ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23.03.2012 р. N 158

Про організацію роботи регіонального центру надання адміністративних послуг "Відкрита влада"

Керуючись законами України "Про місцеві державні адміністрації", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Перелік N 3392-VI), Указом Президента України від 03.07.2009 N 508/2009 "Про заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних (державних) послуг", відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2010 N 915 "Деякі питання надання адміністративних послуг":

1. Організувати при облдержадміністрації регіональний центр надання адміністративних послуг "Відкрита влада" (місцезнаходження: 83105 м. Донецьк, бул. Пушкіна, 32).

2. Затвердити Положення про регіональний центр надання адміністративних послуг "Відкрита влада" (додається).

3. Рекомендувати керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в області, що надають адміністративні послуги та забезпечують видачу суб'єктам господарювання документів дозвільного характеру, у термін до 28.03.2012 визначити осіб, відповідальних за роботу у регіональному центрі надання адміністративних послуг "Відкрита влада" та надати відділу з питань видачі документів дозвільного характеру облдержадміністрації затверджений графік та Регламент (інформаційна картка) роботи.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 30.12.2011 N 758 "Про організацію роботи обласного дозвільного центру" (Розпорядження N 758).

5. Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти на відділ з питань видачі документів дозвільного характеру облдержадміністрації, контроль - на заступника голови облдержадміністрації Фоменка О. О.

6. Це розпорядження набирає чинності з 02.04.2012.

 

Голова облдержадміністрації

А. В. Шишацький


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації
23.03.2012 N 158


ПОЛОЖЕННЯ
про регіональний центр надання адміністративних послуг "Відкрита влада"

1. Загальні положення

1.1. Регіональний центр надання адміністративних послуг "Відкрита влада" (далі - Центр) організований з метою:

забезпечення відкритості та прозорості, доступності та оперативності надання громадянам, суб'єктам господарювання адміністративних послуг, у тому числі дозвільного характеру;

надання консультативно-довідкової підтримки громадянам та суб'єктам господарської діяльності;

створення зручної для заявників системи, що дає можливість отримання документів дозвільного характеру і адміністративних послуг за принципом організаційної єдності;

забезпечення відкритості інформації про діяльність облдержадміністрації, оперативності реагування на проблемні суспільні питання.

1.2. Принципами надання адміністративних послуг у Центрі є:

пріоритет прав і законних інтересів заявників;

відкритість - забезпечення поінформованості замовників адміністративних послуг;

обґрунтованість - урахування усіх обставин, що мають значення для вирішення адміністративної справи;

неупередженість органу, що надає адміністративні послуги;

своєчасність надання послуг;

доступність та зручність отримання адміністративних послуг.

2. Учасники Центру

2. Учасниками Центру у межах наданих їм повноважень є:

2.1. Відділ з питань видачі документів дозвільного характеру облдержадміністрації, який координує роботу структурних підрозділів облдержадміністрації та територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (дозвільні органи) у наданні ними документів дозвільного характеру.

2.2. Уповноважені представники обласної ради, структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які здійснюють консультування відвідувачів, видачу документів дозвільного характеру суб'єктам господарювання шляхом взаємодії з відділом з питань видачі документів дозвільного характеру облдержадміністрації (державними адміністраторами) на підставі розроблених Регламентів (інформаційних карток) та Положення про державного адміністратора і порядок його взаємодії з регіональними, місцевими дозвільними органами та суб'єктами господарювання, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 12.01.2012 N 28 (Положення N 28), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.01.2012 за N 49/20362.

До органів, які беруть участь у роботі Центру, належать:

2.2.1. Донецька облдержадміністрація.

2.2.2. Донецька обласна рада.

2.2.3. Донецька обласна санітарно-епідеміологічна станція.

2.2.4. Донецька обласна санітарно-епідеміологічна станція на Донецькій залізниці.

2.2.5. Головне управління Держкомзему у Донецькій області.

2.2.6. Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області.

2.2.7. Управління ДАІ ГУМВС України в Донецькій області.

2.2.8. Донецьке обласне виробниче управління водних ресурсів.

2.2.9. Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів.

2.2.10. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю в Донецькій області.

2.2.11. Служба автомобільних доріг у Донецькій області.

2.2.12. Донецька обласна хлібна інспекція.

2.2.13. Державна інспекція з карантину рослин по Донецькій області.

2.2.14. Головне управління Держтехногенбезпеки у Донецькій області.

2.2.15. Територіальне управління Держгірпромнагляду по Донецькій області.

2.2.16. Донецьке обласне управління лісового та мисливського господарства.

2.2.17. Головне державне управління охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства у Донецькій області.

2.3. Уповноважені представники структурних підрозділів облдержадміністрації, які здійснюють консультування відвідувачів та надання адміністративних послуг суб'єктам господарювання і громадянам.

До структурних підрозділів облдержадміністрації, які надають адміністративні послуги в рамках Центру належать:

2.3.1. Головне управління регіонального розвитку, залучення інвестицій і зовнішньоекономічних відносин.

2.3.2. Головне управління з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи.

2.3.3. Управління у справах сім'ї та молоді.

2.3.4. Управління освіти і науки.

2.3.5. Головне управління житлово-комунального господарства.

2.3.6. Управління з питань фізичної культури і спорту.

2.3.7. Управління культури і туризму.

2.3.8. Головне управління агропромислового розвитку.

3. Методологічне та матеріально-технічне забезпечення взаємодії учасників Центру

3.1. Відділ з питань видачі документів дозвільного характеру (державні адміністратори) координує роботу уповноважених представників обласної ради, структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які здійснюють консультування відвідувачів, видачу документів дозвільного характеру суб'єктам господарювання, та органів з надання адміністративних послуг за принципом організаційної єдності в межах Центру.

3.2. Режим роботи Центру - щодня (у робочі дні) у визначені години.

3.3. Надавачі адміністративних послуг відповідно до графіку роботи в Центрі готують необхідні документи у встановлені законодавством терміни або письмове повідомлення про відмову в наданні відповідної послуги в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

У разі, якщо особа звертається за отриманням адміністративної послуги у день поза графіком роботи, зазначеним вище, відповідальні мають право в оперативному порядку викликати представника надавача адміністративних послуг для приймання від суб'єктів господарювання заяв та переліку документів до них на отримання адміністративної послуги.

3.4 Надання суб'єктам господарювання адміністративних послуг (видача ліцензій, сертифікатів, свідоцтв, атестатів, посвідчень тощо) здійснюється виключно через Центр.

3.5. На інформаційних стендах Центру розміщується інформація, необхідна суб'єктам господарювання для започаткування та провадження господарської діяльності, щодо режиму роботи Центру, переліку документів дозвільного характеру, порядку видачі документів дозвільного характеру (інформаційні (регламент) та технологічні картки) та відповідних рахунків для внесення плати за видачу документів дозвільного характеру.

На зазначених інформаційних стендах розміщуються також зразки бланків заяв, платіжних документів та інша необхідна суб'єкту господарювання інформація.

Інформаційні стенди розміщуються у місцях, що не обмежують відвідувачам вільного доступу до них.

3.6. Для збереження документів, дозвільних справ, журналів облаштовується спеціальне приміщення (архів).

4. Взаємодія учасників Центру

Учасники Центру відповідно до покладених на них завдань мають:

4.1. Дотримуватися вимог цього Положення та Положення про державного адміністратора і порядок його взаємодії з регіональними, місцевими дозвільними органами та суб'єктами господарювання, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 12.01.2012 N 28 (Положення N 28), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.01.2012 за N 49/20362.

4.2. Додержуватися рівності прав заявників під час їх обслуговування в Центрі та забезпечувати прозорість виконання всіх процедур, які здійснюються в Центрі.

4.3. У першу чергу розглядати документи, подані Героями Радянського Союзу, Героями Соціалістичної праці, інвалідами Великої Вітчизняної війни, жінками, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня".

4.4. Здійснювати щоденне опрацювання та дотримуватись термінів розгляду заяв громадян, суб'єктів господарювання з порушених питань, у тому числі щодо надання адміністративних послуг.

4.5. Розміщувати на на веб-сайті облдержадміністрації інформацію щодо роботи Центру та здійснення контролю за систематичним його оновленням.

4.6. Здійснювати забезпечення роботи Центру, підготовку аналітичних матеріалів керівництву облдержадміністрації за результатами моніторингу надання адміністративних послуг, діяльності з питань видачі документів дозвільного характеру.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

В. В. Фомін

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали