МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 6 червня 2012 року N 660

Про організацію роботи щодо реалізації Проекту Twinning

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2007 року N 154 "Про затвердження Порядку організації роботи з підготовки і реалізації проектів Twinning в Україні" та з метою належного впровадження проекту Twinning "Модернізація законодавчих стандартів і принципів освіти та підготовки у відповідності до політики Європейського Союзу щодо навчання впродовж життя" наказую:

1. Призначити Жебровського Б. М., заступника Міністра освіти і науки, молоді та спорту, керівником проекту Twinning "Модернізація законодавчих стандартів і принципів освіти та підготовки у відповідності до політики Європейського Союзу щодо навчання впродовж життя" (далі - Проект) та уповноважити його підписувати документи з питань реалізації Проекту.

2. Призначити Карбишеву В. О., заступника директора департаменту професійно-технічної освіти - начальника відділу взаємодії з соціальними партнерами та виробництвом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, партнером Постійного радника Проекту.

3. Утворити робочі групи з питань реалізації Проекту (далі - робочі групи) відповідно до компонентів Проекту у складі згідно з додатком 1.

4. Робочим групам протягом дії Проекту здійснити заходи, передбачені контрактом, робочим планом Проекту, а також їх протокольними рішеннями.

5. Затвердити Регламент роботи членів робочих груп Проекту згідно з додатком 2.

6. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В. В.) забезпечити роботу Постійного радника та експертів Проекту приміщенням, меблями та технікою згідно з додатком 3.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

Д. В. Табачник


 

Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
06.06.2012 N 660


Склад робочої групи 1
Компонент "Огляд українського законодавства у галузі професійно-технічної освіти та розроблення рекомендацій щодо його вдосконалення на основі досвіду ЄС"

СУПРУН
В'ячеслав Васильович

- директор департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, керівник робочої групи 1;

БОЖКОВ
Андрій Дмитрович

- начальник управління міжнародного співробітництва Міністерства освіти і науки, молоді та спорту;

ГЛОБА
Марія Леонідівна

- заступник директора юридичного департаменту - начальник відділу представництва в судах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту;

ЄЛЬНИКОВА
Галина Василівна

- заступник директора з наукової роботи Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор (за згодою);

КОВАЛЕНКО
Сергій Петрович

- головний спеціаліст відділу змісту та організації навчального процесу департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту;

ЛУЦЬКА
Алла Володимирівна

- начальник відділу змісту та організації навчального процесу департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту;

ОЛЕКСЮК
Геннадій Вадимович

- головний спеціаліст відділу взаємодії з соціальними партнерами та виробництвом департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту;

ПЕРЕГУДА
Наталія Ігорівна

- завідувачка сектору науково-методичного забезпечення професійної підготовки робітничих кадрів Інституту інноваційних технологій і змісту освіти;

ПЕТРОВИЧ
Василь Сергійович

- директор Міжрегіонального вищого професійного училища зв'язку м. Києва;

ЩЕРБАК
Ольга Іванівна

- директор Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка;

ЩЕРБАК
Людмила Василівна

- експерт Українського аналітичного центру професійної освіти "Національна обсерваторія" (за згодою)


Склад робочої групи 2
Компонент "Підтримка стратегії щодо впровадження Національної рамки кваліфікацій"

ЛУЦЬКА
Алла Володимирівна

- начальник відділу змісту та організації навчального процесу департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, керівник робочої групи 2;

АНІЩЕНКО
Володимир Максимович

- старший науковий співробітник лабораторії професійного навчання на виробництві Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (за згодою);

ГАРМАШ
Анатолій Анатолійович

- завідувач сектору міжнародних освітніх проектів департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту;

ЗУБЕЦЬ
Валентина Олексіївна

- директор Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у Київській області;

КОВАЛЕНКО
Сергій Петрович

- головний спеціаліст відділу змісту та організації навчального процесу департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту;

КОТОЛОВЕЦЬ
Людмила Олексіївна

- начальник відділу змісту та технологій навчання молодших спеціалістів Інституту інноваційних технологій і змісту освіти;

ПАРЖНИЦЬКИЙ
Віктор Валентинович

- начальник відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, керівник компонента "Розроблення та впровадження системи і критеріїв забезпечення якості професійно-технічної освіти";

ХОМЕНКО
Олена Вікторівна

- головний спеціаліст відділу взаємодії з соціальними партнерами та виробництвом департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту;

ЩЕРБАК
Ольга Іванівна

- директор Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка;

ЩЕРБАК
Людмила Василівна

- експерт Українського аналітичного центру професійної освіти "Національна обсерваторія" (за згодою)


Склад робочої групи 3
Компонент "Розроблення та впровадження системи і критеріїв забезпечення якості професійно-технічної освіти"

ПАРЖНИЦЬКИЙ
Віктор Валентинович

- начальник відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, керівник робочої групи 3;

ГАВРИЛЮК
Катерина Василівна

- головний спеціаліст відділу змісту та організації навчального процесу департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту;

ГАРМАШ
Анатолій Анатолійович

- завідувач сектору міжнародних освітніх проектів департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту;

КРИШЕМІНСЬКА
Лідія Дмитрівна

- директор Вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету;

ЛУЦЬКА
Алла Володимирівна

- начальник відділу змісту та організації навчального процесу департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту;

ОРЛАТА
Оксана Олексіївна

- науковий співробітник сектору науково-методичного забезпечення дослідно-експериментальної роботи та розробки державних стандартів професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти;

ПЕТРОВИЧ
Василь Сергійович

- директор Міжрегіонального вищого професійного училища зв'язку м. Києва;

ШНЮКОВА
Ірина Вадимівна

- науковий співробітник сектору науково-методичного забезпечення дослідно-експериментальної роботи та розробки державних стандартів професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.


 

Директор департаменту
професійно-технічної освіти

В. В. Супрун


 

Додаток 2
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
06.06.2012 N 660


Регламент роботи членів робочих груп Проекту

I. Керівник Проекту

1. Здійснює загальне керівництво роботою з реалізації Проекту:

1.1. Відповідає за загальну реалізацію Проекту, зокрема досягнення цілі та обов'язкових результатів Проекту;

1.2. Забезпечує розподіл обов'язків між членами робочої групи; забезпечує наступність при зміні (звільненні) осіб, залучених до реалізації Проекту;

1.3. Вживає заходів щодо заохочення працівників, які залучені до реалізації Проекту.

2. Ініціює відкликання Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Постійного радника Проекту та заміну експертів Проекту у разі неналежного виконання ними своїх обов'язків, визначених контрактом.

3. Підписує документи з питань реалізації Проекту.

4. Бере участь у щоквартальних засіданнях Наглядової ради Проекту, погоджує квартальні та підсумкові звіти Проекту, звіти короткострокових експертів, супровідні листи.

5. Приймає рішення відповідно до законодавства України про надання керівнику Проекту від консорціуму держав-партнерів, Постійному раднику Проекту, а також експертам Проекту інформації, що є необхідною для виконання ними своїх обов'язків відповідно до контракту, але яка не становить державну таємницю або є конфіденційною інформацією, що є власністю держави.

II. Партнер Постійного радника Проекту

1. Співпрацює з Постійним радником Проекту протягом періоду реалізації Проекту.

2. Сприяє Постійному раднику Проекту та експертам у виконанні ними своїх обов'язків відповідно до контракту.

3. Сприяє створенню та функціонуванню Наглядової ради Проекту.

4. Організовує щомісячні наради робочих груп щодо стану реалізації Проекту.

5. Забезпечує керівника Проекту від консорціуму держав-партнерів, Постійного радника Проекту, а також експертів інформацією, необхідною для виконання ними своїх обов'язків відповідно до контракту.

6. Забезпечує виконання інших заходів, передбачених контрактом і робочим планом Проекту.

7. Забезпечує подання до СБУ:

протягом 20-ти днів з моменту підписання контракту його копії;

протягом 3-х днів письмове повідомлення про прибуття керівника Проекту від консорціуму держав-партнерів, Постійного радника Проекту та радників експертів до України;

протягом 10-ти днів, на його вимогу, квартальні та підсумковий звіти про результати реалізації Проекту в МОНмолодьспорту.

8. Організовує разом з керівником Проекту, Постійним радником Проекту від консорціуму держав-партнерів підготовку квартальних і підсумкового звітів про результати реалізації Проекту.

IV. Директор департаменту професійно-технічної освіти

1. Створює у МОНмолодьспорті належні умови для роботи Постійного радника та експертів Проекту з урахуванням їх повноважень, визначених контрактом, в інтересах МОНмолодьспорту - надає офісне приміщення, оснащене меблями, комп'ютерною технікою з підключенням до Інтернету, засобами телефонного та електронного зв'язку, копіювальною технікою.

2. Надає для проведення тренінгів, семінарів, конференцій, інших заходів у рамках реалізації Проекту приміщення, оснащені спеціальним обладнанням для презентацій та синхронного перекладу протягом періоду реалізації Проекту (за можливості).

3. Ознайомлює керівника Проекту від консорціуму держав-партнерів, Постійного радника Проекту, а також експертів з вимогами щодо охорони праці, правилами пожежної безпеки, іншими вимогами щодо забезпечення безпеки їх робочого місця, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, що діють у МОНмолодьспорті.

V. Керівники та працівники інших структурних підрозділів, підвідомчих установ МОНмолодьспорту, члени робочих груп

Забезпечують виконання заходів, передбачених контрактом і робочим планом Проекту, протокольних рішень робочих груп з питань реалізації Проекту.

 

Директор департаменту
професійно-технічної освіти

В. В. Супрун


 

Додаток 3
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
06.06.2012 N 660


Перелік обладнання для Проекту Twinning

N

Найменування матеріальних засобів

Кількість

1.

Кімната на 4 робочих місця

 

2.

Стіл робочий

 

3.

Стілець

 

4.

Шафа для одягу

 

5.

Шафа книжкова

 

6.

Тумба

 

7.

Системний блок

 

8.

Монітор

 

9.

Клавіатура

 

10.

Комп'ютерна миша

 

11.

Принтер

 

12.

Копіювальний апарат

 

13.

Факс

 

14.

Інтернет-підключення

 

15.

Міжміська телефонна лінія

 


 

Директор департаменту
професійно-технічної освіти

В. В. Супрун

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали