МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25.10.2011 р. N 308-р

Про організацію функціонального навчання осіб керівного складу, управлінських кадрів і фахівців, на яких поширюється дія законів у сфері цивільного захисту в мережі підрозділів навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області 2012 року

Відповідно до статей 2, 25, 27 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статей 5, 10, 22 Закону України "Про правові засади цивільного захисту", статті 2 Закону України "Про Цивільну оборону України", з метою забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року N 874 "Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту" щодо функціонального навчання осіб керівного складу, управлінських кадрів і фахівців, на яких поширюється дія законів у сфері цивільного захисту, затвердження плану комплектування та забезпечення якості навчання в мережі підрозділів навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області:

1. Доручити головам райдержадміністрацій та запропонувати міським (міст обласного значення) головам:

1.1. Направляти на навчання до навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області керівний склад, управлінські кадри та фахівців, на яких поширюється дія законів у сфері цивільного захисту, відповідно до витягів з плану комплектування;

1.2. Організувати навчання керівних, управлінських кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту на обласних курсах підвищення кваліфікації керівних кадрів 2012 року у строки, затверджені згідно з планом-графіком (додається).

2. Закріпити за міськими курсами цивільної оборони та навчально-консультаційними пунктами навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області міста та райони області, які не мають власних курсів цивільної оборони та навчально-консультаційних пунктів згідно з переліком (додається) для навчання населення.

3. Запропонувати начальнику навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області Корчинському О. І. забезпечити якісне проведення занять з використанням технічних засобів навчання та навчально-матеріальної бази об'єктів господарської діяльності, обласних, міських курсів, навчального пункту і навчально-консультаційних пунктів.

4. Затвердити план комплектування навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області слухачами на 2012 рік (додається).

5. Затвердити графік використання навчально-матеріальної бази цивільного захисту об'єктів господарської діяльності підрозділами навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області (додається).

6. Запропонувати начальнику управління МНС України в Миколаївській області Грицаєнку М. Г. направляти кандидатів на службу до органів і підрозділів цивільного захисту для навчання з первинної (курсової) підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації до навчального пункту навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області за планом управління МНС України в Миколаївській області на 2012 навчальний рік.

7. Запропонувати начальнику управління Державної техногенної безпеки у Миколаївській області Фісенку В. А. забезпечити контроль за виконанням підприємствами, установами і організаціями вимог щодо обов'язковості навчання керівних, управлінських кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту та з питань пожежної безпеки відповідно до плану комплектування навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області на 2012 рік.

8. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 14.10.2010 N 380-р "Про організацію функціонального навчання осіб керівного складу, управлінських кадрів і фахівців, на яких поширюється дія законів у сфері цивільного захисту в мережі підрозділів навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області 2011 року".

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Ніколенка Г. Б.

 

Голова облдержадміністрації

М. П. Круглов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
25.10.2011 N 308-р

ПЛАН-ГРАФІК
навчання керівних, управлінських кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту на обласних курсах підвищення кваліфікації керівних кадрів 2012 року

N
з/п

Найменування міста (району)

Термін навчання

1.

Веселинівський

30.01 - 03.02.2012

2.

Доманівський

30.01 - 03.02.2012

3.

Новобузький

13 - 17.02.2012

4.

Казанківський

13 - 17.02.2012

5.

Новоодеський

27.02 - 02.03.2012

6.

Березанський

27.02 - 02.03.2012

7.

Первомайський

19 - 23.03.2012

8.

м. Первомайськ

19 - 23.03.2012

9.

Вознесенський

19 - 23.03.2012

10.

м. Вознесенськ

19 - 23.03.2012

11.

Братський

09 - 13.04.2012

12.

Єланецький

09 - 13.04.2012

13.

Очаківський

10 - 14.09.2012

14.

м. Очаків

10 - 14.09.2012

15.

Арбузинський

01 - 05.10.2012

16.

м. Южноукраїнськ

01 - 05.10.2012

17.

Кривоозерський

15 - 19.10.2012

18.

Врадіївський

15 - 19.10.2012

19.

Снігурівський

22 - 26.10.2012

20.

Березнегуватський

22 - 26.10.2012

21.

Баштанський

05 - 09.11.2012

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
25.10.2011 N 308-р

ПЕРЕЛІК
міст та районів Миколаївської області, які не мають власних курсів цивільної оборони, навчально-консультаційних пунктів, та їх закріплення за міськими курсами цивільної оборони та навчально-консультаційними пунктами навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області

N
з/п

Назва підрозділу

Місце розташування

Міста та райони, які закріплені по навчанню населення

1.

Міські курси цивільної оборони м. Миколаєва

54030 м. Миколаїв, вул. Обсерваторна, 4

Миколаївський р-н
Жовтневий р-н
Березнегуватський р-н
Снігурівський р-н
Єланецький р-н
Баштанський р-н
Новобузький р-н
Казанківський р-н

2.

Міські курси цивільної оборони м. Первомайська

55213 м. Первомайськ, вул. Грушевського, 1

Первомайський р-н
Врадіївський р-н
Кривоозерський р-н
Доманівський р-н

3.

Міські курси цивільної оборони м. Южноукраїнська

55001 м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 6, гуртожиток, 2

Братський р-н
Арбузинський р-н
Веселинівський р-н

4.

Навчально-консультаційний пункт м. Очакова

57500 м. Очаків, вул. 50-річчя Жовтня, 7-а, виконком

Очаківський р-н
Березанський р-н

5.

Навчально-консультаційний пункт м. Вознесенська

56500 м. Вознесенськ, вул. Шевченка, 43-а

Вознесенський р-н
Новоодеський р-н

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
25.10.2011 N 308-р

ПЛАН
комплектування навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області слухачами на 2012 рік

Категорії, які підлягають навчанню

Но-
мер гру-
пи

Обсяг під-
го-
товки (годи-
ни)

За держ. замов-
лен-
ням

На дого-
вір-
них умо-
вах

З них держ. служ-
бов-
ців та керів-
ників держ. об'єк-
тів

За-
галь-
на кіль-
кість

Строки проведення

Кількість слухачів, що плануються до навчання

Міста та райони області

Ле-
нін-
ський

За-
вод-
ський

Цен-
траль-
ний

Кора-
бель-
ний

м. Пер-
во-
майськ

м. Воз-
не-
сенськ

м. Юж-
но-
укра-
їнськ

м. Оча-
ків

Арбу-
зин-
ський

Баш-
тан-
ський

Брат-
ський

Бере-
зан-
ський

Берез-
негу-
ват-
ський

Весе-
ли-
нів-
ський

Воз-
не-
сен-
ський

Вра-
діїв-
ський

Дома-
нівсь-
кий

Єла-
нець-
кий

Жовт-
не-
вий

Каза-
нків-
ський

Кри-
воо-
зерсь-
кий

Ми-
ко-
лаїв-
ський

Ново-
бузь-
кий

Ново-
одесь-
кий

Оча-
ків-
ський

Пер-
во-
май-
ський

Сні-
гу-
рів-
ський

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Обласні курси підвищення кваліфікації керівних кадрів

Керівний склад

Начальники цивільного захисту:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільських та селищних рад

1

36

15

 

15

15

23 - 27.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

2

15

 

15

15

30.01 - 03.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

3

16

 

16

16

13 - 17.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

5

 

 

 

 

3

 

 

5

 

 

 

 

4

20

 

20

20

27.02 - 02.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

10

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

20

 

20

20

02 - 06.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

4

 

 

1

7

 

 

6

 

 

6

20

 

20

20

10 - 14.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

7

19

 

19

19

22 - 26.10

 

 

 

 

 

 

 

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

125

 

125

125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

10

1

3

6

4

10

10

 

4

7

18

5

7

5

 

6

 

20

підприємств агропромислового комплексу

8

36

1

14

 

15

09 - 13.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

9

9

6

 

15

15 - 19.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

7

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

8

7

 

15

05 - 09.11

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

5

 

 

 

 

4

 

 

 

 

1

 

 

Разом

18

27

 

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

4

4

10

5

 

5

 

4

 

 

4

 

 

 

 

7

 

підприємств, установ, організацій

11

36

25

 

9

25

23 - 27.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

12

23

 

8

23

30.01 - 03.02

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

13

24

1

8

25

06 - 10.02

2

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

5

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

14

14

6

5

20

13 - 17.02

 

 

 

 

 

4

 

5

 

 

4

 

 

 

1

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

19

1

9

20

12 - 16.03

4

5

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

3

 

 

 

 

16

20

 

7

20

02 - 06.04

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

4

 

 

 

17

17

3

6

20

23 - 27.04

4

4

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

2

 

 

 

18

17

3

6

20

18 - 22.06

6

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

19

14

1

6

15

24 - 28.09

4

4

2

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

11

9

4

20

01 - 05.10

2

 

1

2

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

21

12

3

4

15

08 - 12.10

4

1

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

18

2

7

20

26 - 30.11

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

Разом

214

29

79

243

 

26

20

10

3

12

4

 

15

10

 

4

 

 

5

6

15

13

6

32

12

 

9

11

6

4

10

10

цехів об'єктів промислового комплексу (потенційно небезпечних об'єктів)

23

36

12

3

 

15

23 - 27.04

8

 

4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

13

2

 

15

03 - 07.09

4

 

2

3

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

25

5

 

30

 

12

 

6

6

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директори загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних навчальних закладів, завідувачі дошкільних навчальних закладів

25

36

25

 

 

25

16 - 20.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

5

 

11

 

 

 

4

 

 

 

 

26

25

 

 

25

30.01 - 03.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

5

 

5

 

 

 

 

 

8

4

 

 

 

27

25

 

 

25

27.02 - 02.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

15

 

 

 

5

 

 

28

25

 

 

25

26 - 30.03

2

2

3

2

 

 

 

2

 

 

4

 

 

 

 

 

5

4

 

 

 

 

 

 

1

 

 

29

25

 

 

25

09 - 13.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

3

5

 

 

 

4

 

 

 

 

 

9

30

25

 

 

25

18 - 22.06

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

12

 

5

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

20

 

 

20

01 - 05.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

32

15

 

 

15

22 - 26.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

15

 

 

15

29.10 - 02.11

2

2

3

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Разом

200

 

 

200

 

4

4

6

4

 

6

 

2

3

15

4

3

4

5

17

3

30

6

11

 

19

 

12

4

6

 

32

житлово-комунальних органів

34

36

15

 

8

15

11 - 15.06

8

 

 

 

 

1

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Разом

15

 

8

15

 

8

 

 

 

 

1

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Всього за розділом:

 

 

597

61

212

658

 

50

24

22

13

12

11

6

19

24

25

13

13

20

19

33

33

43

20

50

30

28

16

29

10

16

17

62

голови (заступники голів) постійних комісій з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (об'єктових комісій з надзвичайних ситуацій)

35

36

11

4

3

15

21 - 25.05

5

3

4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

12

4

4

16

18 - 22.06

5

4

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

15

3

3

18

03 - 07.09

5

3

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

1

 

 

 

 

 

 

38

15

 

2

15

19 - 23.11

 

 

 

 

7

2

3

 

 

 

 

 

1

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

53

11

12

64

 

15

10

10

10

7

2

3

 

 

 

 

 

1

 

 

2

 

1

 

2

1

 

 

 

 

 

 

Всього за розділом:

 

 

53

11

12

64

 

15

10

10

10

7

2

3

 

 

 

 

 

1

 

 

2

 

1

 

2

1

 

 

 

 

 

 

Евакооргани:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

голови (заступники голів) територіальних та об'єктових евакокомісій

39

36

20

 

3

20

06 - 10.02

2

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

40

16

4

3

20

20 - 24.02

6

4

3

2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

18

2

3

20

23 - 27.04

5

4

3

1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

17

3

2

20

24 - 28.09

5

3

3

1

 

 

1

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

43

12

4

2

16

08 - 12.10

5

3

3

1

 

 

 

 

3

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

14

1

2

15

15 - 19.10

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

15

 

2

15

05 - 09.11

 

 

 

 

3

 

5

 

2

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

 

 

 

 

 

Разом

112

14

17

126

 

23

16

13

5

13

2

6

 

7

 

1

1

3

 

3

 

 

12

15

2

2

 

2

 

 

 

 

начальники (заступники начальників) збірних прийомних та проміжних
евакопунктів

46

36

18

2

2

20

21 - 25.05

 

 

3

5

 

6

 

 

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

18

2

2

20

 

 

 

3

5

 

6

 

 

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за розділом:

 

 

130

16

19

146

 

23

16

16

10

13

8

6

 

10

 

1

1

3

3

3

 

 

12

15

2

2

 

2

 

 

 

 

Начальники (заступники начальників) спеціалізованих служб цивільного захисту:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оповіщення та зв'язку

47

 

36

 

15

1

3

16

28.05 - 01.06

1

4

6

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

протипожежної

48

15

 

3

15

11 - 15.06

2

4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

3

 

 

 

1

енергопостачання та світломас-
кування

49

15

 

1

15

03 - 07.09

 

 

6

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

 

2

захисту рослин і тварин

50

11

4

 

15

17 - 21.09

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

1

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

1

1

1

 

1

матеріально-технічного
забезпечення

51

17

 

2

17

24 - 28.09

3

3

3

 

1

 

3

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

медичної

52

15

 

3

15

08 - 12.10

1

2

3

 

1

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

1

 

1

 

1

охорони громадського порядку

 

15

 

2

15

12 - 16.11

1

1

6

 

1

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

 

 

Разом

103

5

14

108

 

8

14

27

 

3

 

6

 

6

 

1

3

8

2

2

 

 

4

 

5

 

 

6

2

5

 

9

Всього за розділом:

 

 

103

5

14

108

 

8

14

27

 

3

 

6

 

6

 

1

3

8

2

2

 

 

4

 

5

 

 

6

2

5

 

9

Всього керівного складу:

 

 

883

93

257

976

 

96

64

75

33

35

21

21

19

37

25

15

17

32

24

38

35

43

37

65

39

31

16

37

12

21

17

71

Управлінський склад

Начальники штабів цивільного захисту:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільських та селищних рад

54

36

20

 

20

20

23 - 27.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

4

 

 

 

1

7

 

 

 

5

 

 

 

 

55

20

 

20

20

19 - 23.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

6

 

2

 

 

4

 

 

 

7

 

 

56

19

 

19

19

01 - 05.10

 

 

 

 

 

 

 

 

7

10

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

59

 

59

59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

10

 

3

3

4

 

6

 

6

7

 

4

 

5

 

7

 

 

підприємств, установ, організацій

57

36

20

 

3

20

16 - 20.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

2

6

 

 

 

58

18

2

4

20

20 - 24.02

8

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

18

2

3

20

12 - 16.03

8

3

1

2

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

17

3

4

20

14 - 18.05

10

3

1

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

61

17

3

2

20

21 - 25.05

8

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

62

17

3

 

20

05 - 09.11

 

 

 

 

 

4

4

7

 

 

2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

63

19

1

2

20

12 - 16.11

8

4

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

15

4

2

19

19 - 23.11

8

3

1

 

 

 

3

 

1

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

16

1

2

17

26 - 30.11

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

6

 

 

3

 

 

 

2

 

 

 

 

Разом

157

19

22

176

 

50

19

8

6

15

4

7

7

2

 

2

4

5

1

3

 

11

 

12

3

 

 

2

8

2

5

 

загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних навчальних закладів, дошкільних навчальних закладів

66

36

20

 

 

20

16 - 20.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

7

 

 

 

9

 

 

 

 

67

20

 

 

20

26 - 30.03

1

1

1

1

 

 

 

5

 

 

 

 

7

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

22

 

 

22

29.10 - 02.11

1

1

 

 

 

5

 

4

 

 

4

3

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Разом

62

 

 

62

 

2

2

1

1

 

5

 

9

 

 

4

3

7

4

1

4

 

1

7

 

 

 

11

 

 

 

 

Всього за розділом:

 

 

278

19

81

297

 

52

21

9

7

15

9

7

16

9

10

6

10

15

9

4

10

11

4

26

3

4

 

18

8

9

5

 

працівники диспетчерських служб підприємств, установ і організацій та об'єктів підвищеної небезпеки

69

36

7

8

 

15

14 - 18.05

 

7

3

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

7

8

 

15

 

 

7

3

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за розділом:

 

 

7

8

 

15

 

 

7

3

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

70

36

16

 

16

16

28.05 - 01.06

3

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

3

 

 

Разом

16

 

16

16

 

3

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

3

 

Всього за розділом:

 

 

16

 

16

16

 

3

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

3

 

Всього управлінського складу:

 

 

301

27

97

328

 

55

28

12

7

20

14

7

16

9

10

6

10

17

9

4

10

11

4

26

3

4

 

21

8

9

8

 

Фахівці

Головні інженери:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підприємств, установ, організацій

71

36

18

2

2

20

12 - 16.11

1

1

2

1

 

 

5

 

2

 

1

 

1

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Разом

18

2

2

20

 

1

1

2

1

 

 

5

 

2

 

1

 

1

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Всього за розділом:

 

 

18

2

2

20

 

1

1

2

1

 

 

5

 

2

 

1

 

1

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Головні спеціалісти:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

агропромис-
лового комплексу

72

36

 

18

 

18

17 - 21.09

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

8

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

18

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

8

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підприємств, установ, організацій, потенційно небезпечних об'єктів

73

36

20

 

2

20

06 - 10.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

74

20

 

3

20

13 - 17.02

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

3

 

 

1

 

 

 

12

 

 

 

75

20

 

3

20

27.02 - 02.03

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

20

 

2

20

19 - 23.03

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

6

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77

20

 

2

20

02 - 06.04

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

78

15

 

1

15

09 - 13.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

 

 

 

 

3

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

79

14

1

1

15

14 - 18.05

2

1

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

20

 

3

20

10 - 14.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

3

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81

17

 

2

17

15 - 19.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82

13

2

1

15

22 - 26.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

2

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

14

1

2

15

19 - 23.11

6

 

4

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

193

4

22

197

 

8

1

6

4

25

6

 

 

 

48

7

1

3

2

9

13

6

 

20

1

8

17

 

12

 

 

 

управлінь, відділів, інших структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

84

 

15

 

15

15

10 - 14.09

 

 

 

 

 

4

 

 

 

4

5

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

15

 

15

15

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

4

5

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учителі з предметів: "Основи здоров'я", "Захист Вітчизни", "Безпека життєдіяльності" та керівники методичних кабінетів і міжшкільних методичних об'єднань з безпеки життєдіяльності, методисти дошкільних навчальних закладів

85

36

20

 

 

20

20 - 24.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

86

20

 

 

20

12 - 16.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

87

20

 

 

20

19 - 23.03

 

 

 

 

9

 

 

 

2

 

 

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

88

20

 

 

20

26 - 30.03

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

89

19

 

 

19

17 - 21.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

16

 

90

15

 

 

15

29.10 - 02.11

1

1

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Разом

114

 

 

114

 

2

2

3

2

9

 

 

 

2

 

 

3

 

3

2

5

 

3

 

 

 

 

 

 

 

78

 

працівники профспілок

91

36

16

 

3

16

28.05 - 01.06

4

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

16

 

3

16

 

4

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фахівці з охорони праці

92

36

19

1

3

20

11 - 15.06

3

4

8

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Разом

19

1

3

20

 

3

4

8

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Всього за розділом:

 

 

357

23

43

380

 

17

7

26

6

34

10

 

 

4

52

13

12

5

18

11

18

6

3

20

1

8

17

2

12

 

78

 

Всього фахівців:

 

 

375

25

45

400

 

18

8

28

7

34

10

5

 

6

52

14

12

6

21

12

18

6

3

20

1

8

17

2

12

 

80

 

Загалом за курси:

 

 

1559

145

399

1704

 

169

100

115

47

89

45

33

35

52

87

35

39

55

54

54

63

60

44

111

43

43

33

60

32

30

105

71

Міські курси цивільної оборони м.Миколаєва

Управлінський склад

керівники груп управління проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань

1

22

14

1

 

15

10 - 12.01

3

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

14

1

 

15

11 - 13.01

4

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

16

2

1

18

16 - 18.01

 

1

14

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

15

 

2

15

18 - 20.01

1

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

15

 

 

15

23 - 25.01

6

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

13

 

 

13

25 - 27.01

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

87

4

3

91

 

23

15

29

5

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

командири рятувальних груп (ланок)

30

22

16

2

1

18

16 - 18.05

4

3

1

1

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

19

 

 

19

21 - 23.05

 

6

10

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Разом

35

2

1

37

 

4

9

11

2

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

командири розвідувальних груп (ланок)

32

22

15

 

 

15

23 - 25.05

2

2

6

4

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

15

 

 

15

 

2

2

6

4

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

командири груп (ланок) зв'язку

33

22

14

3

 

17

28 - 30.05

7

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

19

2

1

21

05 - 07.06

4

2

9

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

15

 

5

15

06 - 08.06

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

36

15

 

2

15

11 - 13.06

2

12

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

63

5

8

68

 

25

24

9

7

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

командири санітарних дружин і постів

37

22

16

3

6

19

123 - 15.06

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

20

 

1

20

18 - 20.06

2

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

1

 

 

 

 

39

12

7

1

19

20 - 22.06

 

10

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

18

 

 

18

25 - 27.06

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

18

 

 

18

03 - 05.10

1

10

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

15

 

 

15

08 - 10.10

2

7

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

99

10

8

109

 

24

45

21

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

1

 

 

 

 

командири відділень (ланок) пожежогасіння

41

22

12

3

6

15

02 - 04.07

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

19

 

1

19

04 - 06.07

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

11

6

 

17

09 - 11.07

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

44

14

6

1

20

11 - 13.07

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

18

 

 

18

03 - 05.10

1

10

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

15

 

 

15

08 - 10.10

2

7

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

101

15

8

116

 

20

46

25

15

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

командири ланок обслуговування захисних споруд та укрить

45

22

17

3

 

20

03 - 05.09

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

19

2

1

21

05 - 07.09

 

12

7

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

36

5

1

41

 

19

12

7

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

командири ланок підвезення води; командири автоколон (ланок) для перевезення населення; командири груп знезараження

47

22

14

 

 

14

10 - 12.09

 

6

6

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

14

 

 

14

 

 

6

6

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

начальники пунктів видачі засобів індивідуального захисту

48

15

17

2

 

19

13 - 14.09

12

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

49

17

 

 

17

18 - 19.09

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

17

 

 

17

19 - 20.09

1

2

9

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

51

2

 

53

 

13

24

9

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

командири груп (ланок) охорони громадського порядку

51

22

16

2

2

18

24 - 26.09

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

19

2

5

21

26 - 28.09

15

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

53

19

 

 

19

01 - 03.10

 

14

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

20

 

 

20

22 - 24.10

6

 

4

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

16

 

 

16

24 - 26.10

 

12

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

90

4

7

94

 

21

44

13

13

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

Всього управлінського складу:

 

 

591

47

36

638

 

151

227

136

71

 

 

 

 

 

9

 

 

24

 

 

 

 

 

14

 

 

 

6

 

 

 

 

Фахівці

керівники навчальних груп з підготовки робітників та службовців з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях

7

22

18

2

 

20

01 - 03.02

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

17

3

3

20

06 - 08.02

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

19

 

6

19

08 - 10.02

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

16

4

 

20

13 - 15.02

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

19

 

 

19

15 - 17.02

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

12

16

 

 

16

20 - 22.02

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

18

 

5

18

22 - 24.02

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

15

 

 

15

27 - 29.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

17

 

 

17

05 - 07.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

16

16

 

4

16

12 - 14.03

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

17

 

 

17

14 - 16.03

11

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

18

 

 

18

19 - 21.03

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

15

 

5

15

21 - 23.03

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

23

 

 

23

26 - 28.03

 

12

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

23

 

 

23

28 - 30.03

9

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

17

 

 

17

02 - 04.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

23

17

 

 

17

04 - 06.04

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

20

 

 

20

09 - 11.04

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

18

 

 

18

11 - 13.04

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

20

 

 

20

18 - 20.04

14

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

16

 

 

16

23 - 25.04

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

16

 

 

16

25 - 27.04

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

16

 

 

16

14 - 16.05

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

407

9

23

416

 

140

92

78

56

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

34

 

 

 

1

 

 

 

 

дегазації, дезактивації територій, знезаражування,
хіміки-дегазатори

60

15

11

5

4

16

17 - 18.10

1

1

2

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

11

5

4

16

 

1

1

2

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

радіаційної, хімічної розвідки та радіаційно-хімічного спостереження

61

15

18

1

 

19

18 - 19.10

3

4

3

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

18

1

 

19

 

3

4

3

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

хіміко-
дозиметричного контролю

62

15

20

 

2

20

29 - 30.10

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

20

 

2

20

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хіміки-розвідники, розвідники-
дозиметристи
поста радіаційно-хімічного спостереження

63

15

9

5

 

14

01 - 02.11

1

9

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

9

5

 

14

 

1

9

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

15

16

 

 

16

05 - 06.11

3

8

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Разом

16

 

 

16

 

3

8

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

завідувачі (інструктори) навчально-
консультаційних пунктів житлово-комунальних підприємств

65

15

16

 

 

16

16 - 17.07

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

15

 

 

15

18 - 19.07

8

3

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

31

 

 

31

 

8

19

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього фахівців:

 

 

512

20

29

532

 

176

133

84

79

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

40

 

 

 

2

 

 

 

 

Загалом за курси:

 

 

1103

67

65

1170

 

327

360

220

150

 

 

 

 

 

9

 

 

42

 

 

 

 

 

54

 

 

 

8

 

 

 

 

Міські курси цивільної оборони м. Первомайська

Управлінський склад

керівники груп управління проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань

1

22

12

8

2

20

11 - 13.01

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

2

20

 

2

20

16 - 18.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

19

 

3

19

23 - 25.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

18

 

 

18

25 - 27.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

Разом

69

8

7

77

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

20

 

 

 

18

 

 

 

 

10

 

командири рятувальних груп (ланок)

5

22

13

7

 

20

05 - 07.03

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

6

20

 

 

20

13 - 15.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

19

 

 

19

20 - 22.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

19

 

 

19

26 - 28.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

Разом

71

7

 

78

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

20

 

 

 

19

 

 

 

 

10

 

командири розвідувальних груп (ланок)

9

22

14

7

 

21

14 - 16.05

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

10

20

 

 

20

21 - 23.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

20

 

 

20

28 - 30.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

20

 

 

20

05 - 07.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

Разом

74

7

 

81

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

20

 

 

 

20

 

 

 

 

10

 

командири санітарних дружин і постів

13

22

22

7

1

29

11 - 13.06

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

14

20

 

1

20

13 - 15.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

20

 

 

20

20 - 22.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

20

 

 

20

25 - 27.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

Разом

82

7

2

89

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

20

 

 

 

20

 

 

 

 

10

 

командири груп (ланок) охорони громадського порядку

17

22

23

 

 

23

04 - 06.07

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

18

20

 

 

20

10 - 12.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

20

 

 

20

18 - 20.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

20

 

 

20

24 - 26.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

Разом

83

 

 

83

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

20

 

 

 

20

 

 

 

 

12

 

командири ланок (відділень) пожежогасіння

21

22

20

7

1

27

01 - 03.08

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

22

20

 

 

20

06 - 08.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

20

 

1

20

13 - 15.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

20

 

 

20

28 - 30.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

Разом

80

7

2

87

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

20

 

 

 

20

 

 

 

 

11

 

командири ланок обслуговування захисних споруд та укрить

25

22

14

7

 

21

04 - 06.09

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

26

19

 

 

19

11 - 13.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

19

 

 

19

18 - 20.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

52

7

 

59

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

19

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

начальники пунктів видачі засобів індивідуального захисту

28

15

14

7

 

21

02 - 03.10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

29

19

 

 

19

09 - 10.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

19

 

 

19

17 - 18.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

52

7

 

59

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

19

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

командири груп (ланок) зв'язку

31

22

24

6

 

30

06 - 08.11

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

32

20

 

 

20

13 - 15.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

19

 

 

19

20 - 22.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

19

 

 

19

27 - 29.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

Разом

82

6

 

88

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

20

 

 

 

19

 

 

 

 

15

 

Всього управлінського складу:

 

 

645

56

11

701

 

 

 

 

 

114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175

178

 

 

 

136

 

 

 

 

98

 

Фахівці

керівники навчальних груп з підготовки робітників та службовців з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях

35

22

23

8

 

31

01 - 03.02

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

36

20

 

 

20

06 - 08.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

20

 

 

20

13 - 15.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

18

 

 

18

20 - 22.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

Разом

81

8

 

89

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

20

 

 

 

18

 

 

 

 

12

 

хіміки-розвідники та дозиметристи

39

15

21

6

 

27

03 - 04.04

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

40

21

 

 

21

05 - 06.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

20

 

 

20

12 - 13.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

20

 

 

20

19 - 20.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

Разом

82

6

 

88

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

21

 

 

 

20

 

 

 

 

15

 

керівники оздоровчих таборів

43

8

12

 

 

12

11.05

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

19

 

 

19

17.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

45

15

 

 

15

18.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

15

 

 

15

24.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

19

 

 

19

25.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

Разом

80

 

 

80

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

15

 

 

 

19

 

 

 

 

19

 

керівний склад дошкільних закладів

48

8

16

 

 

16

02.04

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

15

 

 

15

03.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

50

15

 

 

15

04.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

15

 

 

15

09.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

15

 

 

15

12.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

Разом

76

 

 

76

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

15

 

 

 

15

 

 

 

 

15

 

керівники 2, 6, 7 класів і викладачі допризовної підготовки

53

8

20

 

 

20

19.03

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

18

 

 

18

20.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

55

18

 

 

18

22.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

18

 

 

18

23.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

20

 

 

20

23.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

Разом

94

 

 

94

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

18

 

 

 

20

 

 

 

 

18

 

Всього фахівців:

 

 

413

14

 

427

 

 

 

 

 

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88

89

 

 

 

92

 

 

 

 

79

 

Загалом за курси:

 

 

1058

70

11

1128

 

 

 

 

 

193

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

263

267

 

 

 

228

 

 

 

 

177

 

Міські курси цивільної оборони м. Южноукраїнська

Управлінський склад

керівники груп управління проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань

1

22

16

 

 

16

10 - 12.01

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

20

 

 

20

16 - 18.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

23

1

6

24

23 - 25.01

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

59

1

6

60

 

 

 

 

 

 

 

24

 

13

 

3

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

командири рятувальних груп (ланок)

4

22

12

 

 

12

20 - 22.02

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

20

1

 

21

05 - 07.03

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

19

1

 

20

12 - 14.03

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

51

2

 

53

 

 

 

 

 

 

 

41

 

10

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

командири розвідувальних груп (ланок)

7

22

10

 

 

10

19 - 21.03

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

17

 

 

17

26 - 28.03

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

27

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

17

 

7

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

командири груп (ланок) охорони громадського порядку

9

15

17

 

 

17

02 - 03.04

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

3

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

23

 

 

23

09 - 10.04

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

23

 

 

23

17 - 18.04

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

24

 

 

24

23 - 24.04

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

87

 

 

87

 

 

 

 

 

 

 

70

 

9

 

3

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

начальники пунктів видачі засобів індивідуального захисту

13

15

24

 

 

24

03 - 04.05

 

 

 

 

 

 

17

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

24

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

17

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

командири груп (ланок) обслуговування захисних споруд та укрить

14

15

18

 

 

18

10 - 11.05

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

4

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

18

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

4

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

командири санітарних дружин і постів

15

22

20

 

 

20

14 - 16.05

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

3

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

14

1

 

15

21 - 23.05

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

14

1

 

15

28 - 30.05

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

48

2

 

50

 

 

 

 

 

 

 

30

 

11

 

3

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

командири ланок (відділень) пожежегасіння

18

22

19

1

 

20

03 - 05.09

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

3

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

20

 

 

20

10 - 12.09

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

21

 

 

21

18 - 20.09

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

60

1

 

61

 

 

 

 

 

 

 

42

 

11

 

3

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

командири груп (ланок) зв'язку

21

15

13

2

 

15

15 - 16.10

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

2

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

17

2

 

19

22 - 23.10

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

17

 

 

17

29 - 30.10

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

47

4

 

51

 

 

 

 

 

 

 

38

 

5

 

2

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього управлінського складу:

 

 

421

10

6

431

 

 

 

 

 

 

 

279

 

76

 

23

 

 

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фахівці

керівники навчальних груп з підготовки робітників та службовців з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях

24

22

19

 

 

19

30.01 - 01.02

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

18

1

 

19

06 - 08.02

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

19

 

 

19

13 - 15.02

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

16

 

 

16

27 - 29.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

72

1

 

73

 

 

 

 

 

 

 

38

 

16

 

3

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хіміки-розвідники та дозиметристи

28

15

12

 

 

12

24 - 25.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

15

 

 

15

01 - 02.10

 

 

 

 

 

 

2

 

8

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

27

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

2

 

8

 

5

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вчителі 2 та класні керівники 6, 7 класів

30

8

21

 

 

21

26.03

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

19

 

 

19

27.03

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

22

 

 

22

28.03

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

15

 

 

15

29.03

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

15

 

 

15

30.03

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

92

 

 

92

 

 

 

 

 

 

 

52

 

31

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього фахівців:

 

 

191

1

 

192

 

 

 

 

 

 

 

92

 

55

 

17

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загалом за курси:

 

 

612

11

6

623

 

 

 

 

 

 

 

371

 

131

 

40

 

 

81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчально-консультаційний пункт (НКП) м. Вознесенська

Управлінський склад

керівники груп управління проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань

1

22

13

 

 

13

10 - 12.01

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

13

 

 

13

16 - 18.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

14

 

 

14

23 - 25.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

Разом

40

 

 

40

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

командири рятувальних груп (ланок)

4

22

8

 

 

8

20 - 22.02

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

11

 

 

11

05 - 07.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

10

 

 

10

12 - 14.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

Разом

29

 

 

29

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

командири груп (ланок) обслуговування захисних споруд та укрить

7

15

14

 

 

14

10 - 11.05

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

11

 

 

11

14 - 15.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

11

 

 

11

21 - 22.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

Разом

36

 

 

36

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

командири ланок (відділень) пожежегасіння

10

22

19

 

 

19

03 - 05.09

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

21

 

 

21

10 - 12.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

19

 

 

19

18 - 20.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Разом

59

 

 

59

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

Всього управлінського складу:

 

 

164

 

 

164

 

 

 

 

 

 

54

 

 

 

 

 

 

 

 

56

 

 

 

 

 

 

 

 

54

 

 

 

Фахівці

педагогічні працівники

13

8

16

 

 

16

15.03

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

19

 

 

19

22.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

18

 

 

18

29.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

Разом

53

 

 

53

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

Всього фахівців:

 

 

53

 

 

53

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

Загалом за НКП:

 

 

217

 

 

217

 

 

 

 

 

 

70

 

 

 

 

 

 

 

 

75

 

 

 

 

 

 

 

 

72

 

 

 

Навчально-консультаційний пункт (НКП) м. Очакова

Управлінський склад

командири груп (ланок) охорони громадського порядку

1

22

21

 

 

21

23 - 25.01

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

16

 

 

16

15 - 17.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

3

22

 

 

22

28 - 30.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

59

 

 

59

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

командири груп (ланок) знезаражування

4

22

21

 

 

21

18 - 20.04

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

15

 

 

15

21 - 23.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

6

23

 

 

23

25 - 27.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

59

 

 

59

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

командири груп (ланок) обслуговування захисних споруд та укрить

7

22

21

 

 

21

27 - 29.08

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

15

 

 

15

12 - 14.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

9

22

 

 

22

29 - 31.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

58

 

 

58

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

командири груп (ланок) захисту с/г рослин

10

22

18

 

 

18

07 - 09.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

11

24

 

 

24

28 - 30.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

42

 

 

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

Всього управлінського складу:

 

 

218

 

 

218

 

 

 

 

 

 

 

 

63

 

 

 

91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

 

 

Загалом за НКП:

 

 

218

 

 

218

 

 

 

 

 

 

 

 

63

 

 

 

91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

 

 

Загалом за Центр:

 

 

4767

293

481

5060

 

496

460

335

197

282

115

404

98

183

96

75

130

97

135

129

326

327

44

165

43

271

33

68

104

94

282

71

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
25.10.2011 N 308-р

ГРАФІК
використання навчально-матеріальної бази цивільного захисту об'єктів господарської діяльності підрозділами навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області

N
з/п

Найменування об'єктів господарської діяльності, закріплених за навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області

Найменування категорій слухачів

Термін проведення занять

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

1.

Відокремлений підрозділ "Южно-Українська АЕС" НАЕК "Енергоатом" (захисна споруда)

Начальники цивільного захисту підприємств, установ, організацій

01 - 05.10

 

Голови (заступники голів) територіальних та об'єктових евакокомісій

01 - 05.10

 

Голови (заступники голів) постійних комісій техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (об'єктових комісій з надзвичайних ситуацій)

01 - 05.10

 

Начальники штабів цивільного захисту підприємств, установ, організацій

01 - 05.10

 

2.

Філія державного підприємства "Державна продовольчо-зернова корпорація України" "Миколаївський портовий елеватор" (захисна споруда)

Начальники цивільного захисту підприємств, установ, організацій

12 - 16.03
23 - 27.04
24 - 28.09

 

Головні інженери підприємств, установ, організацій

12 - 16.11

 

Начальники цивільного захисту цехів об'єктів промислового комплексу (потенційно небезпечних об'єктів)

23 - 27.04
03 - 07.09

 

3.

Миколаївське управління магістрального аміакопроводу Українського державного підприємства "Укрхімтрансаміак" (диспетчерський пункт)

Начальники спеціалізованих служб цивільного захисту

28.05 - 01.06

 

Працівники диспетчерських служб підприємств, установ, організацій та об'єктів підвищеної небезпеки

14 - 18.05

 

4.

Миколаївська дирекція Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта" (захисна споруда)

Голови (заступники голів) територіальних та об'єктових евакуаційних комісій

20 - 24.02
23 - 27.04
24 - 28.09

 

5.

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Миколаївгаз"

Голови (заступники голів) комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (об'єктових комісій з питань надзвичайних ситуацій)

21 - 25.05
18 - 22.06

 

6.

Державне підприємство "Миколаївський морський торговельний порт" (захисна споруда)

Начальники штабів цивільного захисту підприємств, установ, організацій

12 - 16.03
14 - 18.05
19 - 23.11

 

7.

Міське комунальне підприємство "Миколаївводоканал" (диспетчерський пункт)

Начальники цивільного захисту підприємств, установ, організацій

06 - 10.02
18 - 22.06

 

Начальники штабів цивільного захисту підприємств, установ, організацій

20 - 24.02
12 - 16.11

 

8.

Загальноосвітня школа N 53 м. Миколаєва

Директори загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних навчальних закладів, керівники дошкільних навчальних закладів

26 - 30.03
29.10 - 02.11

 

Начальники штабів цивільного захисту загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних навчальних закладів, дошкільних навчальних закладів

26 - 30.03
29.10 - 02.11

 

Учителі з предметів: "Основи здоров'я", "Захист Вітчизни", "Безпека життєдіяльності" та керівники методичних кабінетів і міжшкільних методичних об'єднань з безпеки життєдіяльності, методисти дошкільних навчальних закладів

26 - 30.03
29.10 - 02.11

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали