Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державного секретаря Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 5 червня 2019 р. N 369-р

Київ

Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державного секретаря Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Відповідно до частини другої статті 23 Закону України "Про державну службу" оголосити конкурс на зайняття вакантної посади державного секретаря Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства з визначенням умов проведення конкурсу згідно з додатком.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 19

 

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. N 369-р

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державного секретаря Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Загальні умови

1. Посадові обов'язки:

1) організація роботи апарату Мінрегіону;

2) забезпечення підготовки пропозицій щодо виконання завдань Мінрегіону та подання їх на розгляд Міністра;

3) організація та здійснення контролю за виконанням апаратом Мінрегіону Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінрегіону та доручень Міністра, його першого заступника та заступників, звітування про їх виконання;

4) підготовка та подання Міністрові для затвердження планів роботи Мінрегіону, звітування про їх виконання;

5) затвердження за погодженням з Мінфіном штатного розпису та кошторису Мінрегіону;

6) призначення на посаду та звільнення з посади в порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Мінрегіону, присвоєння їм рангів державних службовців, прийняття рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

7) прийняття на роботу та звільнення з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Мінрегіону, прийняття рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

8) забезпечення в установленому порядку організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників Мінрегіону;

9) представлення Мінрегіону як юридичної особи в цивільно-правових відносинах;

10) видання з питань, що належать до компетенції державного секретаря Мінрегіону, наказів організаційно-розпорядчого характеру та здійснення контролю за їх виконанням;

11) здійснення інших повноважень, визначених законом.

2. Умови оплати праці:

1) посадовий оклад - 24000 гривень;

2) надбавка до посадового окладу за ранг - відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. N 15 "Питання оплати праці працівників державних органів" (Постанова N 15) (Офіційний вісник України, 2017 р., N 9, ст. 284);

3) стимулююча виплата у вигляді надбавки за виконання особливо важливої роботи - відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. N 15 (Постанова N 15);

4) надбавка за вислугу років - 3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;

5) інші виплати, премії - у разі встановлення.

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду - призначення на посаду строком на п'ять років, якщо інше не передбачено законом, з правом повторного призначення на ще один строк або подальшого переведення за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу.

4. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. N 246 (Постанова N 246) (Офіційний вісник України, 2016 р., N 28, ст. 1116; 2017 р., N 71, ст. 2163), до якої додається резюме у довільній формі;

3) заява про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. N 246 (Постанова N 246) (подається у разі потреби особою, яка має інвалідність);

4) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою (Закон N 1682-VII) або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади" (Закон N 1682-VII), та дає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону (Закон N 1682-VII), або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту;

6) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

7) заповнена особова картка встановленого зразка;

8) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції);

9) заява про відсутність заборгованості із сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання;

10) документи приймаються до 18 години 25 червня 2019 року.

5. Додаткові (необов'язкові) документи - сертифікат або інший документ, що посвідчує успішне складення іспиту (тесту) щодо володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи.

6. Місце, час і дата проведення конкурсу - м. Київ, вул. Прорізна, 15, 10 година, 9 липня 2019 року.

7. Прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, - Велієва Олеся Валеріївна (256-00-01, e-mail: velieva@nads.gov.ua).

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта

- ступінь вищої освіти - не нижче магістра

2. Досвід роботи

- загальний стаж роботи - не менше семи років;
- досвід роботи на посадах державної служби категорії "А" чи "Б" або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування чи досвід роботи на керівних посадах у сфері будівництва, архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства, архітектурно-будівельного контролю та нагляду, контролю у сфері житлово-комунального господарства, у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива - не менше трьох років

3. Володіння державною мовою

- вільне володіння державною мовою

4. Володіння іноземною мовою

- володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи (англійська та/або французька)

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1. Стратегічне бачення

- розуміння загальної ситуації, що склалася у відповідній сфері діяльності;
- здатність до концептуального мислення;
- здатність визначати напрям розвитку;
- здатність до інноваційного мислення;
- спрямованість на служіння суспільству, захист національних інтересів

2. Управління змінами

- вміння формувати план змін;
- вміння управляти змінами та реакцією на них;
- вміння оцінювати ефективність змін

3. Прийняття ефективних рішень

- здатність своєчасно приймати виважені рішення;
- вміння аналізувати альтернативи;
- спроможність на виважений ризик;
- автономність та ініціативність щодо прийняття пропозицій/рішень

4. Лідерство

- вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;
- сприяння всебічному розвитку особистості;
- вміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності;
- здатність до формування ефективної організаційної культури державної служби

5. Комунікація та взаємодія

- вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;
- здатність ефективно взаємодіяти, дослухатися, сприймати та викладати думку;
- вміння публічно виступати перед аудиторією;
- здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

6. Досягнення результатів

- здатність до чіткого бачення результату діяльності;
- вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;
- вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

7. Стресостійкість

- вміння управляти своїми емоціями;
- здатність до самоконтролю;
- здатність до конструктивного ставлення до зворотного зв'язку, зокрема критики

8. Мотивація

- чітке бачення своєї місії на обраній посаді в державному органі;
- розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади

9. Управління ефективністю та розвиток людських ресурсів

- вміння управляти проектами;
- вміння організовувати роботу і контролювати її виконання;
- вміння управляти якісним обслуговуванням;
- здатність до мотивування;
- вміння управляти людськими ресурсами

10. Робота з інформацією

- здатність працювати з базами даних законодавства;
- вміння працювати в умовах електронного урядування

11. Абстрактне мислення

- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки

12. Вербальне мислення

- здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1. Знання законодавства

Знання:
- Конституції України;
- Закону України "Про державну службу";
- Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII)

2. Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного секретаря Мінрегіону

Знання:
- Закону України "Про Кабінет Міністрів України" ( );
- Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI);
- Закону України "Про основи містобудування";
- Закону України "Про житлово-комунальні послуги" (Закон N 2189-VIII);
- Закону України "Про архітектурну діяльність"

3. Знання основ державного управління у сфері будівництва, архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства, архітектурно-будівельного контролю та нагляду, контролю у сфері житлово-комунального господарства, у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

- розуміння мети та завдань державної політики у відповідній сфері;
- знання системи управління галуззю

4. Управління публічними фінансами

- знання основ бюджетного законодавства;
- знання системи державного контролю у сфері публічних фінансів
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали