ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 26.10.2017 р. N 568

Про організацію розробки проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Запорізької області на 2018 рік

Керуючись ст. 17 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Законом України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" та з метою своєчасної й якісної розробки проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Запорізької області на 2018 рік (далі - проект Програми):

1. Затвердити робочий план організації розробки проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Запорізької області на 2018 рік (далі - робочий план), що додається.

2. Зобов'язати першого заступника голови, заступників голови, заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації згідно з розподілом обов'язків разом з керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації (згідно з додатком 1) забезпечити підготовку розрахунково-аналітичних матеріалів до проекту Програми відповідно до вищезазначеного робочого плану та з урахуванням орієнтовної структури Програми (додаток 2) і рекомендацій щодо розробки проекту Програми (додаток 3).

3. Зобов'язати голів райдержадміністрацій та запропонувати міським головам міст обласного значення забезпечити підготовку та захист у Запорізькій облдержадміністрації проекту основних показників соціально-економічного розвитку міст і районів області на 2018 рік з урахуванням зазначеного робочого плану та рекомендацій щодо розробки проекту Програми.

4. Запропонувати постійним комісіям обласної ради та виконавчому апарату обласної ради, керівникам територіальних органів центральних органів виконавчої влади, обласним підприємствам, організаціям, установам та об'єднанням (згідно з додатком 1) підготувати та подати до 15.11.2017 Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації пропозиції до проекту Програми з урахуванням орієнтовної структури Програми (додаток 2) та рекомендацій щодо розробки проекту Програми (додаток 3).

5. Рекомендувати Головному управлінню статистики у Запорізькій області забезпечити в межах плану державних статистичних спостережень надання структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування відповідних інформаційно-статистичних матеріалів, необхідних для розробки проекту Програми.

6. Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації забезпечити:

1) методологічне та організаційне супроводження розробки проекту Програми;

2) подання проекту Програми обласній раді для розгляду й затвердження в установленому порядку.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова обласної
державної адміністрації

К. І. Бриль

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
26 жовтня 2017 року N 568

Робочий план
організації розробки проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Запорізької області на 2018 рік (далі - проект Програми)

N
з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1.

Опрацювати пакет документів для розробки проекту Програми та забезпечити його подання структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, райдержадміністраціям, виконкомам міських рад міст обласного значення

30.10.2017

Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації

2.

Розробити графік захисту проекту основних показників соціально-економічного розвитку міст та районів області на 2018 рік в облдержадміністрації

30.10.2017

Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації

3.

Забезпечити проведення захисту проекту основних показників соціально-економічного розвитку міст і районів області на 2018 рік в облдержадміністрації

Згідно з графіком

Департамент економічного розвитку і торгівлі разом із структурними підрозділами облдержадміністрації

4.

Розробити та подати погоджені з заступниками голови, заступником голови - керівником апарату облдержадміністрації (згідно з розподілом обов'язків) матеріали до проекту Програми, підготовлені з урахуванням орієнтовної структури Програми (додаток 2) і рекомендацій щодо розробки проекту Програми (додаток 3)

24.11.2017

Структурні підрозділи облдержадміністрації

5.

Опрацювати та узагальнити матеріали до проекту Програми

12.12.2017

Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації

6.

Підготувати проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку Запорізької області на 2018 рік та подати його обласній раді для розгляду й затвердження в установленому порядку

15.12.2017

Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації

 

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

З. М. Бойко

 

Додаток 1
до розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
26.10.2017 N 568

Перелік
структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, обласним підприємствам, організаціям, установам та об'єднанням, які подають розрахунково-аналітичні матеріали до проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Запорізької області на 2018 рік

1. Департамент економічного розвитку і торгівлі.

2. Департамент промисловості та розвитку інфраструктури.

3. Департамент фінансів.

4. Департамент агропромислового розвитку.

5. Департамент соціального захисту населення.

6. Департамент освіти і науки.

7. Департамент охорони здоров'я.

8. Департамент культури, туризму, національностей та релігій.

9. Департамент екології та природних ресурсів.

10. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва.

11. Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю.

12. Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності.

13. Управління капітального будівництва.

14. Управління містобудування та архітектури.

15. Управління молоді, фізичної культури та спорту.

16. Служба у справах дітей.

17. Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи.

18. Сектор з питань запобігання та виявленню корупції.

19. Головне управління статистики у Запорізькій області.

20. Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області.

21. Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області.

22. Головне управління Державної фіскальної служби України у Запорізькій області.

23. Головне управління Національної поліції в Запорізькій області.

24. Головне управління Держпродспоживслужби у Запорізькій області.

25. Запорізький обласний центр зайнятості.

26. Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області.

27. Комунальна установа "Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі" Запорізької обласної ради.

28. Запорізьке обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України.

29. Запорізька філія ПАТ "Укртелеком".

30. Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта".

31. Запорізький обласний союз промисловців і підприємців (роботодавців) "Потенціал".

32. Запорізька торгово-промислова палата.

33. Державне підприємство "Запорізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації".

34. Служба автомобільних доріг у Запорізькій області.

35. Запорізька обласна рада.

36. Запорізька обласна рада професійних спілок.

 

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

З. М. Бойко

 

Додаток 2
до розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
26.10.2017 N 568

СТРУКТУРА
Програми соціально-економічного та культурного розвитку Запорізької області на 2018 рік

I. Вступ.

II. Аналіз економічного та соціального розвитку області за 2017 рік.

1. Основні тенденції соціально-економічного розвитку області.

2. Головні проблеми розвитку економіки й соціальної сфери.

III. Цілі і пріоритети економічного і соціального розвитку на 2018 рік.

IV. Шляхи розв'язання головних проблем розвитку економіки і соціальної сфери та досягнення поставлених цілей.

1. Розвиток реального сектору економіки:

1) Промисловий комплекс.

2) Агропромисловий комплекс та продовольча безпека.

3) Енергозбереження та енергоефективність.

4) Інвестиційна та зовнішньоекономічна політика. Розвиток логістики.

5) Регуляторна політика та розвиток підприємництва.

2. Соціальна сфера:

1) Зайнятість населення та ринок праці.

2) Грошові доходи населення.

3) Соціальне забезпечення (у т. ч. соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та вимушених переселенців).

4) Охорона праці.

5) Пенсійне забезпечення.

6) Житлово-комунальне господарство.

3. Гуманітарна сфера:

1) Охорона здоров'я.

2) Освіта.

3) Підтримка сімей, дітей та молоді, розвиток фізичної культури.

4) Розвиток культури та туризму.

4. Охорона навколишнього природного середовища.

5. Ефективне управління у сфері регіонального розвитку:

1) Наповнення бюджету, оптимізація і контроль бюджетних витрат.

2) Створення умов для розвитку громадянського суспільства. Забезпечення законності та правопорядку.

3) Регіональна політика. Розвиток самодостатніх та спроможних територіальних громад.

V. Основні показники економічного і соціального розвитку Запорізької області на 2018 рік.

 

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

З. М. Бойко

 

Додаток 3
до розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
26.10.2017 N 568

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо розробки проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Запорізької області на 2018 рік

1. Проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку Запорізької області на 2018 рік (далі - проект Програми) розробляється за орієнтовною структурою Програми (див. додаток 2 до розпорядження) та з урахуванням:

1) стратегічних напрямів, оперативних цілей та завдань, визначених Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року (постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 N 385 (Постанова N 385)), Стратегією регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 25.02.2016 N 1) та Планом заходів на 2016 - 2018 роки з реалізації Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 25.02.2016 N 2);

2) положень Національної доповіді "Цілі Сталого Розвитку: Україна", яка схвалена Міжвідомчою робочою групою високого рівня для організації процесу імплементації Цілей Сталого Розвитку для України та оприлюднена на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 21.06.2017 N 22696/3/1-16 на офіційному сайті Мінекономрозвитку (www.goo.gl/ZV8mhu);

3) прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018 - 2020 роки (Постанова N 411) та основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2019 і 2020 роки (Постанова N 411), схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 N 411;

4) пропозицій обласної Комісії з визначення концепції соціально-економічного та культурного розвитку Запорізької області на 2018 рік, створеної рішенням обласної ради від 08.06.2017 N 89, насамперед, пропозицій щодо заходів, спрямованих на пом'якшення внутрішньорегіональної диференціації у рівнях соціально-економічного розвитку районів і міст області.

2. Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи центральних органів виконавчої влади та інші виконавці, що беруть участь у розробленні проекту Програми, готують матеріали щодо напрямів державної політики, розвитку галузей економіки або сфер діяльності за колом підприємств усіх форм власності, що входять до відповідної сфери діяльності.

Райдержадміністрації готують проекти основних показників соціально-економічного розвитку районів області на 2018 рік спільно з об'єднаними територіальними громадами та надають їх у цілому за територіями.

3. До розділу II (Аналіз економічного та соціального розвитку області за 2017 рік) структури Програми.

1) У пункті 1 (Основні тенденції соціально-економічного розвитку області) поточний стан відповідної галузі економіки чи сфери діяльності у звітному періоді та реалізації політики, що проводилася, аналізується за такими параметрами:

загальна характеристика галузі (сфери діяльності) та державної політики, яка проводилася у цій галузі (сфері діяльності), а також стан її реалізації;

аналіз існуючої динаміки, тенденцій, пропорцій розвитку та чинників, що їх обумовлювали у звітному періоді.

2) У пункті 2 (Головні проблеми розвитку економіки й соціальної сфери) зазначаються ключові проблеми, які стримують розвиток Запорізької області (наводиться проблемне питання разом із обґрунтуванням, обсяг - до 0,5 аркуша).

Проблемні питання, притаманні для більшості регіонів України, не включаються (наприклад, такі як: високі відсоткові ставки комерційних банків, або зниження купівельної спроможності населення).

У разі доцільності наводиться характеристика змін у нормативно-правовій базі, які відбулися протягом останнього року і наберуть чинності з 2018 року або вже чинні, та їх наслідки, що будуть впливати на ситуацію в області протягом 2018 року.

4. До розділу III (Цілі і пріоритети економічного і соціального розвитку на 2018 рік) структури Програми.

Цілі і пріоритети економічного і соціального розвитку наводяться з урахуванням стратегічних цілей, визначених Стратегією регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 25.02.2016 N 1).

У розділі визначаються першочергові завдання, які направлені на розв'язання соціально-економічних проблем та підвищення рівня життя населення, або основні напрями здійснення політики у відповідній сфері діяльності.

Наприклад:

Стратегічна ціль 2. "Запорізький край - інвестиційно приваблива територія з розвинутими індустріальним комплексом та інфраструктурою".

Пріоритет: "Створення сприятливих умов для залучення інвестицій та грантів (оновлення інвестиційного порталу Запорізької області, популяризація інвестиційного потенціалу у міжнародному інформаційному просторі)".

або

Стратегічна ціль 1. "Запорізький край - регіон з високим рівнем та якістю життя населення".

Пріоритет: "Підвищення ефективності та адресності соціального захисту населення (забезпечення призначення житлових субсидій; надання усіх видів соціальної допомоги, компенсація відповідно до норм чинного законодавства). Соціальна підтримка внутрішньо переміщених осіб, демобілізованих учасників АТО та членів їх сімей".

5. До розділу IV (Шляхи розв'язання головних проблем розвитку економіки і соціальної сфери та досягнення поставлених цілей) структури Програми.

Цей розділ повинен бути узгодженим з пунктом 2 розділу II (Головні проблеми розвитку економіки й соціальної сфери розділу) та викладається за такою структурою:

стисла інформація у вигляді максимально конкретного опису тих змін, на які була спрямована діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування, або про проведені заходи, які вплинули на соціально-економічний стан області у 2017 році (обсяг - до 1,5 аркуша);

основні завдання та заходи на 2018 рік, які визначаються до кожного із запропонованих пріоритетів;

очікувані результати (на основі регулятивного показника).

6. Матеріали до проекту Програми надаються Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації у вигляді повністю підготовлених розділів за структурою.

7. При розробці проекту Програми структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрації та інші виконавці, що беруть участь у розробленні проекту Програми, співпрацюють із відповідними відділами Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації (зокрема, з відділом моніторингу та прогнозування регіонального розвитку, каб. N 452 тел. 224-63-71).

 

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

З. М. Бойко
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали