НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

від 29 листопада 2011 року N 63

Про організацію особистого прийому громадян у Нацдержслужбі України

Відповідно до статті 22 Закону України "Про звернення громадян" та з метою належної організації особистого прийому громадян у Нацдержслужбі України наказую:

1. Затвердити Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Нацдержслужбі України (далі - Порядок) і Графік особистого прийому громадян Головою Нацдержслужби України, першим заступником та заступником Голови Нацдержслужби України (далі - Графік) (додаються).

2. Першому заступнику, заступнику Голови Нацдержслужби України, відповідно до розподілу обов'язків, директору адміністративно-фінансового департаменту забезпечити належну організацію і проведення особистого прийому громадян.

3. Першому заступнику, заступнику Голови Нацдержслужби України, відповідно до розподілу обов'язків, юридичному департаменту забезпечити надання якісних консультативних послуг у роботі із зверненнями громадян.

5. Департаменту модернізації державної служби забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Нацдержслужби України.

6. Адміністративно-фінансовому департаменту ознайомити з цим наказом першого заступника, заступника Голови Нацдержслужби України, керівників структурних підрозділів центрального апарату Нацдержслужби України, директорів Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу і Школи вищого корпусу державної служби.

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Голова
Нацдержслужби України

В. Толкованов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Нацдержслужби України
29.11.2011 N 63

ПОРЯДОК
організації та проведення особистого прийому громадян у Нацдержслужбі України

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Нацдержслужбі України.

2. Особистий прийом громадян Головою Нацдержслужби України, першим заступником, заступником Голови Нацдержслужби України здійснюється лише за попереднім записом у дні та години, визначені графіком особистого прийому громадян, затвердженим наказом Нацдержслужби України.

3. У разі відсутності Голови Нацдержслужби України, першого заступника, заступника Голови Нацдержслужби України особистий прийом громадян здійснюють уповноважені ними посадові особи.

4. У першочерговому порядку здійснюється прийом таких категорій громадян:

- жінки, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня";

- інваліди Великої Вітчизняної війни;

- Герої Соціалістичної Праці;

- Герої Радянського Союзу;

- Герої України.

5. Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

6. Попередній (не пізніше ніж за 7 днів до дня прийому) запис на прийом до керівництва Нацдержслужби України здійснюється відділом організації документообігу адміністративно-фінансового департаменту за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 15. Попередній запис може здійснюватись за телефоном 279-57-90.

7. Під час попереднього запису на особистий прийом з'ясовуються прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке було прийнято рішення, визначається посадова особа чи орган державної влади, до компетенції яких належить вирішення питання, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження).

Не допускається з'ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються його звернення.

8. У записі на особистий прийом може бути відмовлено на таких підставах:

8.1. Повторне звернення одного й того ж громадянина, з одного й того ж питання, що було вирішено по суті.

8.2. Звернення з приводу оскарження рішення, що було подане з порушенням строків, визначених статтею 17 Закону України "Про звернення громадян".

8.3. Звернення особи, визнаної судом недієздатною (за винятком випадків, коли від імені особи діє офіційно призначений представник, повноваження якого оформлені в порядку, встановленому чинним законодавством).

9. Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

Про відмову в записі та причини відмови громадянинові надаються відповідні роз'яснення.

10. Прийом громадян у дні, не визначені графіком особистого прийому, та з питань, що не потребують прийняття рішення керівництвом Нацдержслужби України (надання громадянам усних роз'яснень, консультацій та ін.), здійснюється працівниками відділу правової роботи і представництва у судах, аналізу та адаптації законодавства у сфері державної служби до законодавства Європейського Союзу юридичного департаменту у понеділок, вівторок, середу та четвер з 10-00 до 17-00 години. Організація розгляду зазначених звернень проводиться працівником відділу організації документообігу адміністративно-фінансового департаменту.

11. Під час особистого прийому громадянин повинен пред'явити документ, що посвідчує його особу.

У прийомі громадян можуть брати участь їх представники, повноваження яких оформлені в установленому чинним законодавством порядку, та/або особи, які перебувають у родинних стосунках з такими громадянами і мають документи, що підтверджують їх особу та повноваження.

Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому не допускається.

12. Посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз'яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

13. Якщо вирішити порушене у зверненні громадянина питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається в тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати такого розгляду громадянинові за його згодою надається усна або письмова відповідь.

14. Для забезпечення кваліфікованого роз'яснення поставлених громадянином питань посадова особа може залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів Нацдержслужби України.

15. Якщо питання, порушені в одержаному зверненні, не входять до компетенції Нацдержслужби України, в строк не більше п'яти днів з дня реєстрації воно надсилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянин, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, в той самий строк воно повертається громадянину з відповідними роз'ясненнями.

16. Відповідь на звернення, що подано під час особистого прийому Головою Нацдержслужби України, першим заступником, заступником Голови Нацдержслужби України, надається за підписом посадової особи, яка здійснювала цей прийом. У разі відсутності останньої - особою, яка за наказом Нацдержслужби України виконує її обов'язки.

17. Письмові та усні звернення (пропозиції, заяви і скарги), подані під час особистого прийому, передаються до відділу організації документообігу для реєстрації відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 N 348.

18. Посадові особи Нацдержслужби України, які здійснюють особистий прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України "Про звернення громадян", "Про державну службу", Указом Президента України від 07.02.2008 N 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", Положенням про Національне агентство України з питань державної служби.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Нацдержслужби України
29.11.2011 N 63

ГРАФІК
особистого прийому громадян Головою Нацдержслужби України, першим заступником, заступником Голови Нацдержслужби України

Голова Нацдержслужби України

Толкованов
В'ячеслав Вікторович

понеділок

з 14-00 до 17-00

Перший заступник Голови Нацдержслужби України

Попов
Ігор Володимирович

середа

з 14-00 до 17-00

Заступник Голови Нацдержслужби України

Дячишин
Микола Дмитрович

вівторок

з 14-00 до 17-00

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали