Додаткова копія: Про організацію оборонного планування в Міністерстві оборони України і Збройних Силах України у 2018 році на 2019 - 2021 роки

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 19 грудня 2017 року N 670

Про організацію оборонного планування в Міністерстві оборони України і Збройних Силах України у 2018 році на 2019 - 2021 роки

Відповідно до Закону України "Про організацію оборонного планування" та з метою організації оборонного планування в Міністерстві оборони України і Збройних Силах України в 2018 році, реалізації основних завдань оборонної реформи в 2019 - 2020 роках, визначених Стратегічним оборонним бюлетенем України, введеним у дію Указом Президента України від 06 червня 2016 року N 240/2016, Державною програмою розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року, введеною у дію Указом Президента України від 22 березня 2017 року N 73/2017 (Указ N 73/2017), визначення комплексу заходів з утримання і розвитку Збройних Сил України на 2019 - 2021 роки наказуємо:

1. Першому заступнику Міністра оборони України, заступникам Міністра оборони України, державному секретарю Міністерства оборони України, першим заступникам та заступникам начальника Генерального штабу Збройних Сил України, керівникам структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, керівникам органів військового управління під час планування заходів з утримання та розвитку Збройних Сил України на 2019 - 2021 роки:

керуватися:

основними положеннями Стратегічного оборонного бюлетеня України;

Державною програмою розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року (далі - Державна програма розвитку);

Державною цільовою оборонною програмою розвитку озброєння та військової техніки на період до 2020 року;

програмами розвитку видів та окремих родів військ (сил) Збройних Сил України;

Військово-політичними вказівками щодо формування та реалізації воєнної політики в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України у 2019 та двох наступних роках;

результатами виконання заходів Плану утримання та розвитку Збройних Сил України на 2017 рік;

Розподілом відповідальних за виконання стратегічних (оперативних) цілей (завдань) розвитку (додаток 1 до наказу);

Розподілом напрямів розвитку і бюджетних програм (підпрограм) за розділами діяльності Збройних Сил України (додаток 2 до наказу);

враховувати положення:

Військового стандарту "Оборонне планування. План утримання та розвитку Збройних Сил України. Порядок розроблення, виконання та звітування" ВСТ 01.040.001-2013 (01) (зі змінами);

Військового стандарту "Оборонне планування. Орієнтовний план утримання та розвитку Збройних Сил України на наступний та два подальші роки. Порядок розроблення та використання" ВСТ 01.040.002-2014 (01);

Військового стандарту "Оборонне планування. Державна програма розвитку Збройних Сил України. Порядок розроблення, виконання та звітування" ВСТ 01.040.003-2014 (01).

2. Керівникам структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, командувачам видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, начальникам Головного управління логістики Збройних Сил України, Озброєння Збройних Сил України, Тилу Збройних Сил України, Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України, керівникам інших органів військового управління:

у місячний строк після затвердження Плану утримання та розвитку Збройних Сил України на 2018 рік привести у відповідність до нього плани підготовки військ (сил) на 2018 рік та інші планувальні документи і доповісти за підпорядкованістю;

до 03 вересня 2018 року подати до Головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України пропозиції до проекту наказу Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України "Про організацію оборонного планування в Міністерстві оборони України і Збройних Силах України у 2019 році";

до 12 листопада 2018 року подати до Головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України пропозиції до проекту директиви Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України "Про проведення організаційних заходів у Збройних Силах України у 2019 році";

планувальні та розпорядчі документи органів військового управління щодо оборонного планування привести у відповідність з вимогами цього наказу.

3. Керівникам структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, керівникам інших органів військового управління, які є співвиконавцями оперативних цілей (завдань) розвитку, у встановленому порядку подати відповідальним за виконання оперативних цілей (завдань) розвитку:

до 02 квітня 2018 року - обґрунтовані пропозиції до проекту Орієнтовного плану утримання та розвитку Збройних Сил України на 2019 рік та два подальші роки разом із пояснювальною запискою з урахуванням ВСТ 01.040.002-2014 (01);

у двотижневий строк після реєстрації проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" у Верховній Раді України -пропозиції до проекту Плану утримання та розвитку Збройних Сил України на 2019 рік, у межах показників, передбачених затвердженим Міністром оборони України розподілом видатків між бюджетними підпрограмами, з пояснювальною запискою з урахуванням ВСТ 01.040.001-2013 (01).

4. Керівникам структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, керівникам інших органів військового управління, які є відповідальними за виконання завдань розвитку, у встановленому порядку подати відповідальним за виконання оперативних цілей розвитку:

до 09 квітня 2018 року - пропозиції до проекту Орієнтовного плану утримання та розвитку Збройних Сил України на 2019 рік та два подальші роки з пояснювальною запискою з урахуванням ВСТ 01.040.002-2014 (01);

у тритижневий строк після реєстрації проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" у Верховній Раді України - пропозиції до проекту Плану утримання та розвитку Збройних Сил України на 2019 рік, у межах показників, передбачених затвердженим Міністром оборони України розподілом видатків між бюджетними підпрограмами, з пояснювальною запискою з урахуванням ВСТ 01.040.001-2013 (01).

5. Керівникам структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, керівникам інших органів військового управління, які є відповідальними за виконання оперативних цілей розвитку, у встановленому порядку подати відповідальним за виконання стратегічних цілей розвитку:

до 16 квітня 2018 року - пропозиції до проекту Орієнтовного плану утримання та розвитку Збройних Сил України на 2019 рік та два подальші роки з пояснювальною запискою з урахуванням ВСТ 01.040.002-2014 (01);

у місячний строк після реєстрації проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" у Верховній Раді України - пропозиції до проекту Плану утримання та розвитку Збройних Сил України на 2019 рік, у межах показників, передбачених затвердженим Міністром оборони України розподілом видатків між бюджетними підпрограмами, з пояснювальною запискою з урахуванням ВСТ 01.040.001-2013 (01).

6. Керівникам структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, керівникам інших органів військового управління, які є відповідальними за виконання стратегічних цілей розвитку, подати, за своїми розділами, до Головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України:

до 28 лютого 2018 року - річний звіт про виконання заходів Плану утримання та розвитку Збройних Сил України за 2017 рік згідно з урахуванням ВСТ 01.040.001-2013 (01);

до 30 квітня 2018 року - узагальнені пропозиції до проекту Орієнтовного плану утримання та розвитку Збройних Сил України на 2019 рік та два подальші роки разом із пояснювальною запискою з урахуванням ВСТ 01.040.002-2014 (01), узгоджених з видами та окремими родами військ (сил) Збройних Сил України;

у півторамісячний строк після реєстрації проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" у Верховній Раді України - узагальнені пропозиції до проекту Плану утримання та розвитку Збройних Сил України на 2019 рік, у межах показників, передбачених затвердженим Міністром оборони України розподілом видатків між бюджетними підпрограмами, з урахуванням ВСТ 01.040.001-2013 (01), попередньо узгоджених з видами та окремими родами військ (сил) Збройних Сих України.

7. Директору Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України подати до Головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України щоквартально до 15 числа першого місяця наступного кварталу (до 28 лютого 2018 року), інформацію за звітний період (за рік) щодо закупівлі матеріальних ресурсів за бюджетними програмами (підпрограмами) Міністерства оборони України з урахуванням ВСТ 01.040.001-2013.

8 Керівникам структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, керівникам органів військового управління, які є відповідальними за формування та виконання бюджетних програм (підпрограм):

забезпечити відповідність розподілу бюджетних асигнувань заходам, передбаченим Планом утримання та розвитку Збройних Сил України на 2018 рік;

до 30 березня 2018 року подати до Департаменту фінансів Міністерства оборони України, попередньо узгоджені з Головним управлінням оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України, пропозиції до попередніх показників проекту Державного бюджету України на 2019 рік та прогнозу видатків на 2020 - 2021 роки за бюджетними програмами (підпрограмами) та зміни (у разі потреби) до переліку бюджетних програм;

до 18 червня 2018 року подати до Департаменту фінансів Міністерства оборони України Розподіл видатків відповідно до показників Орієнтовного плану утримання і розвитку Збройних Сил України на 2019 рік та два подальші роки за формою, наведеною у додатку 3, а також інформаційно-довідкові матеріали з аналізом результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році;

на підставі Орієнтовного плану утримання та розвитку Збройних Сил України на 2019 рік та два подальші роки подати до Департаменту фінансів Міністерства оборони України, попередньо узгоджені з Головним управлінням оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України пропозиції до проекту бюджетного запиту Міністерства оборони України на 2019 - 2021 роки;

до 02 липня 2018 року подати до Департаменту воєнної політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва Міністерства оборони України показники результатів діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету.

9. Керівникам структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та органів військового управління (установ) їм підпорядкованих, командувачам видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, визначеним у додатку 6 до наказу:

до 01 лютого 2018 року відповідальним за реалізацію положень розділів (текстуальної частини), завдань і заходів оперативних цілей (текстуальної та табличної частини) Державної програми розвитку подати звітні матеріали за 2017 рік відповідальним за реалізацію оперативних цілей Державної програми розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року за формами, наведеними у додатках 7, 8;

до 15 лютого 2018 року відповідальним за реалізацію оперативних цілей Державної програми розвитку Збройних Сил України подати звітні матеріали за 2017 рік відповідальним за досягнення стратегічних цілей Державної програми за формами, наведеними у додатках 7, 8;

до 28 лютого 2018 року відповідальним за досягнення стратегічних цілей Державної програми розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року подати до Головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України погоджені з підкомітетами реформ Комітету реформ за відповідними напрямами, узагальнені звіти про стан досягнення стратегічних цілей Державної програми розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року за 2017 рік, за формами, наведеними у додатках 7, 8.

10. Керівникам структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та органів військового управління (установ) їм підпорядкованих, командувачам видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України подавати до Головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України:

щоквартально, до 5 числа першого місяця наступного кварталу, інформацію за звітний період щодо виконання завдань і заходів та проблемних питань Державної програми розвитку відповідно до розподілу, визначеного в додатку 9 до наказу;

щомісячно, до 5 числа наступного місяця, інформацію щодо результатів виконання завдань (основних досягнень) Збройними Силами України в ході реформування і розвитку відповідно до розподілу, визначеного в додатку 10 до наказу.

11. Директору Департаменту воєнної політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва Міністерства оборони України:

після набрання чинності Законом України "Про національну безпеку України" організувати роботу встановленим порядком щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок організації, фінансування стратегічного планування у сфері оборони і військового будівництва" від 05 квітня 2006 року N 447;

організувати роботу щодо подальшого впровадження оборонного планування на основі спроможностей у Збройних Силах України та інших складових сил оборони;

організувати роботу щодо розроблення довгострокових документів оборонного планування на основі спроможностей в Збройних Силах України та інших складових сил оборони;

узагальнити пропозиції відповідальних за формування та виконання бюджетних програм (підпрограм) щодо показників результатів діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету та підготувати пропозиції до проекту бюджетного запиту Міністерства оборони України на 2019 - 2021 роки;

до 30 листопада 2018 року підготувати проект наказу Міністерства оборони України щодо затвердження військово-політичних вказівок з формування та реалізації воєнної політики в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України у 2020 та двох наступних роках.

12. Директору Департаменту фінансів Міністерства оборони України:

на підставі пропозицій, узгоджених з начальником Головного управління оборонного та мобілізаційного планування - заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України, подати до Міністерства фінансів України попередні показники проекту Державного бюджету України на 2019 рік та прогнозу видатків на 2020 - 2021 роки за бюджетними програмами (підпрограмами) та змін до переліку бюджетних програм на 2019 рік, а також бюджетний запит Міністерства оборони України на 2019 - 2021 роки;

після погодження з начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України проект зведеного кошторису Міністерства оборони України на 2019 рік подати на затвердження Міністру оборони України. Затверджений зведений кошторис Міністерства оборони України на 2019 рік довести в повному обсязі до начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України та Департаменту воєнної політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва Міністерства оборони України, до відповідальних за формування та виконання бюджетних програм (підпрограм) - у частині, що їх стосується.

13. Начальнику Головного управління оборонного та мобілізаційного планування - заступнику начальника Генерального штабу Збройних Сил України:

у місячний строк після затвердження зведеного кошторису Міністерства оборони України на 2018 рік встановленим порядком подати на підпис Міністру оборони України План утримання та розвитку Збройних Сил України на 2018 рік;

до кінця лютого організувати роботу щодо збору, узагальнення та аналізу звітних матеріалів стосовно виконання заходів Плану утримання та розвитку Збройних Сил України на 2017 рік, використання коштів за звітний період та досягнення результативних показників для прийняття відповідних управлінських рішень щодо подальшого розвитку Збройних Сил України;

до 19 березня 2018 року подати до Департаменту фінансів Міністерства оборони України, Тилу Збройних Сил України та Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України орієнтовну чисельність особового складу Збройних Сил України на 2019 - 2021 роки в розрізі видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, військових частин та установ, що не належать до видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, та бюджетних програм, за якими здійснюється виплата грошового забезпечення та заробітної плати. Відповідну інформацію по військовослужбовцях подати в розрізі категорій - старші, молодші офіцери; рядовий, сержантський і старшинський склад військової служби за контрактом, військовослужбовці строкової служби, курсанти;

до 01 червня 2018 року подати на затвердження Міністру оборони України Орієнтовний план утримання та розвитку Збройних Сил України на 2019 рік та два подальші роки. Після затвердження довести його до Департаменту фінансів Міністерства оборони України в повному обсязі, а до відповідальних за виконання стратегічних цілей розвитку - у частині, що їх стосується;

до 18 червня 2018 року подати до Департаменту фінансів Міністерства оборони України Розподіл видатків, передбачених Орієнтовним планом утримання та розвитку Збройних Сил України на 2019 та два подальші роки, за формами, наведеними у додатках 4, 5 до наказу;

до 01 жовтня 2018 року подати до Департаменту фінансів Міністерства оборони України, Тилу Збройних Сил України та Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України уточнену орієнтовну чисельність особового складу Збройних Сил України на 2019 рік у розрізі видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, військових частин та установ, що не належать до видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, та бюджетних програм, за якими здійснюється виплата грошового забезпечення та заробітної плати. Відповідну інформацію по військовослужбовцях подати в розрізі категорій - старші, молодші офіцери; рядовий, сержантський і старшинський склад військової служби за контрактом, військовослужбовці строкової служби, курсанти. Крім того, вищезазначену інформацію в розрізі бюджетних програм розкрити помісячно;

у двомісячний термін після реєстрації проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" у Верховній Раді України проект Плану утримання та розвитку Збройних Сил України на 2019 рік довести до Департаменту фінансів Міністерства оборони України в повному обсязі, а до відповідальних за виконання стратегічних цілей розвитку - у частині, що їх стосується, - для підготовки пропозицій до проекту зведеного кошторису Міністерства оборони України;

до 31 грудня 2018 року подати на підпис Міністру оборони України проект наказу Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України щодо організації оборонного планування в Міністерстві оборони України і Збройних Силах України у 2019 році.

14. Начальнику Головного управління персоналу - заступнику начальника Генерального штабу Збройних Сил України:

до 26 березня 2018 року подати до Департаменту фінансів Міністерства оборони України та Тилу Збройних Сил України орієнтовну спискову чисельність особового складу Збройних Сил України, чисельність особового складу, який планується до звільнення у 2019 - 2021 роках, у розрізі видів та окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, військових частин та установ, що не належать до видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, та бюджетних програм, за якими здійснюється виплата грошового забезпечення та заробітної плати. Відповідну інформацію по військовослужбовцях подати в розрізі категорій - старші, молодші офіцери; рядовий, сержантський і старшинський склад військової служби за контрактом, військовослужбовці строкової служби, курсанти;

до 01 жовтня 2018 року подати до Департаменту фінансів Міністерства оборони України та Тилу Збройних Сил України уточнену спискову чисельність особового складу Збройних Сил України, чисельність особового складу, який планується до звільнення, на 2019 рік, у розрізі видів та окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, військових частин та установ, що не належать до видів та окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, та бюджетних програм, за якими здійснюється виплата грошового забезпечення та заробітної плати. Відповідну інформацію по військовослужбовцях подати в розрізі категорій - старші, молодші офіцери; рядовий, сержантський і старшинський склад військової служби за контрактом, військовослужбовці строкової служби, курсанти. Крім того, вищезазначену інформацію в розрізі бюджетних програм розкрити помісячно.

15. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України від 31 грудня 2015 року N 777 "Про організацію оборонного планування в Міністерстві оборони України і Збройних Силах України в 2016 році";

наказ Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України від 27 грудня 2016 року N 725 "Про організацію оборонного планування в Міністерстві оборони України і Збройних Силах України в 2017 році" (зі змінами), крім абзацу сьомого пункту 1, абзацу четвертого пункту 3, абзацу п'ятого пункту 4, які втрачають чинність 01 березня 2019 року.

16. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

 

Міністр оборони України
генерал армії України

С. Т. Полторак

Начальник Генерального штабу -
Головнокомандувач
Збройних Сил України
генерал армії України

В. М. Муженко

ПОГОДЖЕНО:

 

Начальник Головного управління
оборонного та мобілізаційного планування -
заступник начальника Генерального штабу
Збройних Сил України
генерал-лейтенант

О. Д. Локота

 

Додаток 1
до наказу Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України
19.12.2017 N 670

РОЗПОДІЛ
відповідальних за виконання стратегічних (оперативних) цілей (завдань) розвитку

N з/п

Оперативні цілі (завдання) розвитку

Виконавці, відповідальні за оперативні цілі (завдання) розвитку

Співвиконавці оперативних цілей (завдань) розвитку

Коди бюджетних програм, за якими фінансується оперативна ціль (завдання) розвитку

Відповідальні за формування та виконання бюджетної програми (підпрограми)

1

2

3

4

5

6

Стратегічна ціль 1. Розвиток системи управління ЗСУ на основі прийнятих у державах - членах НАТО принципів і стандартів
(відповідальний - ГОУ ГШ ЗСУ)

1.1

Оперативна ціль 1.1. Реформування Генерального штабу ЗСУ

ГУОМП ГШ ЗСУ

ГУР МОУ, ВМД МОУ, ГОУ ГШ ЗСУ, структурні підрозділи ГШ ЗСУ, ГУЛ ЗСУ, Озброєння ЗСУ, Тил ЗСУ, ЦВМУ ЗСУ

2101020/8

ГУОМП ГШ ЗСУ

1.2

Оперативна ціль 1.2. Реформування органів військового управління ЗСУ, розподіл між ними повноважень і функцій на основі принципів і загальних підходів, прийнятих у НАТО

ГОУ ГШ ЗСУ

ВНУ ГШ ЗСУ, ГУОМП ГШ ЗСУ, ООШЗСУ, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ

2101020/8

ГУОМП ГШ ЗСУ

1.3

Оперативна ціль 1.3. Оптимізація мережі пунктів управління Збройних Сил України

ООШ ЗСУ

Командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ

2101020/5

ООШ ЗСУ

1.4

Оперативна ціль 1.4. Створення ефективної системи оперативного (бойового) управління, зв'язку, розвідки та спостереження (C4ISR)

ГУЗІС ГШ ЗСУ

Головне управління розвідки МОУ, Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ

2101150/6

ГУЗІС ГШ ЗСУ

1.5

Оперативна ціль 1.5. Створення єдиної інформаційної системи управління оборонними ресурсами (DRMIS)

УІТ МОУ

Структурні підрозділи МОУ і ГШ ЗСУ та органи військового управління, їм підпорядковані

2101150/4

УІТ МОУ

1.6

Оперативна ціль 1.6. Розвиток системи захисту інформації та кібербезпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах

ГУЗІС ГШ ЗСУ

ГУОМП ГШ ЗСУ, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ

2101150/6

ГУЗІС ГШ ЗСУ

1.7

Оперативна ціль 1.7. Розвиток системи охорони державної таємниці та захисту інформації

ЦУОДТЗІ ГШ ЗСУ

ГУОМП ГШ ЗСУ, ГУЗІС ГШ ЗСУ, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ

2101150/8

ЦУОДТЗІ ГШ ЗСУ

1.8

Оперативна ціль 1.8. Розвиток стратегічних комунікацій

Відділ координації стратегічних комунікацій та моніторингу

Управління комунікацій і преси МОУ

2101020/11

Управління комунікацій і преси МОУ

Стратегічна ціль 2. Удосконалення системи оборонного планування, запровадження у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України прозорого та ефективного управління ресурсами з використанням сучасних євроатлантичних підходів
(відповідальний - Департамент воєнної політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва МОУ)

2.1

Оперативна ціль 2.1. Удосконалення процесу оборонного та бюджетного планування, управління ресурсами в МОУ та ЗСУ відповідно до євроатлантичних принципів та підходів

ДВПСПМС МОУ

Структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ, органи військового управління їм підпорядковані, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ

 

ДВПСПМС МОУ

2.2

Оперативна ціль 2.2. Впровадження планування розвитку спроможностей Збройних Сил України

ДВПСПМС МОУ

Структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ, органи військового управління їм підпорядковані, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ

 

ДВПСПМС МОУ

2.3

Оперативна ціль 2.3. Приведення завдань структурних підрозділів органів військового управління, задіяних в оборонному плануванні, у відповідність із завданнями, що визначені для аналогічних структурних підрозділів органів військового управління держав - членів НАТО

2.4

Оперативна ціль 2.4. Удосконалення процедур планування та здійснення публічних закупівель, формування та виконання державного оборонного замовлення

ДДЗПМР МОУ

Департамент внутрішнього аудиту МОУ ВПЗ та ВК МОУ

 

ДДЗПМР МОУ

Стратегічна ціль 3. Набуття спроможностей ЗСУ для гарантованої відсічі збройній агресії, оборони держави та участі в підтриманні миру і міжнародної безпеки
(відповідальний - ГУОМП ГШ ЗСУ)

3.1

Оперативна ціль 3.1. Удосконалення підготовки ЗСУ з урахуванням бойового досвіду та стандартів НАТО, запровадження спільної підготовки з іншими складовими сил оборони

ГУП ЗСУ

Командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ

2101020/6

ГУП ЗСУ

3.2

Оперативна ціль 3.2. Оптимізація організаційних структур і складу ЗСУ

ГУОМП ГШ ЗСУ

ГОУ ГШ ЗСУ, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ

2101020/8

ГУОМП ГШ ЗСУ

3.3

Оперативна ціль 3.3. Уніфікація основних зразків озброєння та спеціальної техніки, відновлення справності, модернізація, розробка та закупівля нових зразків озброєння та спеціальної техніки для ЗСУ та інших складових сил оборони

Озброєння ЗСУ

Управління стандартизації, кодифікації та каталогізації МОУ, ДВТПРОВТ МОУ, ДДЗПМР МОУ, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ, ГУЛ ЗСУ, Тил ЗСУ, ГУОЗ ЗСУ

2101150/1
2101150/7
2101020/7
2101020/8

ДВТПРОВТ МОУ Озброєння ЗСУ
ГУОМП ГШ ЗСУ

3.4

Оперативна ціль 3.4. Створення за стандартами НАТО Сил спеціальних операцій ЗСУ та набуття ними спроможностей виконувати завдання за призначенням

Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ

ГУОМП ГШ ЗСУ, ГОУ ГШ ЗСУ, ГУЗІС ГШ ЗСУ, ГУЛ ЗСУ, Озброєння ЗСУ, Тил ЗСУ, ЦВМУ ЗСУ, ГКЕУ ЗСУ

2101020/6
2101020/8
2101020/22

ГУП ЗСУ
ГУОМП ГШ ЗСУ
ССпО ЗСУ

3.5

Оперативна ціль 3.5. Створення ефективної системи розвідки ЗСУ з урахуванням принципів і стандартів, прийнятих у державах - членах НАТО

ГУР МОУ

ДВТПРОВТ МОУ, ГУОМП ГШ ЗСУ, ГУЗІС ГШ ЗСУ, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ

2101020/8

ГУОМП ГШ ЗСУ

3.6

Оперативна ціль 3.6. Відродження військово-морського потенціалу ЗСУ

Командування ВМС ЗСУ

ДВТПРОВТ МОУ, ГУОМП ГШ ЗСУ, ГКЕУ ЗСУ

2101020/8

ГУОМП ГШ ЗСУ

3.7

Оперативна ціль 3.7. Реформування Військової служби правопорядку у Збройних Силах України у Військову поліцію

ГУ ВСП ЗСУ

ДВТПРОВТ МОУ, ГУОМП ГШ ЗСУ, ГУЗІС ГШ ЗСУ, командування видів, ГКЕУ ЗСУ

2101020/6
2101020/7
2101020/8
2101150/1
2101020/12

ГУП ЗСУ
Озброєння ЗСУ
ДВТПРОВТ МОУ
ГУМПЗ ЗСУ
ГУОМП ГШ ЗСУ

3.8

Оперативна ціль 3.8. Перегляд показників військових, оперативних, стратегічних запасів озброєння та військової техніки, іншого військового майна та матеріально-технічних засобів. Відновлення непорушних запасів та створення бази для розгортання стратегічних резервів ЗСУ

ГУЛ ЗСУ

ДДЗПМР МОУ, Тил, Озброєння ЗСУ

2101150/1
2101020/7
2101020/3

ДВТПРОВТ МОУ
Озброєння ЗСУ
ДДЗПМР МОУ

3.9

Оперативна ціль 3.9. Нарощування спроможностей системи оперативного (бойового) забезпечення військ (сил)

ГУОЗ ЗСУ

ГУОМП ГШ ЗСУ, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ

2101020/8

ГУОМП ГШ ЗСУ

3.10

Оперативна ціль 3.10. Удосконалення системи територіальної оборони України

ГОУ ГШ ЗСУ

ГУП ГШ ЗСУ, ГУЛ ЗСУ, ГУЗІС ГШ ЗСУ

 

 

3.11

Оперативна ціль 3.11. Розквартирування військ (сил), відновлення та будівництво військових об'єктів

ГКЕУ ЗСУ

Структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ, органи військового управління їм підпорядковані, командування видів, окремих родів військ, сил Збройних Сил України, Відділ пожежної безпеки

2101020/2

ГКЕУ ЗСУ

3.11.1

Будівництво та відновлення казармено-житлового фонду, їдалень, мереж тепло-, водо- та електропостачання, водовідведення

ГКЕУ ЗСУ

2101020/2

ГКЕУ ЗСУ

3.11.2

Проведення підготовчих заходів щодо створення на базі військових містечок автономних військових баз із необхідною інфраструктурою для життєдіяльності військових частин, впровадження нових сучасних технологій з проектування та будівництва об'єктів інфраструктури із швидкозбірних конструкцій

ГКЕУ ЗСУ

Структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ, органи військового управління їм підпорядковані, командування видів, окремих родів військ, сил Збройних Сил України, Відділ пожежної безпеки

2101020/2

ГКЕУ ЗСУ

3.11.3

Забезпечення розквартирування (розміщення) військових частин у районах виконання завдань

ГКЕУ ЗСУ

Структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ, органи військового управління їм підпорядковані, командування видів, окремих родів військ, сил Збройних Сил України, Відділ пожежної безпеки

2101020/2
2101020/3

ГКЕУ ЗСУ
ДДЗПМР МОУ

3.11.4

Забезпечення військовослужбовців житлом, у тому числі службовим

ГКЕУ ЗСУ

Структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ, органи військового управління їм підпорядковані, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ

2101190

ГКЕУ ЗСУ

3.11.5

Відновлення та нарощування аеродромної мережі

ПС ЗСУ

 

2101020/15/1

ПС ЗСУ

Стратегічна ціль 4. Створення єдиної системи логістики та удосконалення системи медичного забезпечення ЗСУ відповідно до стандартів НАТО
(відповідальний - Головне управління логістики ЗСУ)

4.1

Оперативна ціль 4.1. Створення органів управління логістикою ЗСУ на основі логістичних доктрин і стандартів НАТО

ГУЛ ЗСУ

Тил, Озброєння ЗСУ, ГУОМП ГШ ЗСУ, ГУЗІС ГШ ЗСУ, ГКЕУ ЗСУ, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ

2101020/8

ГУОМП ГШ ЗСУ

4.2

Оперативна ціль 4.2. Адаптація системи класифікації та кодифікації матеріально-технічних засобів та медичного майна до класифікації, прийнятої в НАТО

Управління стандартизації, кодифікації та каталогізації МОУ

Тил ЗСУ, Управління стандартизації, кодифікації та каталогізації МОУ, ВМД МОУ, ЦВМУ ЗСУ

2101020/3

ДДЗПМР МОУ

4.3

Оперативна ціль 4.3. Адаптація до стандартів НАТО речового, продовольчого та інших видів забезпечення ЗСУ

Тил ЗСУ

Командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ, ДДЗПМР МОУ

2101020/3

ДДЗПМР МОУ

4.4

Оперативна ціль 4.4. Удосконалення системи логістичного забезпечення військ (сил) в ході операцій (бойових дій)

ГУЛ ЗСУ

ГУЛ ЗСУ, ГУОМП ГШ ЗСУ, Тил ЗСУ Командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ

2101020/8

ГУОМП ГШ ЗСУ

4.5

Оперативна ціль 4.5. Розвиток системи медичного забезпечення ЗСУ на основі прийнятих в НАТО принципів і стандартів

ВМД МОУ

ЦВМУ ЗСУ, ДВОНСГП МОУ

2101080
2101020/2

ВМД МОУ
ГКЕУ ЗСУ

Стратегічна ціль 5. Професіоналізація ЗСУ та створення необхідного військового резерву ЗСУ
(відповідальний виконавець - ГУП ГШ ЗСУ)

5.1

Оперативна ціль 5.1. Розвиток соціально-гуманітарного забезпечення військовослужбовців

ГУМПЗ ЗСУ

ДВОНСГП МОУ, ДФ МОУ, ЮД МОУ

2101020/12

ГУМПЗ ЗСУ

5.2

Оперативна ціль 5.2. Удосконалення системи військової освіти, науки та підготовки кадрів

ДВОНСГП МОУ

ГУП ГШ ЗСУ, ВМД МОУ, ЦВМУ ЗСУ, ВНУ ГШ ЗСУ, ЦНДІ ЗСУ, ЦНДІ ОВТ ЗСУ, НУОУ, ДВТПРОВТ МОУ, ДДЗПМР МОУ

2101100
2101020/8

ДВОНСГП МОУ
ГУОМП ГШ ЗСУ

5.3

Оперативна ціль 5.3. Реформування системи мобілізації та створення військового резерву

ГУП ГШ ЗСУ

 

2101020/10

ГУП ГШ ЗСУ

5.4

Оперативна ціль 5.4. Впровадження сучасних принципів комплектування ЗСУ та кадрового менеджменту

ДКП МОУ

ГУП ГШ ЗСУ

2101020/17

ГУП ГШ ЗСУ

Стратегічна ціль 6. Підтримання існуючих спроможностей ЗСУ
(відповідальний - ГУОМП ГШ ЗСУ)

6.1

Оперативна ціль 6.1. Удосконалення структури та оптимізація чисельності ЗСУ

ГУОМП ГШ ЗСУ

Структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ, інші органи військового управління

 

 

6.1.1

Забезпечення виконання планів проведення організаційних заходів у ЗСУ

ГУОМП ГШ ЗСУ

Структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ, інші органи військового управління

2101020/8

ГУОМП ГШ ЗСУ

6.1.2

Ліквідація наслідків військової діяльності

ГУОМП ГШ ЗСУ

Структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ, інші органи військового управління

2101020/8

ГУОМП ГШ ЗСУ

6.1.3

Утилізація озброєння та військової техніки, компонентів ракетного палива, ракет, боєприпасів

Головне управління майна та ресурсів

Командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ, Тил ЗСУ, Озброєння ЗСУ

2101210/1

Головне управління майна та ресурсів

6.2

Оперативна ціль 6.2. Комплектування військ (сил) підготовленим персоналом з відповідним рівнем освіти

ГУП ГШ ЗСУ

Структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ, Озброєння ЗСУ, Тил ЗСУ, ГУОЗ ЗСУ, інші органи військового управління

 

 

6.2.1

Грошове забезпечення та заробітна плата

ДФ МОУ

ВМД МОУ, ФУ ГШ ЗСУ, ДВОНСГП МОУ

2101010/1
2101020/1

ДФ МОУ

2101010/2

ФУ ГШ ЗСУ

2101080

ВМД МОУ

2101100

ДВОНСГП МОУ

6.2.2

Видатки на відрядження та переміщення особового складу, загальногосподарські видатки

ДФ МОУ

Структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ, Озброєння ЗСУ, Тил ЗСУ, ГУОЗ ЗСУ, інші органи військового управління

2101010/1,
2101010/2,
2101020/1

ДФ МОУ, ФУ ГШ ЗСУ

6.2.3

Прийняття на військову службу військовослужбовців за контрактом

ГУП ГШ ЗСУ

Структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ, ГУОЗ ЗСУ, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ

2101020/17

ГУП ГШ ЗСУ

6.2.4

Підготовка кадрів для ЗСУ

ДВОНСГП МОУ

ДКП МОУ, ДФ МОУ, ГУП ГШ ЗСУ, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ

2101100

ДВОНСГП МОУ

6.2.5

Організація та проведення призову громадян на строкову військову службу

ГУП ГШ ЗСУ

Командування Сухопутних військ ЗСУ

2101020/17

ГУП ГШ ЗСУ

6.2.6

Комплектування резервістами та військовозобов'язаними

ГУП ГШ ЗСУ

Командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ

2101020/10

ГУП ГШ ЗСУ

6.3

Оперативна ціль 6.3. Морально-психологічне, соціальне та інформаційне забезпечення

ГУМПЗ ЗСУ

Структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ

 

 

6.3.1

Робота з особовим складом

ГУМПЗ ЗСУ

Структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ

2101020/12

ГУМПЗ ЗСУ

6.3.2

Реалізація Державної гуманітарної і соціальної політики у ЗСУ

ДВОНСГП МОУ

Структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ

2101020/20

ДВОНСГП МОУ

6.3.3

Інформаційне забезпечення діяльності МОУ та ЗСУ

Управління комунікацій та преси МОУ

Структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ, Управління стандартизації, кодифікації та каталогізації

2101020/11

Управління комунікацій та преси МОУ

6.3.4

Одноразова грошова допомога в разі загибелі або інвалідності військовослужбовців

ДФ МОУ

Структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ

2101020/1

ДФ МОУ

6.3.5

Відшкодування пільгових пенсій

6.3.6

Заходи цивільно-військового співробітництва

УЦВС ЗСУ

Структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ

2101020/21

УЦВС ЗСУ

6.4

Оперативна ціль 6.4. Підготовка військ (сил) до виконання завдань за призначенням

Головне управління підготовки ЗСУ

Структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ, інші органи військового управління

 

 

6.4.1

Бойова підготовка військ (сил)

Головне управління підготовки ЗСУ
 

Структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ, інші органи військового управління
 

2101020/6
 

Головне управління підготовки ЗСУ
 

6.4.2

Підготовка в навчальних центрах

6.4.3

Виконання взятих Україною міжнародних зобов'язань

6.4.4

Утримання та розвиток об'єктів НМТБ ЗСУ

6.4.5

Оперативна підготовка

6.4.6

Інформаційні операції ЗСУ

Командування ССпО ЗСУ

Структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ, інші органи військового управління

2101020/22

Командування ССпО ЗСУ

6.4.7

Фізична підготовка

Головне управління підготовки ЗСУ

Командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ, інші органи військового управління

2101020/6

Головне управління підготовки ЗСУ

6.4.8

Забезпечення спортивних заходів

Управління фізичної культури і спорту МОУ

Командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ, інші органи військового управління

2101020/1

ДФ МОУ

6.4.9

Психологічна підготовка

ГУМПЗ ЗСУ

Структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ, інші органи військового управління

2101020/6

Головне управління підготовки ЗСУ

6.4.10

Підготовка з мобілізаційних питань

ГУП ГШ ЗСУ

2101020/10

ГУП ГШ ЗСУ

6.4.11

Підготовка військовослужбовців у навчальних центрах (військових коледжах)

ГУП ГШ ЗСУ

Структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ, інші органи військового управління

2101020/17

ГУП ГШ ЗСУ

6.5

Оперативна ціль 6.5. Технічне забезпечення військ (сил)

Озброєння ЗСУ

Структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ, Тил ЗСУ, ГУОЗ ЗСУ, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ, інші органи військового управління

 

 

6.5.1

Відновлення справності та утримання озброєння і військової техніки

Озброєння ЗСУ

Структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ, Тил ЗСУ, ГУОЗ ЗСУ, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ, інші органи військового управління

2101150/7,
2101020/7

Озброєння ЗСУ

6.5.2

Аеронавігаційне, топографічне забезпечення та проведення радіочастотного моніторингу

ГУОЗ ЗСУ

Структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ, інші органи військового управління

2101020/16

ГУОЗ ЗСУ

6.5.3

Утримання системи зв'язку ЗСУ

ГУЗІС ГШ ЗСУ

Структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ, Озброєння ЗСУ, Тил ЗСУ, ГУОЗ ЗСУ, інші органи військового управління

2101150/6

ГУЗІС ГШ ЗСУ

6.5.4

Забезпечення захисту інформації та кібернетичної безпеки в ІТС

6.5.5

Забезпечення охорони державної таємниці

Центральне управління охорони державної таємниці та захисту інформації ГШ Збройних Сил України

Структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ, інші органи військового управління

2101150/8

Центральне управління охорони державної таємниці та захисту інформації ГШ ЗСУ

6.5.6

Технічне супроводження єдиної інформаційної системи управління оборонними ресурсами (DRMIS) та інформаційної інфраструктури (12) МОУ

УІТ МОУ

Структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ, інші органи військового управління

2101150/4

УІТ МОУ

6.6

Оперативна ціль 6.6. Тилове забезпечення військ (сил)

Тил ЗСУ

Департамент державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ, ГУОЗ ЗСУ, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ, інші органи військового управління

2101020/3

ДДЗПМР МОУ

6.6.1

Продовольче забезпечення

Тил ЗСУ

Департамент державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ, ГУОЗ ЗСУ, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ, інші органи військового управління

2101020/3

ДДЗПМР МОУ

6.6.2

Речове забезпечення

6.6.3

Забезпечення ПММ

6.6.4

Відновлення непорушних запасів за службами тилу

6.6.5

Ветеринарне забезпечення

ДДЗПМР МОУ

6.6.6

Контроль якості харчових продуктів, речового майна та питань ветеринарної медицини

Головне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України

Командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ

2101020/3

6.6.7

Забезпечення перевезень особового складу, ОВТ, ВТМ та пов'язані з цим послуги. Ремонт утримання залізничних колій, автомобільних шляхів та залізничного рухомого складу

Тил ЗСУ

Структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ, Озброєння ЗСУ, ГУОЗ Збройних Сил України

2101020/9

Тил ЗСУ

6.6.8

Забезпечення діяльності кінологічної служби ЗСУ

ГУОЗ ЗСУ

ГКЕУ ЗСУ, Тил ЗСУ, ГУП ЗСУ, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ

2101020/23

ГУОЗ ЗСУ

6.7

Оперативна ціль 6.7. Медичне забезпечення військ (сил), збереження здоров'я особового складу, лікувально-профілактичне та санаторно-курортне забезпечення

ВМД МОУ

Структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ, інші органи військового управління

2101080

ВМД МОУ

6.8

Оперативна ціль 6.8. Квартирно-експлуатаційне забезпечення військ (сил), оптимізація інфраструктури, забезпечення житлом

ГКЕУ ЗСУ

Територіальні квартирно-експлуатаційні органи, структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ, інші органи військового управління

2101020/2

ГКЕУ ЗСУ

6.8.1

Оплата енергоносіїв та комунальних послуг

ГКЕУ ЗСУ

Територіальні квартирно-експлуатаційні органи, структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ, інші органи військового управління, Відділ пожежної безпеки

2101020/2

ГКЕУ ЗСУ

6.8.2

Проведення поточного ремонту та експлуатація військових будівель і комунальних споруд, здійснення інших видатків

6.8.3

Переобладнання будівель під казарми поліпшеного типу для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом

ГУП ГШ ЗСУ

ГКЕУ ЗСУ, структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ

2101020/17

ГУП ГШ ЗСУ

6.8.4

Утримання системи пунктів управління

ООШ ЗСУ

Структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ, інші органи військового управління

2101020/5

ООШ ЗСУ

6.8.5

Забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз, складів ОВТ і боєприпасів

Центральне управління безпеки військової служби ЗСУ

Командування видів ЗСУ, ГУОЗ Збройних Сил України, Озброєння ЗСУ

2101210/2

Центральне управління безпеки військової служби ЗСУ

6.8.6

Охорона військових об'єктів

Центральне управління безпеки військової служби ЗСУ

Структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ, Озброєння Збройних Сил України, Тил ЗСУ, ГУОЗ ЗСУ, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ

2101020/18

Центральне управління безпеки військової служби ЗСУ

6.8.7

Будівництво, капітальний ремонт, експлуатаційні витрати аеродромів

Командування ПС ЗСУ

Структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ, командування видів ЗСУ

2101020/15/1

Командування ПС ЗСУ

6.8.8

Будівництво, капітальний ремонт, експлуатаційні витрати гідротехнічних споруд

Командування ВМС ЗСУ

Структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ, командування видів ЗСУ

2101020/15/2

Командування ВМС ЗСУ

6.8.9

Будівництво (придбання) житла, у тому числі виплата грошової компенсації за неотримане житло

ГКЕУ ЗСУ

Структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ, інші органи військового управління

2101190

ГКЕУ ЗСУ

6.8.10

Оренда житла для сімей військовослужбовців або виплата грошової компенсації за піднаймання (наймання) житла

ГКЕУ ЗСУ

Структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ, інші органи військового управління, Відділ пожежної безпеки

2101020/2

ГКЕУ ЗСУ

6.8.11

Фортифікаційне обладнання оборонного рубежу

ГУОЗ ЗСУ

ГОУ ГШ ЗСУ, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ

2101020/16

ГУОЗ ЗСУ

6.9

Оперативна ціль 6.9. Міжнародне співробітництво, миротворча та верифікаційна діяльність

ГУВС та МО ГШ ЗСУ

Структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ

 

 

6.9.1

Воєнно-політичне та військово-технічне співробітництво

ДВПСП та МС МОУ

Структурні підрозділи МОУ, ГУЛ ЗСУ

2101020/14

ДВПСП та МС МОУ

6.9.2

Миротворча діяльність

ГУВСтаМО ГШ ЗСУ

Структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ

2101020/13/1

ГУВСтаМО ГШ ЗСУ

6.9.3

Міжнародне військове співробітництво

2101020/13/2

6.9.4

Верифікаційна діяльність

Управління верифікації ГШ ЗСУ

Командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ

2101020/13/3

 

Стратегічна ціль 7. Розвиток озброєння та військової техніки
(відповідальний - Воєнно-наукове управління ГШ ЗСУ)

7.1

Оперативна ціль 7.1. Розвиток ОВТ

ГУЛ ЗСУ

Структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ, Озброєння ЗСУ, Тил ЗСУ, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ, інші органи військового управління

 

 

7.1.1

Закупівля і модернізація ОВТ

ГУЛ ЗСУ

Структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ, Озброєння ЗСУ, Тил ЗСУ, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ, інші органи військового управління

2101150/1
2101150/5

Департамент військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МОУ

7.1.2

Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи з розроблення ОВТ

ГУЛ ЗСУ

Структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ, Озброєння ЗСУ, Тил ЗСУ, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ, інші органи військового управління

2101150/2

7.2

Оперативна ціль 7.2. Створення та впровадження Єдиної автоматизованої системи управління ЗСУ

Управління розвитку автоматизації ЗСУ

Структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ, інші органи військового управління

2101150/3

ГУЗІС ГШ ЗСУ

7.3

Оперативна ціль 7.3. Створення та розгортання інформаційної інфраструктури, як основи функціонування єдиної інформаційної системи управління оборонними ресурсами (DRMIS)

УІТ МОУ

Структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ, інші органи ВУ

2101150/4

УІТ МОУ

Примітки:

1. У разі реорганізації органів військового управління, які є відповідальними за виконання стратегічних (оперативних) цілей (завдань) щодо відпрацювання відповідних напрямів покладаються на їх правонаступників.

2. У разі внесення змін до розподілу повноважень між структурними підрозділами Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗСУ відповідальність за виконання стратегічних (оперативних) цілей покладається на орган військового управління відповідно до його функціонального призначення.

3. У додатку застосовуються такі скорочення:

ВВНЗ

- вищі військові навчальні заклади

ДШВ ЗСУ

- десантно-штурмові війська ЗСУ

ВМД МОУ

- Військово-медичний департамент Міністерства оборони України

ВМС ЗСУ

- Військово-Морські Сили ЗСУ

ВТМ

- військово-технічне майно

ГКЕУ ЗСУ

- Головне квартирно-експлуатаційне управління ЗСУ

ООШ ЗСУ

- Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ

ГОУ ГШ ЗСУ

- Головне оперативне управління Генерального штабу ЗСУ

ГУВСтаМО ГШ ЗСУ

- Головне управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу ЗСУ

ГУЗІС ГШ ЗСУ

- Головне управління зв'язку та інформаційних систем Генерального штабу ЗС України

ГУОМП ГШ ЗСУ

- Головне управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу ЗСУ

ГУОЗ ЗСУ

- Головне управління оперативного забезпечення ЗСУ

ГУП ГШ ЗСУ

- Головне управління персоналу Генерального штабу ЗСУ

ГУМПЗ ЗСУ

- Головне управління морально-психологічного забезпечення ЗСУ

ГШ ЗСУ

- Генеральний штаб ЗСУ

ДВОНСГП МОУ

- Департамент військової освіти та науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України

ДКП МОУ

- Департамент кадрової політики Міністерства оборони України

ДВПСПтаМС МОУ

- Департамент воєнної політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва Міністерства оборони України

ДФ МОУ

- Департамент фінансів Міністерства оборони України

ЗСУ

- Збройні Сили України

ІТС

- інформаційно-телекомунікаційні системи

КЕКВ

- Код економічної класифікації видатків

КПКВ

- Код програми класифікації видатків

МОУ

- Міністерство оборони України

МТЗ

- матеріально-технічні засоби

НДКР

- науково-дослідна конструкторська робота

НМТБ

- навчальна матеріально-технічна база

ОВТ

- озброєння та військова техніка

ПММ

- пально-мастильні матеріали

ПС ЗСУ

- Повітряні Сили ЗСУ

ССпО ЗСУ

- Сили спеціальних операцій ЗСУ

УЦВС ЗСУ

- Управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ

ФУ ГШ ЗСУ

- Фінансове управління Генерального штабу ЗСУ

ЦУОДТЗІ ГШ ЗСУ

- Центральне управління охорони державної таємниці та захисту інформації Генерального штабу ЗСУ

ВПЗ та ВК МОУ

- Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони України

ДВА

- Департамент внутрішнього аудиту Міністерства оборони України

 

Додаток 2
до наказу Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України
19.12.2017 N 670

РОЗПОДІЛ
оперативних цілей (завдань) розвитку і бюджетних програм (підпрограм) за розділами діяльності ЗСУ

N з/п

Оперативна ціль (завдання) розвитку

Номери оперативної цілі (завдання)

Коди бюджетних програм (підпрограм)

Примітка

1

2

3

4

5

I. ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА

1

Розвиток ОВТ:

7.1

 

 

1.1

закупівля і модернізація озброєння та військової техніки

7.1.1

2101150/1, 2101150/5

 

1.2

науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи з розроблення модернізації ОВТ

7.1.2

2101150/2

 

1.3

створення та впровадження ЄАСУ ЗСУ

7.2

2101150/3

 

1.4

Створення та розгортання інформаційної інфраструктури, як основи функціонування єдиної інформаційної системи управління оборонними ресурсами (DRMIS)

7.3

2101150/4

 

2

Капітальний ремонт озброєння та військової техніки

3.3

2101150/7

 

3

Забезпечення розвитку системи зв'язку, забезпечення захисту інформації та кібернетичної безпеки в ІТС, забезпечення охорони державної таємниці

1.4, 6.5.4, 6.5.5

2101150/6, 2101150/8

 

4

Заходи Державної програми розвитку

 

 

 

4.1

Оперативна ціль 1.4, 3.7

1.4, 3.7

2101150/6, 20101150/1

 

4.2

Оперативна ціль 1.5

1.5

2101150/4

 

4.3

Оперативна ціль 1.6

1.6

2101150/6

 

4.4

Оперативна ціль 1.7

1.7

2101150/8

 

4.5

Оперативна ціль 3.3, 3.8

3.3, 3.8

2101150/7, 2101020/7

 

II. ПЕРСОНАЛ

1

Фонд грошового забезпечення та заробітної плати:

 

 

 

1.1

грошове забезпечення та заробітна плата

6.2.1

2101010, 2101020/1, 2101080, 2101100

 

1.2

заробітна плата працівників

 

1.3

грошова винагорода в іноземній валюті

6.9.2, 6.9.3

2101020/13

КЕКВ 2112

2

Продовольче забезпечення

6.6.1

2101020/3

КЕКВ 2230

3

Речове забезпечення

6.6.2

2101020/3

КЕКВ 2210

4

Видатки на відрядження та переміщення особового складу

6.2.2, 6.2.4, 6.4.11

2101010, 2101020/1
2101100, 2101020/17

КЕКВ 2250

5

Виплати (допомоги) особовому складу:

 

 

 

5.1

одноразова грошова допомога в разі загибелі або інвалідності військовослужбовців

6.3.4

2101020/1

 

5.2

оренда житла для сімей військовослужбовців або виплата грошової компенсація за піднаймання (наймання) житла

6.8.10

2101020/2

 

5.3

санаторно-курортне забезпечення

6.7

2101080

КЕКВ 2730

5.4

організація та проведення призову громадян на строкову військову службу та прийняття на військову службу військовослужбовців за контрактом

6.2.5, 6.2.3

2101020/17

 

5.5

відшкодування пільгових пенсій

6.3.5

2101020/1

 

5.6

комплектування резервістами та військовозобов'язаними

6.2.6

2101020/10

 

5.7

Заходи Державної програми розвитку

 

 

 

5.7.1

Оперативна ціль 4.5

4.5

2101080

 

III. ІНФРАСТРУКТУРА

1

Будівництво (придбання) житла, у тому числі виплата грошової компенсації за неотримане житло

6.8.9

2101190

 

2

Переобладнання будівель під казарми поліпшеного типу для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом

6.8.3

2101020/17

КЕКВ 3131

3

Утримання системи пунктів управління

6.8.4

2101020/5

 

4

Фортифікаційне обладнання оборонного рубежу

6.8.11

2101020/16

 

5

Будівництво, капітальний ремонт, експлуатаційні витрати утримання аеродромів і гідротехнічних споруд

6.8.7, 6.8.8

2101020/15/1
2101020/15/2

 

6

Заходи Державної програми розвитку

 

 

 

6.1

Оперативна ціль 1.3.

1.3

2101020/5

 

IV. ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВИТРАТИ

1

Закупівля пально-мастильних матеріалів:

 

 

 

1.1

для забезпечення життєдіяльності військ

6.6.3

2101020/3

 

1.2

для бойової підготовки військ (сил), виконання взятих Україною міжнародних зобов'язань, оперативної підготовки

6.4.1, 6.4.3, 6.4.5

2101020/6

 

1.3

для підготовки кадрів для ЗСУ

6.2.4

2101100

 

1.4

для забезпечення перевезень залізничним та автомобільним транспортом, підготовки з мобілізаційних питань, підготовки в навчальних центрах, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз, складів ОВТ і боєприпасів

6.1.1, 6.4.10, 6.4.2, 6.8.5, 6.4.11

2101020/8, 2101020/10, 2101020/6, 2101210/2, 2101020/17

 

2

Видатки тилового призначення:

 

2101020/3

 

2.1

речове забезпечення (лазне-пральне обслуговування)

6.6.2

 

2.2

контроль якості харчових продуктів та питань ветеринарної медицини

6.6.6

 

2.3

інші тилові витрати (продовольче забезпечення, речове забезпечення, забезпечення ПММ, ветеринарне забезпечення)

6.6.1, 6.6.2, 6.6.3, 6.6.5

 

2.4

відновлення непорушних запасів за службами тилу

6.6.4

2101020/3

 

2.5

забезпечення діяльності кінологічної служби ЗСУ

6.6.8

2101020/23

 

3

Оплата енергоносіїв та комунальних послуг

6.8.1

2101020/2

 

4

Медичне, санаторно-курортне забезпечення

6.7

2101080

без КЕКВ 2730

5

Забезпечення перевезень особового складу, ОВТ, ВТМ та пов'язані з цим послуги. Ремонт, утримання залізничних колій, автомобільних шляхів та залізничного рухомого складу

6.6.7

2101020/9

 

6

Проведення поточного ремонту та експлуатація військових будівель і комунальних споруд, здійснення інших видатків

6.8.2

2101020/2

 

7

Відновлення справності та утримання озброєння і військової техніки

6.5.1

2101020/7

 

8

Утримання системи зв'язку Збройних Сил України.

6.5.3

2101020/4

 

9

Технічне супроводження єдиної інформаційної системи управління оборонними ресурсами (DRMIS) та інформаційної інфраструктури (12) МОУ

6.5.6

20101150/4

 

10

Підготовка кадрів для ЗСУ

6.2.4

2101100

без ПММ та КЕКВ 2250

11

Бойова підготовка військ (сил), підготовка в навчальних центрах, виконання взятих Україною міжнародних зобов'язань, утримання та розвиток об'єктів НМТБ ЗСУ, оперативна підготовка, психологічна підготовка, фізична підготовка, інформаційні операції ЗСУ

6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5, 6.4.6, 6.4.7, 6.4.9

2101020/6, 2101020/22

без ПММ та КЕКВ 3131

12

Міжнародне військове співробітництво, миротворча та верифікаційна діяльність

6.9.2, 6.9.3, 6.9.4

2101020/13

без КЕКВ 2112

13

Забезпечення виконання планів проведення організаційних заходів у ЗСУ та ліквідація наслідків військової діяльності

6.1.1, 6.1.2

2101020/8

без ПММ

14

Утилізація озброєння та військової техніки, компонентів ракетного палива, ракет, боєприпасів

6.1.3

2101210/1

 

15

Забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз, складів ОВТ і боєприпасів

6.8.5

2101210/2

без ПММ

16

Інші експлуатаційні витрати:

 

 

 

16.1

забезпечення поточної життєдіяльності особового складу військ (сил)

6.2.2

2101010, 2101020/1

 

16.2

забезпечення спортивних заходів

6.4.8

2101020/1

 

16.3

інформаційне забезпечення діяльності МОУ та ЗСУ

6.3.3

2101020/11

 

16.4

воєнно-політичне та військово-технічне співробітництво

6.9.1

2101020/14

 

16.5

підготовка з мобілізаційних питань

6.4.10

2101020/10

без ПММ

16.6

охорона військових об'єктів

6.8.6

2101020/18

 

16.7

аеронавігаційне, топографічне забезпечення та проведення радіочастотного моніторингу

6.5.2

2101020/16

 

16.8

робота з особовим складом

6.3.1

2101020/12

 

16.9

реалізація державної гуманітарної і соціальної політики у ЗСУ

6.3.2

2101020/20

 

16.10

заходи цивільно-військового співробітництва

6.3.6

2101020/21

 

17

Заходи Державної програми розвитку

 

 

 

17.1

Оперативна ціль 1.1, 1.2, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.9, 4.4, 5.2

1.1, 1.2, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.9, 4.4, 5.2

2101020/8

 

17.2

Оперативна ціль 1.8

1.8

2101020/11

 

17.3

Оперативна ціль 3.1, 3.4, 3.7

3.1, 3.4, 3.7

2101020/6

 

17.4

Оперативна ціль 3.3, 3.7, 3.8

3.3, 3.7, 3.8

2101020/7

 

17.5

Оперативна ціль 3.7, 5.1

3.7, 5.1

2101020/12

 

17.6

Оперативна ціль 3.8, 4.1, 4.2, 4.3

3.8, 4.1, 4.2, 4.3

2101020/3, 2101020/8

 

17.7

Оперативна ціль 3.11, 4.5

3.11, 4.5

2101020/2

 

17.8

Оперативна ціль 5.2

5.2

2101100

 

17.9

Оперативна ціль 5.3

5.3

2101020/10

 

У додатку застосовуються такі скорочення:

ВТМ

- військово-технічне майно

ЄАСУ ЗСУ

- Єдина автоматизована система управління Збройними Силами України

ЗСУ

- Збройні Сили України

ІТС

- інформаційно-телекомунікаційні системи

КЕКВ

- Код економічної класифікації видатків

МОУ

- Міністерство оборони України

МОУ та ЗСУ

- Міністерство оборони України та Збройні Сили України

НМТБ ЗСУ

- навчальна матеріально-технічна база ЗСУ

ОВТ

- озброєння та військова техніка

ПММ

- пально-мастильні матеріали

 

Начальник Головного управління
оборонного та мобілізаційного планування -
заступник начальника Генерального штабу
Збройних Сил України
генерал-лейтенант

О. Д. Локота

 

Додаток 3
до наказу Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України
19.12.2017 N 670

РОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ
відповідно до показників Орієнтовного плану утримання та розвитку на 2019 рік та прогнозу видатків на 2020 - 2021 роки

тис. грн

КПКВ, КЕКВ

Показники

2019 рік

2020 рік

2021 рік

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_
(посада, військове звання, підпис, прізвище керівника органу військового управління, який відповідає за формування
та виконання бюджетної програми (підпрограми))

Примітка. У додатку застосовуються такі скорочення:

КЕКВ

- Код економічної класифікації видатків

КПКВ

- Код програми класифікації видатків

 

Начальник Головного управління
оборонного та мобілізаційного планування -
заступник начальника Генерального штабу
Збройних Сил України
генерал-лейтенант

О. Д. Локота

 

Додаток 4
до наказу Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України
19.12.2017 N 670

РОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ,
передбачених Орієнтовним планом утримання та розвитку ЗСУ на 2019 рік (у розрізі видів, окремих родів військ (сил) ЗСУ, військових частин та установ, що не належать до видів, окремих родів військ (сил) ЗСУ)

тис. грн

КПКВ, КЕКВ

Усього у 2019 році

у тому числі

Сухопутні війська ЗСУ

Повітряні Сили ЗСУ

Військово-Морські Сили ЗСУ

Десантно-
штурмові війська ЗСУ

Сили спеціальних операцій ЗСУ

військові частини та установи, що не належать до видів ЗСУ

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_
(посада, військове звання, підпис, прізвище керівника органу військового управління, який відповідає за формування
та виконання бюджетної програми (підпрограми)

 

Начальник Головного управління
оборонного та мобілізаційного планування -
заступник начальника Генерального штабу
Збройних Сил України
генерал-лейтенант

О. Д. Локота

 

Додаток 5
до наказу Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України
19.12.2017 N 670

РОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ,
передбачених Орієнтовним планом утримання та розвитку ЗСУ на 2019 рік (у розрізі напрямів розвитку)

тис. грн

КПКВ, КЕКВ

Усього в 2019 році

у тому числі

Стратегічна ціль розвитку N 1

Стратегічна ціль розвитку N 2

Стратегічна ціль розвитку N 3

Стратегічна ціль розвитку N 4

Стратегічна ціль розвитку N 5

Стратегічна ціль розвитку N 6

Стратегічна ціль розвитку N 7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_
(посада, військове звання, підпис, прізвище керівника органу військового управління, який відповідає за формування
та виконання бюджетної програми (підпрограми))

 

Начальник Головного управління
оборонного та мобілізаційного планування -
заступник начальника Генерального штабу
Збройних Сил України
генерал-лейтенант

О. Д. Локота

 

Додаток 6
до наказу Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України
19.12.2017 N 670

РОЗПОДІЛ
відповідальних за виконання розділів, оперативних та стратегічних цілей Державної програми розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року

Розділи та оперативні цілі Державної програми

Відповідальний виконавець

Співвиконавці

1

2

 

Розділ II. Основні завдання Збройних Сил України, їх перспективні структура, склад та спроможності

Головне управління оборонного та мобілізаційного планування ГШ ЗСУ

 

Пункт 3. Розподіл бойового складу Збройних Сил України за функціональним призначенням

Головне оперативне управління ГШ ЗСУ

Командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ, Озброєння, Тил, Головне управління оперативного забезпечення ЗСУ, Центральне військово-медичне управління ЗСУ

Пункт 4. Визначення та формування бойового складу Збройних Сил України

Головне оперативне управління ГШ ЗСУ

Командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ, Озброєння, Тил, Головне управління оперативного забезпечення ЗСУ, Центральне військово-медичне управління ЗСУ

Розгортання підрозділів територіальної оборони

Головне оперативне управління ГШ ЗСУ

Командування Сухопутних військ ЗСУ, Головне управління персоналу ГШ ЗСУ

Пункт 5. Розвиток системи управління Збройних Сил України

Головне оперативне управління ГШ ЗСУ

Головне управління оборонного та мобілізаційного планування ГШ ЗСУ

Розвиток перспективної мережі пунктів управління

Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ

Головне управління зв'язку та інформаційних систем ГШ ЗСУ, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ

Оснащення органів військового управління цифровими засобами зв'язку та сучасними засобами автоматизації

Головне управління зв'язку та інформаційних систем ГШ ЗСУ

командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ

Пункт 6. Розвиток системи комплектування особовим складом

Головне управління персоналу ГШ ЗСУ

Головне управління морально-психологічного забезпечення ЗСУ

Пункт 7. Удосконалення підготовки офіцерських кадрів

Департамент військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики МОУ

Головне управління персоналу ГШ ЗСУ, Воєнно-наукове управління ГШ ЗСУ, Національний університет оборони України

Пункт 8. Удосконалення підготовки органів військового управління та військ (сил)

Головне управління підготовки ЗСУ

Головне управління персоналу ГШ ЗСУ, Управління фізичної культури і спорту МОУ, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ

Пункт 9. Нарощування розвідувальних спроможностей Збройних Сил України

Головне управління розвідки МОУ

Головне оперативне управління ГШ ЗСУ, Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ, Головне управління оборонного та мобілізаційного планування ГШ ЗСУ, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ

Пункт 10. Удосконалення оперативного забезпечення

Головне управління оперативного забезпечення ЗСУ

Командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ

Пункт 11. Створення єдиної системи логістики

Головне управління логістики ЗСУ

Тил ЗСУ, Озброєння ЗСУ, Військово-медичний департамент МОУ, Центральне військово-медичне управління ЗСУ, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ

Забезпечення потреби Збройних Сил України в непорушних запасах

Озброєння ЗСУ

Тил ЗСУ, Військово-медичний департамент МОУ, Центральне військово-медичне управління ЗСУ, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ

Забезпечення Збройних Сил України запасами ракет і боєприпасів, розгортання їх виробництва на підприємствах України

Озброєння ЗСУ

Департамент військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МОУ

Пункт 12. Розвиток системи квартирно-експлуатаційного забезпечення та розквартирування військ

Головне квартирно-експлуатаційне управління ЗСУ

Командування Повітряних Сил ЗСУ

Пункт 13. Удосконалення системи медичного забезпечення Збройних Сил України

Військово-медичний департамент МОУ

Центральне військово-медичне управління ЗСУ, Тил ЗСУ

Пункт 14. Розвиток системи морально-психологічного забезпечення підготовки та застосування військ (сил)

Головне управління морально-психологічного забезпечення ЗСУ

Структурні підрозділи ГШ ЗСУ

Стратегічна ціль 1. Розвиток системи управління Збройних Сил України на основі прийнятих у державах-членах НАТО принципів і стандартів

Головне оперативне управління ГШ ЗСУ

 

Оперативна ціль 1.1. Реформування Генерального штабу Збройних Сил України

Головне управління оборонного та мобілізаційного планування ГШ ЗСУ

Головне управління розвідки МОУ, Військово-медичний департамент МОУ, Головне оперативне управління ГІН ЗСУ, структурні підрозділи ГШ ЗСУ, Озброєння ЗСУ, Тил ЗСУ, Центральне військово-медичне управління ЗСУ

Оперативна ціль 1.2. Реформування органів військового управління Збройних Сил України, розподіл між ними повноважень і функцій на основі принципів і загальних підходів, прийнятих у НАТО

Головне оперативне управління ГІН ЗСУ

Воєнно-наукове управління ГШ ЗСУ, Головне управління оборонного та мобілізаційного планування ГШ ЗСУ, Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ

Оперативна ціль 1.3. Оптимізація мережі пунктів управління Збройних Сил України

Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ

Командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ

Оперативна ціль 1.4. Створення ефективної системи оперативного (бойового) управління, зв'язку, розвідки та спостереження (C4ISR)

Головне управління зв'язку та інформаційних систем ГШ ЗСУ

Головне управління розвідки МОУ, Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ

Оперативна ціль 1.5. Створення єдиної інформаційної системи управління оборонними ресурсами (DRMIS) та інформаційної інфраструктури (12), як основи її функціонування, інтеграція єдиної інформаційної системи управління оборонними ресурсами (DRMIS) із системою оперативного (бойового) управління, зв'язку, розвідки та спостереження (C4ISR)

Управління інформаційних технологій МОУ

Структурні підрозділи МОУ і ГШ та органи військового управління, їм підпорядковані

Оперативна ціль 1.6. Розвиток системи захисту інформації та кібербезпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах

Головне управління зв'язку та інформаційних систем ГШ ЗСУ

Головне управління оборонного та мобілізаційного планування ГШ ЗСУ, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ

Оперативна ціль 1.7. Розвиток системи охорони державної таємниці та захисту інформації

Центральне управління охорони державної таємниці та захисту інформації ГШ ЗСУ

Головне управління оборонного та мобілізаційного планування ГШ ЗСУ, Головне управління зв'язку та інформаційних систем ГШ ЗСУ, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ

Оперативна ціль 1.8. Розвиток стратегічних комунікацій

Управління комунікацій і преси МОУ

Управління зв'язків з громадськістю ЗСУ

Стратегічна ціль 2. Удосконалення системи оборонного планування, запровадження в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України прозорого та ефективного управління ресурсами з використанням сучасних євроатлантичних підходів

Департамент воєнної політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва МОУ

 

Оперативна ціль 2.1. Удосконалення процесу оборонного та бюджетного планування, управління ресурсами в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України відповідно до євроатлантичних принципів та підходів

Департамент воєнної політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва МОУ

Структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ, органи військового управління їм підпорядковані, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ

Оперативна ціль 2.2. Впровадження планування розвитку спроможностей Збройних Сил України

Департамент воєнної політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва МОУ

Структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ, органи військового управління їм підпорядковані, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ

Оперативна ціль 2.3. Приведення завдань структурних підрозділів органів військового управління, задіяних в оборонному плануванні, у відповідність із завданнями, що визначені для аналогічних структурних підрозділів органів військового управління держав-членів НАТО

Департамент воєнної політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва МОУ

Структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ, органи військового управління їм підпорядковані, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ

Оперативна ціль 2.4. Удосконалення процедур планування та здійснення публічних закупівель, формування та виконання державного оборонного замовлення

Департамент державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ

Департамент внутрішнього аудиту МОУ ВПЗ та ВК МОУ

Стратегічна ціль 3. Набуття спроможностей Збройних Сил України для гарантованої відсічі збройній агресії, оборони держави та участі в підтриманні миру і міжнародної безпеки

Головне управління оборонного та мобілізаційного планування ГШ ЗСУ

 

Оперативна ціль 3.1. Удосконалення підготовки Збройних Сил України з урахуванням бойового досвіду та стандартів НАТО, запровадження спільної підготовки з іншими складовими сил оборони

Головне управління підготовки ЗСУ

Командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ

Оперативна ціль 3.2. Оптимізація організаційних структур і складу Збройних Сил України

Головне управління оборонного та мобілізаційного планування ГШ ЗСУ

Головне оперативне управління ГШ ЗСУ, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ

Оперативна ціль 3.3. Уніфікація основних зразків озброєння та спеціальної техніки, відновлення справності, модернізація, розробка та закупівля нових зразків озброєння та спеціальної техніки для Збройних Сил України та інших складових сил оборони

Озброєння ЗСУ

Управління стандартизації, кодифікації та каталогізації МОУ, Департамент військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МОУ, Департамент державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ, Тил ЗСУ, Головне управління оперативного забезпечення ЗСУ

Оперативна ціль 3.4. Створення за стандартами НАТО Сил спеціальних операцій Збройних Сил України та набуття ними спроможностей виконувати завдання за призначенням

Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ

Головне управління оборонного та мобілізаційного планування ГШ ЗСУ, Головне оперативне управління ГШ ЗСУ, Головне управління зв'язку та інформаційних систем ГШ ЗСУ, Озброєння ЗСУ, Тил ЗСУ, Центральне військово-медичне управління ЗСУ, Головне квартирно-експлуатаційне управління ЗСУ

Оперативна ціль 3.5. Створення ефективної системи розвідки Збройних Сил України з урахуванням принципів і стандартів, прийнятих у державах-членах НАТО

Головне управління розвідки МОУ

Департамент військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МОУ, Головне управління оборонного та мобілізаційного планування ГШ ЗСУ, Головне управління зв'язку та інформаційних систем ГШ ЗСУ, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ

Оперативна ціль 3.6. Відродження військово-морського потенціалу Збройних Сил України

Командування Військово-Морських Сил ЗСУ

Департамент військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МОУ, Головне управління оборонного та мобілізаційного планування ГШ ЗСУ, Головне квартирно-експлуатаційне управління ЗСУ

Оперативна ціль 3.7. Реформування Військової служби правопорядку у Збройних Силах України у Військову поліцію

Головне управління Військової служби правопорядку ЗСУ

Департамент військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МОУ, Головне управління оборонного та мобілізаційного планування ГШ ЗСУ, Головне управління зв'язку та інформаційних систем ГШ ЗСУ, командування видів, Головне квартирно-експлуатаційне управління ЗСУ

Оперативна ціль 3.8. Перегляд показників військових, оперативних, стратегічних запасів озброєння та військової техніки, іншого військового майна та матеріально-технічних засобів. Відновлення непорушних запасів та створення бази для розгортання стратегічних резервів Збройних Сил України

Озброєння ЗСУ

Департамент державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ, Тил ЗСУ

Оперативна ціль 3.9. Нарощування спроможностей системи оперативного (бойового) забезпечення військ (сил)

Головне управління оперативного забезпечення ЗСУ

Головне управління оборонного та мобілізаційного планування ГШ ЗСУ, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ

Оперативна ціль 3.10. Удосконалення системи територіальної оборони України

Головне оперативне управління ГШ ЗСУ

Головне управління персоналу ГШ ЗСУ, Озброєння ЗСУ, Головне управління зв'язку та інформаційних систем ГШ ЗСУ

Оперативна ціль 3.11. Розквартирування військ (сил), відновлення та будівництво військових об'єктів:

Головне квартирно-експлуатаційне управління ЗСУ

Структурні підрозділи МОУ та ГШ ЗСУ, органи військового управління їм підпорядковані, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ

завдання 3.11.1. Будівництво та відновлення казармено-житлового фонду, їдалень, мереж тепло-, водо- та електропостачання, водовідведення;

Головне квартирно-експлуатаційне управління ЗСУ

завдання 3.11.2. Проведення підготовчих заходів щодо створення на базі військових містечок автономних військових баз із необхідною інфраструктурою для життєдіяльності військових частин, впровадження нових сучасних технологій з проектування та будівництва об'єктів інфраструктури із швидкозбірних конструкцій;

Головне квартирно-експлуатаційне управління ЗСУ

завдання 3.11.3. Забезпечення розквартирування (розміщення) військових частин у районах виконання завдань;

Головне квартирно-експлуатаційне управління ЗСУ

завдання 3.11.4. Забезпечення військовослужбовців житлом, у тому числі службовим;

Головне квартирно-експлуатаційне управління ЗСУ

завдання 3.11.5. Відновлення та нарощування аеродромної мережі

Командування Повітряних Сил ЗСУ

Стратегічна ціль 4. Створення єдиної системи логістики та удосконалення системи медичного забезпечення Збройних Сил України відповідно до стандартів НАТО

Головне управління логістики ЗСУ

Оперативна ціль 4.1. Створення органів управління логістикою Збройних Сил України на основі логістичних доктрин і стандартів НАТО

Головне управління логістики ЗСУ

Тил ЗСУ, Озброєння ЗСУ, Головне управління оборонного та мобілізаційного планування ГШ ЗСУ, Головне управління зв'язку та інформаційних систем ГШ ЗСУ, Головне квартирно-експлуатаційне управління ЗСУ, командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ

Оперативна ціль 4.2. Адаптація системи класифікації та кодифікації матеріально-технічних засобів та медичного майна до класифікації, прийнятої в НАТО

Озброєння ЗСУ

Тил ЗСУ, Управління стандартизації, кодифікації та каталогізації МОУ, Військово-медичний департамент МОУ, Центральне військово-медичне управління ЗСУ

Оперативна ціль 4.3. Адаптація до стандартів НАТО речового, продовольчого та інших видів забезпечення Збройних Сил України

Тил ЗСУ

Командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ, Департамент державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ

Оперативна ціль 4.4. Удосконалення системи логістичного забезпечення військ (сил) в ході операцій (бойових дій)

Озброєння ЗСУ

ГУЛ ЗСУ, Головне управління оборонного та мобілізаційного планування ГШ ЗСУ, Тил ЗСУ, Командування видів, окремих родів військ, сил ЗСУ

Оперативна ціль 4.5. Розвиток системи медичного забезпечення Збройних Сил України на основі прийнятих в НАТО принципів і стандартів

Військово-медичний департамент МОУ

Центральне військово-медичне управління ЗСУ, Департамент військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики МОУ

Стратегічна ціль 5. Професіоналізація Збройних Сил України та створення необхідного військового резерву Збройних Сил України

Головне управління персоналу ГШ ЗСУ

 

Оперативна ціль 5.1. Розвиток соціально-гуманітарного забезпечення військовослужбовців

Головне управління морально-психологічного забезпечення ЗСУ

Департамент військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики МОУ, Департамент фінансів МОУ, Юридичний департамент МОУ

Оперативна ціль 5.2. Удосконалення системи військової освіти, науки та підготовки кадрів

Департамент військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики МОУ

Головне управління персоналу ГШ ЗСУ, Військово-медичний департамент МОУ, Центральне військово-медичне управління ЗСУ, Воєнно-наукове управління ГШ ЗСУ, Центральний науково-дослідний інститут ЗСУ, Центральний науково-дослідний інститут ОВТ ЗСУ, Національний університет оборони України, Департамент військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МОУ, Департамент державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ

Оперативна ціль 5.3. Реформування системи мобілізації та створення військового резерву

Головне управління персоналу ГШ ЗСУ

 

Оперативна ціль 5.4. Впровадження сучасних принципів комплектування Збройних Сил України та кадрового менеджменту

Департамент кадрової політики МОУ

Головне управління персоналу ГШ ЗСУ

Примітка. Відповідальні виконавці мають право, у разі необхідності, залучати додаткові структурні підрозділи Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, інші органи військового управління.

 

Начальник Головного управління
оборонного та мобілізаційного планування -
заступник начальника Генерального штабу
Збройних Сил України
генерал-лейтенант

О. Д. Локота

 

Додаток 7
до наказу Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України
19.12.2017 N 670

(зразок)

ЗВІТ
щодо виконання завдань і заходів Державної програми розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року за 2017 рік

Найменування завдання

Найменування показника (результат, який необхідно досягти за звітний період)

Найменування заходу

Значення показника*

Відсоток виконання завдання

КПКВ

Обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань,* млн. грн.

Оцінка ефективності (результат (досягнення), причини невиконання завдання, негативні наслідки тощо). Пропозиції щодо подальшого виконання заходу

згідно з Прог-
рамою

фактич-
ний

згідно з Прог-
рами

згідно з держав-
ним бюдже-
том

Фактично профінан-
совано

Фактично витра-
чено

Стратегічна ціль 1. Розвиток системи управління ЗС України на основі прийнятих у країнах - членах НАТО принципів і стандартів

Оперативна ціль 1.6. Розвиток системи захисту інформації та кібербезпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах

1.6.5. Розроблення та впровадження організаційно-технічних заходів для посилення кіберзахисту в інформаційно-
телекомунікаційних системах ЗС України

комплектів

закупівля та розгортання обладнання з кібербезпеки, комплекту засобів моделювання та аналізу кіберзагроз (кіберполігона) ЗС України

1

0

75

2101150/6

3,55

3,55

2,25

2,05

Виконано частково у зв'язку зі збільшенням постачальниками закупівельної вартості обладнання на 25 %.
Сплановано завершити виконання заходу у першому півріччі 2018 року за рахунок перерозподілу коштів з напрямку

Стратегічна ціль 4. Створення єдиної системи логістики та удосконалення системи медичного забезпечення ЗС України відповідно до стандартів НАТО

Оперативна ціль 4.3. Адаптація до стандартів НАТО речового, продовольчого та інших видів забезпечення Збройних Сил України

4.3.2. Реформа системи продовольчого забезпечення ЗС України та харчування особового складу

 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року N 426 щодо удосконалення асортименту (каталогу) продуктів харчування

 

 

50

 

 

 

 

 

Виконано частково у зв'язку із значним перевищенням термінів погодження проекту акта Мінфіном (50 діб) та Мін'юстом (55 діб).
Сплановано завершити внесення змін у I кварталі 2018 року

Примітка: Значення показників та обсяг фінансових ресурсів зазначати за 2017 рік.

 

Начальник Головного управління
оборонного та мобілізаційного планування -
заступник начальника Генерального штабу
Збройних Сил України
генерал-лейтенант

О. Д. Локота

 

Додаток 8
до наказу Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України
19.12.2017 N 670

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту щодо виконання завдань і заходів Державної програми розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року за 2017 рік

У пояснювальній записці зазначається:

1. Номер та найменування завдання відповідно до Програми.

2. Загальна мета виконання завдання (заходу) Програми станом на кінець 2017 року.

3. Які результати планувалося досягти протягом звітного періоду?

4. Рівень (відсоток) виконання спланованих заходів (завдань). Які очікувані результати виконання Державної програми були досягнуті у звітному періоді?

5. Оцінка ефективності виконання завдань (заходів) Програми (зазначаються досягнуті кількісні та якісні показники з обґрунтуванням їх ефективності).

6. Завдання (заходи), які не були виконані у звітному періоді та причини, які не дозволили досягти результатів, визначених Державною програмою.

7. Негативні наслідки невиконання спланованих заходів у звітному періоді та їх вплив на подальше виконання завдань Програми. Обґрунтування доцільності перенесення термінів виконання цих заходів на наступні роки. Ризики (застереження) щодо своєчасного та гарантованого досягнення результативних показників, визначених Програмою на кінець 2020 року з урахуванням невиконаних завдань (заходів) реформування і розвитку у звітному періоді.

8. Пропозиції щодо виконання завдань (заходів) у наступних роках (у тому числі визначення ефективних шляхів досягнення поставленої мети, уточнення термінів виконання заходів (завдань) та обсягів видатків тощо).

Примітка: у разі виконання у 2017 році заходів, які не визначені Державною програмою, зазначати рішення посадових осіб, відповідно до яких ці заходи виконувались, та детальні обґрунтування доцільності їх виконання у звітному періоді.

 

Начальник Головного управління
оборонного та мобілізаційного планування -
заступник начальника Генерального штабу
Збройних Сил України
генерал-лейтенант

О. Д. Локота

 

Додаток 9
до наказу Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України
19.12.2017 N 670

РОЗПОДІЛ
відповідальних за реалізацію оперативних цілей Державної програми розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року

оперативних цілей 1.1, 1.2, 3.2 - Головне управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України;

оперативної цілі 1.3 - Об'єднаний оперативний штаб Збройних Сил України;

оперативних цілей 1.4, 1.6 - Головне управління зв'язку та інформаційних систем Генерального штабу Збройних Сил України;

оперативної цілі 1.5 - Управління інформаційних технологій Міністерства оборони України;

оперативної цілі 1.7 - Центральне управління охорони державної таємниці та захисту інформації Генерального штабу Збройних Сил України;

оперативної цілі 1.8 - Управління комунікацій і преси Міністерства оборони України;

оперативних цілей 2.1 - 2.3 - Департамент воєнної політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва Міністерства оборони України;

оперативної цілі 2.4 - Департамент державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України;

оперативної цілі 3.1 - Головне управління підготовки Збройних Сил України;

оперативних цілей 3.3, 3.8, 4.2, 4.4 - Озброєння Збройних Сил України;

оперативної цілі 3.4 - Командування Сил спеціальних операцій Збройних Сил України;

оперативної цілі 3.5 - Головне управління розвідки Міністерства оборони України;

оперативної цілі 3.6 - Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України;

оперативної цілі 3.7 - Головне управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України;

оперативної цілі 3.9 - Головне управління оперативного забезпечення Збройних Сил України;

оперативної цілі 3.10 - Головне оперативне управління Генерального штабу Збройних Сил України;

оперативної цілі 3.11 - Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України;

оперативних цілей 4.1, 4.3 - Тил Збройних Сил України;

оперативної цілі 4.5 - Військово-медичний департамент Міністерства оборони України;

оперативної цілі 5.1 - Головне управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України;

оперативної цілі 5.2 - Департамент військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України;

оперативних цілей 5.3 - 5.4 - Головне управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України.

 

Начальник Головного управління
оборонного та мобілізаційного планування -
заступник начальника Генерального штабу
Збройних Сил України
генерал-лейтенант

О. Д. Локота

 

Додаток 10
до наказу Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України
19.12.2017 N 670

РОЗПОДІЛ
відповідальних за результати виконання завдань (основних досягнень) Збройними Силами України в ході реформування і розвитку

реорганізація Генерального штабу Збройних Сил України - Головне управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України;

впровадження методу планування на основі спроможностей - Департамент воєнної політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва Міністерства оборони України;

удосконалення форм і методів підготовки військових частин, підрозділів, особового складу, основних кількісних і якісних показників бойової підготовки - Головне управління підготовки Збройних Сил України;

стану забезпечення Збройних Сил України ОВТ (поставлено нових, модернізованих та відремонтованих зразків ОВТ, обладнання та майна, боєприпасів різного призначення, прийняття нових зразків ОВТ) - Озброєння Збройних Сил України;

нарощування спроможностей Сил спеціальних операцій - Командування Сил спеціальних операцій Збройних Сил України;

відновлення Військово-Морських Сил Збройних Сил України - Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України;

реформування Військової служби правопорядку у Збройних Силах України - Головне управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України;

створення ефективної системи розвідки Збройних Сил України, у тому числі органів військового управління - Головне управління розвідки Міністерства оборони України;

удосконалення системи квартирно-експлуатаційного забезпечення та розквартирування військ (забезпечення розміщення військових частин у пунктах постійної дислокації, на навчальних центрах (полігонах) та в районах виконання завдань, створення відповідних житлових та соціально-побутових умов для військовослужбовців і членів їх сімей), розв'язання житлової проблеми (стан розроблення державної цільової програми забезпечення житлом військовослужбовців) - Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України;

створення єдиної системи логістики, хід формування Головного управління логістики - Головне управління логістики Збройних Сил України;

зміна підходів до системи харчування, до форми одягу, засобів індивідуального захисту, інших складових речового забезпечення тощо - Тил Збройних Сил України;

удосконалення системи медичного забезпечення, створення єдиного органу управління медичним забезпеченням - Військово-медичний департамент Міністерства оборони України;

стан комплектування військовослужбовцями військової служби за контрактом, розвиток служби у військовому резерві - Головне управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України;

здійснення заходів з підвищення привабливості військової служби - Головне управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України.

 

Начальник Головного управління
оборонного та мобілізаційного планування -
заступник начальника Генерального штабу
Збройних Сил України
генерал-лейтенант

О. Д. Локота
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали