ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 12 вересня 2017 року N 189

Київ

Про окремі питання діяльності Березанської міської виборчої комісії Київської області

До Центральної виборчої комісії надійшли колективні скарги виборців міста Березань Київської області разом із доданими до них документами щодо бездіяльності Березанської міської виборчої комісії Київської області (далі - Березанська міська виборча комісія), яка полягає в невиконанні нею вимог статей 89 (Закон N 595-VIII), 90 Закону України "Про місцеві вибори" (Закон N 595-VIII) (далі - Закон) щодо заміщення депутата Березанської міської ради Київської області (далі - Березанська міська рада) від Територіальної організації Політичної Партії "Опозиційний блок" у місті Березань Київської області (далі - місцева організація Політичної партії "Опозиційний блок"), а також стосовно бездіяльності голови вказаної виборчої комісії.

Зазначені скарги на підставі частини другої статті 97 Закону (Закон N 595-VIII) повернуто суб'єктам їх подання як такі, що оформлені без дотримання вимог, передбачених статтею 96 Закону (Закон N 595-VIII).

Крім того, до Комісії надійшли інші документи з питань заміщення депутата Березанської міської ради від місцевої організації Політичної партії "Опозиційний блок", у тому числі пояснення голови Березанської міської виборчої комісії щодо обставин розгляду вказаного питання, рішення Березанської міської ради та територіальної виборчої комісії.

Відповідно до частини другої статті 1, частини першої статті 2 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" Комісія здійснює, зокрема, контроль за діяльністю виборчих комісій, які утворюються для організації підготовки та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, а також у межах своїх повноважень забезпечує дотримання передбачених Конституцією України та законами України принципів і засад виборчого і референдумного процесів, реалізацію виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі, однакове застосування законодавства України про вибори і референдуми на всій території України.

Якщо Комісії стане відомо про порушення законодавства України про вибори, виборчих прав громадян України з результатів проведених нею перевірок, засобів масової інформації чи з інших джерел, що не суперечать законодавству України, Комісія має право розглянути за власною ініціативою питання, що належать до її повноважень, та прийняти з цього приводу рішення в установленому законом порядку (частина перша статті 16 вказаного Закону).

Із наданих документів та пояснень Комісія встановила.

27 жовтня 2016 року депутат Березанської міської ради від місцевої організації Політичної партії "Опозиційний блок" Кочерженко О. С. подав Березанському міському голові заяву про дострокове складання своїх депутатських повноважень.

Березанська міська виборча комісія 6 листопада 2016 року ухвалила постанову N 73 "Про дострокове припинення повноважень депутата Березанської міської ради Кочерженка Олександра Сергійовича", якою припинила повноваження зазначеного депутата та визнала обраним наступного за черговістю кандидата в депутати від вказаної місцевої організації політичної партії Політичної партії "Опозиційний блок" - Деркач Н. І. При цьому, як йдеться в постанові, підставою для її ухвалення стала вказана заява Кочерженка О. С.

29 листопада 2016 року Березанська міська рада ухвалила рішення N 212-25-VII про припинення повноважень депутата Березанської міської ради Кочерженка О. С. від місцевої організації Політичної партії "Опозиційний блок" у зв'язку з поданою ним заявою про складення депутатських повноважень. Таке рішення надійшло до Березанської міської виборчої комісії того самого дня.

2 грудня 2016 року до вказаної виборчої комісії надійшли заяви Деркач Н. І., Галіциної Н. М. та Герасименка О. І., включених до виборчого списку місцевої організації Політичної партії "Опозиційний блок", про відмову від депутатського мандата, рішення щодо яких виборчою комісією не приймались.

Крім того, до Березанської міської виборчої комісії 7 вересня 2017 року надіслано заяви Галіциної Н. М. і Герасименка О. І. про скасування їх реєстрації як кандидатів у депутати Березанської міської ради та виключення з виборчого списку місцевої організації Політичної партії "Опозиційний блок".

Проаналізувавши викладені обставини та подані документи, Комісія зазначає.

Повноваження депутата місцевої ради можуть припинятися достроково за рішенням відповідної ради у зв'язку з особистою заявою депутата місцевої ради про складення ним депутатських повноважень (пункт 2 частини другої статті 5 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад").

Отже, прийняття рішення про дострокове припинення повноважень депутата місцевої ради законодавством України віднесено до компетенції відповідної місцевої ради.

Згідно з частиною першою статті 20 Закону (Закон N 595-VIII) виборчі комісії з місцевих виборів є спеціальними колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення відповідних місцевих виборів і забезпечувати додержання та однакове застосування законодавства України про місцеві вибори. Повноваження територіальних виборчих комісій визначено статтею 25 Закону (Закон N 595-VIII).

Законодавством України територіальна виборча комісія не наділена повноваженнями приймати рішення про дострокове припинення повноважень депутата місцевої ради.

Таким чином, рішення Березанської міської виборчої комісії від 6 листопада 2016 року N 73 "Про дострокове припинення повноважень депутата Березанської міської ради Кочерженка Олександра Сергійовича" суперечить законодавству України та ухвалено виборчою комісією з перевищенням своїх повноважень.

Пунктом 1 частини першої статті 19 Закону (Закон N 595-VIII) передбачено, що Центральна виборча комісія є виборчою комісією вищого рівня для всіх виборчих комісій з усіх місцевих виборів.

Центральна виборча комісія здійснює контроль за додержанням законодавства про місцеві вибори на всій території України (пункт 1 частини першої статті 24 Закону (Закон N 595-VIII)).

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 24 Закону (Закон N 595-VIII) Центральна виборча комісія може з власної ініціативи в разі прийняття територіальною виборчою комісією незаконного рішення або її бездіяльності скасувати таке рішення та/або прийняти відповідне рішення.

Рішення територіальної виборчої комісії, що суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване в установленому законом порядку територіальною виборчою комісією вищого рівня з відповідних місцевих виборів, Центральною виборчою комісією або судом (частина дев'ятнадцята статті 27 Закону (Закон N 595-VIII)).

Частиною першою статті 90 Закону (Закон N 595-VIII), пунктом 17 Роз'яснення щодо порядку реєстрації обраних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 2 жовтня 2015 року N 381 (Постанова N 381) (із змінами) (далі - Роз'яснення), встановлено, що в разі, якщо депутат, який обирався в багатомандатному виборчому окрузі, достроково припинив повноваження або його повноваження достроково припинені на підставах і в порядку, передбачених Конституцією та законами України, за рішенням територіальної виборчої комісії обраним депутатом визнається наступний за черговістю кандидат у депутати від місцевої організації партії. Указане рішення приймається територіальною виборчою комісією не пізніш як у тридцятиденний строк з дня надходження документів, що підтверджують факт дострокового припинення повноважень депутата ради. Такі документи повинні бути засвідчені в установленому порядку органом, який видав відповідний документ, або нотаріально.

Отже, рішення місцевої ради про дострокове припинення повноважень її депутата є підставою для прийняття рішення територіальної виборчої комісії про визнання обраним наступного за черговістю кандидата в депутати від відповідної місцевої організації партії.

За наявною в Комісії інформацією відповідно до визначеної постановою Березанської міської виборчої комісії від 2 листопада 2015 року N 14 черговості кандидатів у депутати Березанської міської ради у виборчому списку від місцевої організації Політичної партії "Опозиційний блок" наступними за черговістю кандидатами в депутати вказаної міської ради після Кочерженка О. С. є Деркач Н. І., Галіцина Н. М., Герасименко О. І., Барановський В. В.

Після надходження до Березанської міської виборчої комісії 29 листопада 2016 року рішення Березанської міської ради N 212-25-VII про припинення повноважень депутата Березанської міської ради Кочерженка О. С. від місцевої організації Політичної партії "Опозиційний блок" виборча комісія повинна була відповідно до зазначених вимог Закону (Закон N 595-VIII) та Роз'яснення (Постанова N 381) ухвалити рішення про визнання обраним депутатом указаної ради наступного за черговістю кандидата в депутати, включеного до виборчого списку цієї місцевої організації партії, а саме Деркач Н. І.

Разом з тим, усупереч вимогам законодавства Березанська міська виборча комісія відповідної постанови після надходження зазначеного рішення Березанської міської ради станом на момент розгляду цього питання Центральною виборчою комісією не ухвалила, що є протиправною бездіяльністю.

Стосовно поданих до Березанської міської виборчої комісії 2 грудня 2016 року заяв Деркач Н. І., Галіциної Н. М. та Герасименка О. І. про відмову від депутатського мандата депутата Березанської міської ради Комісія зазначає таке.

Відповідно до пункту 12 Роз'яснення (Постанова N 381) в разі подання особою, обраною депутатом, заяви про відмову від депутатського мандата територіальна виборча комісія у п'ятиденний строк приймає рішення про визнання її такою, яка відмовилася від депутатського мандата, та визнає обраним депутатом у багатомандатному виборчому окрузі наступного за черговістю кандидата в депутати від відповідної місцевої організації партії та реєструє його в установленому Законом (Закон N 595-VIII) порядку та згідно із Роз'ясненням.

Про прийняття зазначеного рішення територіальна виборча комісія повідомляє відповідного кандидата в депутати наступного дня з дня прийняття такого рішення.

Таким чином, за змістом вказаних положень Роз'яснення (Постанова N 381) відмовитись від мандата депутата місцевої ради може лише особа, обрана депутатом відповідної ради.

Згідно з вимогами статті 27 Закону (Закон N 595-VIII) та пунктів 13.12 - 13.14 Порядку організації роботи та ведення діловодства у виборчих комісіях з місцевих виборів, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 5 вересня 2015 року N 228 (Порядок N 228) (далі - Порядок), якими визначено порядок розгляду документів та звернень, що надходять до виборчої комісії, встановлено, що такі документи після реєстрації подаються голові комісії (в разі його відсутності - заступнику голови), який дає відповідні доручення членам комісії та залученим фахівцям щодо їх попереднього розгляду та підготовки відповіді.

За підсумками попереднього розгляду документа, звернення член комісії в разі доцільності розгляду питання на засіданні комісії готує проект постанови відповідно до пункту 4.7 Порядку (Порядок N 228), про що інформує голову комісії (у разі його відсутності - заступника голови комісії). Якщо звернення не потребує прийняття рішення виборчою комісією, суб'єкту звернення може бути надана відповідь головою комісії (заступником голови).

Документи, звернення, які надійшли до виборчої комісії поза строками виборчого процесу, розглядаються у строки, встановлені законодавством України для розгляду відповідних документів, звернень, але не більше ніж упродовж 30 днів з дня надходження.

Проте наданими Комісії поясненнями та документами не підтверджується прийняття Березанською міською виборчою комісією рішень щодо вказаних заяв Деркач Н. І., Галіциної Н. М. і Герасименка О. І. або надання на них відповіді, що дає підстави стверджувати про протиправну бездіяльність виборчої комісії.

Окремо Комісія зауважує, що Галіциною Н. М. і Герасименком О. І. 7 вересня 2017 року до вказаної виборчої комісії надіслано заяви про скасування їх реєстрації як кандидатів у депутати Березанської міської ради та виключення з виборчого списку місцевої організації Політичної партії "Опозиційний блок".

Територіальна виборча комісія скасовує рішення в частині реєстрації в багатомандатному виборчому окрузі окремого кандидата в депутати з виключенням його з виборчого списку в разі звернення кандидата в депутати в будь-який час після завершення виборчого процесу відповідних місцевих виборів (частина друга статті 47 Закону (Закон N 595-VIII)).

Згідно з частиною третьою статті 19 Закону (Закон N 595-VIII) виборчі комісії зобов'язані діяти відповідно до Конституції України та інших законів України.

Частиною першою статті 38 Конституції України встановлено, що громадяни мають право вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Березанська міська виборча комісія ухвалила незаконну постанову від 6 листопада 2016 року N 73, не вчинила передбачених Законом (Закон N 595-VIII) та Роз'ясненням (Постанова N 381) дій щодо заміщення депутата місцевої ради, а також не розглянула відповідно до вимог Закону та актів Комісії наявні в неї заяви кандидатів у депутати Березанської міської ради про відмову від депутатського мандата, чим допустила протиправну бездіяльність та порушила виборчі права кандидатів у депутати та права місцевої організації політичної партії, що свідчить про систематичне порушення нею Конституції України та Закону.

За змістом частини третьої статті 29 Закону (Закон N 595-VIII) повноваження усього складу територіальної виборчої комісії можуть бути достроково припинені в установленому законом порядку виборчою комісією, яка сформувала (утворила) відповідну територіальну виборчу комісію, рішенням виборчої комісії вищого рівня з відповідних місцевих виборів у разі одноразового грубого порушення чи систематичного порушення комісією Конституції України та законів України.

Частиною дев'ятою статті 99 Закону (Закон N 595-VIII) визначено, що виборча комісія вищого рівня на підставі скарги, рішення суду або з власної ініціативи може, зокрема, зобов'язати виборчу комісію нижчого рівня повторно розглянути порушене питання.

З огляду на наведені обставини Центральна виборча комісія вважає за необхідне достроково припинити повноваження всього складу Березанської міської виборчої комісії в зв'язку із систематичним порушенням нею Конституції України та Закону (Закон N 595-VIII), а також зобов'язати зазначену виборчу комісію після сформування її нового складу розглянути відповідно до вимог Закону та Роз'яснення (Постанова N 381) питання про визнання обраним депутатом Березанської міської ради наступного за черговістю кандидата в депутати цієї ради від місцевої організації Політичної партії "Опозиційний блок" у зв'язку з достроковим припиненням повноважень депутата вказаної ради Кочерженка О. С., попередньо розглянувши всі наявні в комісії документи, які можуть вплинути на визначення наступного за черговістю кандидата.

Враховуючи викладене, відповідно до частини першої статті 24 (Закон N 595-VIII), частини дев'ятнадцятої статті 27 (Закон N 595-VIII), частини дев'ятої статті 99 Закону України "Про місцеві вибори" (Закон N 595-VIII), керуючись частиною другою статті 1, частиною першою статті 2, статтями 11 - 13, частиною першою статті 16, пунктами 1 - 2, 9 статті 21, частиною другою статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Скасувати постанову Березанської міської виборчої комісії Київської області від 6 листопада 2016 року N 73 "Про дострокове припинення повноважень депутата Березанської міської ради Кочерженка Олександра Сергійовича".

2. Встановити факт систематичного порушення Березанською міською виборчою комісією Київської області вимог Конституції України та Закону України "Про місцеві вибори" (Закон N 595-VIII).

3. Достроково припинити повноваження всього складу Березанської міської виборчої комісії Київської області у зв'язку із систематичним порушенням нею Конституції України та Закону України "Про місцеві вибори" (Закон N 595-VIII).

4. Встановити, що місцеві організації політичних партій, про утворення депутатських фракцій яких оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, а також зареєстровані в установленому законом порядку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці місцеві організації політичних партій, які мають право подання кандидатур до складу Березанської міської виборчої комісії Київської області, можуть не пізніше 24 години 14 вересня 2017 року подати до Центральної виборчої комісії кандидатури для включення до складу зазначеної виборчої комісії.

5. Зобов'язати Березанську міську виборчу комісію Київської області після сформування її нового складу до 24 вересня 2017 року включно розглянути питання про визнання обраним депутатом Березанської міської ради Київської області наступного за черговістю кандидата в депутати цієї ради від Територіальної організації Політичної Партії "Опозиційний блок" у місті Березань Київської області у зв'язку з достроковим припиненням повноважень депутата вказаної ради Кочерженка О. С. на підставі наявних на момент ухвалення рішення документів та в порядку статей 47 (Закон N 595-VIII), 90 Закону України "Про місцеві вибори" (Закон N 595-VIII).

6. Звернути увагу нового складу Березанської міської виборчої комісії Київської області на необхідність забезпечення реалізації виборчих прав суб'єктів виборчого процесу та неухильного дотримання вимог виборчого законодавства у своїй діяльності.

7. Копії цієї постанови надіслати Березанській міській виборчій комісії Київської області, Березанській міській раді Київської області, Територіальній організації Політичної Партії "Опозиційний блок" у місті Березань Київської області.

8. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

 

Заступник Голови
Центральної виборчої комісії

Ж. УСЕНКО-ЧОРНА
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково.
RSS канали