки на участь у концесійному конкурсі додається:

- розшифрована інформація про дебіторську та кредиторську заборгованість претендента із зазначенням дати їх виникнення за 2008 - 2010 роки та за I півріччя 2011 року;

- довідка органу державної податкової служби про наявність (відсутність) у претендента простроченої заборгованості перед бюджетом з податків, зборів та обов'язкових платежів;

- довідка, скріплена підписом уповноваженої особи та печаткою претендента, про наявність (відсутність) у претендента простроченої заборгованості із заробітної плати перед працівниками;

- довідка про відсутність порушеної справи про банкрутство стосовно претендента;

- засвідчена в установленому порядку копія довідки про взяття на облік платника податку, для нерезидентів - засвідчена в установленому порядку копія довідки про присвоєння податкового номера претенденту або інший документ, який свідчить про взяття претендента на податковий облік;

- довідка органу статистики про включення претендента - юридичної особи до ЄДРПОУ або документ, що підтверджує факт реєстрації (створення) іноземної юридичної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо);

- дані, які підтверджують можливість претендента забезпечити належне фінансування своєї концесійної діяльності:

для резидентів України:

баланс підприємства (форма 1) за 2008 - 2010 роки та I півріччя 2011 року, складений відповідно до національних стандартів України;

звіт про фінансові результати (форма 2) за 2008 - 2010 роки та I півріччя 2011 року, складений відповідно до національних стандартів України;

звіт про рух коштів (форма 3) за 2008 - 2010 роки та I півріччя 2011 року, складений відповідно до національних стандартів України;

для нерезидентів України:

аудована за міжнародними стандартами щорічна фінансова звітність про результати діяльності претендента за 2008 - 2010 роки та фінансова звітність за перше півріччя 2011 року, яка пройшла оглядову перевірку аудиторами за міжнародними стандартами.

22. У разі подання заявки на участь у концесійному конкурсі претендентами, які є новоствореними особами (створені пізніше 2008 року), такі претенденти, окрім документів стосовно безпосередньо претендента, додають до заявки на участь у конкурсі документи, визначені пунктом 21 цієї Інструкції, також стосовно учасника (засновника), який здійснює безпосередній контроль над претендентом.

23. Для допущення до участі у концесійному конкурсі претенденти до заявки на участь у концесійному конкурсі додатково надають:

23.1. документальне підтвердження таких відомостей щодо претендента:

- наявність управлінських та організаційних можливостей, досвіду роботи у гірничій сфері, а саме: здійснення протягом не менш ніж п'яти років господарської діяльності з підземного видобутку кам'яного вугілля в обсязі не менш ніж 2 мільйони тонн щороку протягом 2006 - 2010 років. На підтвердження відповідності відомостям мають бути надані документи статистичної звітності, документи іншої звітності, що підтверджують обсяги видобутку кам'яного вугілля в обсязі не менш ніж 2 мільйони тонн щороку протягом 2006 - 2010 років, які відповідно до чинного законодавства надаються до державних органів;

- досвід впровадження і реалізації на гірничому підприємстві технології видобутку кам'яного вугілля, документально підтверджену інформацію про наявність техніки та обладнання, людських ресурсів, необхідних для забезпечення діяльності з видобутку кам'яного вугілля, документально підтверджений досвід будівництва і експлуатації підземних, наземних споруд, необхідних для забезпечення видобутку кам'яного вугілля, проведення робіт з матеріально - технічного обслуговування гірничошахтного обладнання.

23.2. Банківську гарантію на суму, не меншу ніж сума капітальних вкладень, що мають бути здійснені та необхідні для управління (експлуатації) об'єктом концесії протягом першого року концесії. Банківська гарантія надається виключно претендентом. Строк дії банківської гарантії - 4 місяці. Розмір мінімальних капітальних вкладень, у тому числі за рахунок джерел з амортизаційних відрахувань на державне майно, необхідних для управління (експлуатації) об'єкта концесії та добудування об'єктів незавершеного будівництва у складі об'єкта концесії протягом першого року концесії? становить 482 мільйони гривень.

24. Відповідність претендента вимогам, визначеним підпунктом 23.1 пункту 23 цієї Інструкції, може бути забезпечена як претендентом безпосередньо, так і за рахунок юридичної особи (юридичних осіб), з якою претендент пов'язаний відносинами контролю у розумінні Закону України "Про захист економічної конкуренції".

25. Усі документи, які додаються до заявки на участь у конкурсі, надаються у копіях, засвідчених підписами уповноваженої особи претендента або (у відповідних випадках) юридичної(-их) особи(-іб), з якою(-ми) претендент пов'язаний відносинами контролю в розумінні Закону України "Про захист економічної конкуренції", та печаткою претендента або, відповідно юридичної(-их) особи(-іб), з якою (-ми) претендент пов'язаний відносинами контролю.

26. У разі, якщо відповідність претендента вимогам, визначеним підпунктом 23.1 пункту 23 цієї Інструкції, забезпечено за рахунок юридичної особи (юридичних осіб), з якою претендент пов'язаний відносинами контролю у розумінні Закону України "Про захист економічної конкуренції", такий претендент зобов'язаний додатково надати до заявки на участь у конкурсі документи, визначені пунктом 20 та підпунктом 23.1 пункту 23 цієї Інструкції, щодо такої (таких) юридичної(-их) особи(-іб).

27. Претендент може подати самостійно або разом з іншими претендентами тільки одну заявку.

28. Претенденти, які разом беруть участь у концесійному конкурсі, подають єдину заявку на участь у ньому та документи для підтвердження спільної відповідності вимогам, визначеним пунктом 23 цієї Інструкції та зазначеним в оголошенні про проведення конкурсу. До заявки таких претендентів додаються щодо кожного претендента документи, передбачені пунктами 20, 21 цієї Інструкції, а також оригінал або нотаріально засвідчена копія договору, яким регулюються питання спільної участі таких осіб у конкурсі та здійсненні концесії. У цьому договорі визначаються, зокрема, права та обов'язки кожної сторони у процесі здійснення концесії, розмір та форма внеску кожної сторони під час здійснення спільної участі, підстави та порядок припинення договору. Єдина заявка, що подається претендентами, які разом беруть участь у конкурсі, підписується та скріплюється печатками (за наявності) всіх відповідних претендентів або одного з претендентів за умови подання документа (документів) для підтвердження повноважень такого претендента на підписання заявки чи пропозиції від імені інших претендентів.

29. За результатами проведення попереднього відбору заявок на участь у конкурсі щодо відповідності вимогам, визначеним пунктами 20, 21 та 23 цієї Інструкції, до участі в конкурсі не допускаються претенденти, які:

- визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство;

- перебувають у стадії ліквідації;

- мають прострочену заборгованість із заробітної плати, сплати податків та зборів (обов'язкових платежів);

- контролюються один одним, перебувають під спільним контролем або є пов'язаними особами згідно із Законом України "Про захист економічної конкуренції" (у разі подання заявки окремо кожним таким претендентом);

- не відповідають вимогам, визначеним пунктом 23 цієї Інструкції;

- подали заявку на участь у конкурсі, що не відповідає вимогам, визначеним пунктами 20, 21 цієї Інструкції;

- не подали у заявці на участь у конкурсі необхідної інформації, або подали її у неповному обсязі, або подали неправдиву інформацію.

30. До участі в конкурсі не допускаються претенденти, які подали інформацію про осіб, що здійснюють безпосередній або опосередкований контроль над ними до бенефіціарних власників, з якої неможливо встановити суб'єктів господарювання чи осіб, які будуть контролювати подальшу господарську діяльність суб'єкта господарювання - концесіонера на базі цілісного майнового комплексу ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "РОВЕНЬКИАНТРАЦИТ".

31. Претенденти, зареєстровані в офшорних зонах, країнах, внесених FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, до участі в конкурсі не допускаються.

32. Претендент, у статутному капіталі якого або в статутному капіталі юридичної особи, за рахунок якої претендент підтверджує відповідність вимогам, визначеним підпунктом 23.1 пункту 23 цієї Інструкції, або в статутному капіталі будь-якої особи, яка здійснює безпосередній або опосередкований контроль над претендентом чи юридичною особою, за рахунок якої претендент підтверджує відповідність вимогам, визначеним підпунктом 23.1 пункту 23 цієї Інструкції, частка, що безпосередньо або опосередковано належить державі (Україна або іншим державам) або державним підприємствам (установам, організаціям, господарським товариствам тощо), перевищує 25 % акцій (часток, паїв), до участі у конкурсі не допускаються.

До участі в конкурсі не допускаються юридичні особи, організації та установи, а також утворення, що не мають статусу юридичної особи (просте товариство, спільна діяльність, тощо), у статутному капіталі (статутному фонді, внесеному майні тощо) яких частка (внесок, тощо), що належить державі Україна чи іншій державі або їх державним підприємствам (установам, організаціям, господарським товариствам тощо), перевищує 25 % акцій (часток, паїв).

33. У разі недопущення до участі в конкурсі претендент має право подати повторну заявку на участь у концесійному конкурсі з дотриманням вимог, визначених цією Інструкцією.

34. До участі у конкурсі допускаються претенденти, які надали заявку, що відповідає вимогам, визначеним цією Інструкцією, та за відсутності підстав недопущення до участі у конкурсі, передбачених пунктами 29, 30, 31, 32 цієї Інструкції.

35. Концесієдавець приймає рішення про допущення (недопущення) претендентів до участі у концесійному конкурсі і протягом двох тижнів з дня реєстрації заявки на участь у концесійному конкурсі письмово повідомляє претендентів про допущення (недопущення) їх до участі у конкурсі та надає належне обґрунтування причин відмови у разі недопущення до участі у концесійному конкурсі.

36. Претендентам, які допущені до участі у концесійному конкурсі, Концесієдавець одночасно з повідомленням про допущення до участі у концесійному конкурсі, надає у спосіб, визначений претендентом у заявці на участь у концесійному конкурсі, інформацію щодо способу, строків і місця одержання конкурсної документації, розміру реєстраційного внеску та банківські реквізити для сплати реєстраційного внеску.

37. Одночасно з повідомленням претендента про допущення (недопущення) претендента до участі у концесійному конкурсі Концесієдавець надає Конкурсній комісії інформацію щодо допущення (недопущення) претендента до участі у концесійному конкурсі шляхом надання відповідальному секретареві Конкурсної комісії відповідного повідомлення у письмовій формі.

38. За зверненням претендента до Конкурсної комісії щодо надання додаткової інформації, яка необхідна для участі у концесійному конкурсі, Конкурсна комісія надає йому інформацію про:

- умови надання земельних ділянок концесіонеру після укладення концесійного договору з концесіонером, визначеним за результатами конкурсу відповідно до вимог чинного законодавства України,

- обсяги робіт, які повинні бути профінансовані (виконані) концесіонером відповідно до концесійного договору,

- обсяги вугільної продукції, виготовлення яких гарантує концесіонер відповідно до концесійного договору,

- обсяги відомостей, які має надати претендент, допущений до участі у конкурсі, у конкурсній пропозиції щодо показників його фінансово-господарської діяльності,

- основні обов'язки концесіонера відповідно до концесійного договору,

- фінансові та інші гарантії Концесієдавця за концесійним договором,

- фінансово-економічні показники та інші відомості щодо ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "РОВЕНЬКИАНТРАЦИТ", необхідні для складання та подання до органу Антимонопольного комітету України заяви на отримання згоди (дозволу) на концентрацію шляхом отримання у концесію цілісного майнового комплексу ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "РОВЕНЬКИАНТРАЦИТ",

- особливі вимоги до охорони навколишнього природного середовища та охорони праці, виконання яких має забезпечити учасник конкурсу відповідно до концесійного договору,

- форму, у якій викладається конкурсна пропозиція учасника конкурсу.

Конкурсна комісія надає також іншу інформацію, необхідну претенденту для участі у концесійному конкурсі.

39. З метою отримання додаткової інформації щодо об'єкта концесії претендент має звернутися до Конкурсної комісії для проведення концесійного конкурсу щодо надання у концесію цілісного майнового комплексу ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "РОВЕНЬКИАНТРАЦИТ" у робочі дні з 9.00 до 15.00 за адресою: 01601, місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 4, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, кімната 507, з зазначенням у зверненні: "Конкурсній комісії для проведення концесійного конкурсу щодо надання у концесію цілісного майнового комплексу ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "РОВЕНЬКИАНТРАЦИТ".

40. Звернення претендента про надання додаткової інформації щодо об'єкта концесії викладається у письмовій формі та містить повне найменування претендента, ідентифікаційний код, його місцезнаходження, зазначення об'єкта концесії, щодо якого претендент вимагає надання інформаційних даних, перелік таких інформаційних даних; звернення підписується фізичною особою особисто - у разі звернення претендента, який є фізичною особою; або керівником юридичної особи або уповноваженою особою - у разі звернення претендента, який є юридичною особою; у зверненні претендента визначається спосіб надання додаткової інформації: особисто або поштою, вид поштового відправлення. У разі підписання звернення уповноваженою особою юридичної особи до звернення претендента додається відповідний документ, який підтверджує повноваження уповноваженої особи щодо звернення за наданням додаткової інформації. На зверненні претендента зазначається дата його складання.

41. Додаткова інформація про проведення концесійного конкурсу надається Конкурсною комісією претенденту протягом трьох робочих днів після отримання звернення претендента та у спосіб, визначений у зверненні претендента.

42. У разі, якщо звернення претендента про надання додаткової інформації містить вимогу про надання інформації, яка не передбачена пунктом 38 цього Розділу Інструкції або не відповідає вимогам, передбаченим пунктом 40 цього Розділу Інструкції, Конкурсна комісія відмовляє у наданні додаткової інформації, визначеної у зверненні, із зазначенням підстав відмови у наданні такої додаткової інформації. Претендент, якому відмовлено у наданні додаткової інформації щодо об'єкта концесії, має право повторно подати звернення про надання додаткової інформації щодо об'єкта концесії після усунення недоліків.

43. Інформація стосовно цілісного майнового комплексу ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "РОВЕНЬКИАНТРАЦИТ", що повинна міститися у заяві для надання згоди органу Антимонопольного комітету на отримання об'єкта у концесію, надається відповідальним секретарем Конкурсної комісії претенденту у строк протягом трьох календарних днів, починаючи з дня, наступного за днем отримання відповідальним секретарем такої вимоги.

44. У разі необхідності отримання претендентом додаткової інформації щодо ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "РОВЕНЬКИАНТРАЦИТ", яка є обов'язковою для подання таким претендентом до антимонопольних органів іноземної держави для отримання дозволу (згоди) на одержання об'єкта у концесію та укладення концесійного договору, претендент має зазначити перелік необхідної інформації та надати посилання на норми права іноземної держави, за законодавством якої він має отримати зазначений дозвіл (згоду).

45. У разі зміни будь-яких даних у складі інформації стосовно цілісного майнового комплексу ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "РОВЕНЬКИАНТРАЦИТ", що повинна міститися у заяві для надання згоди (дозволу) органу Антимонопольного комітету на отримання об'єкта у концесію Конкурсна комісія надає таку інформацію претенденту протягом трьох робочих днів після отримання її від ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "РОВЕНЬКИАНТРАЦИТ".

46. Конкурсна комісія надає роз'яснення щодо порядку оформлення та подання заяви на участь у конкурсі та доданих до неї документів за письмовим запитом учасника конкурсу.

47. Роз'яснення щодо конкурсної документації надаються претендентам, їх уповноваженим представникам від імені Конкурсної комісії відповідальним секретарем у письмовій формі та протягом трьох робочих днів, наступних за днем отримання запиту.

48. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу, допущеними до участі у конкурсі, протягом шістдесяти днів з останньої дати публікації в газетах "Урядовий кур'єр", "Голос України" оголошення про проведення концесійного конкурсу щодо надання в концесію цілісного майнового комплексу ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "РОВЕНЬКИАНТРАЦИТ".

49. Умови конкурсу та порядок підготовки конкурсних пропозицій містяться в Інструкції для учасників концесійного конкурсу щодо надання у концесію цілісного майнового комплексу ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "РОВЕНЬКИАНТРАЦИТ", яка надається претендентам, допущеним за рішенням Концесієдавця до участі у конкурсі, у складі конкурсної документації.

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали