ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 19 квітня 2017 року N 83

Київ

Про окремі питання діяльності Шполянської міської виборчої комісії Шполянського району Черкаської області

До Центральної виборчої комісії надійшли звернення, зокрема, від Всеукраїнської громадської організації "ПЕРЕДОВІ ПРАВОВІ ІНІЦІАТИВИ" та офіційного спостерігача від указаної організації Лінської О. П. стосовно порушення Шполянською міською виборчою комісією Шполянського району Черкаської області (далі - Шполянська міська виборча комісія) вимог Закону України "Про місцеві вибори" (Закон N 595-VIII) (далі - Закон) щодо строків прийняття передбачених Законом рішень.

Також до Комісії надійшли окремі постанови та протоколи засідань Шполянської міської виборчої комісії, пояснення її голови і секретаря та інші документи.

Відповідно до частини другої статті 1 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" Комісія здійснює, зокрема, контроль за діяльністю виборчих комісій, які утворюються для організації підготовки та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та міських, селищних, міських голів.

Якщо Комісії стане відомо про порушення законодавства України про вибори, виборчих прав громадян України з результатів проведених нею перевірок, засобів масової інформації чи з інших джерел, що не суперечать законодавству України, Комісія має право розглянути за власною ініціативою питання, що належать до її повноважень, та прийняти з цього приводу рішення в установленому законом порядку (частина перша статті 16 вказаного Закону).

Вивчивши наявні в Центральній виборчій комісії документи та пояснення, Комісія встановила.

Постановою Центральної виборчої комісії від 14 лютого 2017 року N 18 (Постанова N 18) призначено на 30 квітня 2017 року перші місцеві вибори депутатів Шполянської міської ради та Шполянського міського голови Шполянської міської об'єднаної територіальної громади.

4 квітня 2017 року з метою реєстрації на вказаних виборах офіційних спостерігачів від Всеукраїнської громадської організації "ПЕРЕДОВІ ПРАВОВІ ІНІЦІАТИВИ" до Шполянської міської виборчої комісії представником зазначеної організації було внесено відповідне подання разом із передбаченими Законом документами.

Рішення про реєстрацію офіційних спостерігачів від вказаної громадської організації було ухвалено Шполянською міською виборчою комісією 8 квітня 2017 року та оформлено постановою N 37.

10 квітня 2017 року Комісія на виконання частини восьмої статті 43 Закону (Закон N 595-VIII) за результатами опрацювання відомостей про зареєстрованих Шполянською міською виборчою комісією кандидатів у депутати Шполянської міської ради Шполянського району Черкаської області (далі - Шполянська міська рада), включених до виборчих списків місцевих організацій партій, та кандидатів на посаду Шполянського міського голови надіслала, зокрема, до Шполянської міської виборчої комісії листа за N 21-33/1-626 щодо виявлення фактів можливого порушення деякими кандидатами вимог частин четвертої (Закон N 595-VIII), п'ятої статті 35 Закону (Закон N 595-VIII).

Шполянська міська виборча комісія, розглянувши лист Комісії, на засіданні 11 квітня 2017 року прийняла постанову N 40, відповідно до якої вирішила не скасовувати реєстрацію зазначених у ньому кандидатів у зв'язку з відсутністю підстав.

13 квітня 2017 року Шполянська міська виборча комісія ухвалила постанови N 42 "Про затвердження тексту виборчого бюлетеня для голосування у багатомандатному виборчому окрузі у Шполянській міській виборчій комісії на перших місцевих виборах 30 квітня 2017 року" та N 43 "Про затвердження тексту виборчого бюлетеня для голосування у багатомандатному виборчому окрузі у Шполянській міській виборчій комісії на перших місцевих виборах 30 квітня 2017 року", якими затвердила тексти виборчих бюлетенів з виборів депутатів Шполянської міської ради для голосування в багатомандатному виборчому окрузі 30 квітня 2017 року та з виборів Шполянського міського голови для голосування в єдиному одномандатному виборчому окрузі 30 квітня 2017 року.

На підтвердження викладеного Центральній виборчій комісії надано засвідчені належним чином копії протоколів засідань 8, 11, 13 квітня 2017 року та вказаних постанов Шполянської міської виборчої комісії, витягу з журналу реєстрації вхідної кореспонденції комісії.

Проаналізувавши надані пояснення та документи, Комісія звертає увагу на систематичні порушення Шполянською міською виборчою комісією вимог законодавства України у процесі організації та проведення перших виборів депутатів Шполянської міської ради та Шполянського міського голови 30 квітня 2017 року.

Згідно з частинами першою (Закон N 595-VIII), третьою статті 20 (Закон N 595-VIII), статтею 25 Закону (Закон N 595-VIII) територіальна виборча комісія є постійно діючим колегіальним органом, що в межах своїх повноважень та у порядку, передбачених законами України, забезпечує організацію та проведення місцевих виборів.

Територіальні виборчі комісії зобов'язані діяти відповідно до Конституції України та законів України (частина третя статті 19 Закону (Закон N 595-VIII)).

Частиною шостою статті 66 Закону (Закон N 595-VIII) встановлено, що рішення про реєстрацію офіційного спостерігача або про відмову в реєстрації приймається відповідною територіальною виборчою комісією у триденний строк з дня внесення документів, зазначених у частині п'ятій цієї статті (Закон N 595-VIII).

Отже, згідно з наданими документами останнім днем прийняття Шполянською міською виборчою комісією рішення про реєстрацію офіційних спостерігачів від Всеукраїнської громадської організації "ПЕРЕДОВІ ПРАВОВІ ІНІЦІАТИВИ" було 7 квітня 2017 року.

Ухвалення вказаною виборчою комісією рішення 8 квітня 2017 року, тобто з порушенням встановленого Законом строку, свідчить про допущення нею протиправної бездіяльності.

Про неодноразове порушення Шполянською міською виборчою комісією строків для прийняття передбачених Законом (Закон N 595-VIII) рішень свідчать також постанови комісії від 13 квітня 2017 року N 42 та N 43, якими затверджено тексти виборчих бюлетенів з виборів депутатів Шполянської міської ради та Шполянського міського голови.

Так, згідно з частиною третьою статті 74 Закону (Закон N 595-VIII) текст виборчих бюлетенів для голосування у відповідних виборчих округах затверджується відповідними територіальними виборчими комісіями не пізніш як за 17 днів до дня голосування.

Таким чином, Шполянська міська виборча комісія повинна була затвердити тексти виборчих бюлетенів з виборів депутатів Шполянської міської ради для голосування у багатомандатному виборчому окрузі 30 квітня 2017 року та з виборів Шполянського міського голови для голосування в єдиному одномандатному виборчому окрузі 30 квітня 2017 року до 12 квітня 2017 року включно.

Натомість відповідні рішення було прийнято вказаною виборчою комісією лише 13 квітня 2017 року, а отже, мала місце протиправна бездіяльність комісії.

Частиною п'ятою статті 35 Закону (Закон N 595-VIII) передбачено, що особа, з урахуванням вимог частини четвертої цієї статті (Закон N 595-VIII), може одночасно бути висунута кандидатом у депутати місцевих рад, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови або старости шляхом висування місцевою організацією лише однієї політичної партії або лише шляхом самовисування.

Проаналізувавши надіслані Центральній виборчій комісії відомості про зареєстрованих Шполянською міською виборчою комісією кандидатів у депутати Шполянської міської ради, включених до виборчих списків місцевих організацій партій, та кандидатів на посаду Шполянського міського голови, Комісія виявила ознаки можливого порушення деякими кандидатами зазначених вимог Закону (Закон N 595-VIII), а саме: кандидатами в депутати Шполянської міської ради Ткаченком С. М., Березою І. А., Ляшенком Л. В., Приблудою О. Б., Страшною Л. М., а також кандидатами на посаду Шполянського міського голови Баштан Л. М. і Морозом М. В.

За наявною в Комісії інформацією порушення вимог частини п'ятої статті 35 Закону (Закон N 595-VIII) з боку кандидатів у депутати Берези І. А., Ляшенка Л. В., Приблуди О. Б., Страшної Л. М. станом на 11 квітня 2017 року були відсутні.

За інформацією Черкаської обласної виборчої комісії 14 квітня 2017 року постановою комісії N 113 було скасовано реєстрацію кандидата в депутати Черкаської обласної ради Ткаченка С. М. із виключенням його з виборчого списку Черкаської обласної організації партії "Відродження" на підставі відповідної заяви Ткаченка С. М. від 13 квітня 2017 року.

Згідно з повідомленням Звенигородської районної виборчої комісії Черкаської області рішень щодо скасування реєстрації кандидатів у депутати Звенигородської районної ради Черкаської області Баштан Л. М. і Мороза М. В., включених до виборчих списків Звенигородської районної в Черкаській області організації Партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" та Звенигородської районної організації Всеукраїнського об'єднання "Черкащани" відповідно, та виключення їх із зазначених виборчих списків указана виборча комісія станом на 14 квітня 2017 року не приймала.

Відтак станом на 11 квітня 2017 року кандидат у депутати Шполянської міської ради Ткаченко С. М., включений до виборчого списку Шполянської районної організації в Черкаській області Партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність", який одночасно є кандидатом у депутати Черкаської обласної ради, включеним до виборчого списку Черкаської обласної організації партії "Відродження", та кандидати на посаду Шполянського міського голови, висунуті в порядку самовисування, Баштан Л. М. і Мороз М. В., які одночасно є кандидатами в депутати Звенигородської районної ради Черкаської області, включеними до виборчих списків зазначених місцевих організацій партій, порушували вимоги частини п'ятої статті 35 Закону (Закон N 595-VIII).

Пунктом 5 частини першої (Закон N 595-VIII), пунктом 5 частини другої статті 47 Закону (Закон N 595-VIII) порушення вимог частин третьої - п'ятої статті 35 Закону (Закон N 595-VIII) визначено як підставу для скасування рішення про реєстрацію відповідного кандидата на посаду міського голови, окремого кандидата в депутати, включеного до виборчого списку від місцевої організації партії, з виключенням його з виборчого списку.

Відповідно до частини третьої статті 47 Закону (Закон N 595-VIII) в разі надходження від Центральної виборчої комісії повідомлення про порушення кандидатами вимог частин четвертої (Закон N 595-VIII), п'ятої статті 35 Закону (Закон N 595-VIII) відповідна територіальна виборча комісія зобов'язана розглянути зазначене питання на своєму засіданні та прийняти відповідне рішення в межах строку, визначеного абзацом першим цієї частини, тобто не пізніше ніж за 18 днів до дня голосування.

Проте Шполянська міська виборча комісія вимоги Закону не виконала, рішень про скасування реєстрації вказаних кандидатів на посаду Шполянського міського голови не прийняла, натомість постановою від 11 квітня 2017 року N 40 вирішила не скасовувати реєстрацію, зокрема, Ткаченка С. М., Баштан Л. М. та Мороза М. В. у зв'язку з відсутністю підстав.

Зважаючи на викладене, постанова Шполянської міської виборчої комісії від 11 квітня 2017 року N 40 "Про розгляд листа Центральної виборчої комісії" суперечить вимогам Закону (Закон N 595-VIII).

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 24 Закону (Закон N 595-VIII) Центральна виборча комісія може з власної ініціативи в разі прийняття територіальною виборчою комісією незаконного рішення або її бездіяльності скасувати таке рішення та/або прийняти відповідне рішення.

Рішення територіальної виборчої комісії, що суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване в установленому законом порядку територіальною виборчою комісією вищого рівня з відповідних місцевих виборів, Центральною виборчою комісією або судом (частина дев'ятнадцята статті 27 Закону (Закон N 595-VIII)).

Таким чином, постанова Шполянської міської виборчої комісії від 11 квітня 2017 року N 40 "Про розгляд листа Центральної виборчої комісії" підлягає скасуванню як незаконна.

З огляду на зазначене Центральна виборча комісія констатує наявність систематичних порушень вказаною виборчою комісією вимог законодавства України під час прийняття рішень.

Також Комісія звертає увагу на порушення в організації роботи та веденні діловодства Шполянської міської виборчої комісії.

Організацію роботи та ведення діловодства територіальної виборчої комісії врегульовано, у тому числі, статтею 27 Закону (Закон N 595-VIII) та Порядком організації роботи та ведення діловодства у виборчих комісіях з місцевих виборів, затвердженим постановою Комісії від 5 вересня 2015 року N 228 (Порядок N 228) (далі - Порядок).

За змістом пунктів 1.17 (Порядок N 228), 10.1 (Порядок N 228), 12.1 (Порядок N 228), 12.4 Порядку (Порядок N 228) організацію ведення діловодства виборчої комісії забезпечує секретар комісії, на якого, серед іншого покладено обов'язок щодо ведення та оформлення протоколів засідань виборчої комісії, а також оформлення прийнятих комісією постанов.

Згідно з пунктом 1.18 Порядку (Порядок N 228) відповідальність за організацію роботи та стан діловодства у виборчій комісії, а також за дотримання Порядку (Порядок N 228) покладається на голову відповідної виборчої комісії.

Частиною п'ятнадцятою статті 27 Закону (Закон N 595-VIII), пунктом 9.7 Порядку (Порядок N 228) передбачено, що постанова виборчої комісії повинна містити, зокрема, найменування, яке повинно відображати її основний зміст.

Постанови Шполянської міської виборчої комісії від 13 квітня 2017 року N 42 "Про затвердження тексту виборчого бюлетеня для голосування у багатомандатному виборчому окрузі у Шполянській міській виборчій комісії на перших місцевих виборах 30 квітня 2017 року" та N 43 "Про затвердження тексту виборчого бюлетеня для голосування у багатомандатному виборчому окрузі у Шполянській міській виборчій комісії на перших місцевих виборах 30 квітня 2017 року" мають однакові назви, які містять логічні помилки та не відображають їх змісту.

Крім того, згідно з пунктом 12.3 Порядку (Порядок N 228) в протоколі засідання виборчої комісії повинні бути відображені зміст і номер постанови, протоколу чи акта, які були відповідно прийняті або складені на засіданні комісії.

Разом з тим, усупереч указаним вимогам Порядку (Порядок N 228) наявні в Центральній виборчій комісії протоколи засідань Шполянської міської виборчої комісії від 11 та 13 квітня 2017 року не містять номерів прийнятих на засіданні комісії постанов.

Пунктом 13.4 Порядку (Порядок N 228) визначено, що документи, звернення реєструються в день їх надходження в журналі реєстрації документів, заяв і скарг у виборчій комісії.

Проаналізувавши надану копію витягу з відповідного журналу Шполянської міської виборчої комісії, Комісія зазначає порушення вимог реєстрації документів, про що свідчать виправлення у журналі, непослідовну реєстрацію документів (вх. N 24 зареєстровано 5 квітня 2017 року, вх. N 25, 26 - 3 квітня 2017 року, вх. N 27 - 4 квітня 2017 року).

Необхідно звернути увагу також на порушення умов зберігання печатки Шполянської міської виборчої комісії.

Пунктом 12 Порядку виготовлення, передачі, зберігання та використання печаток територіальних і дільничних виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 1 вересня 2015 року N 212 (Порядок N 212), встановлено, що під час виборчого процесу печатки територіальних виборчих комісій зберігаються у сейфах (металевих шафах) у приміщенні відповідної виборчої комісії.

За наявною в Комісії інформацією головою Шполянської міської виборчої комісії порушується порядок зберігання печатки комісії, а саме: печатка зберігається не в сейфі комісії, а особисто в голови комісії, поза межами приміщення комісії, внаслідок чого може мати місце її неправомірне використання або втрата.

Враховуючи викладене, Комісія зазначає.

Пунктом 1 частини першої статті 19 Закону (Закон N 595-VIII) передбачено, що Центральна виборча комісія є виборчою комісією вищого рівня для всіх виборчих комісій з усіх місцевих виборів.

Відповідно до частини першої статті 2 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" Комісія в межах своїх повноважень забезпечує дотримання передбачених Конституцією України та законами України принципів і засад виборчого і референдумного процесів, реалізацію виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі, однакове застосування законодавства України про вибори і референдуми на всій території України.

Центральна виборча комісія здійснює контроль за додержанням законодавства про місцеві вибори на всій території України (пункт 1 частини першої статті 24 Закону (Закон N 595-VIII)).

За змістом частини третьої статті 29 Закону (Закон N 595-VIII) повноваження всього складу територіальної виборчої комісії можуть бути достроково припинені в установленому законом порядку виборчою комісією, яка сформувала (утворила) відповідну територіальну виборчу комісію, рішенням виборчої комісії вищого рівня з відповідних місцевих виборів у разі одноразового грубого порушення чи систематичного порушення комісією Конституції України та законів України.

З огляду на зазначене Центральна виборча комісія вважає за необхідне достроково припинити повноваження всього складу Шполянської міської виборчої комісії в зв'язку із систематичним порушенням Закону (Закон N 595-VIII).

Враховуючи викладене, відповідно до пункту 5 частини першої статті 24 (Закон N 595-VIII), частини третьої статті 29 (Закон N 595-VIII), частини восьмої статті 41 (Закон N 595-VIII), частини третьої статті 47 Закону України "Про місцеві вибори" (Закон N 595-VIII), керуючись частиною другою статті 1, частиною першою статті 2, статтями 11 - 13, частиною першою статті 16, пунктами 2, 9 статті 21, частиною другою статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Визнати протиправною бездіяльність Шполянської міської виборчої комісії Шполянського району Черкаської області у зв'язку з неприйняттям у передбачений Законом України "Про місцеві вибори" (Закон N 595-VIII) строк рішення про реєстрацію офіційних спостерігачів від Всеукраїнської громадської організації "ПЕРЕДОВІ ПРАВОВІ ІНІЦІАТИВИ".

2. Визнати протиправною бездіяльність Шполянської міської виборчої комісії Шполянського району Черкаської області у зв'язку з неприйняттям у передбачений Законом України "Про місцеві вибори" (Закон N 595-VIII) строк рішення про затвердження текстів виборчих бюлетенів з виборів депутатів Шполянської міської ради для голосування у багатомандатному виборчому окрузі 30 квітня 2017 року та з виборів Шполянського міського голови для голосування в єдиному одномандатному виборчому окрузі 30 квітня 2017 року.

3. Скасувати постанову Шполянської міської виборчої комісії Шполянського району Черкаської області від 11 квітня 2017 року N 40 "Про розгляд листа Центральної виборчої комісії".

4. Встановити факт систематичного порушення Шполянською міською виборчою комісією Шполянського району Черкаської області Закону України "Про місцеві вибори" (Закон N 595-VIII).

5. Достроково припинити повноваження всього складу Шполянської міської виборчої комісії Шполянського району Черкаської області у зв'язку із систематичним порушенням Закону України "Про місцеві вибори" (Закон N 595-VIII).

6. Шполянській районній виборчій комісії Черкаської області довести до відома місцевих організацій політичних партій, про утворення депутатських фракцій яких оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, а також зареєстрованих у встановленому законом порядку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці місцевих організацій політичних партій, які мають право подання кандидатур до складу Шполянської міської виборчої комісії Шполянського району Черкаської області, про можливість подання до 24 години 21 квітня 2017 року включно до Шполянської районної виборчої комісії Черкаської області нових кандидатур для включення до складу зазначеної міської виборчої комісії.

7. Зобов'язати Шполянську районну виборчу комісію Черкаської області до 22 квітня 2017 року включно сформувати новий склад Шполянської міської виборчої комісії Шполянського району Черкаської області.

8. Звернути увагу нового складу Шполянської міської виборчої комісії Шполянського району Черкаської області (після його сформування) на необхідність неухильного дотримання вимог законодавства України.

9. Зобов'язати Шполянську міську виборчу комісію Шполянського району Черкаської області після сформування її нового складу не пізніше 24 квітня 2017 року розглянути питання про скасування реєстрації кандидата в депутати Шполянської міської ради Шполянського району Черкаської області, включеного до виборчого списку Шполянської районної організації в Черкаській області Партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність", Ткаченка С. М., кандидатів на посаду Шполянського міського голови Баштан Л. М. та Мороза М. В. у зв'язку з порушенням ними вимог частини п'ятої статті 35 Закону України "Про місцеві вибори" (Закон N 595-VIII) та повідомити про скасування реєстрації таких кандидатів Черкаську обласну організацію партії "Відродження", Шполянську районну організацію в Черкаській області Партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність", Звенигородську районну в Черкаській області організацію Партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність", Звенигородську районну організацію Всеукраїнського об'єднання "Черкащани", Ткаченка С. М., Баштан Л. М. та Мороза М. В., а також внести відповідні зміни до постанов Шполянської міської виборчої комісії Черкаської області від 13 квітня 2017 року N 42, якою затверджено тексти виборчих бюлетенів з виборів депутатів Шполянської міської ради Шполянського району Черкаської області для голосування в багатомандатному виборчому окрузі 30 квітня 2017 року, та N 43, якою затверджено текст виборчого бюлетеня з виборів Шполянського міського голови для голосування в єдиному одномандатному виборчому окрузі 30 квітня 2017 року.

10. Копії цієї постанови надіслати Шполянській міській виборчій комісії Шполянського району Черкаської області, Шполянській районній виборчій комісії Черкаської області, Звенигородській районній виборчій комісії Черкаської області, Черкаській обласній виборчій комісії.

11. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

 

Заступник Голови
Центральної виборчої комісії

Ж. УСЕНКО-ЧОРНА
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали