Додаткова копія: Про організацію проведення конкурсу з визначення соціальних проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету у 2019 році

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 17.10.2018 р. N 1179/А-2018

Про організацію проведення конкурсу з визначення соціальних проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету у 2019 році

Відповідно до статей 13, 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", пунктів 4 (Постанова N 1049), 8 Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка (Постанова N 1049), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року N 1049, пункту 5.2 додатка 3 до обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на 2018 - 2020 роки "Соціальний захист населення в Одеській області", затвердженої рішенням Одеської обласної ради від 21 грудня 2017 року N 578-VII, з метою залучення інститутів громадянського суспільства до розв'язання пріоритетних проблем соціальної сфери Одеської області:

1. Оголосити конкурс з визначення соціальних проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету у 2019 році.

2. Затвердити текст оголошення про проведення конкурсу з визначення соціальних проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету у 2019 році (додається).

3. Утворити конкурсну комісію у складі згідно з додатком.

4. Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації забезпечити оприлюднення на офіційному веб-сайті Одеської обласної державної адміністрації оголошення про проведення конкурсу з визначення соціальних проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету у 2019 році, в одноденний строк після набрання чинності цим розпорядженням та інформацію про членів конкурсної комісії - протягом трьох робочих днів.

5. Функції з організації та проведення конкурсу з визначення соціальних проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету у 2019 році, покласти на Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації.

6. Контроль за виконанням розпорядження залишає за собою.

 

Голова обласної
державної адміністрації

М. В. Степанов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
17 жовтня 2018 року N 1179/А-2018

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу з визначення соціальних проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету у 2019 році

Обласна державна адміністрація оголошує конкурс з визначення соціальних проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету у 2019 році.

Пріоритетним завданням конкурсу соціальних проектів є залучення інститутів громадянського суспільства для вирішення проблем соціальної сфери Одеської області.

Організатором підтримуються такі види діяльності у сфері надання соціальних послуг:

- запобігання та протидія домашньому насильству, зменшення суспільної толерантності до гендерно зумовленого насильства і надання послуг постраждалим від домашнього насильства шляхом створення кризових центрів, притулків;

- сприяння гендерній рівності, формування гендерної культури серед загального населення та молоді.

- запобігання та протидія торгівлі людьми, надання послуг особам, які постраждали від торгівлі;

- соціально-психологічна реабілітація осіб з інвалідністю;

- соціально-психологічна реабілітація дітей уразливих категорій;

- соціальний супровід та юридична допомога ветеранам війни, членам сімей загиблих (померлих);

- соціально-психологічна допомога та медичний супровід ветеранам Другої світової війни;

- відродження історичної пам'яті про національну трагедію українського народу - Другу світову війну, вшанування її жертв, натуральна допомога ветеранам Другої світової війни;

- соціально-психологічна допомога сім'ям з дітьми та сім'ям, що опинилися в складних життєвих обставинах, зокрема малозабезпеченим, багатодітним, молодим сім'ям, захист їхніх прав;

- соціальний супровід учасників АТО, членів їхніх сімей, допомога сім'ям загиблих;

- соціальний захист та правова допомога особам, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

- соціально-психологічна реабілітація та адаптація тимчасово переміщених осіб та членів їхніх сімей;

- соціальна адаптація, інтеграція та реінтеграція бездомних та осіб, що відбули покарання, в тому числі неповнолітніх;

- сприяння зайнятості людей похилого віку.

Конкурсна пропозиція повинна містити:

1) заяву про участь за формою, затвердженою розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 27 вересня 2017 року N 851/А-2017 "Про затвердження форм документів для проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету" (Розпорядження N 851/А-2017), зареєстрованим в Головному територіальному управлінні юстиції в Одеській області 23 жовтня 2017 року за N 49/1334, за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, скріпленим печаткою інституту (у разі наявності);

2) опис проекту та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) проекту, за формами, затвердженими розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 27 вересня 2017 року N 851/А-2017 "Про затвердження форм документів для проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету" (Розпорядження N 851/А-2017), зареєстрованим в Головному територіальному управлінні юстиції в Одеській області 23 жовтня 2017 року за N 49/1334;

3) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (у разі їх залучення до виконання (реалізації) проекту);

4) інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема досвід виконання (реалізації) проекту протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

Всі документи, зазначені в пунктах 1 - 4, мають бути прошнуровані, пронумеровані, підписані керівником або уповноваженою особою інституту громадянського суспільства. Конкурсна пропозиція складається державною мовою і подається в друкованій та електронній формі.

Конкурсні пропозиції приймаються за адресою: 65107, м. Одеса, вул. Канатна, 83, каб. 1122, тел. 725-06-45, електронна адреса: dssp-jurist@odessa.gov.ua.

Прийом заявок триватиме з 19 жовтня 2018 року до 19 листопада 2018 року включно.

Конкурс буде проводитись у три етапи:

з 20 листопада 2018 року до 20 грудня 2018 року.

УВАГА! Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї програми становить 400 тис. грн. Загальний фонд бюджетних коштів, що передбачені на проведення конкурсу соціальних проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету у 2019 році, становить 1500 тис. грн. У конкурсі беруть участь інститути громадянського суспільства, зареєстровані в установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до оголошення конкурсу.

Конкурсні пропозиції подаються у друкованій та електронній формі.

Подані конкурсні пропозиції не повертаються учаснику конкурсу.

Конкурсна пропозиція складається державною мовою.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, несе учасник конкурсу.

 

Додаток
до розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
17.10.2018 N 1179/А-2018

Склад
конкурсної комісії

Колебошин
Сергій Валерійович

- заступник голови обласної державної адміністрації (гуманітарні питання), голова комісії

Коваленко
Лілія Валентинівна

- директор Департаменту соціальної та сімейної політики облдержадміністрації, заступник голови комісії

Білик
Юлія Анатоліївна

- головний спеціаліст-юрисконсульт відділу з питань персоналу та правової роботи Департаменту соціальної та сімейної політики облдержадміністрації, секретар комісії

Члени конкурсної комісії:

Акімова
Людмила Степанівна

- регіональний представник фонду народонаселення ООН в Україні, радник голови Одеської обласної державної адміністрації (поза штатом)

Албул
Олена Костянтинівна

- заступник директора Департаменту - начальник управління фінансово - господарського забезпечення Департаменту соціальної та сімейної політики облдержадміністрації

Безверхнюк
Тетяна Миколаївна

- завідуюча кафедри управління проектами Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, код ЄДРПОУ 23213365 (за згодою)

Бойко
Анатолій Михайлович

- голова Одеської обласної організації Всеукраїнського громадського об'єднання "Комітет виборців України" код ЄДРПОУ 33139450 (за згодою)

Кручиніна
Наталія Володимирівна

- керівник центру допомоги учасникам антитерористичної операції (за згодою)

Крупник
Андрій Семенович

- доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, код ЄДРПОУ 36612514, директор громадської організації "Одеський інститут соціальних технологій", код ЄДРПОУ 25431882, заступник голови Всеукраїнської громадської організації "Асоціація сприяння самоорганізації населення", код ЄДРПОУ 34506250 (за згодою)

Назарчук
Сергій Леонідович

- голова громадської організації "Одеська агенція регіонального розвитку", код ЄДРПОУ 36612514 (за згодою).

 

Директор Департаменту соціальної
та сімейної політики обласної
державної адміністрації

Л. В. Коваленко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали