Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про окремі питання встановлення підсумків голосування в одномандатному виборчому окрузі N 69 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 27 липня 2019 року N 1830

Київ

Про окремі питання встановлення підсумків голосування в одномандатному виборчому окрузі N 69 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року

До Центральної виборчої комісії 25 липня 2019 року надійшла копія постанови окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу N 69 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року (далі - окружна виборча комісія N 69) від 24 липня 2019 року N 69 про проведення повторного підрахунку голосів виборців на 133 виборчих дільницях в одномандатному виборчому окрузі N 69.

У межах реалізації повноважень, покладених на Центральну виборчу комісію пунктом 2 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", пунктом 1 (Закон N 4061-VI) частини першої статті 30 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (далі - Закон) щодо здійснення контролю за додержанням та однаковим застосуванням вимог законодавства про вибори народних депутатів України, а також спрямування та контролю діяльності виборчих комісій, які утворюються для проведення виборів народних депутатів України, Комісія звернулась до окружної виборчої комісії N 69 щодо надання копій документів - заяв, скарг, актів, повідомлень про порушення Закону (Закон N 4061-VI) на виборчих дільницях під час голосування та підрахунку голосів виборців, - які стали підставою для ухвалення окружною виборчою комісією N 69 указаної постанови.

У відповідь на вказане звернення окружною виборчою комісією N 69 надіслано копію заяви кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі N 69 Балоги В. І. щодо проведення повторного підрахунку голосів виборців на всіх виборчих дільницях вказаного одномандатного виборчого округу разом з доданими до неї копіями актів про виявлення порушення Закону на окремих виборчих дільницях, а також копії заяви кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі N 69 Токаря Е. В. про проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчих дільницях N 210004, 210032, 210177, 210312, 210313, 210326, 210327, 210332, 210337, 210339, 210344, 210687, 210693, 210696, 210703, 210705, 210712 разом з актами про порушення вимог Закону на вказаних дільницях та скарг цього кандидата в народні депутати України на бездіяльність дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України виборчих дільниць N 210312, 210337, 210344, 210177, 210696, 210712, 210313, у яких скаржник просить окружну виборчу комісію N 69, зокрема, здійснити повторний підрахунок голосів виборців на вказаних виборчих дільницях та визнати голосування на них недійсним, обґрунтовуючи це наявністю порушень Закону (Закон N 4061-VI) під час голосування та підрахунку голосів виборців, на підтвердження яких до скарг додано відповідні акти.

Розглянувши постанову окружної виборчої комісії N 69 від 24 липня 2019 року N 69 та інші наявні в Центральній виборчій комісії матеріали, Комісія встановила.

За змістом частини першої статті 25 Закону (Закон N 4061-VI) окружні виборчі комісії є спеціальними колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення виборів народних депутатів України і забезпечувати додержання та однакове застосування законодавства України про вибори народних депутатів України.

Основною формою роботи виборчої комісії є засідання (частина перша статті 33 Закону (Закон N 4061-VI)).

Статтею 94 Закону (Закон N 4061-VI) визначено порядок прийняття та розгляду документів дільничних виборчих комісій окружною виборчою комісією, за змістом частин першої, четвертої та п'ятої якої з моменту закінчення голосування окружна виборча комісія розпочинає засідання, яке продовжується безперервно до встановлення підсумків голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу та в одномандатному виборчому окрузі.

На вказаному засіданні окружної виборчої комісії голова цієї комісії приймає запечатані пакети з протоколами дільничних виборчих комісій, розпечатує їх та оголошує зміст протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на відповідних виборчих дільницях у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу та в одномандатному виборчому окрузі, а також приймає запечатані пакети з іншими виборчими документами, передбаченими частиною дванадцятою статті 91 Закону (Закон N 4061-VI).

За результатами розгляду документів дільничної виборчої комісії і скарг про порушення вимог Закону під час проведення голосування та підрахунку голосів на виборчій дільниці та під час транспортування виборчих документів до окружної виборчої комісії, що надійшли до окружної виборчої комісії на момент прийняття документів дільничної виборчої комісії, окружна виборча комісія окремо по виборах у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу та в одномандатному виборчому окрузі приймає одне з передбачених частиною п'ятою статті 94 Закону (Закон N 4061-VI) рішень: прийняти виборчі документи від дільничної виборчої комісії та врахувати відомості протоколів про підрахунок голосів на виборчій дільниці у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу та (або) одномандатному виборчому окрузі під час встановлення підсумків голосування в межах виборчого округу; відмовити у прийнятті виборчих документів по загальнодержавному багатомандатному виборчому округу в межах одномандатного виборчого округу та (або) одномандатному виборчому округу від дільничної виборчої комісії та зобов'язати дільничну виборчу комісію виправити виявлені недоліки шляхом складання протоколу (протоколів) з поміткою "Уточнений"; провести повторний підрахунок голосів на виборчій дільниці в порядку, встановленому Законом по виборах у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу та (або) в одномандатному виборчому окрузі.

Водночас обставини, які обумовлюють проведення окружною виборчою комісією повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, встановлено частинами десятою (Закон N 4061-VI), одинадцятою статті 94 Закону (Закон N 4061-VI).

Так, за наявності заяв або скарг, підтверджених відповідно оформленими актами, складеними кандидатами в народні депутати України, їх довіреними особами, уповноваженими особами політичних партій, офіційними спостерігачами, виборцями, про порушення вимог Закону (Закон N 4061-VI) під час проведення голосування та (або) підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу та (або) одномандатному виборчому окрузі, що ставлять під сумнів результати підрахунку голосів виборців на цій виборчій дільниці у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу та (або) одномандатному виборчому окрузі, а також за наявності акта або письмової заяви чи скарги осіб, зазначених у частині першій статті 93 Закону (Закон N 4061-VI), про порушення вимог Закону під час транспортування до окружної виборчої комісії протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та інших документів окружна виборча комісія може прийняти рішення про проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу та (або) одномандатному виборчому окрузі.

У разі неможливості усунення без перерахунку виборчих бюлетенів для голосування в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та (або) одномандатному виборчому окрузі неточностей у протоколі (протоколах) дільничної виборчої комісії у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу та (або) одномандатному виборчому окрузі, а також у разі наявних ознак розпечатування пакетів із запакованими документами дільничної виборчої комісії по загальнодержавному багатомандатному виборчому округу та (або) одномандатному виборчому округу окружна виборча комісія зобов'язана прийняти рішення про повторний підрахунок голосів виборців на цій виборчій дільниці у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу та (або) одномандатному виборчому окрузі.

Таким чином, Закон визначає, що вирішення питання проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці за заявами або скаргами, підтвердженими відповідно оформленими актами, про порушення вимог Закону (Закон N 4061-VI) під час проведення голосування здійснюється під час прийняття документів дільничної виборчої комісії у разі надходження таких заяв і скарг.

Крім того, відповідно до частини третьої статті 109 Закону (Закон N 4061-VI) скарга щодо порушення, яке мало місце під час голосування, може бути подана до відповідної дільничної виборчої комісії не пізніше закінчення голосування. Скарга щодо рішень, дій чи бездіяльності виборчої комісії, членів цих комісій, що мали місце у день голосування, під час підрахунку голосів на дільниці, може бути подана до окружної виборчої комісії у дводенний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності.

Указані положення Закону (Закон N 4061-VI) забезпечують встановлення окружною виборчою комісією підсумків голосування в умовах швидкоплинності виборчого процесу та незворотності його стадій.

За наявною в Комісії інформацією, о 17 годині 22 липня 2019 року окружна виборча комісія N 69 завершила прийняття виборчих документів від дільничних виборчих комісій цього округу та врахувала відомості протоколів про підрахунок голосів на цих виборчих дільницях у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу та одномандатному виборчому окрузі під час встановлення підсумків голосування в межах цього виборчого округу.

При цьому о 6 годині 22 липня 2019 року до вказаної окружної виборчої комісії надійшла заява кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі N 69 Токаря Е. В., а о 18 годині 23 липня 2019 року - кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі N 69 Балоги В. І. щодо проведення повторного підрахунку голосів виборців на окремих виборчих дільницях одномандатного виборчого округу N 69 разом з доданими до них актами про порушення Закону (Закон N 4061-VI). Указані заяви було розглянуто окружною виборчою комісією N 69 о 21 годині 9 хвилин 23 липня 2019 року на її засіданні та відхилено протокольним рішенням N 3.

Отже, окружна виборча комісія N 69 розглянула і надала оцінку заявам указаних кандидатів у народні депутати України та поданим ними актам про порушення Закону (Закон N 4061-VI).

Водночас того самого дня після ухвалення вказаного протокольного рішення до окружної виборчої комісії знову надійшли заява кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі N 69 Балоги В. І. щодо проведення повторного підрахунку голосів виборців на всіх виборчих дільницях одномандатного виборчого округу N 69, заява кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі N 69 Токаря Е. В. про проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчих дільницях N 210004, 210032, 210177, 210312, 210313, 210326, 210327, 210332, 210337, 210339, 210344, 210687, 210693, 210696, 210703, 210705, 210712 разом з актами про порушення вимог Закону, та скарги цього кандидата в народні депутати України на дільничні виборчі комісії з виборів народних депутатів України виборчих дільниць N 210312, 210337, 210344, 210177, 210696, 210712, 210313, за результатом розгляду яких 24 липня 2019 року постановою N 69 окружна виборча комісія N 69 вирішила провести повторний підрахунок голосів виборців на всіх 133 виборчих дільницях округу.

На обґрунтування прийняття зазначеної постанови окружна виборча комісія послалась на частини десяту (Закон N 4061-VI) та одинадцяту статті 94 Закону (Закон N 4061-VI).

Разом з тим за змістом указаних положень Закону рішення про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці приймається окружною виборчою комісією під час прийняття нею документів дільничної виборчої комісії і за умови надходження на момент їх прийняття відповідних заяв та скарг про порушення вимог Закону (Закон N 4061-VI) під час проведення голосування та підрахунку голосів виборців, які ставлять під сумнів результати такого підрахунку, та транспортування виборчої документації.

Натомість указані заяви та скарги, на підставі яких окружною виборчою комісією N 69 прийнято рішення про проведення повторного підрахунку голосів виборців на всіх виборчих дільницях округу, надійшли вже після прийняття документів від дільничних виборчих комісій.

Таким чином, окружна виборча комісія N 69 прийняла постанову від 24 липня 2019 року N 69 усупереч вимогам Закону (Закон N 4061-VI), з перевищенням наданих окружній виборчій комісії повноважень.

Окремо Комісія зауважує, що надані окружною виборчою комісією N 69 копії актів про порушення Закону під час голосування та підрахунку голосів виборців, транспортування виборчої документації до окружної виборчої комісії, що були додані кандидатами в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі N 69 Токарем Е. В. та Балогою В. І. до своїх заяв і скарг, стосуються лише окремих дільниць виборчого округу N 69, а викладені в них обставини не підвереджують наявність установлених Законом (Закон N 4061-VI) підстав для проведення повторного підрахунку голосів виборців на цих дільницях.

Згідно з частиною другою статті 25 Закону (Закон N 4061-VI) Центральна виборча комісія є комісією вищого рівня для всіх виборчих комісій з виборів народних депутатів України.

За змістом частини п'ятнадцятої статті 33 Закону (Закон N 4061-VI) рішення виборчої комісії, що суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване у встановленому законом порядку виборчою комісією вищого рівня або судом.

З огляду на зазначені норми Закону (Закон N 4061-VI) Центральна виборча комісія вбачає підстави для скасування постанови окружної виборчої комісії N 69 від 24 липня 2019 року N 69 про проведення повторного підрахунку голосів виборців на 133 виборчих дільницях в одномандатному виборчому окрузі N 69.

Також, враховуючи, що окружна виборча комісія N 69 на момент розгляду на засіданні Центральної виборчої комісії цього питання вже розпочала повторний підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях одномандатного виборчого округу N 69, Комісія вважає за необхідне визнати дії указаної виборчої комісії на виконання її постанови від 24 липня 2019 року N 69 щодо проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчих дільницях та складення відповідних протоколів протиправними.

Згідно з частиною першою статті 95 Закону (Закон N 4061-VI) окружна виборча комісія встановлює підсумки голосування в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу на підставі протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу, у тому числі з поміткою "Уточнений", а в разі повторного підрахунку голосів виборців - також протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу.

Окружна виборча комісія встановлює підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі на підставі протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях в одномандатному виборчому окрузі, у тому числі з поміткою "Уточнений", а у разі повторного підрахунку голосів виборців - також протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці в одномандатному виборчому окрузі (частина перша статті 96 Закону (Закон N 4061-VI)).

Пунктом 16 частини другої статті 31 Закону (Закон N 4061-VI) передбачено обов'язок окружної виборчої комісії встановити підсумки голосування в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу та одномандатному виборчому окрузі, скласти протоколи про підсумки голосування, передати протоколи та іншу виборчу документацію, передбачену цим Законом (Закон N 4061-VI), Центральній виборчій комісії.

За змістом частини першої статті 98 (Закон N 4061-VI) Центральна виборча комісія на підставі протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу, у тому числі з поміткою "Уточнений", та протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах закордонного виборчого округу (у тому числі з поміткою "Уточнений"), не пізніш як на п'ятнадцятий день з дня голосування встановлює результати виборів депутатів у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Також на підставі протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі не пізніш як на п'ятнадцятий день з дня голосування Центральна виборча комісія встановлює результати виборів народних депутатів України у відповідному одномандатному виборчому окрузі (частина перша статті 99 Закону (Закон N 4061-VI)).

Так, на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року Центральна виборча комісія повинна встановити результати виборів у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та одномандатних виборчих округах, у тому числі в одномандатному виборчому окрузі N 69, до 5 серпня 2019 року включно.

З огляду на зазначені обставини, з метою забезпечення виконання вимог Закону щодо строків встановлення результатів виборів у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та в одномандатному виборчому окрузі N 69 Комісія вважає за необхідне зобов'язати окружну виборчу комісію N 69 на підставі протоколів дільничних виборчих комісій, прийнятих відповідно до пункту 1 частини п'ятої статті 94 Закону (Закон N 4061-VI), в тому числі з поміткою "Уточнений", невідкладно встановити підсумки голосування в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу N 69 та підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі N 69, про що скласти відповідні протоколи та передати ці протоколи та іншу виборчу документацію, передбачену Законом (Закон N 4061-VI), Центральній виборчій комісії.

Враховуючи викладене, відповідно до пунктів 1 (Закон N 4061-VI), 22 частини другої статті 30 (Закон N 4061-VI), пункту 16 частини другої статті 31 (Закон N 4061-VI), частини п'ятнадцятої статті 33 (Закон N 4061-VI), статей 94 - 96 (Закон N 4061-VI), 98 (Закон N 4061-VI), 99 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI), керуючись статтями 1, 2, 11 - 13, пунктами 2, 3 статті 17, пунктом 17 статті 19, частиною другою статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Скасувати постанову окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу N 69 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року від 24 липня 2019 року N 69 про проведення повторного підрахунку голосів виборців на 133 виборчих дільницях в одномандатному виборчому окрузі N 69.

2. Визнати протиправними дії окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу N 69 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, вчинені на виконання постанови цієї окружної виборчої комісії від 24 липня 2019 року N 69, щодо проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчих дільницях та складення відповідних протоколів.

3. Зобов'язати окружну виборчу комісію з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу N 69 на підставі протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, прийнятих відповідно до пункту 1 частини п'ятої статті 94 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI), в тому числі з поміткою "Уточнений", невідкладно встановити підсумки голосування в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу N 69 та в одномандатному виборчому окрузі N 69 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, про що скласти відповідні протоколи.

4. Зобов'язати окружну виборчу комісію з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу N 69 невідкладно після складення протоколів про підсумки голосування в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах одномандатного виборчого округу N 69 та про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі N 69 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року транспортувати їх та іншу встановлену Законом України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) виборчу документацію до Центральної виборчої комісії.

5. Копію цієї постанови надіслати окружній виборчій комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу N 69.

6. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

 

Заступник Голови
Центральної виборчої комісії

Є. РАДЧЕНКО
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали