ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 21.10.2011 р. N 641

Про організацію роботи з мобілізації надходжень до місцевих бюджетів та бюджету Пенсійного фонду України

З метою забезпечення належного наповнення місцевих бюджетів області та бюджету Пенсійного фонду України, керуючись статтями 6, 13, 16, пунктами 1, 9 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Утворити обласну комісію з питань наповнення місцевих бюджетів області та бюджету Пенсійного фонду України у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про обласну комісію з питань наповнення місцевих бюджетів області та бюджету Пенсійного фонду України, що додається.

3. Головам районних державних адміністрацій, міським головам міст обласного значення:

3.1. У тижневий термін утворити відповідні районні та міські комісії з питань наповнення місцевих бюджетів та бюджету Пенсійного фонду України, до складу яких включити представників податкової служби, органів прокуратури, Служби безпеки України і Міністерства внутрішніх справ України за їх згодою.

3.2. До 01 листопада 2011 року розробити та затвердити комплекс заходів по наповненню місцевих бюджетів до кінця поточного року з конкретними показниками, завданнями і термінами їх виконання.

3.3. Забезпечити щотижневий аналіз виконання заходів по наповненню місцевих бюджетів із розглядом результатів на засіданнях відповідних комісій.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21 лютого 2011 року N 80 "Про обласну комісію з комплексного розв'язання проблем, які виникають у ході виконання місцевих бюджетів області".

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова обласної
державної адміністрації

М. М. Костяк

 

Додаток
до розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
21.10.2011 N 641

СКЛАД
обласної комісії з питань наповнення місцевих бюджетів області та бюджету Пенсійного фонду України

Костяк
Микола Михайлович

- голова обласної державної адміністрації, голова комісії

Хоменко
Анатолій Семенович

- заступник голови обласної державної адміністрації, заступник голови комісії

Кривецька
Марія Степанівна

- заступник начальника Головного фінансового управління обласної державної адміністрації, начальник управління доходів та фінансів галузей виробничої сфери, секретар комісії

Члени комісії:

Єрашов
Євген Олександрович

- директор обласного центру зайнятості

Князєва
Олена Володимирівна

- заступник начальника Головного управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації, начальник управління соціального захисту населення

Козловський
Михайло Іванович

- в. о. голови Державної податкової адміністрації в області

Лазарєв
Валерій Іванович

- начальник Головного управління Держкомзему в області

Лазарєва
Зінаїда Тимофіївна

- начальник Головного управління Пенсійного фонду України в області

Літвін
Валерій Валерійович

- начальник управління Міністерства внутрішніх справ України в області

Петренко
Геннадій Володимирович

- начальник територіальної державної інспекції праці в області

Реєбер
Юлія Гаррієвна

- начальник Головного управління економіки обласної державної адміністрації

Савченко
В'ячеслав Іванович

- начальник управління Служби безпеки України в області

Свіденко
Костянтин Борисович

- прокурор області

Шепелєв
Ігор Олександрович

- начальник Головного фінансового управління обласної державної адміністрації.

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. С. Білий

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
21.10.2011 N 641

ПОЛОЖЕННЯ
про обласну комісію з питань наповнення місцевих бюджетів області та бюджету Пенсійного фонду України

1. Обласна комісія з питань наповнення місцевих бюджетів області та бюджету Пенсійного фонду України (далі - Комісія) створюється для координації діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, фінансових та контролюючих органів, підприємств, установ і організацій, спрямованої на повноту мобілізації податків та зборів до місцевих бюджетів та внесків до бюджету Пенсійного фонду України, визначення спільних заходів стосовно пошуку додаткових джерел для їх наповнення.

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

- вивчення питання наповнюваності місцевих бюджетів області та бюджету Пенсійного фонду України;

- аналіз стану виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб'єктами господарської діяльності заходів щодо наповнення дохідної частини місцевих бюджетів та бюджету Пенсійного фонду України;

- оперативний розгляд питань, що стосуються стану поточних розрахунків платників з місцевими бюджетами та бюджетом Пенсійного фонду України;

- визначення спільних заходів стосовно пошуку додаткових джерел наповнення місцевих бюджетів та погашення заборгованості із сплати платежів до місцевих бюджетів і внесків до бюджету Пенсійного фонду України;

- розгляд пропозицій структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, підприємств та організацій щодо поліпшення роботи з мобілізації податків і зборів до місцевих бюджетів та внесків до бюджету Пенсійного фонду України.

4. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право:

- здійснювати моніторинг щодо надходжень платежів до місцевих бюджетів та внесків до бюджету Пенсійного фонду України;

- організовувати проведення перевірок з вивчення питань стосовно наповнюваності місцевих бюджетів та бюджету Пенсійного фонду України;

- залучати до участі в роботі працівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації, райдержадміністрацій, міськвиконкомів (міст обласного значення), територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій області, які є фахівцями з питань, що належать до її компетенції;

- одержувати у встановленому порядку від структурних підрозділів обласної державної адміністрації, райдержадміністрацій, міськвиконкомів (міст обласного значення), територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій області інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

- утворювати робочі групи для вивчення питань, які належать до її компетенції;

- заслуховувати на своїх засіданнях інформацію відповідних працівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації, райдержадміністрацій, міськвиконкомів (міст обласного значення), територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, керівників організацій, підприємств та установ області з питань, що належать до її компетенції.

5. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів Комісії. Склад Комісії затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

6. Голова Комісії, його заступник і члени Комісії виконують свої обов'язки на громадських засадах.

7. Основною формою діяльності Комісії є засідання, які проводяться у разі необхідності, однак не рідше одного разу на місяць.

8. Засідання Комісії веде її голова, у разі його відсутності - заступник голови Комісії. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу.

9. Комісія в межах наданих повноважень приймає рішення. Рішення Комісії приймаються більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення Комісії оформлюються протоколом, який підписується головуючим та секретарем.

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. С. Білий

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали