РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 08.04.2011 р. N 164 

Про організацію оздоровлення громадян області, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

На виконання пункту 4 статті 20, пункту 2 статті 21, пунктів 2 і 13 статті 22, пункту 2 статті 23, пункту 5 частини першої та пункту 10 частини третьої статті 30 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", пункту 4 статті 23 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Законів України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" і "Про здійснення державних закупівель", постанов Кабінету Міністрів України від 16 травня 2000 року N 800 "Про затвердження Положення про організацію оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", від 20 вересня 2005 року N 936 "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" із змінами та доповненнями та з метою забезпечення належної організації оздоровлення постраждалого населення області:

1. Затвердити:

заходи щодо організації та координації оздоровлення громадян області, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, згідно з додатком;

положення про робочу групу з організації оздоровлення постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи населення району (міста обласного значення), що додається.

2. Районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам рад міст обласного значення утворити робочі групи з організації оздоровлення постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи населення районів, міст обласного значення та затвердити їх склад в установленому порядку.

3. Управлінню МВС України в Рівненській області, територіальному управлінню Головної державної інспекції на автомобільному транспорті в Рівненській області, відокремленому підрозділу "Рівненська дирекція залізничних перевезень" Львівської державної залізниці, райдержадміністраціям, виконавчим комітетам рад міст обласного значення вжити заходів щодо забезпечення високого рівня безпеки, надійності та якості транспортного обслуговування груп дітей, їх супровід під час перевезення до місць відпочинку та у зворотному напрямку, перебування на станції, вокзалі.

4. Структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, райдержадміністраціям та виконавчим комітетам рад міст обласного значення про хід виконання цього розпорядження інформувати головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації щороку до 15 січня.

5. Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації інформувати про хід виконання цього розпорядження облдержадміністрацію щороку до 25 січня.

6. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 22 травня 2007 року N 246 "Про організацію оздоровлення громадян області, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Сад С. І.

 

Голова адміністрації 

В. Берташ 

 

Додаток
до розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
08.04.2011 N 164 

ЗАХОДИ
щодо організації та координації оздоровлення громадян області, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

1. Відповідно до вимог чинного законодавства забезпечити реалізацію державної політики у сфері санаторно-курортного лікування або відпочинку (далі - оздоровлення) громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі - постраждалі громадяни).

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення.
Постійно 

2. Забезпечити організацію оздоровлення на підставі результатів щорічного медичного обстеження (диспансеризації):

2.1. Здійснювати організацію та проведення диспансеризації постраждалих громадян відповідно до порядку, встановленого Міністерством охорони здоров'я України.

2.2. Посилити контроль за роботою лікарсько-відбіркових комісій щодо видачі постраждалим громадянам, у тому числі дітям, довідки для отримання путівки (форма 070-о) на підставі даних щорічної диспансеризації.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації.
Постійно 

2.3. Подавати інформацію про результати диспансеризації постраждалих громадян головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації.
Щороку до 15 жовтня 

3. Забезпечити облік постраждалих громадян за місцем реєстрації (проживання), які потребують оздоровлення відповідно до медичних довідок (форма 070-о). Для цього:

3.1. Розподілити та затвердити обов'язки структурних підрозділів щодо забезпечення належної організації оздоровлення постраждалих громадян, в тому числі дітей.

3.2. Здійснювати облік постраждалих громадян щодо забезпечення дорослими, дитячими путівками і путівками матері та дитини для оздоровлення відповідно до медичних рекомендацій.

3.3. Приймати за місцем реєстрації постраждалих громадян: письмову заяву для забезпечення санаторно-курортною путівкою, медичну довідку (форма 070-о), за необхідності: ксерокопії посвідчення постраждалого, свідоцтва про народження (для дітей), паспорта.

У разі коли місце реєстрації не співпадає з місцем проживання, постраждалі громадяни додатково подають довідку про те, що вони не зверталися за місцем реєстрації для отримання путівки та (або) не отримували путівку.

3.4. Реєструвати письмові заяви разом з довідкою форми 070-о постраждалих громадян (батьків потерпілих дітей) в журналах за формою згідно з додатком 1 до цих заходів.

Райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення.
Постійно 

4. Подавати головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації інформацію про кількість постраждалих громадян, які подали заяви для виділення путівок на оздоровлення в наступному році.

Райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення.
Щороку до 15 жовтня 

5. Подавати узагальнену інформацію про кількість постраждалих громадян, які подали заяви щодо виділення путівок для санаторно-курортного лікування чи відпочинку, до виконавчого органу вищого рівня, який визначений Кабінетом Міністрів України, для визначення обсягів фінансування на наступний рік.

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації.
Щороку до 1 листопада 

6. На підставі доведених Міністерством соціальної політики України графіків заїздів:

розподілити путівки відповідно до кількості громадян, які подали заяви для отримання путівок на оздоровлення, враховуючи нозологію захворювань;

складати графіки заїздів постраждалих громадян до санаторно-оздоровчих закладів у розрізі районів, міст обласного значення;

узагальнювати щомісячні інформації про хід організації оздоровлення постраждалих громадян, що надаються райдержадміністраціями, виконкомами рад міст обласного значення.

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації.
Постійно 

7. З метою забезпечення перевезення груп дітей, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі - групи дітей), до санаторно-оздоровчих закладів, залізничних станцій та у зворотному напрямку:

здійснювати закупівлю послуг з перевезення груп дітей області на оздоровлення в межах коштів, виділених головним розпорядником коштів за програмою "Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";

укладати договори з перевізниками, яких визнано переможцями за результатами проведених процедур закупівель;

подавати райдержадміністраціям, виконавчим комітетам рад міст обласного значення інформації про перевізників, які здійснюють перевезення автомобільним транспортом груп дітей району, міста обласного значення на оздоровлення до санаторно-оздоровчих закладів, залізничних станцій та у зворотному напрямку.

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації.
Щороку

8. Забезпечити направлення постраждалих громадян до санаторно-оздоровчих закладів згідно з графіками заїздів, доведених головним управлінням праці та соціального захисту населення облдержадміністрації. З цією метою:

8.1. Вживати заходів щодо забезпечення виконання графіків заїздів постраждалих громадян на оздоровлення до санаторно-оздоровчих закладів, дотримуючись кількості, термінів заїздів та профілів лікування.

8.2. Своєчасно отримувати в головному управлінні праці та соціального захисту населення облдержадміністрації путівки для санаторно-курортного лікування постраждалих громадян.

8.3. Направляти постраждалих громадян до санаторно-оздоровчих закладів з урахуванням медичних рекомендацій щодо нозології захворювань та з порядковим номером на обліку для отримання путівки.

8.4. Надавати першочергово путівки для оздоровлення дітям-інвалідам, захворювання яких пов'язані з наслідками аварії на ЧАЕС, дітям-сиротам, дітям, які позбавлені батьківського піклування. Позачергово забезпечувати путівками постраждалих громадян, віднесених до категорії 1 (інваліди).

8.5. Попереджати постраждалих громадян, яким надається путівка, щодо недопущення поділу чи передачі цієї путівки іншим особам.

8.6. Інформувати про хід організації оздоровлення постраждалих громадян району (міста обласного значення) головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації щомісяця до 2 числа наступного періоду за формою згідно з додатком 2 до цих заходів.

8.7. Здійснювати роз'яснювальну роботу щодо організації оздоровлення постраждалих громадян району (міста обласного значення), інформувати через засоби масової інформації про наявність путівок для оздоровлення постраждалих громадян.

Райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення.
Постійно 

9. Приділяти особливу увагу формуванню, відправці і супроводу груп дітей шкільного віку на оздоровлення в санаторно-оздоровчі заклади:

9.1. Забезпечити формування груп дітей району, міста обласного значення на оздоровлення відповідно до медичних рекомендацій і профілів лікування санаторно-оздоровчих закладів, дотримуючись пропорційності та прозорості виділення дитячих путівок, а також складання списків груп дітей у 4-х примірниках за рекомендованою формою згідно з додатком 3 до цих заходів. Здійснювати відправку груп дітей відповідно до списків та путівок.

9.2. Установити персональну відповідальність працівників відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій, виконавчих комітетів рад міст обласного значення, директорів загальноосвітніх закладів за формування груп дітей шкільного віку для оздоровлення в санаторно-оздоровчих закладах, а також підбір вихователів, які супроводжують групи дітей.

9.3. Призначати керівників груп, вихователів та медпрацівників, що супроводжують групи дітей району, міста обласного значення під час поїздки, та проводити інструктаж щодо правил поведінки і техніки безпеки.

9.4. Подавати за 30 календарних днів до початку заїзду головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації два примірники списків групи дітей із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати народження дитини, серії та номера свідоцтва про народження для замовлення та придбання проїзних документів для перевезення залізницею груп дітей в санаторно-оздоровчі заклади та у зворотному напрямку. Отримувати проїзні документи для перевезення груп дітей залізницею та контролювати їх використання.

9.5. Подавати не пізніше ніж за сім робочих днів до від'їзду групи дітей на оздоровлення, письмові замовлення перевізнику, з яким головним управлінням праці та соціального захисту населення облдержадміністрації укладено договір за результатами процедур закупівель послуг з перевезення автомобільним транспортом груп дітей району, міста обласного значення до санаторно-оздоровчих закладів, залізничних станцій та у зворотному напрямку.

9.6. Затверджувати схеми маршрутів та розклади руху, що подані перевізником, які погоджені територіальним підрозділом Державтоінспекції, для перевезення груп дітей району, міста обласного значення до санаторно-оздоровчих закладів та у зворотному напрямку.

9.7. Організовувати групи дітей району, міста обласного значення для перевезення до санаторно-оздоровчих закладів та у зворотному напрямку відповідно до Правил надання послуг пасажирським автомобільним транспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 N 176, із змінами та доповненнями.

9.8. Встановити контроль за відправкою груп дітей району, міста обласного значення до санаторно-оздоровчих закладів та її поверненням, а також за виконанням замовлень на перевезення автомобільним транспортом згідно з графіками заїздів.

9.9. У разі неможливості з об'єктивних причин (форс-мажорних обставин) направлення групи дітей району, міста обласного значення на оздоровлення, інформувати письмово головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації у термін не пізніше ніж за сім днів до початку заїзду згідно з доведеними графіками.

9.10. Подавати головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації після завершення кожного заїзду груп дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, один примірник списків, які засвідчені санаторно-оздоровчим закладом, та звіт керівника групи про перебування в ньому.

Райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення, управління освіти і науки облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації.
Постійно, протягом року 

10. Активізувати залучення коштів з місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, що не суперечить законодавству, для оздоровлення постраждалих громадян, у першу чергу дітей.

Райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення.
Щороку 

11. Здійснювати оздоровлення постраждалих громадян, в тому числі дітей, які перебувають на обліку для отримання путівки, за рахунок коштів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, фондів, що виділяються області.

Відділ у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, виконавча дирекція Рівненського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
Щороку 

 

Заступник голови -
керівник апарату адміністрації
 

А. Лавренчук 

 

Додаток 1
до заходів щодо організації та координації оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  

Форма журналу
реєстрації заяв разом з медичними довідками (форми 070-о) громадян (батьків дітей), які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи, для отримання путівки на оздоровлення

N пор. 

Дата реєстрації 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Категорія та номер посвідчення постраждалої особи 

Дата народження 

Адреса, контактні телефони 

Інформація з медичної довідки (форми 070-о) 

Рекомендовано курорт (санаторій), пора року 

Надано путівку в санаторій, N путівки, термін перебування 

Примітка 

10 

 

Додаток 2
до заходів щодо організації та координації оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

ІНФОРМАЦІЯ
про оздоровлення громадян ________ району (міста обласного значення), які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, станом на 01.___ 201_

Чисельність громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: всього - _______ чол.,
серед них: 1.1. Дорослих - ___, із них 1 категорії - ___, 2 категорії - ___, 3 категорії - ___, 4 категорії - ___
                  1.2. Дітей - ___, із них дітей-інвалідів ЧАЕС (1 категорії) - ___, дітей-сиріт - ___ 

  

Громадяни старші 18 років 

Дітей у складі груп 

Дітей разом з одним із батьків 

Разом 

Всього 

із них: за категоріями 

Всього 

із них 

Всього 

серед них 

сиріт 

інвалідів 

батьків (за категоріями) 

дітей 

із них 

сиріт 

інвалідів ЧАЕС 

1. Кількість громадян, які потребують оздоровлення (згідно з їх заявами) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.Оздоровлено - всього, в тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1. За рахунок коштів державного бюджету, що виділяються Міністерством соціальної політики України  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2. За рахунок коштів інших джерел фінансування, зокрема: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

місцевого бюджету 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

підприємств 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

установ охорони здоров'я  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

відділу сім'ї та молоді  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

громадських організацій, фондів, релігійних конфесій, спонсорів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Заступник голови райдержадміністрації (міського голови) __ (підпис)

 

Додаток 3
до заходів щодо організації та координації оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальник управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, виконкому ради міста обласного значення
М. П.          (підпис) 

СПИСОК
групи дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,

_________,
(назва населеного пункту, району, області)

що направляються на оздоровлення
в ____ з " __"______ по "___"______ 20__р. 
(назва санаторно-оздоровчого закладу)

N пор. 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Дата народження 

Категорія та номер посвідчення 

Діагноз 

Примітка 

  

…………………. 

  

Д N ____ 

  

  

  

………………….. 

  

Д N ____ 

  

  

  

........................... 

  

Д N ____ 

  

  

  

Резерв: 

  

  

  

  

  

................................. 

  

Д N ____ 

  

  

  

супроводжуючі - вихователі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього дітей - ____ чол., з них дітей-інвалідів ___ чол., дітей-сиріт ___ чол.

Супроводжуючих-вихователів - _________ чол.

Керівник групи ___________

Директор школи ________ (підпис, М. П.)

Інструктаж проведено: _______ дата ______ (підпис)

Начальник відділу освіти
райдержадміністрації, виконкому ради
міста обласного значення 

____ (підпис, М. П.) 

Заїзд в оздоровчий заклад групи в кількості ___ дітей та __ супроводжуючих-вихователів згідно зі списком підтверджую.

Головний лікар санаторію 

____ (підпис, М. П.) 

Фактично оздоровлено _____ дітей.

Відповідальний працівник
райдержадміністрації, виконкому
ради міста обласного значення 

____ (підпис)      

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
08.04.2011 N 164 

ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу з організації оздоровлення постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи населення району (міста обласного значення)

1. Робоча група з організації оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі - робоча група), утворюється у кожному районі та місті обласного значення області для оптимізації організації санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі - постраждалі громадяни).

Робоча група діє на засадах колегіальності та неупередженості членів робочої групи.

2. До складу робочої групи входять (не менше п'яти осіб) працівники органів соціального захисту населення, охорони здоров'я, освіти, сім'ї та молоді райдержадміністрації (виконкому ради міста обласного значення).

3. Керівництво діяльністю робочої групи здійснює її голова. Голова робочої групи організовує діяльність робочої групи і несе персональну відповідальність за організацію оздоровлення постраждалих громадян району (міста обласного значення).

4. Робоча група:

забезпечує реалізацію державної політики у сфері санаторно-курортного лікування громадян району (міста обласного значення), які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі - постраждалі громадяни), відповідно до вимог чинного законодавства;

вносить пропозиції щодо розподілу обов'язків між структурними підрозділами райдержадміністрації (виконкому ради міста обласного значення) для належної організації оздоровлення постраждалих громадян;

вживає заходів щодо виконання доведених головним управлінням праці та соціального захисту населення облдержадміністрації графіків заїздів постраждалих громадян на оздоровлення до санаторно-оздоровчих закладів, дотримуючись кількості та термінів заїздів, відповідно до медичних рекомендацій на підставі даних щорічної диспансеризації;

забезпечує направлення постраждалих громадян до санаторно-оздоровчих закладів із урахуванням медичних рекомендацій щодо нозології захворювань та в порядку перебування на обліку для отримання путівки;

визначає персональну відповідальність працівників органів соціального захисту населення, охорони здоров'я, освіти райдержадміністрації (виконкому ради міста обласного значення) щодо першочергового надання путівок на оздоровлення дітям-інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, дітям-сиротам, дітям, які позбавлені батьківського піклування, та позачергового забезпечення путівками постраждалих громадян, які віднесені до категорії 1;

висвітлює хід організації оздоровлення постраждалих громадян району (міста обласного значення), інформує про наявність путівок для санаторного лікування в розрізі різних категорій постраждалих (діти в складі груп, діти разом з одним із батьків, дорослі) через місцеві засоби масової інформації;

вирішує спірні питання з організації оздоровлення постраждалих громадян району (міста обласного значення) в межах чинного законодавства України;

розглядає скарги постраждалих громадян району (міста обласного значення) щодо забезпечення їх путівками для санаторно-курортного лікування;

встановлює персональну відповідальність працівників органів освіти райдержадміністрації (виконкому ради міста обласного значення), директорів загальноосвітніх навчальних закладів за формування груп дітей шкільного віку, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи (далі - діти), для оздоровлення, а також за призначення керівника групи, вихователів та медпрацівника, які супроводжують дітей під час поїздки до санаторно-оздоровчих закладів та у зворотному напрямку;

визначає відповідальних за затвердження схем маршрутів та розкладів руху щодо перевезення дітей району (міста обласного значення) на оздоровлення; за надання замовлень виконавцям перевезень дітей згідно з графіками заїздів до санаторно-оздоровчих закладів (залізничних станцій) та у зворотному напрямку, та підтвердження виконання замовлень;

контролює організацію перевезення груп дітей згідно з графіками до санаторно-оздоровчих закладів та у зворотному напрямку відповідно до Правил надання послуг пасажирським автомобільним транспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 N 176, із змінами та доповненнями;

планує роботу з організації оздоровлення постраждалих громадян, надання даних про кількість постраждалих громадян, які подали заяви для виділення путівок на санаторно-курортне лікування чи відпочинок у наступному році.

5. З метою здійснення контролю за ходом оздоровлення постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи громадян та умовами їх перебування в санаторно-оздоровчих закладах члени робочої групи залучаються головним управлінням до участі в перевірках роботи санаторно-оздоровчих закладів.

6. Рішення робочої групи оформляється протоколом, який підписується усіма членами робочої групи, присутніми на засіданні робочої групи.

7. Положення про робочу групу затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

 

Заступник голови -
керівник апарату облдержадміністрації
 

А. Лавренчук 

  
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали