Додаткова копія: Про організацію моніторингу та оцінки результативності реалізації Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року та Плану заходів на 2019 - 2020 роки з її реалізації

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 10.04.2019 р. N 193

Про організацію моніторингу та оцінки результативності реалізації Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року та Плану заходів на 2019 - 2020 роки з її реалізації

Керуючись Законом України "Про місцеві державні адміністрації", ст. 15 Закону України "Про засади державної регіональної політики" (Закон N 156-VIII), постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 N 932 "Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів" (Постанова N 932) (зі змінами), зобов'язую:

1. Запровадити моніторинг та оцінку результативності реалізації Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 25.02.2016 N 1 (далі - Стратегія), та Плану заходів на 2019 - 2020 роки з реалізації Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року, затвердженого рішенням обласної ради від 01.03.2018 N 55 (далі - План заходів).

2. Першого заступника голови, заступників голови та керівника апарату облдержадміністрації згідно з функціональним розподілом обов'язків забезпечити контроль та організацію роботи відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації щодо моніторингу та оцінки результативності реалізації Стратегії та Плану заходів.

3. Закріпити керівників структурних підрозділів облдержадміністрації відповідальними за координацію роботи з реалізації проектів регіонального розвитку Плану заходів (додаток 1) та за моніторинг індикаторів досягнення цілей Стратегії (додаток 2).

4. Керівників структурних підрозділів облдержадміністрації відповідно до закріплення забезпечити:

1) спільно із головами райдержадміністрацій, за згодою - з керівниками територіальних органів центральних органів виконавчої влади, міськими головами міст обласного значення, головами об'єднаних територіальних громад та депутатами Запорізької обласної ради здійснення усіх можливих заходів, спрямованих на реалізацію проектів регіонального розвитку Плану заходів, у тому числі шляхом їх включення до проектів обласних цільових (комплексних, галузевих) програм, проектів щорічних програм соціально-економічного та культурного розвитку;

2) до 25.04.2019 подання Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації кандидатури фахівця (фахівців) структурного підрозділу облдержадміністрації, відповідального за підготовку звітних матеріалів щодо моніторингу та оцінки результативності реалізації Стратегії та Плану заходів;

3) підготовку та подання щокварталу (наростаючим підсумком) до п'ятого числа другого місяця, що настає за звітним періодом (за I квартал - до 05 травня; за I півріччя - до 05 серпня; за 9 місяців - до 05 листопада, за рік - до 05 лютого):

звіту про результати реалізації проектів регіонального розвитку Плану заходів (далі - Звіт) за формою 1, що додається;

аналізу стану виконання проектів регіонального розвитку Плану заходів, що представляє собою стислу аналітичну записку з порівняльною оцінкою фактичних значень індикаторів результативності від їх прогнозованих значень;

4) підготовку та подання щороку до п'ятого числа другого місяця, що настає за звітним роком (до 05 лютого):

звіту про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів за формою 2 (далі - Звіт про результати моніторингу), що додається;

моніторингу виконання індикаторів досягнення цілей Стратегії за формою 3, що додається;

звіту з оцінки результативності реалізації Стратегії та Плану заходів (далі - Звіт з оцінки результативності), що представляє собою аналітичну записку, яка складається на основі даних Звіту про результати моніторингу та аналізу моніторингу виконання індикаторів досягнення цілей Стратегії;

5) подання матеріалів, зазначених у підпунктах 3 та 4 цього пункту, до Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації.

5. Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації забезпечити:

1) щокварталу узагальнення наданих структурними підрозділами облдержадміністрації Звітів та до 20 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, подання узагальненого Звіту за відповідний період голові обласної державної адміністрації та Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації для оприлюднення;

2) щороку узагальнення Звітів про результати моніторингу та Звітів з оцінки результативності та їх подання до 25 лютого року, що настає за звітним періодом, Запорізькій обласній раді для затвердження в установленому порядку;

3) разом із Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації оприлюднення затверджених Запорізькою обласною радою Звітів про результати моніторингу та Звітів з оцінки результативності на офіційному веб-сайті облдержадміністрації;

4) подання копій затверджених Запорізькою обласною радою Звітів про результати моніторингу та з оцінки результативності Мінрегіону України.

6. Визнати розпорядження голови облдержадміністрації від 30.03.2016 N 137 "Про організацію моніторингу та оцінки результативності реалізації Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року та Плану заходів на 2016 - 2018 роки з її реалізації" (Розпорядження N 137) таким, що втратило чинність.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації.

 

Голова

К. Бриль

 

Додаток 1
до розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
10.04.2019 N 193

ПРОЕКТИ
регіонального розвитку Плану заходів на 2019 - 2020 роки з реалізації Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року

N
з/п

Проекти

Відповідальні за моніторинг проектів

1

2

3

I. Програма 1. Запорізький край - регіон з високим рівнем та якістю життя населення

1.

Напрям 1. A. Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці:

1)

1.1. Створення навчально-практичних центрів професійної (професійно-технічної) освіти

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

2)

1.2. Створення коворкінг-центрів для інформаційно-комунікативних заходів у Запорізькій області

Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації

3)

1.3. StartUP business

Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації

4)

1.4. Розширення мережі бізнес-інкубаторів на базі вищих навчальних закладів Запорізької області

Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації

5)

1.5. Розвиток дитячого туризму в області

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

6)

1.6. Модернізація закладів освіти

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

2.

Напрям 1. B. Покращення стану здоров'я населення:

1)

1.7. Створення дитячого Центру фізіотерапевтичного лікування та комплексної реабілітації в м. Запоріжжя

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації

2)

1.8. Удосконалення надання екстреної та реанімаційної допомоги мешканцям м. Мелітополя та Мелітопольського госпітального округу

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації

3)

1.9. Зміцнення матеріально-технічної та лікувально-діагностичної бази закладів охорони здоров'я Запорізької області

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації

4)

1.10. Створення обласного центру медичної реабілітації

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації

5)

1.11. Будівництво сучасного хірургічного корпусу для надання медичної допомоги дітям

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації

6)

1.12. Модернізація, будівництво, реконструкція, облаштування об'єктів спортивної, молодіжної та оздоровчої інфраструктури Запорізької області

Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації

7)

1.13. Реконструкція комплексу будівель та споруд стадіону "Торпедо" м. Бердянськ

Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації

8)

1.14. Реконструкція будівель та споруд комунального закладу "Запорізька школа вищої спортивної майстерності" Запорізької обласної ради

Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації

3.

Напрям 1. C. Удосконалення управління регіональним розвитком:

1)

1.15. Модернізація установ соціального захисту населення в Запорізькій області

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

2)

1.16 Удосконалення системи надання соціальних послуг шляхом впровадження сучасних технологій

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

3)

1.17. Створення та підтримка функціонування містобудівного кадастру Запорізької області на регіональному, районному та місцевому рівнях

Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

4)

1.18. Розроблення містобудівної документації для об'єднаних територіальних громад

Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

4.

Напрям 1. D. Забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами:

1)

1.19. Розроблення техніко-економічного обґрунтування будівництва центрального групового водоводу

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації

2)

1.20. Створення електронної карти-схеми (бази даних) існуючої системи водопостачання та водовідведення Запорізької області

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації

3)

1.21. Розвиток системи водопостачання населених пунктів області

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації

4)

1.22. Створення та діяльність обласного Револьверного фонду для кредитування ОСББ

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації

I. Програма 2. Запорізький край - інвестиційно приваблива територія з розвинутими індустріальним комплексом та інфраструктурою

1.

Напрям 2. A. Стимулювання залучення інвестицій:

1)

2.1. Розробка концепції індустріальних парків Запорізької області

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації

2)

2.2. Посилення спроможності об'єднаних територіальних громад шляхом розробки Інвестиційних паспортів об'єднаних територіальних громад Запорізької області

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації

3)

2.3. Підтримка та наповнення спеціалізованого веб-сайту "Запорізька область - регіон можливостей"

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації

4)

2.4. Проведення Інвестиційного форуму InCo (Інтеграція-Кооперація)

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації

5)

2.5. Підвищення інституційної спроможності Агенції регіонального розвитку Запорізької області

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації

6)

2.6. Проведення форуму із залученням внутрішніх інвесторів, розвитку інфраструктури та реалізації проектів соціальної відповідальності

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації

7)

2.7. Представлення інвестиційних можливостей і проектів об'єднаних територіальних громад області на виставково-конгресних заходах в Україні та закордоном

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації

8)

2.8. Створення та представлення стенду Запорізької області на ключових регіональних і національних виставково-конгресних заходах

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації

9)

2.9. Створення в Розівському районі Запорізької області енергосервісної компанії "ЕСКО"

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

10)

2.10. Будівництво пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя"

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

11)

2.11. Будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжя

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

2.

Напрям 2. B. Розвиток малого та середнього підприємництва:

1)

2.12. Придбання для ЦНАПів Запорізької області спеціалізованого обладнання для оформлення й видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон та ID-картки

Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації

2)

2.13. Розвиток мережі Центрів надання адміністративних послуг

Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації

3)

2.14. Створення мобільного сервісу надання адміністративних послуг у Запорізькій області

Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації

4)

2.15. Створення Школи бізнесу спільно з ВНЗ і програма "Навчання, стажування та менторство від запорізьких компаній"

Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації

5)

2.16. Центр підтримки бізнесу, заснований на базі Запорізької торгово-промислової палати

Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації

6)

2.17. Промоція експортних можливостей регіону та просування товаровиробників області

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації

3.

Напрям 2. C. Розвиток внутрішнього туризму:

1)

2.18. Реконструкція міського пляжу м. Приморська та будівництво сучасної зони відпочинку

Департамент культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

2)

2.19. Встановлення інформаційних сенсорних кіосків

Департамент культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

3)

2.20. Промоція освітньо-мистецького середовища області

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

4)

2.21. Створення інформаційного туристичного центру у м. Бердянськ Запорізької області

Департамент культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

5)

2.22. Реконструкція культурно-туристичного комплексу "Кам'янське городище"

Департамент культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

6)

2.23. Збереження та розвиток історико-культурного середовища регіону

Департамент культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

7)

2.24. Формування туристичного іміджу м. Гуляйполе шляхом розвитку бренда Н. І. Махна

Департамент культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

8)

2.25. Патріотичний фестиваль "MLT Донцов FEST"

Департамент культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації

III. Програма 3. Запорізький край - регіон розвинутих сільських територій

1.

Напрям 3. A. Збільшення доданої вартості сільськогосподарської продукції:

1)

3.1. Підвищення конкурентоздатності малого та середнього аграрного бізнесу

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації

2)

3.2. Відновлення та розвиток зрошення і дренажу сільгоспугідь у Запорізькій області

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації

3)

3.3. Розвиток сільськогосподарської інформаційно-консультаційної (дорадчої) діяльності

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації

2.

Напрям 3. B. Підтримка зайнятості сільського населення:

1)

3.4. Розвиток сільського підприємництва та обслуговуючої кооперації

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації

2)

3.5. Підтримка окремих проектів у сфері сільського зеленого туризму в Запорізькій області

Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації

3.

Напрям 3. C. Розвиток інфраструктури сільських територій:

 

3.6. Покращення якості надання медичних послуг сільському населенню

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації

IV. Програма 4. Запорізький край - регіон екологічної безпеки та збереження природних ресурсів

1.

Напрям 4. A. Енергоефективність та підтримка альтернативної енергетики:

1)

4.1. Оновлення рухомого складу міського електротранспорту м. Запоріжжя

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

2)

4.2. Будівництво сонячних електростанцій

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

3)

4.3. Будівництво підприємств по виробництву паливних брикетів та пелетів у Запорізькій області

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

4)

4.4. Будівництво вітряної електростанції потужністю 500 МВт на території Дунаєвської, Дівнинської, Добрівської, Надеждинської, Гірсівської сільських рад Приазовського району

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

2.

Напрям 4. B. Створення умов для поліпшення стану довкілля, розвиток природно-заповідної справи та екомережі:

1)

4.5 Розчищення, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму малих та середніх річок області

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації

2)

4.6. Будівництво зовнішніх мереж та споруд водопостачання та водовідве-дення селища Кирилівка Якимівського району Запорізької області

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації

3)

4.7. Будівництво і модернізація систем водовідведення та очисних споруд

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації

4)

4.8. Будівництво, реконструкція та розширення полігонів твердих побутових відходів з будівництвом цеху по їх сортуванню і пакетуванню

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації

5)

4.9. Будівництво сміттєпереробних заводів для Мелітопольського, Михайлівського, Приазовського, Якимівського, Токмацького районів і м. Мелітополя Запорізької області

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації

6)

4.10. Укріплення Бердянської коси - проектні роботи (1 етап)

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації

7)

4.11. Будівництво берегоукріплювальних споруд на території берегової смуги вул. Маяковського в районі б/в "Лазурна-2" м. Бердянськ Запорізької області

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації

8)

4.12. Будівництво з'єднувального каналу для відновлення водного сполучення Азовського моря з Молочним лиманом

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації

9)

4.13. Пропаганда охорони навколишнього природного середовища

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації

 

Виконуючий обов'язки директора
Департаменту економічного розвитку
і торгівлі облдержадміністрації

В. Самусь

 

Додаток 2
до розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
10.04.2019 N 193

ІНДИКАТОРИ
досягнення цілей Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року1

N
з/п

Індикатор

Відповідальні за моніторинг індикаторів

1

2

3

I. Стратегічна ціль 1 (Програма 1). Запорізький край - регіон з високим рівнем та якістю життя населення

1.

Наявний дохід у розрахунку на одну особу, грн.

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

2.

Рівень безробіття населення віком 15 - 70 років, визначений за методологією Міжнародної організації праці, %

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

3.

Загальний коефіцієнт смертності, смертей на 1 тис. населення, ‰

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації

II. Стратегічна ціль 2 (Програма 2). Запорізький край - інвестиційно приваблива територія з розвинутими індустріальним комплексом та інфраструктурою

1.

Валовий регіональний продукт (у фактичних цінах) у розрахунку на одну особу, грн.

Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації

2.

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення, одиниць

Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації

3.

Обсяг реалізованої інноваційної продукції, % до загального обсягу реалізованої промислової продукції

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

4.

Щільність автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення з твердим покриттям, км доріг на 1 тис. кв. км території

Департамент промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

5.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) у розрахунку на одну особу наростаючим підсумком з початку інвестування, дол. США

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації

6.

Обсяг експорту товарів у розрахунку на одну особу, дол. США

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації

III. Стратегічна ціль 3 (Програма 3). Запорізький край - регіон розвинутих сільських територій

1.

Демографічне навантаження населення віком 16 - 59 років на 1 тис. осіб постійного населення,

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

2.

Загальний коефіцієнт вибуття сільського населення (вибуття із сільської місцевості на 1 тис. наявного сільського населення),

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

IV. Стратегічна ціль 4 (Програма 4). Запорізький край - регіон екологічної безпеки та збереження природних ресурсів

1.

Питома вага утилізованих відходів, % загальної кількості утворених відходів

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації

2.

Питома вага площі природно-заповідного фонду, % площі адміністративно-територіальної одиниці

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації


1 - згідно з додатком 5 до Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року (Постанова N 385) (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. N 1089 (Постанова N 1089)).

 

Виконуючий обов'язки директора Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації

В. Самусь

 

Додаток

Форма 1

ЗВІТ
про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених у Плані заходів на 2019 - 2020 роки з реалізації Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року за ____ квартал 20__ року

__,
(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект)

Загальна вартість проекту _   ___
                                                                (у валюті договору (контракту)                                            (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків

Номер і наймену-
вання завдання регіональ-
ної стратегії, якому відповідає проект

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту

Терито-
ріальна спрямо-
ваність (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)

Строк реалізації проекту

Джерела фінансу-
вання у звітному періоді

Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді

Сума вибраних коштів у звітному періоді

Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту

Індикатори (показники) результативності реалізації проекту1

Стан реалізації проекту (з порів-
няль-
ною оцінкою фактично викона-
ного і запла-
нова-
ного)

Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та із зазначенням механізму вирішення)

пла-
нова-
ний

фактич-
ний

з початку реалізації проекту

за звітний період

плано-
вана

фак-
тична

плано-
вана

фак-
тична

наймену-
вання індика-
тора (показ-
ника)

одиниця виміру

прогно-
зоване значе-
ння

факти-
чне значе-
ння

відхи-
лення (+/-)

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

 

Відповідальний за виконання проекту


(підпис)

___
(ініціали та прізвище)

___ 20__ р.

 

 


1 Визначаються 1 - 2 конкретних індикатора, з урахуванням очікуваних результатів, передбачених у технічних завданнях Плану заходів.

 

Додаток

Форма 2

ЗВІТ
про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів на 2019 - 2020 роки з реалізації Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року за 20__ рік

Номер та найменува-
ння цілі регіональної стратегії

Назва програми регіональ-
ного розвитку, що реалізується в рамках плану заходів

Назва проектів регіональ-
ного розвитку, що включені до програми регіональ-
ного розвитку

Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)

Строк реалізації проекту

Джерела фінансу-
вання у звітному періоді

Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді

Сума вибраних коштів у звітному періоді

Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів

Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів*

Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)

Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)

планова-
ний

фактич-
ний

з початку реалізації проекту

за звітний період

плано-
вана

фактична

плано-
вана

фактична

найменува-
ння індикатора (показника)

одиниця виміру

прогно-
зоване значення

фактичне значення

відхилення (+/-)

Керівник органу виконавчої влади

___ 20__ р.

___
(підпис)

_____
(ініціали та прізвище)


* Визначаються 1 - 2 конкретних індикатора, з урахуванням очікуваних результатів, передбачених у технічних завданнях Плану заходів.

 

Додаток

 

Форма 3

ІНФОРМАЦІЯ
про моніторинг індикаторів досягнення цілей Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року

за __ рік

Оперативна ціль Стратегії (Напрям Плану заходів)

Індикатори досягнення цілей Стратегії (найменування, одиниця виміру)

Попередній рік

Звітний рік

Аналіз динаміки індикаторів з обґрунтуванням причин

1

2

3

4

5

Стратегічна ціль 1 (Програма 1). Запорізький край - регіон з високим рівнем та якістю життя населення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпис керівника
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали