ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16.06.2017 р. N 734

Київ

Про організацію літнього відпочинку та забезпечення безпеки населення на водних об'єктах міста Києва у 2017 році

Відповідно до підпунктів 7, 8 пункту "а" статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про благоустрій населених пунктів", Розпорядження Президента України від 14 липня 2001 року N 190/2001-рп "Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об'єктах", наказу Міністерства внутрішніх справ України від 10 квітня 2017 року N 301 "Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об'єктах України" (Наказ N 301), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 травня 2017 року за N 566/30434, рішення Київської міської ради від 26 травня 2005 року N 393/2968 "Про встановлення Правил користування водними об'єктами для плавання па маломірних (малих) суднах у м. Києві", рішення Київської міської ради від 22 січня 2009 року N 38/1093 "Про використання земель водного фонду та прибережних захисних смуг у м. Києві", з метою поліпшення організації літнього відпочинку киян та гостей столиці на міських пляжах, зонах відпочинку біля води та водних об'єктах, у межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визначити:

1.1. Місця масового відпочинку населення на водних об'єктах м. Києва в 2017 році згідно з додатком 1.

1.2. Перелік водних об'єктів, які не рекомендовано для купання в літньому оздоровчому сезоні 2017 року, згідно з додатком 2.

1.3. Перелік зон відповідальності та зон патрулювання рятувально-водолазних станцій, рятувальних станцій та рятувальних постів комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо" та комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку" в літньому оздоровчому сезоні 2017 року згідно з додатком 3.

2. Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районним в місті Києві державним адміністраціям спільно з комунальним підприємством виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо" (далі - КП "Плесо") в межах компетенції:

2.1. Організувати роботу із своєчасної підготовки місць масового відпочинку населення на водних об'єктах до літнього оздоровчого сезону 2017 року.

2.2. Забезпечити інформування киян та гостей міста Києва про правила поведінки під час відпочинку на воді та правила надання першої невідкладної медичної допомоги потерпілим на воді шляхом встановлення інформаційних щитів та висвітлення інформації у засобах масової інформації.

2.3. Забезпечити встановлення попереджувальних знаків та щитів біля водних об'єктів міста Києва, які не рекомендовано для купання в літньому оздоровчому сезоні 2017 року, згідно і додатком 2 до цього розпорядження.

2.4. Забезпечити обладнання спортивних, ігрових та дитячих майданчиків у місцях масового відпочинку населення на водних об'єктах.

2.5. Разом з ПрАТ "АК "Київводоканал" опрацювати питання забезпечення місць масового відпочинку населення на водних об'єктах централізованим водопостачанням та каналізацією.

2.6. У місцях масового відпочинку населення на водних об'єктах забезпечити наявність громадських вбиралень або встановлення необхідної кількості мобільних туалетних кабін та своєчасне проведення в них асенізаційних заходів.

2.7. Забезпечити виконання комплексу дератизаційних робіт, дезінфекційних та протилептоспірозних заходів у прибережник захисних смугах водних об'єктів, зокрема в межах територій місць масового відпочинку населення на водних об'єктах, територіях рятувально-водолазних станцій (далі - РВС), рятувальних станцій (далі - РС) та рятувальних постів (далі - РП).

2.8. Забезпечити проведення протималярійних заходів на водоймах міста Києва силами боніфікаторів згідно з планами-завданнями Державної установи "Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" (далі - ДУ "КИЇВСЬКИЙ МЛЦ МОЗ УКРАЇНИ") впродовж літнього оздоровчого сезону 2017 року.

2.9. Забезпечити проведення протикліщових заходів у місцях масового відпочинку населення на водних об'єктах у весняно-осінній період 2017 року (обкошування території, обрізка кущів, зняття самостійної порослі, сухостійних дерев тощо).

Протикліщові заходи з використанням акарицидів у період активності кліщів (весна - осінь) проводити за епідпоказниками відповідно до пропозицій ДУ "КИЇВСЬКИЙ МЛЦ МОЗ УКРАЇНИ".

2.10. У місцях масового відпочинку населення на водних об'єктах забезпечити організацію заходів з регулювання чисельності та поширення окремих видів карантинних та адвентивних рослин, що викликають біологічне забруднення.

2.11. У разі надання ДУ "КИЇВСЬКИЙ МЛЦ МОЗ УКРАЇНИ" пропозицій щодо невідповідності за епідемічними та хімічними показниками результатів лабораторних досліджень води поверхневих водойм, ґрунту та піску з метою своєчасного інформування населення про епідемічну небезпеку забезпечити оперативне встановлення попереджувальних щитів про заборону купання та відпочинку в місцях масового відпочинку населення на водних об'єктах.

2.12. Вживати заходів щодо недопущення несанкціонованого руху автотранспорту в межах прибережних захисних смуг.

2.13. Спільно з Департаментом освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) постійно проводити інформаційно-роз'яснювальну та профілактичну роботу серед населення, зокрема в дитячих та навчальних закладах із залученням засобів масової інформації, щодо запобігання нещасним випадкам на воді.

3. КП "Плесо":

3.1. Забезпечити оформлення паспортів пляжів, їх погодження та затвердження в установленому порядку.

3.2. Забезпечити планове обстеження і очищення дна акваторії у місцях масового відпочинку населення на водних об'єктах.

3.3. Забезпечити організацію та належне функціонування потрібної кількості рятувальних постів та пунктів надання першої невідкладної допомоги в місцях масового відпочинку населення на водних об'єктах згідно з нормативами.

3.4. Забезпечити проведення виробничого лабораторного контролю води питної, води водойм, піску, ґрунту на відповідність вимогам ДСТУ ISO 13009:2016.

3.5. Виділити та облаштувати місця для купання дітей у місцях масового відпочинку населення на водних об'єктах, де дозволено відпочинок з купанням.

3.6. У встановленому порядку залучати підприємства, установи та організації для здійснення заходів з благоустрою та облаштування місць масового відпочинку населення на водних об'єктах.

3.7. Провести комплекс заходів з планування території пляжів з метою їх інженерного захисту від впливу вітрової та хвильової дії.

3.8. Забезпечити проведення ремонту та обслуговування гідротехнічних споруд, розташованих на підпорядкованих водних об'єктах, з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.

3.9. На виконання рішення Київської міської ради від 22 січня 2009 року N 38/1093 "Про використання земель водного фонду та прибережних захисних смуг у м. Києві" в договорах про розміщення плавзасобів, укладених між КП "Плесо" з юридичними та фізичними особами, обов'язково передбачати заходи щодо запобігання пошкодженню об'єктів благоустрою, укладання угод на вивезення відходів, установлення мобільних туалетних кабін тощо.

3.10. Забезпечити постійну готовність РВС, РС, РП та сезонних рятувальних постів до проведення рятувальних та водолазних робіт на підпорядкованих водних об'єктах відповідно до затвердженого підпунктом 1.3 пункту 1 цього розпорядження переліку зон відповідальності та зон патрулювання.

3.11. Під час проведення культурно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів у місцях масового відпочинку населення на водних об'єктах міста Києва залучати спеціалізовану (аварійно-рятувальну) водолазну службу підприємства до забезпечення безпеки на воді.

3.12. З 15 травня до 15 вересня 2017 року, зокрема і у вихідні та святкові дні, забезпечити щоденну роботу служби організації медико-санітарного забезпечення та спеціалізованої (аварійно-рятувальної) водолазної служби підприємства.

3.13. У встановленому законодавством порядку залучати фізичних та юридичних осіб для здійснення заходів, потрібних для організації та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури місць масового відпочинку населення, розташованих на прибережній території м. Києва, їх належного утримання, своєчасного ремонту та належного рекреаційного використання.

3.14. Забезпечити проведення дезінфекційних заходів водопровідних мереж у місцях масового відпочинку населення на водних об'єктах м. Києва та впродовж літнього оздоровчого сезону 2017 року, в разі отримання приписів від ДУ "КИЇВСЬКИЙ МЛЦ МОЗ УКРАЇНИ" проводити повторні дезінфекційні заходи цих водопровідних мереж.

3.15. Застосувати позитивний досвід міжнародних організацій з питань отримання для місць масового відпочинку населення на водних об'єктах нагород, сертифікатів і відзнак міжнародного рівня.

3.16. У разі погіршення якості води водойм у пляжних зонах за даними лабораторних досліджень інформувати населення про необхідність утримання від купання до нормалізації показників безпечності води.

4. КП "Плесо" звернутися з проханням до ДУ "КИЇВСЬКИЙ МЛЦ МОЗ УКРАЇНИ" щодо:

4.1. Проведення протягом травня 2017 року моніторингових обстежень, лабораторних та інструментальних досліджень з визначенням відповідності місць масового відпочинку населення біля води санітарно-епідеміологічним нормам та за результатами надати висновки щодо можливості відкриття та функціонування міських пляжів у період літнього оздоровчого сезону 2017 року.

4.2. До початку літнього оздоровчого сезону 2017 року провести семінарські заняття для боніфікаторів, які в період літнього оздоровчого сезону 2017 року залучатимуться для проведення протималярійних, протикліщових, протилептоспірозних заходів на водоймах міста Києва.

5. КП "Плесо" звернутися з проханням до Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті (Укрморрічінспекції) щодо:

5.1. Посилення та забезпечення постійного контролю за дотриманням юридичними та фізичними особами Правил користування водними об'єктами для плавання на маломірних (малих) суднах у м. Києві, затверджених рішенням Київської міської ради від 26 травня 2005 року N 393/2968, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 10 квітня 2017 року N 301 "Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об'єктах України" (Наказ N 301), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 травня 2017 року за N 566/30434, у разі користування самохідними, несамохідними плавзасобами, вітрильниками та недопущення їх використання поза дозволеними для плавання зонами особливу увагу звернути на місця масового відпочинку населення на водних об'єктах.

5.2. Вжиття заходів до судноводіїв плавзасобів, що порушують Правила користування водними об'єктами для плавання на маломірних (малих) суднах у місті Києві, затверджені рішенням Київської міської ради від 26 травня 2005 року N 393/2968, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 10 квітня 2017 року N 301 "Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об'єктах України" (Наказ N 301), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 травня 2017 року за N 566/30434, в межах своєї компетенції.

6. Просити Головне управління Національної поліції у м. Києві:

посилити заходи із забезпечення охорони громадського порядку та підтримання правопорядку в місцях масового відпочинку населення на водних об'єктах у період літнього оздоровчого сезону 2017 року;

забезпечити щоденне патрулювання нарядів поліції, зокрема у вечірній і нічний час;

сприяти в разі звернення до підрозділів Головного управління Національної поліції у м. Києві співробітникам районних в місті Києві державних адміністрацій, Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП "Плесо" та інших органів у проведенні обстежень місць масового відпочинку населення на водних об'єктах та прилеглих до них територій у період літнього оздоровчого сезону 2017 року.

7. Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити постійну підвищену готовність комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку" до ліквідації надзвичайних ситуацій на водних об'єктах міста Києва та в разі потреби залучати її в установленому порядку до проведення аварійно-попереджувальних, аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт.

8. Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) силами Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва забезпечити надання медичної допомоги в місцях масового відпочинку населення на водних об'єктах у екстремальних ситуаціях відповідно до плану взаємодії КП "Плесо" та Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.

9. Розміщення об'єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі в місцях масового відпочинку населення на водних об'єктах здійснювати відповідно до розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02 квітня 2015 року N 300 "Про затвердження Порядку розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об'єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві" (Розпорядження N 300), зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у місті Києві 09 квітня 2015 року за N 52/1163, та від 14 квітня 2015 року N 365 "Про затвердження схеми розміщення об'єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві" (Розпорядження N 365).

10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

Голова

В. Кличко

 

Додаток 1
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
16.06.2017 N 734

Місця масового відпочинку населення на водних об'єктах м. Києва в 2017 році

Місця масового відпочинку населення на водних об'єктах м. Києва, де можливий відпочинок з купанням (пляжі)

N

Назва місця

Розташування

Умови, за яких дозволяється відпочинок з купанням

1

Чорторий

Деснянський район, р. Дніпро, біля парку Дружби народів

Виконання наказу Міністерства охорони здоров'я України від 17 березня 2011 року N 145 "Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за N 457/19195, ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень.

2

Вербний

Оболонський район, озеро Вербне, вул. Приозерна

3

Пуща-Водиця

Оболонський район, ставок Горащиха на р. Котурка

4

Венеція

Дніпровський район, протока Венеціанська, острів Долобецький

5

Дитячий

Дніпровський район, протока Венеціанська, острів Венеціанський

6

Золотий

Дніпровський район, р. Дніпро, острів Венеціанський

7

Молодіжний

Дніпровський район, р. Десенка, острів Долобецький

8

Передмостна Слобідка

Дніпровський район, р. Дніпро, острів Венеціанський

9

Райдуга

Дніпровський район, озеро Райдуга, вул. Райдужна

10

Тельбін

Дніпровський район, озеро Тельбін, просп. Павла Тичини

11

Центральний

Дніпровський район, р. Дніпро, острів Труханів

 

Місця масового відпочинку населення на водних об'єктах м. Києва, де можливий відпочинок без купання

N

Назва місця

Розташування

Умови функціонування місць відпочинку

1

Галерна

Голосіївський район, затока Галерна, вул. Набережно-Корчуватська

Виконання наказу Міністерства охорони здоров'я України від 17 березня 2011 року N 145 "Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 квітня 2011 року за N 457/19195, ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень.

2

Біла

Оболонський район, озеро Біле, просп. Героїв Сталінграда

3

Верхня

Оболонський район, затока Собаче гирло, вул. Прирічна

4

Наталка

Оболонський район, затока Наталка, вул. Прирічна

5

Редьчина

Оболонський район, озеро Редьчине, вул. Богатирська

6

Березняки

Дніпровський район, р. Дніпро, Дніпровська набережна

7

Веселка

Дніпровський район, Русанівська протока, вул. Микільсько-Слобідська

8

Довбичка

Дніпровський район, р. Десенка, острів Труханів

9

Лісова

Дніпровський район, озеро Лісове (ДВРЗ)

10

Русанівська коса

Дніпровський район, Русанівська протока Русанівська набережна

11

Троєщина

Деснянський район, затока р. Десенка, урочище Вербняки, вул. Оноре де Бальзака

12

Осокорки

Дарницький район, р. Дніпро, вул. Малоземельна

13

Сонячна

Дарницький район, вул. Ревуцького

14

Совська балка

Солом'янський район, вул. Петра Радченка

15

Святошин

Святошинський район, ставок N 14 на р. Нивка, вул. Верховинна

 

16

Голуба

Подільський район, просп. Георгія Гонгадзе

17

Синєозерна

Подільський район, просп. Правди

 

В. о. керівника апарату

Є. Ситніченко

 

Додаток 2
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
16.06.2017 N 734

ПЕРЕЛІК
водних об'єктів, які не рекомендовані для купання в літньому оздоровчому сезоні 2017 року

N

Район

Водойма

Причина

1

Голосіївський район

ставки Дідоровські

Не відповідають ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень, ДБН Б.2.2-5:2011 Благоустрій територій, наказу Міністерства охорони здоров'я України від 17 березня 2011 року N 145 "Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за N 457/19195

2

ставки Голосіївські

3

ставки Мишоловські

4

водойма у с. Чапаєвка

5

ставки житлового масиву Теремки-2

6

Дарницький район

озеро Нижній Тельбін

7

озеро Срібний кіл

8

озеро Позняки

9

озеро Лебедине

10

затока Комуніст

11

затока Берковщина

12

озеро Пономарівське

13

озеро Гарячка

14

озеро Підбірне

15

озеро Вирлиця

16

озеро Небріж

17

озеро Тягле

18

озеро Мартишів

19

штучні водойми (кар'єри 2, 3)

20

озеро Заплавне

21

озеро Жандарка

22

Деснянський район

відкритий канал - водовідвід (6 водойм)

23

озеро Алмазне

24

річка Бобровня

25

озеро Гнилуша

26

озеро Кругле

27

Дніпровський район

Русанівський канал

Не відповідають ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень, ДБН Б.2.2-5:201 1 Благоустрій територій, наказу Міністерства охорони здоров'я України від 17 березня 2011 року N 145 "Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за N 457/19195

28

озеро Берізка

29

Північно-Дарницький меліоративний канал

30

озеро Зеркальне

31

озеро Бабине

32

штучна технічна водойма

33

Оболонський район

система штучних водойм Опечень (6 водойм)

34

затока Верблюд

35

Міський став

36

Печерський район

набережна вздовж Наводницького парку

37

озеро Видубицьке

38

озеро Глинка

39

Подільський район

озеро Куренівське

40

ставки на Хуторі Шевченка (3 об'єкти)

41

водойми (2 об'єкти)

42

озеро Петрівське

43

Святошинський район

ставок N 15 на р. Нивка

44

водойма на вул. Булгакова

45

Водойма

46

ставок у смт Коцюбинське

47

ставок на р. Нивка

48

озеро Віра

49

Солом'янський район

ставки на р. Нивка селища Жуляни (3 об'єкти)

50

ставки в балці Проня (3 об'єкти)

51

ставок у парку Відрадний

52

Шевченківський район

ставки в парку Нивки (6 об'єктів)

 

В. о. керівника апарату

Є. Ситніченко

 

 

Додаток 3
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
16.06.2017 N 734

ПЕРЕЛІК
зон відповідальності та зон патрулювання рятувально-водолазних станцій, рятувальних станцій та рятувальних постів комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо" та комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку" в літньому оздоровчому сезоні 2017 року

N

Назва підрозділу

Зона відповідальності

Зона патрулювання

1

Рятувально-водолазна станція N 1

Пляж "Центральний", пляж "Чорторий"

русло р. Дніпро від гирла р. Десенка до мосту Метро

2

Рятувально-водолазна станція N 3

Пляж "Молодіжний", пляж "Дитячий", пляж "Венеція", зона відпочинку "Довбичка"

протока Русанівська в зоні пляжів, протока Венеціанська, русло р. Дніпро від мосту Метро до Південного мосту, протока Русанівська до Південного мосту, ліве русло р. Дніпро

3

Рятувальна станція N 4

Зона відпочинку "Верхня"

затока Собаче гирло

4

Рятувальна станція N 6

Пляж "Передмостна Слобідка", пляж "Золотий"

зона відпочинку "Березняки", зони відпочинку "Русанівська коса"

5

Рятувальна станція N 12

Зона відпочинку "Троєщина", зона відпочинку "Десенка"

затока р. Десенка, урочище Вербняки, урочище Моложі, затока о. Водників, затока Старик

6

Сезонний рятувальний пост "Веселка"

Зона відпочинку "Веселка"

Русанівська протока

7

Сезонний рятувальний пост "Галерна"

Зона відпочинку "Галерна"

русло р. Дніпро від Південного мосту до затоки Галерна

8

Сезонний рятувальний пост "Райдуга"

Пляж "Райдуга"

у зоні відповідальності

9

Рятувальний пост "Тельбін"

Пляж "Тельбін"

у зоні відповідальності

10

Рятувальний пост "Вербне"

Пляж "Вербний"

у зоні відповідальності

11

Рятувальний пост "Пуща-Водиця"

Пляж "Пуща-Водиця"

у зоні відповідальності

12

Рятувальна станція N 7

Зона відпочинку "Наталка"

затока Оболонь (зона відповідальності комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку")

13

Сезонний рятувальний пост "Осокорки"

Зона відпочинку "Осокорки"

у зоні відповідальності

 

В. о. керівника апарату

Є. Ситніченко
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали