МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 30 вересня 2011 року N 70

Про організацію проведення конкурсу на заміщення вакантних посад у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 N 169 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців" (із змінами) наказую:

1. Утворити конкурсну комісію для заміщення вакантних посад в апараті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України у складі згідно з додатком.

2. Затвердити такі, що додаються:

Умови проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України;

Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства економіки України від 15.05.2007 N 132 "Про організацію проведення конкурсу на заміщення вакантних посад у Міністерстві", від 16.08.2007 N 272 "Про внесення змін до наказу Міністерства від 15.05.2007 N 132", від 04.02.2008 N 35 "Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства від 15.05.2007 N 132", від 24.07.2009 N 770 "Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства від 15.05.2007 N 132", від 10.11.2009 N 1243 "Про внесення змін до наказу Міністерства від 15.05.2007 N 132", від 18.05.2010 N 559 "Про утворення конкурсної комісії Мінекономіки для заміщення вакантних посад керівників територіальних органів Державного департаменту з питань банкрутства", від 06.07.2011 N 802 "Про утворення конкурсної комісії Мінекономіки для заміщення вакантних посад керівників територіальних органів Державної інспекції з контролю за цінами", від 23.09.2010 N 1198 "Про внесення змін до наказу Міністерства від 18.05.2010 N 559".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Павленка В. П.

 

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

А. П. Клюєв

 

Додаток
до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
30.09.2011 N 70

СКЛАД
конкурсної комісії для заміщення вакантних посад в апараті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

ПАВЛЕНКО
Володимир Петрович

- заступник Міністра - керівник апарату, голова комісії

САЛІЙ
Олександра Олексіївна

- виконувач обов'язків директора департаменту кадрового забезпечення та проходження державної служби, заступник голови комісії

 

Члени комісії:

БРОВЧЕНКО
Юрій Петрович

- директор департаменту економіки оборони та безпеки

КОЗИР
Сергій Володимирович

- директор юридичного департаменту

КРАВЧЕНКО
Віталій Володимирович

- директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності

КРЮЧКОВ
Сергій Григорович

- директор департаменту співробітництва з СОТ та з питань торговельного захисту

ОЛЕЙНІКОВ
Євген Володимирович

- директор департаменту макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування

СТОРОЖУК
Євгеній Леонідович

- директор департаменту реформування публічної адміністрації

ЧЕРЕПОВСЬКА
Ірина Федорівна

- директор департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатна служба)

ГРИЩЕНКО
Світлана Іллівна

- головний спеціаліст відділу кадрового забезпечення центрального апарату департаменту кадрового забезпечення та проходження державної служби, секретар комісії.

 

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України -
керівник апарату

В. П. Павленко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
30.09.2011 N 70

УМОВИ
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України

1. Конкурсний відбір в апараті Міністерства (далі - конкурс) проводиться на заміщення вакантних посад державних службовців третьої - п'ятої категорій.

2. Рішення про проведення конкурсу приймає Міністр за наявності вакантних посад державних службовців. Вакантні посади, на заміщення яких необхідно оголосити конкурс, визначаються на підставі пропозицій, поданих заступнику Міністра - керівнику апарату керівниками самостійних структурних підрозділів. Інформація про проведення конкурсу та його умови публікується в пресі або поширюється через інші офіційні засоби масової інформації протягом п'яти робочих днів після прийняття рішення про проведення конкурсу та доводиться до відома особового складу центрального апарату Міністерства.

3. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду в Міністерстві, а також просування по службі державних службовців, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.

4. На заміщення вакантних посад, призначення на які відповідно до законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, конкурс не оголошується.

5. Конкурс проводиться поетапно:

публікація оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації;

прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність установленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

проведення іспиту та відбір кандидатів.

6. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:

визнані в установленому порядку недієздатними;

мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади державного службовця;

у разі прийняття на державну службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі близьким особам;

позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

в інших випадках, установлених законами.

7. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають конкурсній комісії такі документи:

заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається, що заявник ознайомлений з установленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;

заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку;

відомості про майно, доходи, витрати, зобов'язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, наявність у себе та близьких осіб корпоративних прав;

копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчену департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби.

Особи, які працюють у центральному апараті Міністерства і бажають взяти участь у конкурсі, подають тільки заяву про участь у конкурсі.

8. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

9. Особи, які подали необхідні документи для участі в конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади державного службовця (далі - кандидати).

10. Департамент кадрового забезпечення та проходження державної служби перевіряє подані документи на відповідність їх установленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посаду державного службовця.

11. Кандидати, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

12. Особа, яка подала недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускається.

13. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у департаменті кадрового забезпечення та проходження державної служби.

14. Іспит проводиться конкурсною комісією Міністерства з метою об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду державних службовців.

15. Департамент кадрового забезпечення та проходження державної служби за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту, але не раніше ніж через 30 календарних днів із дня опублікування оголошення про проведення конкурсу, та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

16. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI), а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Міністерства та відповідного структурного підрозділу, на вакантну посаду якого оголошено конкурс.

17. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

18. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад державних службовців.

19. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву і протягом року за рішенням керівництва Міністерства можуть бути прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу. Для зарахування до кадрового резерву кандидатів, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, до списку затвердженого кадрового резерву Міністерства протягом року вносяться зміни в установленому порядку.

Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

20. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади державного службовця, оголошується повторний конкурс.

21. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому були присутні не менше ніж 2/3 її складу.

22. Рішення конкурсної комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

У рішенні конкурсної комісії обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду державного службовця та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

23. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається Міністру не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожний член конкурсної комісії може висловити свою окрему думку, яка заноситься секретарем до протоколу.

24. Конкурсна комісія повідомляє усно або письмово кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

25. Рішення про призначення та зарахування до кадрового резерву на посади державних службовців: заступника директора департаменту, заступника директора департаменту - начальника управління, заступника директора департаменту - начальника відділу, начальника управління (самостійного), начальника відділу (самостійного), завідувача сектору (самостійного) - приймає Міністр на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

26. Рішення про призначення та зарахування до кадрового резерву на посади: начальника управління у складі департаменту та державних службовців четвертої - п'ятої категорій - приймає заступник Міністра - керівник апарату на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

27. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене Міністру протягом трьох днів після ознайомлення з ним.

28. Рішення Міністра або заступника Міністра - керівника апарату може бути оскаржене в порядку, визначеному законодавством.

 

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України -
керівник апарату

В. П. Павленко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
30.09.2011 N 70

ПОРЯДОК
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Міністерстві (далі - іспит) як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 N 169 (із змінами), та Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 08.07.2011 N 164 (Порядок N 164), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.2011 за N 930/19668.

1.2. Мета проведення іспиту - об'єктивна оцінка знань і здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Міністерстві.

1.3. Іспит проводиться конкурсною комісією Міністерства (далі - конкурсна комісія).

1.4. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад (далі - кандидати), документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посади державних службовців.

Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється усно або письмово департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті, за даних обставин він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.

1.5. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо), відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.6. Проведення іспиту для кандидатів передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI), а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Міністерства та відповідного структурного підрозділу, на вакантну посаду якого оголошено конкурс.

1.7. Перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Міністерства та його структурних підрозділів подається керівниками самостійних структурних підрозділів та затверджується заступником Міністра - керівником апарату. Питання повинні бути актуальними, ґрунтуватися на чинних нормативно-правових актах. Питання, що ґрунтуються на нормативно-правових актах, які втратили чинність, замінюються на підставі службової записки керівника відповідного самостійного структурного підрозділу. Затверджені переліки питань передаються конкурсній комісії.

Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI) (далі - загальний перелік) наведено у додатку 1 до цього Порядку.

1.8. Переліки питань можуть публікуватись у відповідних друкованих засобах масової інформації, розміщуватися на сайті Міністерства та обов'язково надаються для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

1.9. Екзаменаційні білети для проведення іспиту формуються керівником структурного підрозділу, на вакантну посаду в якому оголошено конкурс, за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, затверджуються головою конкурсної комісії та передаються її секретареві.

До кожного білета включаються по одному питанню на перевірку знань Конституції України, Законів України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI) і два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Міністерства та відповідного структурного підрозділу - всього 5 питань.

1.10. Питання 1 - 3 в екзаменаційних білетах повинні містити питання, визначені в переліку згідно з додатком 1, питання 4 і 5 відбираються з переліків питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Міністерства та його структурних підрозділів.

1.11. Кількість білетів повинна бути не менше 15.

1.12. З урахуванням специфіки функціональних повноважень Міністерства та його структурних підрозділів можливе розроблення кількох варіантів комплектів екзаменаційних білетів залежно від кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад.

1.13. Процедура іспиту складається з трьох етапів:

організаційна підготовка до іспиту;

складання іспиту;

оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

1.14. Департамент кадрового забезпечення та проходження державної служби за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту, але не раніше ніж через 30 календарних днів із дня опублікування оголошення про проведення конкурсу, та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

2. Організаційна підготовка до іспиту

2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день складання іспиту з усіма кандидатами.

2.2. Секретар конкурсної комісії інформує кандидатів про тривалість і процедуру складання іспиту.

2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту повинна бути достатньою для кандидатів. Секретар повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони повинні бути вирішені головою конкурсної комісії.

3. Складання іспиту

3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета повинні бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно кандидатами на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього Порядку, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

3.3. Приміщення для складання іспиту повинно відповідати умовам зручного розташування, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення до закінчення складання іспиту.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності всіх кандидатів під час складання іспиту.

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. Під час підготовки відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом Міністерства. Перед відповіддю обов'язково вказується прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета і питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляється підпис кандидата і дата складання іспиту.

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет повинен становити 60 хвилин.

4. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

4.1. Дня оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система оцінювання.

П'ять балів виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI) та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Міністерства та його відповідного структурного підрозділу.

Чотири бали виставляється кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI) і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Міністерства та його відповідного структурного підрозділу.

Три бали виставляється кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляється кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у відведений на це час.

4.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Оцінювання здійснюється всіма членами конкурсної комісії.

Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

4.3. Підбиття підсумків здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів до екзаменаційної відомості, форма якої наведена у додатку 3 до цього Порядку. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис в екзаменаційному білеті.

4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії в департаменті кадрового забезпечення та проходження державної служби.

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

 

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України -
керівник апарату

В. П. Павленко

 

Додаток 1
до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI)

I. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України(стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту(стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист(стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65 - 68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій(стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).

33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

II. Питання на перевірку знання Закону України "Про державну службу"

1. Поняття державної служби, державного службовця і посади відповідно доЗакону України "Про державну службу" (статті 1,2).

2. Право на державну службу (стаття 4).

3. Основні принципи державної служби(стаття 3).

4. Основні напрями державної політики у сфері державної служби (стаття 6).

5. Основні обов'язки державних службовців (стаття 10).

6. Основні права державних службовців (стаття 11).

7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням (статті 12, 16).

8. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців (стаття 14).

9. Присяга державних службовців (стаття 17).

10. Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою (стаття 22).

11. Класифікація посад та ранги державних службовців (статті 25, 26).

12. Прийняття на посаду державного службовця; випробування при прийнятті на державну службу; стажування державних службовців (статті 15, 18, 19).

13. Просування по службі державного службовця (стаття 27).

14. Кадровий резерв державної служби (стаття 28).

15. Підстави припинення державної служби (стаття 30).

16. Підстави для відставки державного службовця (стаття 31).

17. Оплата праці державного службовця (стаття 33).

18. Щорічні та додаткові відпустки державних службовців; соціально-побутове забезпечення державних службовців (статті 35,36).

19. Пенсійне забезпечення державних службовців (стаття 37).

20. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу(стаття 38).

21. Етика поведінки державного службовця(стаття 5).

III. Питання на перевірку знання Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI)

1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода (стаття 1) (Декларація N 3206-VI).

2. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 4) (Декларація N 3206-VI).

3. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції (стаття 5) (Декларація N 3206-VI).

4. Обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (статті 6 (Декларація N 3206-VI), 7) (Декларація N 3206-VI).

5. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) та роботи близьких осіб (статті 8 (Декларація N 3206-VI), 9) (Декларація N 3206-VI).

6. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування(стаття 10) (Декларація N 3206-VI).

7. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 11) (Декларація N 3206-VI).

8. Фінансовий контроль(стаття 12) (Декларація N 3206-VI).

9. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів (статті 13 (Декларація N 3206-VI), 14) (Декларація N 3206-VI).

10. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів (стаття 15) (Декларація N 3206-VI).

11. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції (стаття 18) (Декларація N 3206-VI).

12. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 20) (Декларація N 3206-VI).

13. Види відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 21) (Декларація N 3206-VI).

14. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення (стаття 22) (Декларація N 3206-VI).

15. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення(стаття 25) (Декларація N 3206-VI).

 

Додаток 2
до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

          ЗАТВЕРДЖУЮ
  Голова конкурсної комісії
_________    __
     (підпис)           (прізвище, ініціали)
                                  20__ року

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ N ____
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців

1. Питання на перевірку знання Конституції України.

2. Питання на перевірку знання Закону України "Про державну службу".

3. Питання на перевірку знання Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI).

4, 5. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Міністерства та його структурного підрозділу.

 

Додаток 3
до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців конкурсною комісією Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від "___" 20__ р.

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата

Посада, на яку претендує кандидат

Категорія посади, на яку претендує кандидат

Номер білета

Загальна сума балів

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Голова комісії

______
                (підпис)

_______
                 (П. І. Б.)

Члени комісії:

______
                (підпис)

_______
                 (П. І. Б.)

______
                (підпис)

_______
                 (П. І. Б.)

______
                (підпис)

_______
                 (П. І. Б.)

______
                (підпис)

_______
                 (П. І. Б.)

Секретар комісії

____
                (підпис)                                         (П. І. Б.)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали