ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 15 червня 2017 року N 124

Київ

Про окремі питання діяльності Здорівської сільської виборчої комісії Васильківського району Київської області

Постановою Центральної виборчої комісії від 31 травня 2017 року N 118 (Постанова N 118) скасовано як незаконні постанову дільничної виборчої комісії виборчої дільниці N 320300 від 8 травня 2017 року N 1 "Про визнання недійсним голосування на виборчій дільниці N 320300 на позачергових виборах Здорівського сільського голови 30 квітня 2017 року" та постанови Здорівської сільської виборчої комісії Васильківського району Київської області (далі - Здорівська сільська виборча комісія) від 7 травня 2017 року N 10 "Про виконання Постанови Київського апеляційного адміністративного суду від 6 травня 2017 року по справі N 362/2167/17", від 8 травня 2017 року N 11 "Про повторний перерахунок голосів виборців на виборчій дільниці N 320300", N 12 "Про визнання недійсним голосування на виборчій дільниці N 320300", від 15 травня 2017 року N 15 "Про визнання Позачергових виборів Здорівського сільського голови, села Здорівка Васильківського району Київської області 30 квітня 2017 року такими, що не відбулись".

Указаною постановою Комісії (Постанова N 118) також зобов'язано зазначені дільничну та територіальну виборчі комісії у визначені строк і спосіб здійснити підрахунок голосів виборців, встановити підсумки голосування та результати позачергових виборів Здорівського сільського голови Васильківського району Київської області 30 квітня 2017 року (далі - Здорівський сільський голова), про що скласти відповідні протоколи та прийняти рішення згідно з частиною четвертою статті 85 Закону України "Про місцеві вибори" (Закон N 595-VIII) (далі - Закон), а також подати Комісії звіт про виконання вказаної постанови.

До Центральної виборчої комісії 7, 9 та 14 червня 2017 року надійшли звернення кандидата на посаду Здорівського сільського голови Кобзар О. М. про невиконання дільничною виборчою комісією виборчої дільниці N 320300 та Здорівською сільською виборчою комісією постанови Центральної виборчої комісії від 31 травня 2017 року N 118 (Постанова N 118).

Також до Комісії надійшли постанови Здорівської сільської виборчої комісії від 31 травня 2017 року N 16 "Про призначення повторних позачергових виборів Здорівського сільського голови села Здорівка, Васильківського району, Київської області" та від 3 червня 2017 року N 17 "Про виконання Постанови Центральної виборчої комісії від 31 травня 2017 р. за N 118 "Про окремі питання діяльності Здорівської сільської виборчої комісії Васильківського району Київської області".

Проаналізувавши наявні документи, Комісія зазначає.

Частиною першою статті 20 Закону (Закон N 595-VIII) передбачено, що виборчі комісії з місцевих виборів є спеціальними колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення відповідних місцевих виборів і забезпечувати додержання та однакове застосування законодавства України про місцеві вибори.

Територіальні виборчі комісії організовують свою роботу відповідно до вимог Закону (частина перша статті 25 Закону (Закон N 595-VIII)).

Згідно з частиною третьою статті 19 Закону (Закон N 595-VIII) виборчі комісії зобов'язані діяти відповідно до Конституції України та законів України.

Пунктом 1 частини першої статті 19 Закону (Закон N 595-VIII) встановлено, що Центральна виборча комісія є виборчою комісією вищого рівня для всіх виборчих комісій з усіх місцевих виборів.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 24 Закону (Закон N 595-VIII) Центральна виборча комісія може з власної ініціативи в разі прийняття територіальною виборчою комісією незаконного рішення або її бездіяльності скасувати таке рішення та/або прийняти відповідне рішення.

Рішення територіальної виборчої комісії, що суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване в установленому законом порядку територіальною виборчою комісією вищого рівня з відповідних місцевих виборів, Центральною виборчою комісією або судом (частина дев'ятнадцята статті 27 Закону (Закон N 595-VIII)).

Постановою Здорівської сільської виборчої комісії від 31 травня 2017 року N 16 призначено "повторні позачергові вибори Здорівського сільського голови" на 30 липня 2017 року.

Указане рішення, як вбачається з його тексту, ухвалено Здорівською сільською виборчою комісією на виконання постанови Васильківського міськрайонного суду Київської області від 31 травня 2017 року в справі N 362/2717/17, якою її зобов'язано вчинити дії, передбачені статтею 91 Закону (Закон N 595-VIII), щодо "розгляду призначення повторних виборів сільського голови села Здорівка Васильківського району Київської області".

Зазначену постанову ухвалено виборчою комісією о 19 год. 55 хв. Разом з тим, на момент її ухвалення постановою Комісії від 31 травня 2017 року N 118 (Постанова N 118) вже було скасовано постанову від 15 травня 2017 року N 15 "Про визнання Позачергових виборів Здорівського сільського голови, села Здорівка Васильківського району Київської області 30 квітня 2017 року такими, що не відбулись", яка стала підставою для призначення повторних виборів, а рішення суду, на виконання якого виборча комісія вчинила відповідні дії, не набуло законної сили.

Крім того, Комісія звертає увагу, що Законом чітко встановлено види місцевих виборів та випадки, в яких вони призначаються, оскільки це має суттєве значення для визначення суб'єкта їх призначення, застосування особливостей здійснення окремих виборчих процедур, а також фінансування виборчого процесу.

Так, частиною першою статті 14 Закону (Закон N 595-VIII) передбачено, що місцеві вибори можуть бути черговими, позачерговими, повторними, проміжними, додатковими або першими.

Відповідно до частини третьої вказаної статті Закону (Закон N 595-VIII) позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України у разі дострокового припинення повноважень, зокрема, сільського голови.

Повторні вибори сільського голови призначаються відповідною територіальною виборчою комісією в порядку, встановленому Законом (Закон N 595-VIII), у тому числі в разі визнання відповідних виборів такими, що не відбулися (частина четверта статті 14 Закону (Закон N 595-VIII)).

Таким чином, місцеві вибори не можуть бути одночасно повторними та позачерговими, оскільки їх призначають різні суб'єкти, і згідно з частиною першою статті 68 Закону (Закон N 595-VIII) вони мають різні джерела фінансування.

З огляду на викладене постанову Здорівської сільської виборчої комісії від 31 травня 2017 року N 16 "Про призначення повторних позачергових виборів Здорівського сільського голови села Здорівка, Васильківського району, Київської області" ухвалено з порушенням вимог Закону (Закон N 595-VIII), що є підставою для її скасування.

Центральна виборча комісія також зазначає, що дільничною виборчою комісією виборчої дільниці N 320300 та Здорівською сільською виборчою комісією не вчинено жодних дій, спрямованих на виконання постанови Комісії від 31 травня 2017 року N 118 (Постанова N 118).

Натомість 3 червня 2017 року територіальною виборчою комісією ухвалено постанову N 17 "Про виконання Постанови Центральної виборчої комісії від 31 травня 2017 р. за N 118 "Про окремі питання діяльності Здорівської сільської виборчої комісії Васильківського району Київської області", у якій виборча комісія дійшла висновку про неможливість виконання пункту 6 резолютивної частини постанови Комісії від 31 травня 2017 року N 118 (Постанова N 118), обґрунтувавши це так: висновки Центральної виборчої комісії про те, що виборчий процес з позачергових виборів Здорівського сільського голови 30 квітня 2017 року не завершився, не відповідають дійсності, виборчий процес із зазначених виборів завершився у зв'язку з ухваленням та опублікуванням постанови Здорівської сільської виборчої комісії від 15 травня 2017 року N 15 "Про визнання Позачергових виборів Здорівського сільського голови, села Здорівка Васильківського району Київської області 30 квітня 2017 року такими, що не відбулись", у зв'язку з чим дільнична виборча комісія виборчої дільниці N 320300 припинила свої повноваження. З огляду на викладене вимоги до дільничної виборчої комісії щодо вчинення певних дій є "невірними" і неможливими для виконання, оскільки її повноваження припинені, що, в свою чергу, унеможливлює виконання Здорівською сільською виборчою комісією інших вимог Комісії.

Отже, зазначеною постановою Здорівська сільська виборча комісія фактично оцінює рішення Центральної виборчої комісії, заперечуючи встановлені Комісією факти і відмовляючись виконувати її вимоги.

Разом з тим, Комісія є виборчою комісією вищого рівня для всіх виборчих комісій з усіх місцевих виборів і законодавством України встановлено, що дослідження, надання оцінки її рішенням та їх скасування належать до виключної компетенції суду.

Рішення Центральної виборчої комісії є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами виборчого процесу, в тому числі територіальними, дільничними виборчими комісіями (частина четверта статті 19 Закону (Закон N 595-VIII), частина перша статті 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію").

Таким чином, постанова Здорівської сільської виборчої комісії від 3 червня 2017 року N 17 підлягає скасуванню як незаконна, ухвалена з перевищенням наданих виборчій комісії повноважень.

З огляду на викладене Комісія констатує, що дільничною виборчою комісією виборчої дільниці N 320300 та Здорівською сільською виборчою комісією постанову Центральної виборчої комісії від 31 травня 2017 року N 118 (Постанова N 118) усупереч вимогам частини четвертої статті 19 (Закон N 595-VIII), частини сімнадцятої статті 27 Закону (Закон N 595-VIII), частини першої статті 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" не виконано, гарантовані Конституцією України права територіальної громади села Здорівка на місцеве самоврядування не відновлено, а отже, вказаними виборчими комісіями вчинено протиправну бездіяльність і грубо порушено Основний Закон України та закони України.

Відповідно до частини другої статті 1 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" Комісія здійснює, зокрема, контроль за діяльністю виборчих комісій, які утворюються для організації підготовки та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

У зв'язку з цим Центральна виборча комісія зазначає, що послідовне протизаконне ігнорування вказаними дільничною та територіальною виборчими комісіями обов'язкових до виконання постанови Київського апеляційного адміністративного суду від 6 травня 2017 року в справі N 362/2167/17 та постанови Комісії від 31 травня 2017 року N 118 (Постанова N 118), ухвалення протягом тривалого часу рішень, які не ґрунтуються на вимогах Закону (Закон N 595-VIII), порушують основоположні принципи і засади виборчого процесу, права суб'єктів виборчого процесу, свідчать про систематичне та грубе порушення положень Конституції та законів України.

Згідно з частиною першою статті 2 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" Комісія в межах своїх повноважень забезпечує дотримання передбачених Конституцією України та законами України принципів і засад виборчого і референдумного процесів, реалізацію виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі, однакове застосування законодавства України про вибори і референдуми на всій території України.

За змістом частини третьої статті 29 Закону (Закон N 595-VIII) повноваження усього складу територіальної, дільничної виборчої комісії можуть бути достроково припинені в установленому законом порядку виборчою комісією, яка сформувала (утворила) відповідну територіальну, дільничну виборчу комісію, рішенням виборчої комісії вищого рівня з відповідних місцевих виборів або рішенням суду в разі одноразового грубого порушення чи систематичного порушення комісією Конституції України, цього та інших законів України.

У порядку здійснення контролю за дотриманням та однаковим застосуванням законів України, принципів виборчого процесу, недопущення порушення виборчих прав громадян Центральна виборча комісія вважає за необхідне достроково припинити повноваження всього складу дільничної виборчої комісії виборчої дільниці N 320300 та Здорівської сільської виборчої комісії.

Також Комісія звертає увагу, що систематична протиправна бездіяльність зазначених дільничної та територіальної виборчих комісій - свідоме та послідовне протягом тривалого часу порушення законодавства України, зокрема, невиконання судового рішення та рішення Центральної виборчої комісії - перешкоджає здійсненню виборчих прав членів Здорівської сільської громади, а також гарантованих Конституцією та законами України прав Здорівської сільської територіальної громади на місцеве самоврядування, що свідчить про наявність ознак вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 157 Кримінального кодексу України.

Частиною четвертою статті 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" передбачено, що в разі виявлення у процесі розгляду питання на засіданні Комісії ознак вчинення злочину чи іншого правопорушення Комісія приймає рішення про звернення до відповідних правоохоронних органів та передає їм відповідні матеріали. З огляду на викладене Комісія вважає за необхідне звернутися до Головного управління Національної поліції в Київській області та передати копії матеріалів із зазначеного питання для проведення перевірки викладених у них обставин та вжиття заходів реагування згідно із законодавством України.

Враховуючи викладене, відповідно до частини третьої статті 19 (Закон N 595-VIII), частини третьої статті 29 Закону України "Про місцеві вибори" (Закон N 595-VIII), керуючись частиною першою статті 2, статтями 11 - 13, частиною першою статті 16, пунктами 1 - 2 статті 21, частиною другою статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Скасувати постанови Здорівської сільської виборчої комісії Васильківського району Київської області від 31 травня 2017 року N 16 "Про призначення повторних позачергових виборів Здорівського сільського голови села Здорівка, Васильківського району, Київської області" та від 3 червня 2017 року N 17 "Про виконання Постанови Центральної виборчої комісії від 31 травня 2017 р. за N 118 "Про окремі питання діяльності Здорівської сільської виборчої комісії Васильківського району Київської області".

2. Встановити факт систематичного порушення дільничною виборчою комісією виборчої дільниці N 320300 та Здорівською сільською виборчою комісією Васильківського району Київської області вимог Конституції України та законів України.

3. Достроково припинити повноваження усього складу дільничної виборчої комісії виборчої дільниці N 320300 та усього складу Здорівської сільської виборчої комісії Васильківського району Київської області у зв'язку із систематичним порушенням ними Конституції України та законів України.

4. Васильківській районній виборчій комісії Київської області довести до відома місцевих організацій політичних партій, про утворення депутатських фракцій яких оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, а також зареєстрованих у встановленому законом порядку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці місцевих організацій політичних партій, які мають право подання кандидатур до складу Здорівської сільської виборчої комісії Васильківського району Київської області та до складу дільничної виборчої комісії виборчої дільниці N 320300, а також кандидатів на посаду Здорівського сільського голови Васильківського району Київської області, які мають право подання кандидатур до складу дільничної виборчої комісії виборчої дільниці N 320300, про можливість подання до 24 години 17 червня 2017 року включно до Васильківської районної виборчої комісії Київської області нових кандидатур для включення до складу зазначених сільської та дільничної виборчих комісій.

5. Зобов'язати Васильківську районну виборчу комісію Київської області до 18 червня 2017 року включно сформувати новий склад Здорівської сільської виборчої комісії Васильківського району Київської області та затвердити новий склад дільничної виборчої комісії виборчої дільниці N 320300.

6. Зобов'язати дільничну виборчу комісію виборчої дільниці N 320300 (після затвердження нового складу):

до 20 червня 2017 року включно звернутись до архівного сектору Васильківської районної державної адміністрації Київської області для отримання доступу у визначеному законодавством України порядку до переданої на зберігання виборчої документації з позачергових виборів Здорівського сільського голови Васильківського району Київської області 30 квітня 2017 року;

до 22 червня 2017 року включно здійснити підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці N 320300 з позачергових виборів Здорівського сільського голови Васильківського району Київської області 30 квітня 2017 року з використанням виборчих бюлетенів з позачергових виборів Здорівського сільського голови Васильківського району Київської області 30 квітня 2017 року, які перебувають на зберіганні в архівному секторі Васильківської районної державної адміністрації Київської області, та скласти протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці N 320300 з позачергових виборів Здорівського сільського голови Васильківського району Київської області 30 квітня 2017 року, передбачений статтею 80 Закону України "Про місцеві вибори" (Закон N 595-VIII), у відповідній кількості примірників;

до 23 червня 2017 року включно доставити до Здорівської сільської виборчої комісії Васильківського району Київської області запаковані згідно з вимогами частини восьмої статті 80 Закону України "Про місцеві вибори" (Закон N 595-VIII) перший та другий примірники протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці N 320300 з позачергових виборів Здорівського сільського голови Васильківського району Київської області 30 квітня 2017 року.

7. Зобов'язати Здорівську сільську виборчу комісію Васильківського району Київської області (після сформування нового складу):

а) до 25 червня 2017 року включно:

прийняти і розглянути протокол дільничної виборчої комісії виборчої дільниці N 320300 про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці N 320300 з позачергових виборів Здорівського сільського голови Васильківського району Київської області 30 квітня 2017 року на своєму засіданні;

на підставі протоколу дільничної виборчої комісії виборчої дільниці N 320300 про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці N 320300 з позачергових виборів Здорівського сільського голови Васильківського району Київської області 30 квітня 2017 року встановити підсумки голосування з позачергових виборів Здорівського сільського голови Васильківського району Київської області 30 квітня 2017 року шляхом складання протоколу про підсумки голосування з виборів Здорівського сільського голови в єдиному одномандатному виборчому окрузі, передбаченого статтею 83 Закону України "Про місцеві вибори" (Закон N 595-VIII), у відповідній кількості примірників;

на підставі протоколу про підсумки голосування з виборів Здорівського сільського голови в єдиному одномандатному виборчому окрузі встановити результати позачергових виборів Здорівського сільського голови Васильківського району Київської області 30 квітня 2017 року шляхом складання протоколу про результати виборів Здорівського сільського голови в єдиному одномандатному виборчому окрузі, передбаченого статтею 85 Закону України "Про місцеві вибори" (Закон N 595-VIII), у відповідній кількості примірників;

невідкладно після складення протоколу про результати виборів Здорівського сільського голови в єдиному одномандатному виборчому окрузі прийняти рішення відповідно до частини четвертої статті 85 Закону України "Про місцеві вибори" (Закон N 595-VIII);

б) до 26 червня 2017 року включно доставити до Центральної виборчої комісії звіт про виконання постанови Комісії, належним чином засвідчені копії перших примірників протоколів дільничної виборчої комісії виборчої дільниці N 320300 про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці N 320300, про підсумки голосування з виборів Здорівського сільського голови в єдиному одномандатному виборчому окрузі, про результати виборів Здорівського сільського голови в єдиному одномандатному виборчому окрузі, а також рішення, прийнятого на підставі зазначеного протоколу про результати виборів Здорівського сільського голови.

8. Зобов'язати архівний сектор Васильківської районної державної адміністрації Київської області відповідно до Порядку доступу до виборчої документації тимчасового строку зберігання, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 13 травня 2015 року N 674/5 (Порядок N 674/5), забезпечити доступ дільничної виборчої комісії виборчої дільниці N 320300 до виборчої документації з позачергових виборів Здорівського сільського голови Васильківського району Київської області 30 квітня 2017 року та можливість проведення засідання дільничної виборчої комісії виборчої дільниці N 320300 з метою виконання цієї постанови Центральної виборчої комісії.

9. Звернути увагу дільничної виборчої комісії виборчої дільниці N 320300 та Здорівської сільської виборчої комісії Васильківського району Київської області на необхідність неухильного дотримання вимог законодавства України.

10. Звернутися до Головного управління Національної поліції в Київській області та передати копії матеріалів про порушення дільничною виборчою комісією виборчої дільниці N 320300 та Здорівською сільською виборчою комісією Васильківського району Київської області Конституції України та законів України для проведення перевірки викладених у них обставин та вжиття заходів реагування відповідно до законодавства України.

11. Копії цієї постанови надіслати дільничній виборчій комісії виборчої дільниці N 320300, Здорівській сільській виборчій комісії Васильківського району Київської області, Васильківській районній виборчій комісії Київської області, Васильківській районній державній адміністрації Київської області, архівному сектору Васильківської районної державної адміністрації Київської області, Головному управлінню Національної поліції в Київській області, Кобзар О. М.

12. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

 

Заступник Голови
Центральної виборчої комісії

Ж. УСЕНКО-ЧОРНА
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали