ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 01.03.2012 р. N 164

Про організацію проведення в області у 2012 році Всеукраїнського місячника "Спорт для всіх - спільна турбота"

З метою поліпшення умов для регулярних занять оздоровчою фізичною культурою і масовим спортом різних вікових груп населення, активізації процесів будівництва, ремонту та облаштування найпростіших спортивних споруд, майданчиків за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 року N 360-р "Про заходи щодо підготовки та проведення в Україні у 2012 році Року спорту та здорового способу життя" (План N 360-р), наказу Державної служби молоді та спорту від 18 січня 2012 року N 208 "Про проведення Всеукраїнського місячника "Спорт для всіх - спільна турбота", керуючись статтею 6, пунктом 1 статті 22, пунктами 1, 9 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Провести в області з 1 по 30 квітня 2012 року Всеукраїнський місячник "Спорт для всіх - спільна турбота" (далі - Місячник).

2. Утворити організаційний комітет з підготовки та проведення в області у 2012 році Всеукраїнського місячника "Спорт для всіх - спільна турбота" у складі згідно з додатком 1.

3. Затвердити положення про проведення в області у 2012 році Всеукраїнського місячника "Спорт для всіх - спільна турбота" (додаток 2).

4. Затвердити форми звітності за показниками проведення в області у 2012 році Всеукраїнського місячника "Спорт для всіх - спільна турбота" (додаток 3).

5. Районним державним адміністраціям, міськвиконкомам міст обласного значення:

5.1. До 26 березня 2012 року утворити організаційні комітети на місцях для проведення Місячника.

5.2. Визначити перелік спортивних споруд і майданчиків за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення, а також тих, що знаходяться на балансі навчальних закладів, для облаштування їх під час проведення Місячника.

5.3. Згідно із вказаним переліком до 30 квітня 2012 року вжити заходів щодо відновлення, реконструкції, облаштування спортивних споруд і майданчиків у населених пунктах області.

5.4. До 18 травня 2012 року поінформувати управління у справах сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації про виконання робіт згідно з показниками, визначеними у додатку 3.

6. Управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації забезпечити контроль та координацію роботи щодо проведення Місячника в навчальних закладах області.

7. Обласному центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх":

7.1. Організувати роботу щодо пропагування Місячника та висвітлення ходу його проведення в засобах масової інформації.

7.2. Забезпечити фінансування витрат, пов'язаних із нагородженням переможців Місячника.

8. Організаційному комітету, зазначеному в пункті 2 цього розпорядження, до 25 травня 2012 року підбити підсумки проведення в області Місячника та забезпечити їх оприлюднення в засобах масової інформації.

9. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25 березня 2011 року N 161 "Про організацію проведення в області Всеукраїнського місячника "Спорт для всіх - спільна турбота" (Розпорядження N 161).

10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Яценка А. А.

 

Голова обласної
державної адміністрації

М. М. Костяк


 

Додаток 1
до розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
01.03.2012 N 164


СКЛАД
організаційного комітету з підготовки та проведення в області у 2012 році Всеукраїнського місячника "Спорт для всіх - спільна турбота"

Кравець
Олег Миколайович

- начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, голова оргкомітету

Ротонос
Сергій Олексійович

- директор обласного центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", заступник голови оргкомітету

Рибак
Микола Миколайович

- головний спеціаліст управління у справах сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, секретар оргкомітету

Члени оргкомітету:

Городинський
Андрій Вікторович

- голова обласної ради спортивного товариства "Україна"

Долина
Валерій Федорович

- генеральний директор обласної державної телерадіокомпанії "Скіфія"

Маломуж
Олександр Іванович

- голова обласної ради спортивного товариства "Спартак"

Кліментенко
Юрій Анатолійович

- начальник управління молоді та спорту виконкому Херсонської міської ради

Кулькіна
Євгенія Петрівна

- заступник начальника управління освіти і науки обласної державної адміністрації

Роль
В'ячеслав Анатолійович

- голова обласної ради спортивного товариства "Колос"

Семченко
Юрій Олександрович

- заступник начальника управління у справах сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, начальник відділу з питань фізичної культури та спорту


 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. С. Білий


 

Додаток 2
до розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
01.03.2012 N 164


ПОЛОЖЕННЯ
про проведення в області у 2012 році Всеукраїнського місячника "Спорт для всіх - спільна турбота"

1. Загальні положення

Всеукраїнський місячник "Спорт для всіх - спільна турбота" (далі - Місячник) проводиться з метою поліпшення умов для регулярних занять масовою фізичною культурою різних соціальних і вікових груп населення за місцем проживання та у місцях масового відпочинку.

Місячник проводиться з 1 по 30 квітня 2012 року в усіх населених пунктах області.

Основні завдання Місячника:

- упорядкування та облаштування за участю широкої громадськості спортивних майданчиків напередодні весняно-літнього періоду;

- проведення інформаційно-пропагандистської кампанії з метою привернення уваги державних та недержавних організацій до питань щоденного зайняття населення фізичною культурою та створення належних умов для цього;

- стимулювання співпраці органів місцевого самоврядування, суб'єктів підприємництва та громадських організацій, мешканців жилих мікрорайонів, особливо молоді, щодо будівництва, ремонту, облаштування та утримання місць для самостійних і групових занять різними видами рухової активності на дозвіллі;

- запровадження сучасних стандартів активного дозвілля та створення здорової конкуренції серед місцевих громад щодо забезпечення належних умов для занять масовою фізичною культурою.

2. Організація проведення Місячника

Координацію заходів з підготовки та проведення Місячника здійснює відповідний організаційний комітет (далі - Організаційний комітет), персональний склад якого затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації. Безпосереднє керівництво роботами покладається на управління у справах сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації через обласний центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх".

Для координації роботи на місцях утворюються відповідні організаційні комітети в районах та містах області.

Підготовка та проведення Місячника передбачає:

- визначення стану спортивних майданчиків, які використовуються для проведення заходів з фізичної культури і масового спорту за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення, обсягу необхідних робіт та їх ресурсного забезпечення;

- опрацювання графіка проведення робіт щодо ремонту та облаштування кожного спортивного майданчика під час Місячника та доведення цієї інформації до населення;

- організацію проведення пропагандистської підтримки Місячника в обласних та місцевих засобах масової інформації;

- формування груп фахівців і добровольців для ремонту та облаштування спортивних майданчиків з метою організації роботи з оздоровчої фізичної культури за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення;

- проведення необхідних робіт безпосередньо на кожному визначеному спортивному майданчику;

- облаштування майданчиків сучасними інформаційними стендами;

- складання та подання до відповідного організаційного комітету звіту про проведення Місячника.

Участь у Місячнику беруть фізкультурно-спортивні організації міст та районів області для виконання завдань, передбачених розділом 1 цього Положення.

3. Визначення переможців

Визначення переможців Місячника здійснюється на підставі експертних висновків членів Організаційного комітету за наступними показниками:

- рівнем залучення населення до практичної участі в Місячнику;

- рівнем бюджетного та позабюджетного фінансування, витраченого на проведення Місячника;

- кількістю відремонтованих спортивних майданчиків або підготовлених до експлуатації від загальної кількості, що потребували ремонту, а також майданчиків за місцем проживання (без урахування об'єктів навчальних закладів), майданчиків, які знаходяться в місцях масового відпочинку населення, майданчиків, що перебувають на балансі навчальних закладів;

- кількістю майданчиків, облаштованих інформаційними стендами.

Визначення переможців здійснюється за матеріалами звітів організаційних комітетів районів і міст області. Звіти подаються до управління у справах сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації згідно з формами, затвердженими розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

У звітах максимально повно має бути відображено хід проведення Місячника у районі (місті) області за відповідними показниками та визначено одного переможця.

Організаційний комітет визначає фізкультурно-спортивні організації районів (міст) області, які посіли I, II, III місця.

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації звітує перед обласною державною адміністрацією, Державною службою молоді та спорту України про підсумки проведення Місячника в області.

4. Нагородження переможців

Фізкультурно-спортивні організації районів та міст області, які посіли I, II, III місця, нагороджуються дипломами та спортивними кубками.

10 найактивніших учасників Місячника нагороджуються спеціальними медалями Всеукраїнського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх".

Нагородження учасників Місячника здійснюється в урочистій обстановці в день проведення заходів з нагоди Міжнародного дня захисту дітей 1 червня 2012 року.

5. Фінансове забезпечення

Місячник проводиться за рахунок коштів місцевих органів виконавчої влади. Також передбачається фінансування спонсорами і благодійними організаціями.

Витрати на проведення пропагандистської підтримки Місячника, нагородження переможців (кубки, дипломи, медалі) здійснюються за рахунок обласного центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх".

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. С. Білий


 

Додаток 3
до розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
01.03.2012 N 164


Форма 1


ЗВІТ
про проведення в __ районі (місті)
 Всеукраїнського місячника "Спорт для всіх - спільна турбота"

Участь населення у Місячнику

Фінансування на проведення Місячника, грн

Кількість відремонтованих спортивних споруд та спортивних майданчиків у % до кількості, що потребувала ремонту, усього

Кількість відремонтованих спортивних споруд та спортивних майданчиків, які знаходяться на балансі навчальних закладів

Кількість відремонтованих спортивних споруд та спортивних майданчиків, які знаходяться за місцем проживання (без об'єктів навчальних закладів)

Кількість відремонтованих спортивних споруд та спортивних майданчиків, які знаходяться в місцях масового відпочинку населення

Кількість майданчиків, облаштованих інформаційними стендами, у % до загальної кількості майданчиків

Взяло участь

у % до загальної кількості населення

Бюджетне

Позабюджетне

Кількість відремонтованих

у % до кількості, що потребувала ремонту

Кількість відремонтованих

у % до кількості, що потребувала ремонту

Кількість відремонтованих

у % до кількості, що потребувала ремонту

Кількість відремонтованих

у % до кількості, що потребувала ремонту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Голова оргкомітету

        ______ П. І. Б.
(підпис)


 

Форма 2


ЗВІТ
про інформаційне забезпечення
проведення в ______ районі (місті)
Всеукраїнського місячника "Спорт для всіх - спільна турбота"

Кількість повідомлень у пресі

Кількість повідомлень на телебаченні

Кількість повідомлень на радіо

Розповсюджено

оголошень

плакатів

 

 

 

 

 


Голова оргкомітету

        ______ П. І. Б.
(підпис)


 

Форма 3


СПИСОК
відремонтованих, облаштованих спортивних майданчиків у період
проведення в ______ районі (місті)
Всеукраїнського місячника "Спорт для всіх - спільна турбота"

N з/п

Адреса майданчика

Балансоутримувач

Площа майданчика

Профіль майданчика

 

 

 

 

 


Голова оргкомітету

        ______ П. І. Б.
(підпис)


 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. С. Білий

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали