Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про організацію ліцензування освітньої діяльності у сфері дошкільної та загальної середньої освіти

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 12.06.2017 р. N 290

Про організацію ліцензування освітньої діяльності у сфері дошкільної та загальної середньої освіти

Керуючись законами України "Про місцеві державні адміністрації", "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року N 609 "Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Постанова N 609), від 30 грудня 2015 року N 1187 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти" (Постанова N 1187):

1. Визначити відповідальним за організацію та проведення роботи з ліцензування освітньої діяльності у сфері дошкільної та загальної середньої освіти управління освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації.

2. Створити комісію з питань ліцензування освітньої діяльності закладів освіти у сфері дошкільної та загальної середньої освіти у складі згідно з додатком.

3. Затвердити Положення про комісію з питань ліцензування освітньої діяльності закладів освіти у сфері дошкільної та загальної середньої освіти, що додається.

4. Управлінню освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації у встановленому законом порядку здійснювати контроль за станом дотримання ліцензійних умов навчальних закладів, що надають послуги у сфері дошкільної, загальної середньої освіти.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації С. Мишковець.

  

Голова

В. Гунчик

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
12 червня 2017 року N 290

СКЛАД
комісії з питань ліцензування освітньої діяльності закладів освіти у сфері дошкільної та загальної середньої освіти

Голова комісії

МИШКОВЕЦЬ
Світлана Євтихіївна

- заступник голови обласної державної адміністрації

заступник голови комісії

ПЛАХОТНА
Людмила Володимирівна

- начальник управління освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації

секретар комісії

САМОЛЮК
Олена Сергіївна

- головний спеціаліст відділу дошкільної, загальної середньої та вищої освіти управління освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації

члени комісії:

СОЛОМІНА
Тетяна Іванівна

- заступник начальника - начальник відділу дошкільної, загальної середньої та вищої освіти управління освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації

РОГОВСЬКА
Лариса Іванівна

- головний спеціаліст відділу дошкільної, загальної середньої та вищої освіти управління освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації

МАТВІЮК
Володимир Святославович

- провідний інспектор відділу дошкільної, загальної середньої та вищої освіти управління освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації

СІРУК
Володимир Віталійович

- начальник комунальної установи "Відділ соціального розвитку закладів та установ освіти і науки"

ТОКАРЕВА
Мирослава Анатоліївна

- провідний фахівець з юридичних питань комунальної установи "Відділ соціального розвитку закладів та установ освіти і науки"

МІЩУК
Інна Юріївна

- начальник відділу правового забезпечення структурних підрозділів обласної державної адміністрації юридичного управління обласної державної адміністрації

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
12 червня 2017 року N 290

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань ліцензування освітньої діяльності закладів освіти у сфері дошкільної та загальної середньої освіти

1. Це Положення визначає завдання, функції та порядок діяльності комісії з питань ліцензування освітньої діяльності закладів освіти у сфері дошкільної та загальної середньої освіти (далі - комісія), що є консультативно-дорадчим органом обласної державної адміністрації, створеним з метою реалізації повноважень обласної державної адміністрації як органу ліцензування освітньої діяльності закладів освіти у сфері дошкільної та загальної середньої освіти відповідно до Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) та постанов Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року N 609 "Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Постанова N 609), від 30 грудня 2015 року N 1187 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти" (Постанова N 1187).

2. У своїй діяльності комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та іншими законодавчими актами, що регламентують ліцензійну діяльність в Україні, відповідними розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та цим Положенням.

3. Основним завданням комісії є консультативно-дорадча участь у прийнятті рішень щодо ліцензування освітньої діяльності, а саме:

1) попередній розгляд передбачених ліцензійними умовами документів, поданих для отримання ліцензій на провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері дошкільної та загальної середньої освіти, на відповідність вимогам законодавчих документів з ліцензування зазначеного виду діяльності;

2) розробка пропозицій і рекомендацій органу ліцензування щодо прийняття рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, видачу, відмову у видачі ліцензії, переоформлення, анулювання ліцензії (за наявності підстав, визначених законодавством).

4. Комісія, відповідно до покладених на неї завдань, здійснює такі функції:

1) розглядає заяви про видачу ліцензії та перевіряє документи, передбачені ліцензійними умовами, що додаються до заяви, на відповідність вимогам чинного законодавства з питань ліцензування освітньої діяльності закладів освіти у сфері дошкільної та загальної середньої освіти;

2) перевіряє достовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії;

3) приймає рішення про надання рекомендації органу ліцензування щодо залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, видачу, відмову у видачі ліцензії, переоформлення, анулювання ліцензії (за наявності підстав, визначених законодавством);

4) готує обґрунтування щодо залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, відмови у видачі, анулювання ліцензії (за наявності підстав, визначених законодавством).

5. Комісія утворюється розпорядженням голови обласної державної адміністрації у складі голови комісії, його заступника, секретаря та членів комісії за поданням управління освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації.

6. Організація роботи комісії:

1) комісія здійснює свою роботу шляхом скликання робочих засідань, які проводить голова комісії, у разі його відсутності - заступник голови комісії;

2) засідання комісії проводяться у разі потреби, в міру надходження відповідних заяв та документів;

3) засідання комісії вважається правомочним, якщо в його роботі бере участь понад 2/3 від її складу;

4) рішення приймаються відкритим голосуванням і вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні;

5) рішення носять рекомендаційний характер;

6) рішення комісії оформлюються протоколом, у якому керівництву обласної державної адміністрації надаються відповідні рекомендації; протокол підписується головуючим (головою або його заступником відповідно) та секретарем комісії;

7) оригінальний примірник протоколу зберігається в управлінні освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації, копія надається керівництву обласної державної адміністрації.

7. Організаційне забезпечення роботи комісії здійснює управління освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації.

8. Голова комісії в межах своєї компетенції:

1) проводить засідання комісії та керує її роботою;

2) визначає час і періодичність проведення засідань комісії;

3) підписує протоколи, контролює їх виконання;

4) має право запрошувати:

представників суб'єктів господарської діяльності до розгляду і вирішення окремих питань, а також представників інших сторін, у випадку розгляду заяв, звернень, скарг та спірних питань, пов'язаних із ліцензуванням освітньої діяльності закладів освіти у сфері дошкільної та загальної середньої освіти (за згодою);

кваліфікованих фахівців для розгляду і вирішення окремих питань (за згодою);

5) виконує інші завдання, передбачені цим положенням.

9. Секретар комісії за дорученням голови:

1) здійснює організаційне забезпечення роботи комісії та протокольне оформлення підсумків її засідань;

2) готує матеріали до її засідань;

3) контролює своєчасність надання та комплектність документації, що подається на розгляд комісії;

4) оформлює та підписує разом з головою протоколи комісії;

5) скликає за дорученням голови комісії робоче засідання;

6) забезпечує:

підготовку відповідного проекту розпорядження голови обласної державної адміністрації стосовно залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, видачу, відмову у видачі ліцензії, переоформлення, анулювання ліцензії з урахуванням наданих Комісією рекомендацій;

надання заявникові у терміни, визначені законодавством, повідомлення про прийняття рішення щодо залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, видачу, відмову у видачі ліцензії із зазначенням підстав такої відмови, переоформлення, анулювання ліцензії;

7) формує ліцензійні справи стосовно кожного суб'єкта, який подав заяву про видачу ліцензії;

8) проводить іншу організаційну роботу, пов'язану з ліцензуванням.

10. Члени комісії зобов'язані:

1) брати участь у роботі комісії;

2) розглядати матеріали, що надані на розгляд комісії, та вносити пропозиції щодо залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, видачі, відмови у видачі ліцензії, переоформлення, анулювання ліцензії;

3) дотримуватися принципів об'єктивності при розгляді наданих матеріалів;

4) виконувати доручення голови комісії з підготовки та розгляду матеріалів до засідань та перевірок;

5) узгоджувати з керівництвом комісії всі дії, які вони здійснюють від імені комісії.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали