Додаткова копія: Про організацію роботи із запитами на публічну інформацію в Національній поліції України

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.02.2017

м. Київ

N 95

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 березня 2017 р. за N 284/30152

Про організацію роботи із запитами на публічну інформацію в Національній поліції України

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), пункту 1 статті 2 Указу Президента України від 05 травня 2011 року N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011), постанов Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" (Постанова N 583), від 13 липня 2011 року N 740 "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію" (Постанова N 740), з метою врегулювання порядку прийому, реєстрації, розгляду запитів на публічну інформацію, їх складання і форми подання та відшкодування запитувачами фактичних витрат на копіювання та друк документів у Національній поліції України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок складання та подання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Національна поліція України;

2) Порядок прийому, реєстрації і розгляду запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Національна поліція України, та відшкодування запитувачами фактичних витрат на копіювання і друк документів у Національній поліції України;

3) Розміри фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на публічну інформацію, розпорядником якої є Національна поліція України;

4) Форму запиту на публічну інформацію.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу Міністерства внутрішніх справ України (Боднар В. Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Національної поліції України.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови
Національної поліції України

В. А. Троян

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
07 лютого 2017 року N 95

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
01 березня 2017 р. за N 284/30152

Порядок
складання та подання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Національна поліція України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) з метою врегулювання механізму складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Національна поліція України (далі - запит), до центрального органу управління поліцією, міжрегіональних територіальних органів Національної поліції, їх відокремлених підрозділів, територіальних органів поліції, їх структурних та відокремлених підрозділів, закладів та установ, що належать до сфери управління Національної поліції України (далі - органи та/чи підрозділи поліції).

Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в значеннях, наведених у Законі України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).

II. Складання та подання запитів на отримання публічної інформації

1. Запитувач має право звернутися до органів та підрозділів поліції із запитом незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

2. Запит може бути індивідуальним або колективним.

3. Запит подається до органів та підрозділів поліції в усній чи письмовій формі особисто або шляхом надсилання поштовим зв'язком, факсимільним зв'язком, електронною поштою або телефоном на вибір запитувача.

4. Письмовий запит подається в довільній формі.

5. Запит повинен містити:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, його поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання письмового запиту.

6. Для оформлення письмового запиту запитувач може використати форму запиту на отримання публічної інформації (далі - форма запиту), яку можна отримати в розпорядника інформації та на офіційних веб-сайтах центрального органу управління поліцією, територіальних органів Національної поліції України.

7. У разі якщо особа з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) не може подати письмовий запит особисто, його оформлює працівник підрозділу документального забезпечення, відповідальна особа із зазначенням у ньому своїх прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надає копію запиту особі, якій надано допомогу в його оформленні.

8. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту ставиться штамп із зазначенням найменування органу чи підрозділу поліції, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

 

Директор Департаменту формування
політики щодо підконтрольних
Міністрові органів влади та
моніторингу Міністерства
внутрішніх справ України

В. Є. Боднар
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали