ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 05.10.2017 р. N 1204

Київ

Про організаційно-правові заходи, пов'язані з виконанням рішення Київської міської ради від 22 червня 2017 року N 610/2772 "Про створення комунального закладу "Театрально-видовищний заклад культури "Театр "Київ Модерн-балет"

Відповідно до статей 104, 105, 109 Цивільного кодексу України, статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", законів України "Про культуру", "Про театри і театральну справу", на виконання рішення Київської міської ради від 22 червня 2017 року N 610/2772 "Про створення комунального закладу "Театрально-видовищний заклад культури "Театр "Київ Модерн-балет" (Рішення N 610/2772):

1. Утворити комісію з виділу комунального закладу "Театрально-видовищний заклад культури "Театр "Київ Модерн-балет" з комунального закладу "Театрально-видовищний заклад культури "Київський муніципальний академічний театр опери та балету для дітей та юнацтва" (далі - комісія) та затвердити її склад, що додається.

2. Комісії:

2.1. Вжити заходів, передбачених законодавством, пов'язаних з виділом комунального закладу "Театрально-видовищний заклад культури "Театр "Київ Модерн-балет" з комунального закладу "Театрально-видовищний заклад культури "Київський муніципальний академічний театр опери та балету для дітей та юнацтва".

2.2. Вжити заходів щодо інвентаризації майна комунального закладу "Театрально-видовищний заклад культури "Київський муніципальний академічний театр опери та балету для дітей та юнацтва".

2.3. Скласти розподільчий баланс, яким визначити всі права та обов'язки, майно комунального закладу "Театрально-видовищний заклад культури "Київський муніципальний академічний театр опери та балету для дітей та юнацтва", що переходять до комунального закладу "Театрально-видовищний заклад культури "Театр "Київ Модерн-балет", та подати його на затвердження виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації).

2.4. Завершити заходи з виділу комунального закладу "Театрально-видовищний заклад культури "Театр "Київ Модерн-балет" з комунального закладу "Театрально-видовищний заклад культури "Київський муніципальний академічний театр опери та балету для дітей та юнацтва" до 22 червня 2018 року.

3. Затвердити Положення про комунальний заклад "Театрально-видовищний заклад культури "Театр "Київ Модерн-балет", що додається.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

Голова

В. Кличко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
05 жовтня 2017 р. N 1204

Склад
комісії з виділу комунального закладу "Театрально-видовищний заклад культури "Театр "Київ Модерн-балет" з комунального закладу "Театрально-видовищний заклад культури "Київський муніципальний академічний театр опери та балету для дітей та юнацтва"

Меленчуков
Володимир Володимирович

голова комісії,

Красільніков
Олексій Олександрович

заступник директора комунального закладу "Театрально-видовищний заклад культури "Київський муніципальний академічний театр опери та балету для дітей та юнацтва", заступник голови комісії,

Бондаренко
Світлана Сергіївна

головний бухгалтер комунального закладу "Театрально-видовищний заклад культури "Київський муніципальний академічний театр опери та балету для дітей та юнацтва",

Поклітару
Раду Віталійович

 

Степаненко
Любов Вікторівна

начальник планового бюро комунального закладу "Театрально-видовищний заклад культури "Київський муніципальний академічний театр опери та балету для дітей та юнацтва".

 

Виконуючий обов'язки
керівника апарату

Л. Верес

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
05 жовтня 2017 р. N 1204

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ "ТЕАТР "КИЇВ МОДЕРН-БАЛЕТ"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ "ТЕАТР "КИЇВ МОДЕРН-БАЛЕТ" (далі Театр) є неприбутковим театрально-видовищним закладом культури, підпорядкованим Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Власником та засновником Театру є територіальна громада міста Києва, від імені якої виступає Київська міська рада.

Театр створено відповідно до рішення Київської міської ради від 22 червня 2017 року N 610/2772 "Про створення комунального закладу "Театрально-видовищний заклад культури "Театр "Київ Модерн-балет" (Рішення N 610/2772) шляхом виділу з комунального закладу "Театрально-видовищний заклад культури "Київський муніципальний академічний театр опери та балету для дітей та юнацтва".

1.2. Театр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про культуру", "Про театри і театральну справу" та іншими законами України, постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), наказами директора Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

1.3. Театр заснований на комунальній власності територіальної громади міста Києва.

1.4. Театр є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, розрахунковий та валютний рахунки в установах банків, печатку зі своєю назвою, штампи, бланки.

1.5. Найменування Театру:

Повне найменування: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ "ТЕАТР "КИЇВ МОДЕРН-БАЛЕТ".

Скорочене найменування: КЗ ТВЗК "КИЇВ МОДЕРН-БАЛЕТ".

1.6. Місцезнаходження Театру: вул. Межигірська, 2, м. Київ, 04070.

2. МЕТА ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Основною метою діяльності Театру є розвиток театрального мистецтва і театральної справи, формування та задоволення потреб населення в театральному мистецтві.

2.2. Напрямки діяльності Театру:

створення, публічне виконання та публічний показ театральних вистав, інших творів театрального мистецтва на власній сцені (сценах) і на гастролях, організація мистецьких фестивалів, конкурсів, оглядів, а також реалізація квитків на зазначені заходи;

підготовка театральних постановок, театрально-концертних програм та інших заходів на основі договорів з юридичними та фізичними особами для їх публічного виконання чи публічного показу на власній чи орендованих сценах з додержанням прав авторів та виконавців ролей (партій) відповідно до законодавства про авторське право та суміжні права;

надання юридичним особам на основі договорів постановочних послуг, сценічних постановочних засобів для проведення вистав, концертів;

виготовлення на замовлення юридичних та фізичних осіб предметів художнього оформлення театральних постановок, концертів;

надання власної сцени іншим театрам для проведення гастрольних заходів, спільних театральних проектів та програм;

підготовка, тиражування та реалізація інформаційно-довідникових і рекламних матеріалів, копій відеоматеріалів та фонограм, пов'язаних з діяльністю театру, з додержанням прав авторів та виконавців ролей (партій) відповідно до законодавства про авторське право і суміжні права;

проведення літературно-музичних вечорів і творчих зустрічей з майстрами мистецтв;

концертна діяльність творчих колективів та виконавців;

організація на самостійних засадах студій, що будуть займатися записом на радіо, компакт-дисках тощо, кращих музичних творів українських та зарубіжних виконавців, що пропагують національну та світову культуру, реалізація цих записів;

проведення та участь у національних і міжнародних конкурсах, конгресах, фестивалях та інших заходах, організація культурних та творчих обмінів, пов'язаних з пропагандою музичного та театрального мистецтва;

педагогічна робота з молодими акторами, викладацька робота працівників театру в інститутах, театрах, студіях, коледжах як в Україні, так і за кордоном;

здійснення обміну театральними виставами, концертними програмами, організація в Україні та за кордоном фестивалів, конкурсів театрального мистецтва та участь у них;

випуск буклетів, проспектів, плакатів, значків, іншої рекламної продукції, що пропагують театральну, концертну та іншу діяльність Театру.

2.3. Театр може, крім основних напрямків діяльності, провадити такі додаткові види господарської діяльності, не заборонені законодавством:

продаж сувенірної продукції та квітів;

продюсерська діяльність;

організація харчування працівників Театру та глядачів;

розміщення реклами в Театрі;

організація презентацій;

виробництво товарів та надання послуг, що здійснюються виробничими службами та цехами Театру;

прокат і реалізація костюмів, взуття, обладнання, реквізиту, бутафорії, гримувальних, пастижерних та інших товарів і предметів тощо.

Доходи, одержані Театром від провадження додаткових видів господарської діяльності, оподатковуються на загальних засадах відповідно до законодавства України.

3. УПРАВЛІННЯ ТЕАТРОМ

3.1. Керівництво Театром здійснює директор - художній керівник, який призначається на посаду і звільняється з посади наказом директора Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на контрактній основі за результатами конкурсу.

3.2. Директор - художній керівник Театру в межах наданих йому повноважень:

приймає на роботу творчих працівників Театру на конкурсній основі шляхом укладення контрактів та звільняє їх з роботи;

приймає на роботу та звільняє з роботи всіх інших працівників Театру;

розпоряджається майном і коштами;

укладає правочини від імені Театру;

представляє Театр без довіреності;

застосовує до працівників заходи заохочення та заходи дисциплінарного впливу;

приймає рішення щодо надання творчими працівниками Театру відпусток для їх участі в конкурсах, фестивалях тощо відповідно до Положення про порядок проведення конкурсів, фестивалів та відповідно до Порядку формування творчих груп, затверджених центральним органом виконавчої влади в галузі культури;

затверджує за погодженням з головним режисером, постановниками (режисером, художником, диригентом тощо), керівниками виробничих цехів Театру склади постановчих груп та виконавців, ескізи і макети оформлення вистав, плани роботи над новими постановками та виставами і визначає в установленому порядку їх готовність і терміни випуску;

затверджує календарні плани публічного виконання та публічного показу вистав та інших заходів;

організує і забезпечує проведення вистав та інших заходів;

забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку в Театрі:

визначає структуру Театру, складає та за погодженням з Департаментом культури затверджує штатний розпис Театру в межах граничної чисельності, доведеної Департаментом культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

згідно із законодавством України затверджує план використання бюджетних коштів Театру за погодженням з Департаментом культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

в межах своїх повноважень видає накази, обов'язкові для виконання всіма працівниками трудового колективу, затверджує посадові інструкції.

4. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТЕАТРУ

4.1. Трудовий колектив Театру становлять всі громадяни, які беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Театром.

4.2. Вищим органом самоврядування Театру є загальні збори трудового колективу Театру.

5. МАЙНО ТА КОШТИ ТЕАТРУ

5.1. Майно Театру належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва і закріплюється за Театром на праві оперативного управління.

5.2. Майно Театру складається з основних фондів, обігових коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображається у самостійному балансі Театру.

5.3. Джерелами формування майна Театру є:

майно, передане власником або уповноваженим ним органом;

доходи від основної діяльності;

трансферти з бюджету міста Києва;

благодійні внески пожертвування українських та іноземних фізичних і юридичних осіб (майно, кошти в національній та іноземній валюті, інше).

5.4. Театр має право виключно з дозволу власника або уповноваженого ним органу: відчужувати закріплене за ним майно, надавати в оренду або безоплатне користування (позичку), передавати в заставу нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також списувати з балансу основні засоби в установленому порядку.

5.5. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), працівників Театру (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) та інших пов'язаних з ними осіб.

5.6. Доходи (прибутки) Театру використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Театру, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених цим Положенням.

6. МІЖНАРОДНІ КУЛЬТУРНІ ЗВ'ЯЗКИ

6.1. З метою пропагування театрального мистецтва, зміцнення матеріальної бази Театр здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно із законодавством України.

6.2. Театр має право самостійно укладати договори (контракти) з іноземними юридичними та фізичними особами на будь-які форми співробітництва у сфері культури, брати участь у діяльності відповідних міжнародних організацій та фондів.

6.3. Валютні надходження Театр використовує відповідно до законодавства України.

7. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ТЕАТРУ

7.1. Театр веде бухгалтерський облік результатів своєї діяльності і подає фінансову та іншу звітність у порядку, встановленому законодавством України.

7.2. Фінансова звітність Театру подається Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку.

7.3. Планування господарської діяльності Театр здійснює шляхом складання у порядку та за формою, визначеними виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), річних фінансових планів, які затверджує Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Директор - художній керівник Театру зобов'язаний спрямовувати діяльність Театру на виконання річного фінансового плану з метою одержання запланованих сум доходів, не припускаючись витрат невиробничого характеру, не передбачених річним фінансовим планом.

7.4. Театр звітує про стан виконання річного фінансового плану в порядку та за формою, визначеними Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

7.5. Відносини Театру з іншими фізичними та юридичними особами у всіх сферах діяльності здійснюються на основі договорів.

8. ПРИПИНЕННЯ ТЕАТРУ

8.1. Театр припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням власника або суду в порядку, визначеному законодавством України.

8.2. Припинення Театру здійснює комісія з припинення, яку призначає власник або орган, що прийняв рішення про припинення. Порядок і строки проведення припинення Театру, а також строки заяви претензій кредиторами визначає власник або орган, що прийняв рішення про припинення Театру.

8.3. У разі припинення Театру всі активи передаються одному чи кільком неприбутковим театрально-видовищним закладам культури або зараховуються до доходу бюджету.

8.4. У разі припинення Театру працівникам, які звільняються, гарантується додержання їхніх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

 

Виконуючий обов'язки
керівника апарату

Л. Верес
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали