Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про організацію і роботу системи з рентгеноендоваскулярної діагностики та лікування у закладах охорони здоров'я України

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.03.2013

м. Київ

N 211/24


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 квітня 2013 р. за N 532/23064

Про організацію і роботу системи з рентгеноендоваскулярної діагностики та лікування у закладах охорони здоров'я України

Відповідно до статей 33, 37, 42, 52 Основ законодавства України про охорону здоров'я, на виконання пункту 6 протоколу наради Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2012 року "Про організацію надання кардіохірургічної допомоги населенню" та з метою реалізації державної політики охорони здоров'я, спрямованої на забезпечення зміцнення та збереження здоров'я населення, профілактику захворювань, зниження смертності від серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань, для удосконалення організації рентгеноендоваскулярної допомоги хворим і підвищення ефективності її застосування у комплексному лікуванні

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Положення про систему рентгеноендоваскулярної діагностики та лікування захворювань у закладах охорони здоров'я України, що додається.

2. Головним позаштатним спеціалістам Міністерства охорони здоров'я України зі спеціальностей: "Хірургія серця і магістральних судин" члену-кореспонденту НАМН України Б. Тодурову, "Нейрохірургія" академіку НАМН України Є. Педаченку; директорам: ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова" НАМН України академіку НАМН України Г. Книшову, ДУ "Національний науковий центр "Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска" НАМН України академіку НАМН України В. Коваленку розробити план заходів щодо організації надання невідкладної та планової рентгеноендоваскулярної діагностики та лікування в закладах охорони здоров'я України.

3. Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги Міністерства охорони здоров'я України (М. Хобзей) у встановленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров'я України О. Толстанова і Віце-президента Національної академії медичних наук України, академіка НАМН України В. Запорожана.

 

Міністр
охорони здоров'я України

Р. Богатирьова

Президент Національної
академії медичних наук України

А. Сердюк


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України, Національної академії медичних наук України
18.03.2013 N 211/24

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
01 квітня 2013 р. за N 532/23064


ПОЛОЖЕННЯ
про систему рентгеноендоваскулярної діагностики та лікування захворювань у закладах охорони здоров'я України

I. Загальні положення

1.1. Система рентгеноендоваскулярної діагностики та лікування (далі - система) визначає механізм надання та взаємодії рівнів рентгеноендоваскулярної діагностичної та лікувальної допомоги населенню України (далі - допомога).

1.2. Система діє з метою реалізації державної політики щодо забезпечення закладами охорони здоров'я незалежно від форм власності вчасної та високоякісної допомоги пацієнтам, спрямованої на профілактику захворювань, зниження смертності від серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань та удосконалення організації допомоги і підвищення ефективності її застосування у комплексному лікуванні хворих.

1.3. Діяльність системи передбачає використання новітніх стандартизованих медичних технологій, оптимізацію структури підрозділів закладів охорони здоров'я незалежно від форм власності на підставі єдиних науково обґрунтованих організаційних принципів та міжнародних стандартів надання допомоги з відповідним кадровим, матеріально-технічним забезпеченням, професійною підготовкою медичних працівників з питань її надання, а також інших фахівців, які беруть участь в організації та забезпеченні надання допомоги та не мають медичної освіти.

1.4. У цьому Положенні термін вживається у такому значенні:

рентгеноендоваскулярна діагностика та лікування захворювань - система заходів для забезпечення вчасної та якісної медичної допомоги завдяки застосуванню високоспеціалізованої ендоваскулярної методики обстеження та проведення оперативних втручань з використанням новітніх стандартизованих медичних технологій, що застосовуються у мережі закладів охорони здоров'я незалежно від форм власності, які утворені на основі єдиних науково обґрунтованих організаційних принципів та міжнародних стандартів надання рентгеноендоваскулярної діагностики та лікування з відповідним матеріально-технічним забезпеченням, професійною підготовкою медичних працівників з питань ендоваскулярної допомоги.

Інші терміни у цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених в Основах законодавства України про охорону здоров'я та інших нормативно-правових актах з питань охорони здоров'я.

II. Завдання та принципи системи

2.1. Завданнями системи є:

надання рентгеноендоваскулярної діагностичної та лікувальної допомоги пацієнтам при гострих та хронічних захворюваннях органів і систем;

надання допомоги з використанням малоінвазивних методів ендоваскулярної корекції при гострих та хронічних патологіях у різних спеціальностях;

розробка пріоритетних напрямів розвитку системи, що передбачають проведення заходів з питань профілактики, діагностики та лікування хворих, що потребують допомоги, з гострими та хронічними захворюваннями органів і систем та з удосконалення рентгеноендоваскулярної діагностики та лікування, зменшення рівня ускладнень, визначення проблемних питань надання допомоги та шляхів їх вирішення;

організація проведення наукових досліджень з актуальних питань рентгеноендоваскулярної діагностики та лікування;

моніторинг, узагальнення та аналіз інформації щодо надання допомоги;

участь в організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації лікарів, що проводять рентгеноендоваскулярну діагностику та лікування;

розробка та упровадження новітніх форм та методів рентгеноендоваскулярної діагностики та лікування;

організаційно-методичне керівництво та координація діяльності закладів охорони здоров'я незалежно від форм власності та наукових установ з питань надання допомоги;

забезпечення поінформованості населення щодо методів рентгеноендоваскулярної діагностики та лікування.

2.2. Принципами системи є:

доступність допомоги;

своєчасність допомоги;

надання допомоги у повсякденному житті;

єдність методологічних підходів освіти та практики при наданні рентгеноендоваскулярної діагностики та допомоги;

динамічність розвитку системи і удосконалення надання допомоги.

III. Складові компоненти системи

3.1. Для виконання функціональних завдань система складається з таких компонентів:

3.1.1. На центральному рівні:

центри (відділення) рентгеноендоваскулярної діагностики та лікування із функцією реперфузійних втручань.

3.1.2. На територіальному рівні:

обласні центри (відділення) рентгеноендоваскулярної діагностики та лікування із функцією реперфузійних втручань.

3.1.3. На місцевому рівні:

центри (відділення) рентгеноендоваскулярної діагностики та лікування із функцією реперфузійних втручань.

3.2. Контроль за діяльністю системи здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.

3.3. Управління системою полягає у підпорядкуванні та підзвітності нижчого компонента системи вищому, а також створенні наскрізного контролю за виконанням відповідних клінічних протоколів, настанов та стандартів надання допомоги, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.

 

Директор Департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги
МОЗ України

М. Хобзей

Начальник лікувально-організаційного
управління НАМН України

В. Лазоришинець

 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали