ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 листопада 2011 року N 407

Про окремі питання регулювання грошово-кредитного ринку

(Витяг)

Проаналізувавши динаміку макроекономічних та монетарних показників у січні - жовтні 2011 року, прогнозні показники економічного та соціального розвитку України та грошово-кредитного ринку, Правління Національного банку України відзначає збереження позитивних тенденцій у національній економіці. Нарощування реального ВВП, промислового виробництва, інвестицій в основний капітал та прямих іноземних інвестицій разом з уповільненням інфляції є підґрунтям для подальшого економічного зростання.

Водночас нестабільність міжнародних фінансових ринків обумовлює необхідність завчасної мінімізації пов'язаних з ними ризиків.

У таких умовах дедоларизації економічних відносин має сприяти поглиблення диференціації нормативів обов'язкового резервування в напрямі посилення преференційних умов резервування під кошти, залучені в національній валюті.

Зазначене також сприятиме підтримці стабільності грошової одиниці України в умовах нестійкої кон'юнктури світових ринків, а також значної мінливості обмінних курсів валют і транскордонного руху капіталу.

У той же час здійснення зазначених заходів не має перешкоджати виконанню банками їх функцій. У цьому аспекті ефективному та передбаченому функціонуванню грошово-кредитного ринку сприятиме запровадження більш гнучких підходів до формування банками обов'язкових резервів, зокрема за рахунок надання змоги формувати частину їх обсягу на кореспондентському рахунку банків у Національному банку України.

Ураховуючи викладене вище, а також керуючись пунктами 1.8 - 1.12 глави 1 Положення про порядок формування обов'язкових резервів для банків України та філій іноземних банків в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 16.03.2006 N 91, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.03.2006 за N 312/12186 (зі змінами), Правління Національного банку України постановляє:

1. Установити з 30 листопада 2011 року такий порядок формування обов'язкових резервів банками України:

на окремому рахунку в Національному банку України 3203 "Кошти обов'язкових резервів, що перераховані банками" - у розмірі 70 % від суми обов'язкових резервів, що сформовані за попередній звітний період резервування;

на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України - залишок суми обов'язкових резервів, сформованих згідно з установленими нормативами на відповідний період.

2. Установити такі нормативи обов'язкового резервування для формування банками обов'язкових резервів:

кошти вкладів (депозитів) юридичних і фізичних осіб у національній валюті на вимогу і кошти на поточних рахунках - 0;

кошти вкладів (депозитів) юридичних і фізичних осіб в іноземній валюті на вимогу і кошти на поточних рахунках - 8;

строкові кошти і вклади (депозити) юридичних і фізичних осіб у національній валюті - 0;

кошти, які залучені банками від банків-нерезидентів та фінансових організацій-нерезидентів у національній валюті, - 0;

довгострокові кошти і вклади (депозити) юридичних і фізичних осіб в іноземній валюті - 2;

кошти, які залучені банками від банків-нерезидентів та фінансових організацій-нерезидентів в іноземній валюті, - 2;

короткострокові кошти і вклади (депозити) юридичних і фізичних осіб в іноземній валюті - 7,5.

3. Установити, що з 30 листопада 2011 року обсяг обов'язкових резервів, який має зберігатися щоденно на початок операційного дня на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України, має бути не меншим, ніж 25 % від суми обов'язкових резервів, що сформовані за попередній звітний період резервування.

4. Пункт 5 постанови Правління Національного банку України від 16.06.2011 N 195 "Про деякі питання регулювання грошово-кредитного ринку" (Постанова N 195) викласти в такій редакції:

"5. Дозволити банкам зараховувати для покриття обов'язкових резервів, що формуються на окремому рахунку в Національному банку України 3203 "Кошти обов'язкових резервів, що перераховані банками", придбані ними цільові облігації внутрішніх державних позик України, випущені з метою залучення коштів для фінансування заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні, у розмірі 50 % їх номінальної вартості".

5. Визнати такими, що втратили чинність,пункти 1 (Постанова N 195) та 3 постанови Правління Національного банку України від 16.06.2011 N 195 "Про деякі питання регулювання грошово-кредитного ринку" (Постанова N 195).

7. Постанова набирає чинності з 30 листопада 2011 року.

__________ 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали