Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про організацію діяльності органів прокуратури з питань ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, статистики та її аналізу

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 25 червня 2019 року N 110

Про організацію діяльності органів прокуратури з питань ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, статистики та її аналізу

Відповідно до статей 8 (Перелік N 1697-VII), 9 Закону України "Про прокуратуру" (Перелік N 1697-VII), з метою забезпечення належної організації діяльності органів прокуратури з питань ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, статистики та її аналізу наказую:

1. Першому заступнику та заступникам Генерального прокурора, заступнику Генерального прокурора - Головному військовому прокурору, заступнику Генерального прокурора - керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, керівникам регіональних, місцевих та військових прокуратур, відповідних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України та регіональних прокуратур забезпечити ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, інформаційно-аналітичної системи "Облік та статистика органів прокуратури" і формування статистичної звітності відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України ( N 4651-VI) та нормативно-правових актів з цих питань.

1.2. Відповідальність за стан організації роботи щодо ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, інформаційно-аналітичної системи "Облік та статистика органів прокуратури" і формування статистичної звітності покласти безпосередньо на керівників прокуратур.

1.3. Основними завданнями діяльності на цьому напрямі визначити забезпечення:

- об'єктивного відображення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань відомостей щодо кримінальних правопорушень, осіб, які їх учинили, та прийнятих під час досудового розслідування процесуальних рішень;

- своєчасного, повного і достовірного внесення до інформаційно-аналітичної системи "Облік та статистика органів прокуратури" відомостей про прокурорську діяльність та її результати;

- системного контролю за додержанням Кримінального процесуального кодексу України ( N 4651-VI) та нормативно-правових актів з питань ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, формуванням звітності про роботу органів досудового розслідування, а також за надходженням інформації про судове рішення щодо особи у кримінальному провадженні;

- вирішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України ( N 4651-VI) та нормативно-правових актів щодо ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань питань, пов'язаних з наданням у визначених випадках відомостей з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

1.4. Удосконалювати форми і методи контролю за дотриманням вимог облікової роботи і формуванням статистичних даних з використанням інформаційних систем та порівняльного аналізу різних форм звітності органів прокуратури, правоохоронних і судових органів. З урахуванням результатів вживати заходів до підвищення ефективності діяльності на цьому напрямі.

1.5. Не допускати виклику керівників прокуратур для особистого подання ними звітності, а також запровадження звітів, не передбачених чинними наказами Генеральної прокуратури України, або періодичності їх складання та надання.

1.6. Забезпечувати комплексний аналіз статистичних даних, результати використовувати в реалізації управлінських повноважень з метою підвищення якості здійснення функцій прокуратури, координації діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності.

1.7. Організовувати під час виїздів до прокуратур нижчого рівня обов'язкове вивчення питань своєчасності, повноти та достовірності внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань і інформаційно-аналітичної системи "Облік та статистика органів прокуратури", а також формування звітності. Вживати заходів щодо оперативного усунення порушень обліково-реєстраційної дисципліни.

Копії доповідних записок, у разі виявлення порушень з цих питань, упродовж п'яти робочих днів після їх підписання передавати до управління організаційного забезпечення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи Генеральної прокуратури України, відповідних підрозділів регіональних прокуратур для контролю за усуненням недоліків.

2. Управлінню організаційного забезпечення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи Генеральної прокуратури України, відповідним структурним підрозділам регіональних прокуратур:

2.1. Надавати практичну і методичну допомогу в організації діяльності відповідних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України та регіональних прокуратур, а також прокуратур нижчого рівня з питань ведення первинного обліку та звітності, контролю за реєстрацією кримінальних правопорушень та результатів досудового розслідування, здійснювати перевірки з цих питань.

2.2. Вживати заходів до забезпечення належного ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної системи "Облік та статистика органів прокуратури".

2.3. Організовувати надання доступу працівникам прокуратури до підсистем Єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України.

2.4. Контролювати стан ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, інформаційно-аналітичної системи "Облік та статистика органів прокуратури", звітності у відповідних структурних підрозділах Генеральної прокуратури України та регіональних прокуратур, а також прокуратурах нижчого рівня у порядку, визначеному нормативно-правовими актами з цих питань. Принципово реагувати на порушення облікової роботи та вживати заходів до недопущення таких фактів.

Копії документів, зокрема доповідних записок про вивчення стану облікової дисципліни з окремих питань, доповідних записок за результатами перевірок та надання практичної допомоги, матеріалів навчально-методичних заходів, листів орієнтовного та інформаційного характеру, а також листів із зауваженнями, підготовлених структурними підрозділами регіональних прокуратур, відповідальних за ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи, надсилати до управління організаційного забезпечення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи Генеральної прокуратури України впродовж п'яти робочих днів з часу їх підписання.

2.5. Забезпечувати на вимогу суду участь у розгляді судами клопотань учасників кримінального провадження з питань надання відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні, розгляд і виконання в межах компетенції судових ухвал з цих питань, адресованих підрозділам організаційного забезпечення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи Генеральної прокуратури України, підрозділам ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи прокуратур регіонального рівня.

2.6. Забезпечувати в межах компетенції виконання окремих доручень прокурора, слідчого у конкретному кримінальному провадженні щодо надання відомостей з Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України ( N 4651-VI).

2.7. Періодично аналізувати статистичні дані з метою виявлення тенденцій щодо стану та структури вчинених кримінальних правопорушень, результатів прокурорсько-слідчої діяльності.

2.8. Забезпечувати керівництво органів прокуратури, відповідних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України та регіональних прокуратур інформаційно-аналітичними матеріалами про стан і структуру кримінальних правопорушень, результати прокурорсько-слідчої діяльності для використання у практичній діяльності. Надсилати до правоохоронних органів звітність про кримінальні правопорушення та осіб, які їх учинили.

3. Управлінню організаційного забезпечення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи Генеральної прокуратури України забезпечувати:

- розробку та удосконалення нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів з питань ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, інформаційно-аналітичної системи "Облік та статистика органів прокуратури";

- організацію роботи щодо захисту персональних даних в Єдиному реєстрі досудових розслідувань;

- взаємодію з органами державної влади з питань обміну даними про кримінальні правопорушення та осіб у них, що містяться в Єдиному реєстрі досудових розслідувань та інших державних інформаційних системах, реєстрах і базах даних;

- оперативне оновлення форм звітності про кримінальні правопорушення, осіб, що їх учинили та прокурорсько-слідчу роботу з урахуванням законодавчих змін;

- запровадження нових методів систематизації та аналізу статистичних даних.

4. Діяльність на цьому напрямі оцінювати виходячи із забезпечення належного ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної системи "Облік та статистика органів прокуратури", достовірності відображення у звітності відомостей про кримінальні правопорушення та результати їх розслідування, результатів прокурорсько-слідчої діяльності, якісного вирішення питань, пов'язаних з наданням відомостей з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Генеральної прокуратури України від 16 жовтня 2015 року N 275 "Про організацію діяльності органів прокуратури з питань ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, статистики та її аналізу".

6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника та заступників Генерального прокурора, заступника Генерального прокурора - Головного військового прокурора, заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, керівників регіональних, місцевих та військових прокуратур.

 

Генеральний прокурор України

Ю. Луценко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали