ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 26.04.2011 р. N 288/7

Про організацію пасажирських перевезень на автобусних маршрутах загального користування в м. Чернівцях та визнання такими, що втратили чинність, рішення виконавчого комітету міської ради з цього питання

Відповідно до статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", законів України "Про автомобільний транспорт", із внесеними змінами, "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 року N 1081 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування", із внесеними змінами і доповненнями, та з метою організації належного рівня транспортного обслуговування населення перевізниками всіх форм власності на міських автобусних маршрутах загального користування виконавчий комітет Чернівецької міської ради вирішив:

1. Визнати замовником транспортних послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м.Чернівцях виконавчий комітет Чернівецької міської ради.

2. Доручити департаменту житлово-комунального господарства міської ради виконання зазначених нижче функцій:

- формування маршрутної мережі загального користування;

- від імені замовника укладати, розривати, вносити зміни в договори на право перевезення пасажирів, затверджувати графіки руху, дозволи та паспорти маршрутів;

- забезпечення безпечного та якісного обслуговування пасажирів на автобусних маршрутах загального користування.

3. Залучити МКП "Міський центр організації пасажирських перевезень" до виконання таких функцій:

- організація заходів з проведення конкурсів щодо визначення перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування;

- визначення відповідності транспортних засобів учасників конкурсу умовам перевезень;

- підготовка та забезпечення підписання договорів з перевізниками;

- ведення обліку перевізників та звітності виконаної ними роботи в процесі здійснення пасажирських перевезень;

- здійснення контролю за виконанням умов договорів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування;

- організацію необхідного інформаційного забезпечення в транспортних засобах та на зупинках громадського транспорту;

- розроблення паспортів автобусних маршрутів загального користування з визначенням необхідної кількості автобусів, їх пасажиромісткості, класу, технічних та екологічних показників, розкладу руху.

4. Затвердити умови організації та проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Чернівцях (додається).

5. Затвердити склад конкурсного комітету по визначенню перевізників пасажирів на міських маршрутах загального користування в м. Чернівцях згідно з додатком.

6. Вважати такими, що втратили чинність:

6.1. Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.12.2004 року N 1095/23 "Про організацію пасажирських перевезень на автобусних маршрутах в м. Чернівцях та визнання раніше прийнятого рішення таким, що втратило чинність".

6.2. Рішення виконавчого комітету міської ради від 07.12.2005 року N 924/21 "Про затвердження складу конкурсного комітету з визначення перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Чернівцях та визнання такими, що втратили чинність, додатки до рішення виконкому міської ради від 14.12.2004 р. N 1095/23".

6.3. Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.09.2006 року N 405/10 "Про конкурсний комітет з визначення перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Чернівцях та визнання таким, що втратив чинність, додаток 1 до рішення виконкому міської ради від 15.08.2006 р. N 285/8 з цього питання".

6.4. Рішення виконавчого комітету міської ради від 12.06.2007 року N 441/10 "Про конкурсний комітет та умови з визначення перевізників на автобусних маршрутах загального користування в м. Чернівцях, визнання такими, що втратили чинність, окремих рішень виконавчого комітету міської ради з цих питань".

6.5. Рішення виконавчого комітету міської ради від 24.02.2010 року N 109/3 "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 12.06.2007 року N 441/10 з питань організації пасажирських перевезень".

7. Повторне відстеження результативності цього рішення здійснити через один рік після набрання ним чинності.

8. Це рішення набуває чинності з дня опублікування його в газеті "Чернівці" та підлягає розміщенню на офіційному веб-порталі міської ради в мережі Інтернет.

9. Відділу інформації міської ради (Вишневській І. М.) забезпечити оприлюднення цього рішення через засоби масової інформації.

10. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Тимофєєва В. Т. та директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради Шумейка О. М.

 

Секретар Чернівецької міської ради

В. Михайлішин

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради
26.04.2011 N 288/7

УМОВИ
організації та проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Чернівцях

Ці умови розроблені відповідно до Закону України "Про автомобільний транспорт",  із внесеними змінами, постанов Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 р. N 1081 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування", із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 року N 525 та від 03.12.2009 року N 1310,указів Президента України від 15.07.2000 р. N 906/2000 "Про заходи щодо забезпечення підтримки та подальшого розвитку підприємницької діяльності", від 20.05.2004 р. N 570/2004 "Про заходи щодо посилення безпеки перевезень автомобільним транспортом", є обов'язковими для виконання конкурсним комітетом, претендентами на участь в конкурсі, а також перевізниками, з якими вже укладено угоди на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах.

1. Метою проведення конкурсу є створення безпечних та комфортних умов міських пасажирських перевезень на основі розвитку конкуренції, обмеження монополізму на ринку пасажирських транспортних послуг та вибір на конкурсних засадах юридичних або фізичних осіб, які спроможні забезпечувати виконання необхідних обсягів і належну якість перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Чернівцях.

2. Об'єктом конкурсу є окремий маршрут (маршрути) загального користування або сукупність оборотних рейсів за умови, що кількість таких рейсів на об'єкті конкурсу становить не менш як 50.

3. У конкурсі можуть брати участь пасажирські перевізники, які на законних підставах використовують у достатній кількості автобуси відповідного класу.

4. Конкурс є відкритим для всіх перевізників-претендентів. Рішення щодо проведення конкурсу приймає виконавчий комітет Чернівецької міської ради (далі - Організатор).

5. Конкурсний комітет публікує в засобах масової інформації не пізніше, ніж за 30 днів до початку конкурсу оголошення про конкурс, яке повинно містити таку інформацію:

- найменування організатора та робочого органу;

- порядковий номер та основні характеристики кожного об'єкта конкурсу;

- найменування кінцевих зупинок, кількість оборотних рейсів, кількість автобусів для забезпечення перевезень, режим та інтервал руху, особливості періодичності здійснення перевезень (сезонний, у певні дні тижня тощо), вимоги до автобусів щодо класу (категорії) та пасажиромісткості, пристосованість транспортного засобу до введеної в місті загальної диспетчеризації пасажирських автоперевезень за допомогою "GPRS" навігації;

- основні умови конкурсу;

- порядок одержання необхідної інформації про об'єкт конкурсу;

- кінцевий строк прийняття документів для участі у конкурсі;

- найменування організації, режим її роботи та адреса, за якою подаються документи для участі у конкурсі;

- місце та дата одержання бланків документів для участі у конкурсі;

- місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету;

- розмір плати за участь у конкурсі;

- телефон для довідок (електронна адреса або адреса веб-сайту) з питань проведення конкурсу.

В одному оголошенні може бути названо декілька об'єктів конкурсу.

6. Організатор через МКП "Міський центр організації пасажирських перевезень" (далі - робочий орган) знайомить перевізника-претендента з:

6.1. Порядком проведення відкритого конкурсу на перевезення пасажирів автомобільним транспортом, правилами надання послуг пасажирським автомобільним транспортом та з цими умовами;

6.2. Договором на право перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування.

7. Особа, яка потребує роз'яснень щодо представлення необхідних документів на конкурс або умов проведення конкурсу, має право звернутися до Організатора або робочого органу, який зобов'язаний дати роз'яснення в усній, а за необхідності - в письмовій формі, але не пізніше як за 5 календарних днів до закінчення терміну подання документів перевізниками-претендентами.

8. Для участі в конкурсі автомобільний перевізник подає на кожний об'єкт конкурсу окрему заяву за визначеною формою і такі документи:

8.1. Копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання;

8.2. Нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезення пасажирів (може подаватися в одному примірнику, якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні;

8.3. Перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті;

8.4. Копії ліцензійних карток на кожний автобус, який пропонується до використання на автобусному маршруті;

8.5. Документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі;

8.6. Копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті;

8.7. Копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови проведення санації);

8.8. Письмову інформацію про наявність або відсутність транспортних засобів, що пристосовані для перевезення осіб з особливими потребами;

8.9. Анкету встановленого зразка про участь в конкурсі.

9. Перевізник-претендент подає документи у конверті, на якому зазначаються його назва, адреса і найменування об'єкта конкурсу, з поміткою "Заява на участь у конкурсі". Факт прийняття документів засвідчується в журналі підписами.

10. Подання документів на конкурс припиняється у строк, визначений в оголошенні про конкурс. Документи, які надійшли до конкурсного комітету після встановленого строку, не розглядаються.

11. Документи, які представлені в неповному обсязі, не реєструються і повертаються претендентам із зазначенням причин повернення.

12. Плата за участь у конкурсі вноситься перевізниками-претендентами на рахунок організатора або робочого органу в розмірі 850 грн. Претендент, який бере участь у кількох конкурсах, вносить плату за участь у кожному конкурсі.

13. До участі у конкурсі не допускаються юридичні або фізичні особи, які:

13.1. Визнані банкрутами, або щодо яких порушено справу про банкрутство чи ліквідацію як суб'єкта господарювання.

13.2. Не виконували умови попередніх укладених Договорів на право перевезення пасажирів.

13.3. Не мають достатньої кількості власного чи залученого рухомого складу, що призначений для перевезення пасажирів на маршрутах загального користування.

13.4. Після обстеження бази та технічного стану рухомого складу, які залучаються для роботи на маршрутах виявлено, що представникам Замовника подані для участі в конкурсі неправильно оформлені документи або такі, що містять неправдиву інформацію.

13.5. Не відповідають вимогам статті 34 Закону України "Про автомобільний транспорт", із внесеними змінами.

14. На засіданні конкурсного комітету пропозиції перевізників-претендентів оцінюються за бальною системою основних параметрів, які подані ними на конкурс:

Перелік показників нарахування балів за системою оцінки пропозицій перевізників-претендентів

Показники, які оцінюються конкурсним комітетом

Кількість балів

Механізм нарахування балів

I. Технічні вимоги

1. Наявність матеріально-технічних ресурсів, що дають змогу:

- здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами на території підприємства;

15

Бали нараховуються за наявності механіків, які працюють у штаті підприємства або за трудовим договором не менше ніж одного року до дати оголошення конкурсу, та використання власного або орендованого контрольно-технічного пункту.
Бали не нараховуються:
- у разі, коли протягом одного року до дати оголошення конкурсу зафіксовано більше ніж п'ять випадків випуску транспортних засобів на лінію без проведення огляду технічного стану (за інформацією Головавтотрансінспекції);
- у разі розташування матеріально-технічної бази, що має власний або орендований контрольно-технічний пункт, на відстані понад 50 кілометрів від одного з кінцевих пунктів автобусного маршруту.

- проводити щоденний огляд стану здоров'я водіїв штатним медичним працівником в облаштованому медичному пункті підприємства;

10

Бали нараховуються за наявності медиків, які працюють у штаті підприємства або за трудовим договором не менше ніж один рік до дати оголошення конкурсу та використання власного або орендованого медичного пункту.
Бали не нараховуються:
- у разі, коли протягом одного року до дати
оголошення конкурсу зафіксовано більше ніж п'ять випадків виїзду водіїв на лінію без проведення огляду стану здоров'я (за інформацією Головавтотрансінспекції);
- у разі розташування матеріально-технічної бази, що має власний або орендований медичний пункт, на відстані понад 50 кілометрів від одного з кінцевих пунктів автобусного маршруту.

- забезпечити зберігання та охорону транспортних засобів на власній або орендованій території.

5

Бали нараховуються, якщо зберігання транспортних засобів забезпечують штатні працівники або працівники, які працюють за трудовим договором, на власній або орендованій території не менше ніж один рік до дати оголошення конкурсу.
Бали не нараховуються:
- у разі, коли протягом одного року до оголошення конкурсу зафіксовано більше ніж 5 випадків зберігання транспортних засобів поза межами спеціально призначеного та обумовленого умовами ліцензування місця (за інформацією Головавтотрансінспекції);
- у разі розташування місця зберігання на відстані понад 50 кілометрів від одного з кінцевих пунктів автобусного маршруту.

2. Строк експлуатації автобусів (рік виготовлення, строк практичної експлуатації):

- до одного року з моменту виготовлення (новий рухомий склад)

15

Кількість балів нараховується за кожний автобус який відповідає умовам конкурсу та запропонований для виконання перевезень, зумовлених об'єктом конкурсу.
Результат визначається як середньозважене
значення (шляхом ділення суми балів за кожний автобус на кількість автобусів, що пропонуються для використання на об'єкті конкурсу).
Строк експлуатації для автобусів визначається згідно з технічним паспортом (за основу розрахунку береться рік виготовлення).
За автобуси, строк експлуатації яких перевищує десять років, бали не нараховуються.

- від одного до трьох років з моменту виготовлення

10

- від трьох до семи років з моменту виготовлення

6

- від семи до десяти років

2

Наявність у перевізника - претендента транспортних засобів, призначених для перевезення осіб з особливими потребами.

5

Бали додаються за кожний автобус, призначений для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, який відповідає умовам конкурсу та запропонований для виконання перевезень, зумовлених об'єктом конкурсу.

II. Професійні вимоги та характеристика роботи автоперевізника

1. Наявність досвіду роботи перевізника-претендента:

- від одного до п'яти років

10

Бали нараховуються, якщо суб'єкт господарювання діє на підставі діючої ліцензії на виконання пасажирських перевезень, отриманої вперше, не менше ніж один рік.

- від п'яти до десяти років

15

Бали нараховуються, якщо суб'єкт господарювання має ліцензію на виконання пасажирських перевезень протягом більше ніж п'яти років безперервно.

- понад десять років

20

Бали нараховуються, якщо суб'єкт господарювання має ліцензію на здійснення пасажирських перевезень протягом більше ніж десяти років безперервно.

2. Наявність у керівному або інженерному складі працівника:

- що має вищу профільну освіту та працює на підприємстві не менше одного року до дати оголошення конкурсу

5

Бали нараховуються, якщо керівник, його заступник або інженер, які працюють на
підприємстві не менше одного року до дати
оголошення конкурсу, мають профільну вищу освіту з питань організації перевезень та управління на автомобільному транспорті.

- що має середню спеціальну освіту в галузі та працює на підприємстві не менше одного року до дати оголошення конкурсу

3

Бали нараховуються, якщо керівник, його заступник або інженер, які працюють на
підприємстві не менше одного року до дати
оголошення конкурсу, не мають вищої профільної освіти, але мають середню спеціальну освіту з питань організації перевезень або експлуатації автомобільного транспорту.

3. Наявність та тяжкість порушень безпеки дорожнього руху, транспортного законодавства, ліцензійних умов:

- наявність протягом одного року до оголошення конкурсу порушень ліцензійних умов, які впливають на безпеку перевезень, або невиконання припису про усунення порушень ліцензійних умов, кількість яких щодо кількості автобусів становить понад 0,1 (за інформацією Головавтотрансінспекції);

-10

Бали знімаються, якщо сумарна кількість порушень ліцензійних умов, які впливають на безпеку перевезень, та невиконаних приписів про усунення порушень щодо кількості ліцензованих автобусів перевищує 0,1

- наявність протягом одного року дорожньо-транспортних пригод, що сталися з вини водія-перевізника, кількість яких щодо кількості автобусів становить понад 0,1

-15

Бали знімаються, якщо кількість дорожньо-транспортних пригод, що сталися з вини водія перевізника-претендента, внаслідок яких є постраждалі, щодо кількості ліцензованих автобусів перевищує 0,1 або мали місце порушення, передбачені частинами першою та другою статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення інформація надходить територіального підрозділу Головавтотрансінспекції.
Враховуються дорожньо-транспортні пригоди, що сталися протягом одного року до дати оголошення конкурсу

4. Характеристика роботи на автобусному маршруті (рейсі), що є об'єктом конкурсу:

- наявність протягом року до оголошення конкурсу порушень умов договору (дозволу) на вказаному маршруті, зокрема в частині невиконання запланованої кількості рейсів (кількість рейсів менш як 95 відсотків);

-10

Бали нараховуються або знімаються тільки щодо перевізників-претендентів, які здійснювали перевезення, зумовлені об'єктом конкурсу, на умовах діючого на момент проведення конкурсу договору (дозволу), крім випадків обслуговування на тимчасових умовах.

- відсутність протягом року до оголошення конкурсу порушень в частині дотримання виконання запланованої кількості рейсів (кількість рейсів понад 98 відсотків) та використання рухомого складу;

10

Інформація подається організатором конкурсу

- порушення, допущені перевізником-претендентом, стали причиною розірвання договору (анулювання дозволу) на перевезення, зумовлені об'єктом конкурсу

-20

III. Інвестиційний розвиток суб'єкта господарювання та соціальний ефект від його діяльності

1. Капіталовкладення у придбання рухомого складу, призначеного для перевезень пасажирів:

- кількість автобусів - не менше ніж 10 одиниць (загальна кількість/вік яких не перевищує п'ять років);

2/4

2 бали нараховуються у разі, коли кількість автобусів (власних, кредитних, які перебувають в лізингу або використовуються на праві спільної власності) становить від 10 до 20 одиниць.
4 бали нараховуються у разі, коли кількість автобусів (власних, кредитних, які перебувають в лізингу або використовуються на праві спільної власності) становить від 10 до 20 одиниць і вік щонайменше десяти з них - не більше ніж п'ять років.

- кількість автобусів - не менше ніж 20 одиниць (загальна кількість/вік яких не перевищує п'ять років)

5/10

5 балів нараховуються у разі, коли кількість автобусів (власних, кредитних, які перебувають в лізингу або використовуються на праві спільної власності) становить від 20 до 50 одиниць.
10 балів нараховуються у разі, коли кількість автобусів (власних, кредитних, які перебувають в лізингу або використовуються на праві спільної власності) становить від 20 до 50 одиниць і вік щонайменше двадцяти з них - не більше ніж п'ять років.

- кількість автобусів - не менше ніж 50 одиниць (загальна кількість/вік яких не перевищує п'ять років)

10/20

10 балів нараховуються у разі, коли кількість
автобусів (власних, кредитних, які перебувають в лізингу або використовуються на праві спільної власності) перевищує 50 одиниць
20 балів нараховуються у разі, коли кількість
автобусів (власних, кредитних, які перебувають в лізингу або використовуються на праві спільної власності) віком не більше ніж п'ять років становить не менше ніж 50 одиниць.

2. Інвестиції, вкладені протягом останнього періоду:

- загальна кількість нових автобусів, придбаних протягом одного року становить не менше ніж 3 одиниці;

5

Бали нараховуються у разі, коли протягом одного року до дати оголошення конкурсу було придбано за власні, кредитні кошти або на умовах лізингу від 3 до 9 автобусів, вік яких становить менше ніж два роки.

- загальна кількість нових автобусів, придбаних протягом одного року становить не менше ніж 10 одиниць

10

Бали нараховуються у разі, коли протягом одного року придбано за власні, кредитні кошти або на умовах лізингу не менше ніж 10 автобусів, вік яких становить менше ніж два роки.

3. Інвестиції, вкладені у рухомий склад для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями протягом останнього періоду:

- загальна кількість автобусів, призначених для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями становить не менше ніж 2 одиниці

5

Бали нараховуються у разі, коли протягом одного року було придбано за власні, кредитні кошти або на умовах лізингу не менше ніж 2 автобуси, які мають додаткове устаткування для зручного обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями.

4. Рівень заробітної плати на підприємстві:

- середній рівень заробітної плати водіїв не нижчий, ніж визначено галузевою угодою

5

Для розрахунку береться показник, зазначений у відповідній галузевій угоді між Мінтрансзв'язку, профспілками та організацією роботодавців транспорту.

- середній рівень заробітної плати водіїв не нижчий, ніж 120 відсотків від визначеної галузевою угодою

10

Бали нараховуються у разі, коли даний рівень
заробітної плати діє протягом не менше шести місяців до дати оголошення конкурсу.

15. У випадку однакових умов у двох перевізників-претендентів конкурсний комітет враховує такі чинники:

15.1. Нижчий тариф на проїзд пасажирів.

15.2. Згода на перевезення пільгових категорій громадян без відшкодування втрат з будь яких джерел.

15.3. Для перевізників-претендентів, переможців попередніх конкурсів, які здійснювали перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах, якість і обсяги виконання ними умов попередньо укладених Договорів.

15.4. Участь перевізника-претендента в опробуванні маршруту, вивчення пасажиропотоку, наявність позитивних відгуків щодо організації та якості транспортного обслуговування під час опробовування маршруту.

15.5. Наявність у перевізника-претендента транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.

15.6. Участь у розвитку транспортної інфраструктури міста.

16. Рішення про результати конкурсу приймаються конкурсним комітетом на закритому засіданні у присутності не менше половини його складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. За рівної кількості голосів голос голови конкурсного комітету є вирішальним.

17. Конкурсним комітетом розглядаються всі заяви перевізників-претендентів на участь у конкурсі на об'єкт конкурсу.

18. Хід проведення конкурсу та рішення конкурсного комітету оформлюється протоколом, який підписують голова та секретар комітету.

19. У разі відсутності в перевізників-претендентів автобусів, що відповідають умовам конкурсу, вони мають право подавати до конкурсного комітету заяву на участь у конкурсі та документи, що містять характеристику наявних автобусів, які претендент пропонує використовувати на даному маршруті, а також інвестиційний проект-зобов'язання щодо оновлення парку автобусів на цьому маршруті.

20. У разі відсутності перевізників-претендентів, які мають автобуси, що відповідають умовам конкурсу, конкурс проводиться серед претендентів, які пропонують використовувати на даному маршруті автобуси, що відповідають вимогам безпеки, але не відповідають умовам конкурсу за класом, пасажиромісткістю, параметрами комфортності з урахуванням поданих інвестиційних проектів-зобов'язань щодо оновлення парку автобусів, які будуть повністю відповідати всім вимогам.

21. Відносини Замовника з переможцем конкурсу визначаються договором про організацію перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування. Договір з переможцем конкурсу Замовником укладається терміном на три роки. У разі визначення переможцем конкурсу перевізника-претендента, у якого весь рухомий склад є відповідного класу з терміном експлуатації до одного року, договір на перевезення пасажирів укладається терміном на п'ять років.

22. У разі відсутності у перевізника-претендента автобусів, що відповідають умовам конкурсу, договір Замовником укладається на один рік.

23. Перевізник - переможець конкурсу повинен самостійно забезпечувати перевезення.

24. Переможець конкурсу в 10-денний термін після отримання результатів проведення конкурсу укладає з Замовником Договір на право перевезення пасажирів на конкретному маршруті та отримує відповідний дозвіл.

25. У разі не укладення переможцем конкурсу Договору на перевезення пасажирів або відмови від цього у зазначений вище термін, Договір укладається з перевізником-претендентом, який зайняв друге місце та кількість балів якого складає не менше 80 % від кількості балів переможця. Якщо в конкурсі брав участь один претендент, який відмовився від укладення Договору, то маршрут знову виставляється на конкурс.

26. Перевізники не мають права працювати на маршрутах без укладеного Договору на перевезення пасажирів і за порушення цього пункту несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

27. Попереднє опробовування маршруту для вивчення його соціально-економічної доцільності допускається за умови укладення Договору на термін до 3-х місяців. Після опробовування маршрут затверджується у встановленому порядку.

28. Якщо перевізником, з яким вже укладений Договір на перевезення пасажирів на конкретному маршруті, буде запропоновано підвищення тарифів на проїзд, то Замовник розглядає їх обґрунтованість, погоджує та затверджує відповідним рішенням виконавчого комітету міської ради. В разі самостійного підвищення перевізником тарифів на проїзд без узгодження з Замовником, Договір на цей маршрут достроково розривається в односторонньому порядку, а сам маршрут знову виставляється на конкурс.

29. У разі систематичного порушення перевізником умов укладеного Договору на право перевезення пасажирів на конкретному маршруті, цей Договір може бути достроково розірваний Замовником в односторонньому порядку, а маршрут запропонований іншим перевізникам на конкурсних засадах (систематичним порушенням є три підтверджених випадки невиконання умов укладеного договору на впродовж 3-х місяців). Про факт порушення Замовник зобов'язаний в 5-денний термін після його встановлення повідомити перевізника.

30. У разі порушення процедур проведення конкурсу розгляд спорів проводиться відповідно до чинного законодавства України.

 

Секретар виконавчого комітету
міської ради

О. Васильчишин

 

Додаток
до рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради
26.04.2011 N 288/7

СКЛАД
конкурсного комітету з визначення перевізників пасажирів на міських маршрутах загального користування в м. Чернівцях

Тимофєєв
Василь Трохимович

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, голова комітету

Шумейко
Олександр Михайлович

- директор департаменту житлово-комунального господарства міської ради, заступник голови комітету

Кожуленко
Ігор Васильович

- директор МКП "Міський центр організації пасажирських перевезень", секретар комітету

Члени комітету:

Бажерін
Павло Микитович

- голова міської ради ветеранів війни, праці і збройних сил

Бамбуляк
Лівія Флорівна

- начальник фінансового управління міської ради

Бурега
Юрій Іванович

- голова Садгірської районної в місті Чернівцях ради

Городенський
Ярослав Доринович

- в. о. першого заступника начальника державної податкової інспекції в м. Чернівцях (за згодою)

Залевський
Роман Володимирович

- голова міського товариства інвалідів "Милосердя", заступник директора протезно-ортопедичного підприємства "Опора-плюс" (за згодою)

Кийов
Дмитро Володимирович

- начальник ВДАІ м. Чернівці при УДАІ УМВС України в Чернівецькій області (за згодою)

Круглецька
Аліна Дионисівна

- начальник управління праці та соціального захисту населення міської ради

Кушнірик
Ярослав Денисович

- заступник директора, начальник управління комунального господарства департаменту житлово-комунального господарства міської ради

Мартинюк
Василь Михайлович

- начальник відділу транспорту, зв'язку та енергетики департаменту житлово-комунального господарства міської ради

Мельничук
Віктор Анатолійович

- голова Першотравневої районної в місті Чернівцях ради

Пазюк
Михайло Дмитрович

- голова Шевченківської районної в місті Чернівцях ради

Плужнікова
Алла Геннадіївна

- начальник відділу підприємництва та інвестицій управління економічного розвитку департаменту економіки міської ради

Полякова
Діна Анатоліївна

- начальник відділу транспорту, зв'язку та дорожнього господарства управління інфраструктури та туризму обласної державної адміністрації (за згодою)

Продан
Василь Сафронович

- член виконавчого комітету Чернівецької міської ради (за згодою)

Савчук
Василь Васильович

- заступник начальника територіального управління Головавтотрансінспекції в Чернівецькій області (за згодою)

Шиба
Олександр Михайлович

- в. о. начальника юридичного управління міської ради.

 

Секретар виконавчого комітету
Чернівецької міської ради

О. Васильчишин

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали