МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 12 грудня 2016 року N 506

Про організацію роботи з нагляду за реалізацією проекту "Підтримка природно-заповідних територій в Україні"

Відповідно до Угоди, вчиненої 10 квітня 2015 року в м. Києві між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2011, 2012 та 2013 року), проекту "Підтримка природно-заповідних територій в Україні", ратифікованої Законом України N 976-VIII від 03 лютого 2016 року (Закон N 976-VIII), Фінансової угоди від 10 квітня 2015 року між Банком розвитку KfW та Кабінетом Міністрів України, представленим Міністерством екології та природних ресурсів України (Закон N 976-VIII), Окремої угоди між Банком розвитку KfW та Міністерством екології та природних ресурсів України, Контракту на консультаційні послуги між Міністерством екології та природних ресурсів, представленим Банком розвитку KfW, та "АНТ Груп" в асоціації з Всесвітнім фондом природи WWF, Франкфуртським зоологічним товариством та Українським товариством охорони птахів (далі - Консультант), пункту 181 Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року N 153, для координації та реалізації проекту "Підтримка природно-заповідних територій в Україні" наказую:

1. Визначити координатором проекту "Підтримка природно-заповідних територій в Україні" (далі - Проект) заступника Міністра з питань європейської інтеграції Кузьо Миколу Степановича та уповноважити його на підписання документів, пов'язаних з його реалізацією.

2. Координатору Проекту (Кузьо М. С.) забезпечити організацію, нагляд і контроль за реалізацією Проекту.

3. Створити Групу управління проектом "Підтримка природно-заповідних територій в Україні" у складі, що додається.

4. Затвердити Положення про Групу управління Проектом, що додається.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

О. Семерак

 

Додаток
до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України
12.12.2016 N 506

Склад Групи управління
 проектом "Підтримка природно-заповідних територій в Україні"

Підрозділ управління:

 

1. Ігор Іваненко

директор Департаменту з питань заповідної справи, співголова Групи управління Проектом - керівник Підрозділу управління

2. Сергій Матвєєв

заступник директора - начальник відділу реалізації політики з управління природно-заповідним фондом Департаменту з питань заповідної справи

3. Роман Романік

заступник директора - начальник відділу охорони природно-заповідного фонду Департаменту з питань заповідної справи

4. Владислав Марушевський

начальник відділу координації проектів міжнародної технічної допомоги Управління міжнародної діяльності та європейської інтеграції

5. Тетяна Юрченко

начальник відділу організації діяльності установ природно-заповідного фонду Департаменту з питань заповідної справи

Підрозділ реалізації:

 

1. Міхаель Бромбахер

міжнародний керівник Консультанта, співголова Групи управління Проектом - керівник Підрозділу реалізації (за згодою)

2. Олег Дудкін

заступник міжнародного керівника Консультанта (за згодою)

3. Богдан Проць

експерт з природоохоронних питань Консультанта (за згодою)

4. Соломія Стефанишина

експерт з закупівель та фінансів Консультанта (за згодою)

5. Еренчін Зіхні

експерт з підтримки "АНТ Груп" Консультанта (за згодою)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
12 грудня 2016 року N 506

Положення
про Групу управління проектом
 "Підтримка природно-заповідних територій в Україні"

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок діяльності Групи управління проектом "Підтримка природно-заповідних територій в Україні" (далі - ГУП), що утворена для впровадження Проекту "Підтримка природно-заповідних територій в Україні".

1.2. Метою діяльності ГУП є стратегічне планування, координація заходів та забезпечення реалізації Проекту для досягнення його цілей та завдань.

1.3. ГУП у своїй діяльності керується:

положеннями Угоди, вчиненої 10 квітня 2015 року в м. Києві між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2011, 2012 та 2013 року), проект "Підтримка природно-заповідних територій в Україні", ратифікованої Законом України N 976-VIII від 03 лютого 2016 року (Закон N 976-VIII);

положеннями Фінансової угоди від 10 квітня 2015 року між Банком розвитку KfW та Кабінетом Міністрів України, представленим Міністерством екології та природних ресурсів України (Закон N 976-VIII);

положеннями Окремої угоди між Банком розвитку KfW та Міністерством екології та природних ресурсів України;

Порядком підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2016 року N 70 (Постанова N 70);

Порядком діяльності груп управління проектами економічного і соціального розвитку України, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженого спільним наказом Міністерства фінансів України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства юстиції України від 29 жовтня 2002 року N 905/308/550/93/5;

іншими нормами чинного законодавства України та цим Положенням.

1.4. ГУП у своїй діяльності підпорядкована Міністру екології та природних ресурсів України та Координатору Проекту.

1.5. Поняття, що вживаються у цьому Положенні, мають таке значення:

Координатор Проекту - заступник Міністра екології та природних ресурсів з питань європейської інтеграції, який уповноважений забезпечувати організацію, нагляд і контроль за реалізацією Проекту, підписувати документи, пов'язані з його реалізацією;

Виконавець Проекту - Консультант Проекту, який здійснює реалізацію Проекту на підставі укладеного Контракту на консультаційні послуги між Міністерством екології та природних ресурсів та Виконавцем Проекту, зареєстрованого та акредитованого в Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України відповідно до вимог чинного законодавства.

2. Склад Групи управління Проектом

2.1. ГУП складається з Підрозділу управління та Підрозділу реалізації Проекту.

2.2. Підрозділ управління формується з представників Мінприроди. Підрозділ управління очолює уповноважений представник від Мінприроди, що є співкерівником ГУП.

Підрозділ реалізації формується з представників Виконавця Проекту. Підрозділ реалізації очолює міжнародний керівник Виконавця Проекту, що є також співкерівником ГУП.

Склад ГУП затверджується Мінприроди.

Зміни до складу ГУП вносяться Мінприроди за поданням керівників Підрозділів ГУП.

3. Основні функції та обов'язки Підрозділів ГУП

3.1. Підрозділ управління забезпечує:

моніторинг впровадження Проекту;

участь у формуванні завдань щодо планів заходів з реалізації Проекту;

розгляд планів заходів та піврічних звітів з реалізації Проекту;

підготовку пропозицій Координатору Проекту щодо погодження чи непогодження планів заходів та звітів з реалізації Проекту;

інші функції та обов'язки, покладені на нього Міністром екології та природних ресурсів та Координатором Проекту.

3.2. Підрозділ реалізації здійснює:

стратегічне та детальне планування Проекту;

фінансовий менеджмент, проведення тендерів та закупівель, технічну та фінансову звітність тощо;

управління розпорядчим фондом, створеного для впровадження Проекту;

підготовку та реалізацію заходів з впровадження Проекту;

огляд існуючих або встановлення нових технічних стандартів і керівних принципів щодо спільного управління природоохоронними територіями;

виконання умов Контракту на консультаційні послуги між Міністерством екології та природних ресурсів та Виконавцем Проекту;

підготовку звітів щодо реалізації Проекту;

надання документів для моніторингу на вимогу Підрозділу управління;

врахування завдань щодо планів заходів з реалізації Проекту, сформованих у взаємодії з Підрозділом управління;

надання на розгляд Підрозділу управління проектів планів, звітів та інших документів.

4. Порядок опрацювання документів щодо Проекту

4.1. Основною формою роботи ГУП є робочі зустрічі, які проводяться за узгодженням з керівниками Підрозділу управління та Підрозділу реалізації, але не рідше одного разу в квартал.

4.2. ГУП на робочих зустрічах розглядає питання стосовно впровадження Проекту, зокрема моніторингу, планування, управління та звітування.

4.3. Проекти документів, які готуються ГУП для підписання Координатором Проекту:

затвердження планів та звітів роботи з впровадження Проекту;

погодження заявок про перерахунок коштів від Банку розвитку KfW;

звіти з зовнішнього аудиту;

проекти листів, що мають надсилатися за підписом керівництва міністерства.

 

Директор Департаменту
з питань заповідної справи

І. Б. Іваненко
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали