КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 1 березня 2012 року N 2/3-4

Про організацію навчання та стажування студентів, аспірантів та науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах за кордоном

Заслухавши та обговоривши інформацію директора департаменту вищої освіти Болюбаша Я. Я. "Про організацію навчання та стажування студентів, аспірантів та науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах за кордоном" та з метою забезпечення якісної організації і проведення конкурсного відбору на навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах за кордоном у 2012 році, колегія ухвалює:

1. Інформацію про організацію навчання та стажування студентів, аспірантів та науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах за кордоном у 2011 році взяти до відома.

Виконання бюджетної програми 2201250 "Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном" у 2011 році вважати успішним.

Доповідну записку "Про організацію навчання та стажування студентів, аспірантів та науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах за кордоном" (додається) довести до відома керівників вищих навчальних закладів для вжиття заходів щодо усунення недоліків та недопущення їх при проведенні конкурсного відбору на навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах за кордоном в 2012 році.

2. Відзначити, що Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України у 2011 році забезпечено проведення відповідного конкурсного відбору, виконання завдань постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 411 "Питання навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном" (Постанова N 411) та реалізацію бюджетної програми 2201250 "Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном".

3. Керівникам вищих навчальних закладів:

3.1. Довести до відома студентів, аспірантів та науково-педагогічних працівників закладу інформацію про бюджетну програму 2201250 "Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном", умови та строки її реалізації.

3.2. Розпочати роботу з відбору претендентів з числа студентів, аспірантів та науково-педагогічних працівників для навчання або стажування за кордоном, використовуючи ресурси вищого навчального закладу у рамках міжуніверситетських угод із закордонними університетами, особисті пропозиції учасників конкурсного відбору.

Відповідно до Положення про порядок відбору на навчання студентів та стажування аспірантів, науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном (Постанова N 411) провести попередній відбір претендентів та, в установленому порядку, подати свої пропозиції Конкурсній комісії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

3.3. Забезпечити відповідно до законодавства укладання договорів із закордонними навчальними закладами щодо навчання у них студентів або стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників та із студентами, аспірантами, науковими і науково-педагогічними працівниками, які пройдуть конкурсний відбір у 2012 році на проходження навчання, стажування у провідних закордонних навчальних закладах.

3.4. Здійснювати відповідно до законодавства заходи щодо перерахунку коштів за освітні послуги, що надаються закордонними вищими навчальними закладами, та пов'язані з цим витрати.

3.5. Подавати щомісяця до 20 числа до Міністерства інформацію про навчання або стажування студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних закордонних вищих навчальних закладах та про стан виконання бюджетної програми 2201250 "Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном".

4. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я. Я.):

4.1. До 15 березня 2012 р. підготувати пропозиції щодо:

переліку пріоритетних напрямів освіти і науки щодо навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2012 році;

переліку провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном для навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у 2012 році, передбачивши включення до цього переліку провідних азіатських університетів;

складу Конкурсної комісії по відбору на навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2012 році.

4.2. До 1 квітня 2012 р. підготувати пропозиції щодо оголошення конкурсу з відбору на навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2012 році.

4.3. Здійснювати організаційно-інформаційне забезпечення діяльності Конкурсної комісії по відбору на навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2012 році.

4.4. Разом з департаментом економіки та фінансування (Даниленко С. В.):

4.4.1 розглянути можливість участі вищих навчальних закладів недержавної форми власності в конкурсному відборі студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників на навчання та стажування у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном за умови фінансування такого навчання чи стажування за рахунок власних коштів вищих навчальних закладів недержавної форми власності;

4.4.2 внести пропозиції щодо запровадження бюджетної програми з підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів у наукових установах Національної академії наук України та Національної академії педагогічних наук України.

5. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С. В.):

5.1. Здійснювати фінансування розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня згідно з рішеннями Конкурсної комісії по відбору на навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2012 році.

5.2. Передбачити в проекті Державного бюджету на 2013 рік за бюджетною програмою 2201250 "Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном" відповідні видатки.

6. Управлінню міжнародного співробітництва (Божков А. Д.):

6.1. Вжити заходів щодо активізації роботи структурних підрозділів вищих навчальних закладів, відповідальних за міжнародні зв'язки. Здійснювати постійний моніторинг їх діяльності.

6.2. До 25 числа кожного місяця узагальнювати інформацію вищих навчальних закладів про навчання або стажування студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних закордонних вищих навчальних закладах та про стан виконання бюджетної програми 2201250 "Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном".

7. Відділу взаємодії з засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (Костевська І. П.):

7.1 Забезпечити інформування громадськості про проведення конкурсного відбору на навчання та стажування у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2012 році.

Оголошення про проведених конкурсного відбору та його умови і результати опубліковувати в газеті "Освіта України", інших періодичних друкованих виданнях, розміщувати на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (www.mon.gov.ua).

7.2 Доповідну записку та рішення колегії розмістити на офіційному веб-сайті Міністерства www.mon.gov.ua.

8. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на першого заступника Міністра Суліму Є. М.

 

Голова колегії, міністр

Д. В. Табачник


 

Додаток


Колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України


Доповідна записка
про організацію навчання та стажування студентів, аспірантів та науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах за кордоном

Важливою умовою входження України до єдиного Європейського простору вищої освіти є забезпечення академічної мобільності студентів, викладачів і науковців.

Міністрами освіти Європейських країн узгоджено завдання, згідно з якими до 2020 року має бути 20 відсотків студентів, які будуть навчатися чи проходити практику в іншій країні. Нідерланди, зокрема, поставили за мету довести кількість студентів, які проводять частину навчання за кордоном, до 25 відсотків, а Німеччина - до 50 відсотків.

В Україні міжнародна мобільність студентів, аспірантів та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів здійснювалась, в основному, шляхом міжуніверситетських обмінів та за грантовими програмами.

У 2011 році вперше запроваджено бюджетну програму з навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних закордонних вищих навчальних закладах, обсяг видатків на яку складає 44,1 млн. грн., що дозволяє направити на навчання або стажування біля 300 осіб (100 студентів, 100 аспірантів, 100 науково-педагогічних працівників). На 2012 рік передбачено також 44,1 млн. грн.

На виконання завдань цієї програми Міністерством розроблено Положення про навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 411 (Постанова N 411). Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2011 р. N 546 (Постанова N 546) затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном.

Розроблено та затверджено наказом МОНмолодьспорту України від 10.05.2011 N 426 (Положення N 426) (зареєстровано в Міністерстві юстиції 23.05.2011 за N 619/19357) Положення про Конкурсну комісію по відбору на навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном, котрим визначено завдання, права, структура та порядок діяльності Конкурсної комісії.

Наказом МОНмолодьспорту України від 16.05.2011 N 447 затверджено:

склад Конкурсної комісії по відбору на навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2011 році (Перелік N 447);

перелік пріоритетних напрямів освіти і науки щодо навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2011 році (Перелік N 447);

орієнтовний перелік провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном для навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у 2011 році (Перелік N 447);

примірні форми документів, які подаються претендентами для участі у конкурсі щодо відбору на навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2011 році;

оголошено конкурс по відбору на навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2011 році.

Наказом МОНмолодьспорту України від 27.09.2011 N 1121 (Договір N 1121) затверджено Примірний договір про направлення на навчання студентів, стажування аспірантів та наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном вищими навчальними закладами III - IV рівнів акредитації.

Листом МОНмолодьспорту України від 18.10.2011 N 1/11-9684 "Щодо направлення студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників на навчання та стажування у вищі навчальні заклади та наукові установи за кордоном" надано роз'яснення стосовно організації навчального процесу студентів, які беруть участь у міжнародних програмах обміну або направляються на навчання чи навчальне стажування до закордонних вищих навчальних закладів, а також щодо фінансування витрат, пов'язаних з їхнім навчанням, проживанням та харчуванням.

Крім того, внесено зміни до п'яти постанов Кабінету Міністрів України з питань навчання та стажування громадян України за кордоном, відповідно до яких передбачається збільшення терміну навчання за кордоном для студентів до 2 років, оплата проїзду до закордонного вищого навчального закладу, медичної страховки та візового збору, а також знімається ціла низка перепон щодо тендерних процедур та при розгляді документів Держказначейством, спрощується звітність про закордонне навчання чи стажування тощо.

Пріоритетними напрямами освіти і науки для навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2011 році визначено такі:

1) природничі науки, зокрема колоїдна хімія та нанохімія, прикладна хімія (за напрямами), біофізика, прикладна екологія та збалансоване природокористування (за галузями), фізика наносистем, фізика ядра та фізика високих енергій, експериментальна ядерна фізика та фізика плазми, нанофізика та наноелектроніка, математичне та комп'ютерне моделювання, інформаційно-комунікаційні технології;

2) інформатика та обчислювальна техніка, зокрема системи штучного інтелекту, системне програмування;

3) металургія та матеріалознавство, зокрема прикладне матеріалознавство, фізичне матеріалознавство;

4) машинобудування та матеріалообробка, зокрема динаміка і міцність машин, біомеханіка;

5) енергетика та енергетичне машинобудування, зокрема теплоенергетика, теплофізика, атомна енергетика;

6) електротехніка та електромеханіка, зокрема світлотехніка і джерела світла, нетрадиційні та відновлювані джерела енергії;

7) електроніка, зокрема мікро- та наноелектронні прилади і пристрої, фізична та біомедична електроніка;

8) метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології, зокрема лазерна і оптоелектронна техніка, фотоніка та оптоінформатика;

9) авіаційна та ракетно-космічна техніка;

10) хімічна технологія та інженерія;

11) біотехнологія, зокрема молекулярна біотехнологія, біотехніка та біосумісні матеріали;

12) будівництво та архітектура, зокрема технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів;

13) міжнародні відносини, зокрема міжнародне право.

У конкурсі взяли участь студенти вищих навчальних закладів, які мають високі результати навчання та досягнення у студентській науково-дослідній роботі і володіють на необхідному рівні іноземною мовою.

Також у конкурсі брали участь аспіранти, викладачі та науковці, які активно займаються науково-дослідницькою роботою, мають наукові статті, опубліковані в зарубіжних, міжнародних та вітчизняних фахових виданнях, беруть участь у зарубіжних, міжнародних та національних наукових конференціях і володіють на необхідному рівні іноземною мовою.

Всі претенденти на навчання та стажування за кордоном проходили попередній розгляд на засіданнях кафедр та Вчених рад вищих навчальних закладів, і лише після цього розглядалися Конкурсною комісією міністерства.

До конкурсного відбору допускалися громадяни України, які навчаються за денною формою навчання або працюють за основним місцем роботи у державних вищих навчальних закладах III - IV рівнів акредитації.

Під час проведення конкурсного відбору проводилася широка інформаційно-роз'яснювальна робота. Нормативні документи, оголошення про конкурсний відбір, умови проведення та його результати оперативно розміщувалися на офіційному веб-сайті міністерства. Крім того, проведено 5 нарад із проректорами та начальниками відділів з міжнародних зв'язків, бухгалтерами, економістами, особами, відповідальними за виконання відповідної бюджетної програми у вищому навчальному закладі.

Загалом до Конкурсної комісії у 2011 році надійшло понад 700 кандидатур з 68 університетів. Конкурсна комісія рекомендувала направити на навчання або стажування у провідних закордонних вищих навчальних закладах 275 осіб, з 36 вищих навчальних закладів: 106 студентів, 82 аспірантів та 87 науково-педагогічних працівників

З яких:

20 осіб пройшли стажування в першому семестрі 2011/12 навчального року і вже повернулися до своїх вищих навчальних закладів;

100 осіб на даний час перебувають на навчанні в провідних вищих навчальних закладах за кордоном;

решта пройде навчання чи стажування протягом другого семестру 2011/12 навчального року.

Інформація про кількість осіб, направлених на навчання та стажування до провідних вищих навчальних закладів за кордоном, в розрізі вищих навчальних закладів, категорій та напрямів освіти і науки приведена у додатках 1 та 2.

Водночас в організації навчання та стажування студентів, аспірантів та науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах за кордоном є певні проблеми.

Зокрема, вкрай низька активність вітчизняних вищих навчальних закладів щодо налагодження партнерських відносин із вищими навчальними закладами та науковими установами за кордоном.

Питання співпраці вищих навчальних закладів України із закордонними провідними вищими навчальними закладами носить, поки що, несистемний характер.

Окремі вітчизняні вищі навчальні заклади самоусунулися від цієї роботи, поклавши її виконання на студентів, аспірантів, науковців і викладачів. Вищими навчальними закладами проводиться недостатня робота з отримання студентами, аспірантами і викладачами різноманітних стипендій, грантів, участі у програмах благодійних фондів, з метою знаходження додаткових джерел фінансування навчання, проживання, медичного страхування тощо.

З метою поліпшення роботи щодо організації навчання та стажування студентів, аспірантів та науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах за кордоном необхідно прийняти рішення, проект якого додається.

 

Директор
департаменту вищої освіти

Я. Я. Болюбаш


 

Додаток 1


Інформація
про кількість осіб, направлених на навчання та стажування до провідних вищих навчальних закладів за кордоном, в розрізі українських вищих навчальних закладів та категорій

N
з/п

Назва вищого навчального закладу України

Кількість осіб, направлених на навчання та стажування у 2011 році, з них:

студенти

аспіранти

наукові і науково-педагогічні співробітники

разом

1

2

3

4

5

6

1

Вінницький національний технічний університет

 

2

1

3

2

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

3

1

10

14

3

Донецький національний технічний університет

6

 

 

6

4

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

 

4

3

7

5

Запорізький національний університет

 

 

4

4

6

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

29

6

8

43

7

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

3

1

1

5

8

Луцький національний технічний університет

3

 

3

6

9

Національна металургійна академія України

4

4

 

8

10

Національний авіаційний університет

2

 

 

2

11

Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний університет"

5

2

2

9

12

Національний гірничий університет

8

2

 

10

13

Національний лісотехнічний університет України

 

4

1

5

14

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

3

5

2

10

15

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

1

3

1

5

16

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

2

2

 

4

17

Національний університет "Львівська політехніка"

 

4

1

5

18

Національний університет "Одеська юридична академія"

6

 

1

7

19

Національний університет "Острозька академія"

 

1

1

2

20

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

1

 

 

1

21

Одеський національний політехнічний університет

3

1

1

5

22

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

3

1

1

5

23

Одеський національний економічний університет

 

 

1

1

24

Одеська національна академія харчових технологій

 

1

 

1

25

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

 

 

2

2

26

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

 

3

4

7

27

Севастопольський національний технічний університет

4

1

7

12

28

Сумський державний університет

 

15

10

25

29

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

 

 

2

2

30

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

 

4

5

9

31

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

1

2

3

6

32

Український державний хіміко-технологічний університет

 

7

2

9

33

Харківський національний автомобільно-дорожний університет

 

 

1

1

34

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

9

4

1

14

35

Харківський національний університет радіоелектроніки

2

2

5

9

36

Чернігівський державний технологічний університет

8

 

3

11

Всього:

106

82

87

275


 

Додаток 2


Інформація
про кількість осіб, направлених на навчання та стажування до провідних вищих навчальних закладів за кордоном, в розрізі напрямів освіти і науки

N
з/п

Напрямами освіти і науки визначені у 2011 році пріоритетними для направлення на навчання студентів та стажування аспірантів і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном

Кількість осіб, направлених на навчання та стажування у 2011 р.

1.

колоїдна хімія, нанохімія, прикладна хімія, хімічна технологія та інженерія

35

2.

біофізика, біотехнологія, молекулярна біотехнологія

25

3.

прикладна екологія та збалансоване природокористування

18

4.

фізика наносистем, фізика ядра та фізика високих енергій, експериментальна ядерна фізика та фізика плазми, нанофізика

23

5.

математичне та комп'ютерне моделювання

20

6.

інформаційно-комунікаційні технології

5

7.

інформатика та обчислювальна техніка, зокрема системи штучного інтелекту, системне програмування

35

8.

металургія та матеріалознавство, зокрема прикладне матеріалознавство, фізичне матеріалознавство

12

9.

машинобудування та матеріалообробка, зокрема динаміка і міцність машин, біомеханіка

23

10.

енергетика та енергетичне машинобудування, зокрема теплоенергетика, теплофізика, атомна енергетика

2

11.

електротехніка та електромеханіка, зокрема світлотехніка і джерела світла, нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

13

12.

електроніка, зокрема мікро- та наноелектронні прилади і пристрої, фізична та біомедична електроніка

18

13.

метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології, зокрема лазерна і оптоелектронна техніка, фотоніка та оптоінформатика

1

14.

авіаційна та ракетно-космічна техніка

9

15.

будівництво та архітектура, зокрема технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

16

16.

міжнародне право

20

Всього:

275

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали