ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 17.05.2012 р. N 209

Про організацію санаторно-курортного лікування та оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Відповідно до статей 20 - 22, 30 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", пункту 4 статті 23 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з метою забезпечення належної організації оздоровлення населення області, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи, зобов'язую:

1. Затвердити Заходи з організації санаторно-курортного лікування та оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що додаються.

2. Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації (С. Мишковець):

1) до 22 травня 2012 року розробити та довести до органів праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконкомів міських (міст обласного значення) рад:

- форму заяви особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, для отримання путівки на оздоровлення;

- форму реєстрів громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які подали заяви щодо виділення путівок для санаторно-курортного лікування;

- форму даних про кількість громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які подали заяви щодо виділення путівок для санаторно-курортного лікування;

- оперативну інформацію про кількість оздоровлених осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- форму списку дітей, потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які направляються на оздоровлення;

2) забезпечити використання путівок на санаторно-курортне лікування відповідно до графіків заїздів осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі дітей, дотримуючись кількості, термінів заїздів та профілів лікування.

3. Управління охорони здоров'я облдержадміністрації (І. Ващенюк):

1) здійснювати організацію та проведення диспансеризації громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до порядку, встановленого Міністерством охорони здоров'я України;

2) посилити контроль за роботою лікарсько-відбіркових комісій щодо видачі громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі дітям, довідки для одержання путівки (форма N 070/о) на підставі даних щорічної диспансеризації;

3) забезпечити направлення медичних працівників, відповідальних за життя і здоров'я дітей, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи, під час перевезення до місця оздоровлення та у зворотному напрямку;

4) щороку до 15 жовтня подавати Головному управлінню праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації інформацію про результати диспансеризації громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

4. Управління освіти і науки облдержадміністрації (О. Хомич):

1) сприяти райдержадміністраціям і виконкомам міських (міст обласного значення) рад у комплектуванні груп дітей, потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які направляються у санаторно-оздоровчі заклади;

2) забезпечити направлення осіб для супроводження груп дітей, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи, до місця оздоровлення та у зворотному напрямку, а при необхідності - для роботи в дитячих оздоровчих закладах для догляду за дітьми, та проводити інструктаж з питань безпеки.

5. Управління державної автомобільної інспекції УМВС України в області (В. Гайовий):

1) у встановленому законодавством порядку забезпечити безоплатне супроводження груп дітей, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи, до місць оздоровлення та у зворотному напрямку працівниками органів внутрішніх справ;

2) здійснювати контроль за технічним станом транспорних засобів, якими перевозитимуться групи дітей.

6. Голів райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст обласного значення) головам:

1) забезпечити направлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, до санаторно-курортних закладів згідно з графіками заїздів, доведеними Головним управлінням праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, дотримуючись кількості виділених путівок, термінів заїздів та профілів лікування;

2) установити персональну відповідальність працівників управлінь (відділів) праці та соціального захисту населення, освіти, охорони здоров'я райдержадміністрацій, виконкомів міських (міст обласного значення) рад, директорів загальноосвітніх навчальних закладів за формування груп дітей для оздоровлення у санаторно-курортних закладах, а також підбір вихователів та медичних працівників, які супроводжують групи дітей;

3) залучати кошти з місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, що не суперечить законодавству, для оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у першу чергу дітей;

4) щокварталу до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом, інформувати Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації про результати проведення заходів з оздоровлення населення, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи.

7. Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації до 20 січня року, наступного за звітним, подавати обласній державній адміністрації узагальнений звіт про підсумки проведення санаторно-курортного лікування та оздоровлення громадян області, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації О. Курилюка.

 

Голова

Б. Клімчук


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
17.05.2012 N 209


ЗАХОДИ
з організації санаторно-курортного лікування та оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

1. Загальні положення

1. Заходи з організації санаторно-курортного лікування та оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі - Заходи), розроблено відповідно до статей 20 - 22, 30 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", пункту 4 статті 23 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", постанов Кабінету Міністрів України від 16 травня 2000 року N 800 "Про затвердження Положення про організацію оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", від 20 вересня 2005 року N 936 "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", від 17 липня 2009 року N 734 "Про затвердження Порядку направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного бюджету" та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини з питань санаторно-курортного лікування та оздоровлення.

2. Заходи визначають і регулюють механізм організації санаторно-курортного лікування та оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

3. Організація санаторно-курортного лікування та оздоровлення постраждалого населення здійснюється:

1) для дітей шкільного віку, учнів професійно-технічних навчальних закладів, студентів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації у складі груп (до 18 років);

2) для дітей у супроводі одного з батьків (до 10 років);

3) для дорослих громадян (від 18 років).

2. Умови отримання путівки та облік громадян, що потребують санаторно-курортного лікування та оздоровлення

1. З метою отримання путівки на санаторно-курортне лікування та оздоровлення громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та батьки потерпілих дітей подають за місцем реєстрації до 15 жовтня року, що передує року отримання путівки, заяву до органів праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконкомів міських (міст обласного значення) рад (далі - міськвиконкомів) та наступні документи: копію посвідчення, довідку для одержання путівки (форма N 070/о), копію свідоцтва про народження дитини, копію паспорта, довідку про місце реєстрації дитини, за необхідності: довідку з місця роботи, довідку з установ (освіти, охорони здоров'я, сім'ї, молоді та спорту).

У разі, коли місце реєстрації не співпадає з місцем проживання, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, додатково подають довідку про те, що вони не зверталися за місцем реєстрації для отримання путівки та (або) не отримували путівку.

У випадку встановлення невідповідності поданих даних, громадянам повертаються всі документи із заявою.

2. Органи праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, міськвиконкомів ведуть облік первинних документів (заява, копія посвідчення, довідка для одержання путівки, копія свідоцтва про народження дитини, копія паспорта, довідка про місце реєстрації дитини) та реєстри громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які подали заяви щодо виділення путівок для санаторно-курортного лікування (далі - реєстри), згідно з встановленою формою:

1) дітей шкільного віку, учнів професійно-технічних навчальних закладів, студентів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації;

2) дітей у супроводі одного з батьків;

3) дорослих громадян.

Реєстри ведуться з дотриманням порядку нумерації заяв згідно з черговістю їх надходження та дати реєстрації.

На підставі реєстрів формуються дані про кількість громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які подали заяви щодо виділення путівок для санаторно-курортного лікування (далі - дані).

3. Органи праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, міськвиконкомів подають до 15 жовтня відповідного року дані на наступний рік (сформовані відповідно до вимог пункту 2.2 Заходів) для узагальнення Головному управлінню праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації.

4. Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації подає до 1 листопада відповідного року узагальнені на наступний рік дані Міністерству соціальної політики України.

3. Організація санаторно-курортного лікування та оздоровлення населення, яке постраждало від наслідків Чорнобильської катастрофи

1. На підставі доведених Міністерством соціальної політики України графіків заїздів осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, до санаторно-курортних закладів Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації:

- розподіляє путівки відповідно до кількості громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які подали заяви про виділення путівок для санаторно-курортного лікування, враховуючи нозологію захворювань;

- складає графіки заїздів громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, до санаторно-оздоровчих закладів у розрізі районів, міст обласного значення.

2. На підставі розподілів путівок та графіків заїздів до санаторно-оздоровчих закладів Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи видає бланки путівок за розхідними ордерами органам праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, міськвиконкомів.

3. Для забезпечення належної організації оздоровлення органи праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, міськвиконкомів:

- поширюють у засобах масової інформації дані про наявність путівок для санаторно-курортного лікування та оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- інформують керівників управлінь (відділів) освіти, охорони здоров'я райдержадміністрацій, міськвиконкомів про наявність путівок до санаторно-оздоровчих закладів та доводять графіки заїздів;

- проводять консультаційно-роз'яснювальну роботу з питань організації оздоровлення населення, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи.

4. Видача путівок громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, до санаторно-курортних закладів здійснюється згідно з порядковим номером у реєстрах (сформованих відповідно до вимог пункту 2.2 Заходів) та враховуючи нозологію захворювань.

5. З метою забезпечення перевезення дітей шкільного віку, учнів професійно-технічних навчальних закладів, студентів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації (до 18 років), які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи, у складі груп (далі - групи дітей) до санаторно-оздоровчих закладів та у зворотному напрямку Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації:

- здійснює закупівлю послуг з перевезення груп дітей області на оздоровлення в межах коштів, виділених за програмою "Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", за напрямком оздоровлення;

- готує заявки на придбання необхідної кількості залізничних квитків для дітей, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи, та супроводжуючих на перевезення до місць оздоровлення та у зворотному напрямку;

- організовує автомобільне перевезення груп дітей до місць оздоровлення та у зворотному напрямку.

6. Укомплектування груп дітей на санаторно-курортне лікування здійснюється за списками, складеними в 4-х примірниках, за формою встановленого зразка. Списки формуються відповідно до медичних рекомендацій і профілів лікування санаторно-курортних закладів.

У списках вказується прізвище, ім'я, по батькові, дата народження дитини, серія та номер посвідчення, діагноз. Списки підписуються начальником органу праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, міськвиконкому, директором навчального закладу, начальником районного (міського) відділу (управління) освіти, головним лікарем санаторно-оздоровчого закладу, засвідчуються відповідними печатками і затверджуються заступником голови райдержадміністрації, заступником міського голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

Органи праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, міськвиконкомів подають за 30 календарних днів до початку заїзду Головному управлінню праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації списки для замовлення та придбання проїзних документів на перевезення груп дітей залізничним транспортом до місця оздоровлення та у зворотному напрямку.

7. Органи праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, міськвиконкомів забезпечують відправку груп дітей району, міста обласного значення до санаторно-курортних закладів та у зворотному напрямку згідно з графіками заїздів.

8. Органи праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, міськвиконкомів забезпечують облік та зберігання первинних документів, а також списки груп дітей (підписані супроводжуючим, головним лікарем закладу та засвідчені печаткою цього закладу), корінці використаних путівок, відгуки про умови перебування дітей у санаторно-курортних закладах, ведуть журнал надходження та видачі путівок.

4. Відповідальність, звітність та контроль

1. Відповідальність за організацію санаторно-курортного лікування та оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, несе Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації.

2. Відповідальність за формування реєстрів, груп дітей, цільове використання путівок, дотримання графіку заїздів несуть органи праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, міськвиконкомів.

3. Відповідальність за достовірність поданих даних несуть громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

4. Органи праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, міськвиконкомів щомісяця до 2 числа місяця, наступного за звітним, подають Головному управлінню праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації:

- оперативну інформацію про кількість оздоровлених осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за формою встановленого зразка;

- реєстри громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які подали заяви щодо виділення путівок для санаторно-курортного лікування за формою встановленого зразка.

5. Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації:

1) узагальнює подані дані, аналізує причини невикористання путівок, за необхідності проводить їх перерозподіл між районами, містами обласного значення, коригує графіки заїздів;

2) до 20 січня року, наступного за звітним, подає звіт обласній державній адміністрації про підсумки проведення санаторно-курортного лікування та оздоровлення населення області, яке постраждало від наслідків Чорнобильської катастрофи.

6. Контроль за дотриманням вимог Заходів покладається на Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали