МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 18 серпня 2011 року N 858

Про організацію службової підготовки з особовим складом органів і підрозділів цивільного захисту у 2011/2012 навчальному році

Відповідно до Закону України "Про правові засади цивільного захисту", на виконання Настанови з організації професійної підготовки та післядипломної освіти осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, затвердженої наказом МНС України від 01.07.2009 N 444, Положення про організацію службової підготовки особового складу органів і підрозділів цивільного захисту, затвердженого наказом МНС України від 01.09.2009 N 601, наказую:

1. Затвердити:

Типову навчальну програму проведення занять із службової підготовки із середнім і старшим начальницьким складом органів та підрозділів цивільного захисту у 2011/2012 навчальному році, що додається;

Типову навчальну програму проведення занять із службової підготовки з рядовим і молодшим начальницьким складом органів та підрозділів цивільного захисту у 2011/2012 навчальному році, що додається.

2. Керівникам ГУ (У) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Київ та Севастополь, організаційних структур Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, навчальних закладів (установ):

забезпечити проведення з 1 вересня 2011 року до 18 травня 2012 року занять із службової підготовки з особовим складом підпорядкованих підрозділів;

підбити підсумки службової підготовки у два періоди: за півріччя у період з 26 до 30 грудня 2011 року та за навчальний рік у період з 21 до 25 травня 2012 року шляхом прийняття диференційованого заліку (тестування) з усіх видів службової підготовки;

за результатами здачі диференційованого заліку протягом тижня звітувати через Департамент управління рятувальними силами;

приділити особливу увагу практичному відпрацюванню підрозділами навчальних заходів безпосередньо на об'єктах району обслуговування. Відповідальність за проведення практичних занять (тренувань) покласти на заступників керівників органів та підрозділів з питань реагування;

визначити завдання щодо методичного забезпечення та надання допомоги в організації службової підготовки підрозділам (відповідальним особам) професійної підготовки.

3. Департаменту управління рятувальними силами (Марченко Г. Б.) надати організаційно-методичну допомогу керівникам органів і підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту з питань організації службової підготовки, забезпечити контроль перевірки якості проведення занять (тренувань) та рівня виучки особового складу.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бута В. П.

 

Міністр

В. Балога

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
18.08.2011 N 858

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
проведення занять із службової підготовки середнім і старшим начальницьким складом органів та підрозділів цивільного захисту у 2011/2012 навчальному році

1. Розрахунок годин з предметів підготовки середнього і старшого начальницького складу

Функціональна підготовка

- 16 годин

Тактична підготовка

- 20 годин

Фізична підготовка

- 200 годин

Психологічна підготовка

- 8 годин

Гуманітарна підготовка

- 8 годин

Загальнопрофільна підготовка

- 20 годин

Усього:

- 272 години

2. Тематичний розрахунок годин (рекомендований) з функціональної підготовки

N з/п

Назва теми

Кількість годин

Теорія (год.)

Практика (год.)

Усього (год.)

1

2

3

4

5

1

Конституція України

1

 

1

2

Головні вимоги Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України

1

 

1

3

Законодавчі та нормативно-правові акти щодо управління підрозділами з реагування на надзвичайні ситуації

1

 

1

4

Організаційно-правові засади діяльності органів та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту

1

 

1

5

Правові аспекти наглядово-профілактичної діяльності органів та підрозділів МНС України

1

 

1

6

Основні засади трудового права в системі МНС України

1

 

1

7

Основи організаційно-управлінської діяльності органів та підрозділів МНС України

1

 

1

8

Організація та порядок проведення перевірок діяльності рятувальних служб, підприємств, установ, організацій, оцінка стану цивільного захисту та готовності до дій за призначенням

1

 

1

9

Порядок комплектування органів та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту

1

 

1

10

Система підготовки спеціалістів для оперативно-рятувальної служби цивільного захисту

1

 

1

11

Дотримання правил безпеки та охорони праці особовим складом під час виконання рятувальних заходів

2

 

2

12

Вивчення нових законодавчих актів сфери діяльності МНС України

4

 

4

 

Усього:

16

 

16

3. Тематичний розрахунок годин (рекомендований) з тактичної підготовки

N з/п

Назва теми

Кількість годин

Теорія (год.)

Практика (год.)

Усього (год.)

1

Координація спільних дій територіальних структурних підрозділів міністерств їх відомств при загрозі і виникненні надзвичайних ситуацій різного характеру

1

1

2

2

Сили і засоби цивільного захисту району обслуговування, їх склад та тактичні можливості. Організація управління силами цивільного захисту у разі реагування та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

1

1

2

3

Порядок проведення аварійно-рятувальних, пошуково-рятувальних, пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій різного характеру

 

3

3

4

Організація роботи мобільної оперативної групи в районі виникнення надзвичайної ситуації

 

2

3

5

Організація ведення розвідки в осередках надзвичайних ситуацій

 

2

2

6

Тактика ведення аварійно-рятувальних, пошуково-рятувальних та пожежно-рятувальних робіт підрозділами

 

4

4

7

Проведення невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та організації життєзабезпечення постраждалого населення

 

1

1

8

Організація роботи пересувного пункту управління та пункту життєзабезпечення населення

 

2

2

9

Створення, збереження і раціональне використання матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

 

1

1

 

Усього:

2

18

20

4. Фізична підготовка

Забезпечує фізичну готовність особового складу до належного виконання завдань за призначенням, особливо з високим фізичним навантаженням і психологічним напруженням.

Тематичний план з фізичної підготовки складається відповідно до наказу МНС від 05.08.2004 N 10 "Про затвердження настанови з фізичної підготовки в МНС України".

Для проведення занять із фізичної підготовки середнього і старшого начальницького складу рекомендується відводити 200 годин впродовж навчального року, з них близько 30 годин - на спеціальну фізичну підготовку.

5. Тематичний розрахунок годин (рекомендований) з психологічної підготовки

N з/п

Назва теми

Кількість годин

Теорія (год.)

Практика (год.)

Усього (год.)

1

Психологічні основи управлінської діяльності. Психологія особистості працівника МНС

1

 

1

2

Участь психолога та керівного складу органів і підрозділів в організації психологічної підготовки особового складу

1

1

2

3

Психологічні особливості поведінки населення у надзвичайних ситуаціях різного характеру. Моделі поведінки начальницького складу під час роботи з населенням. Особливості спілкування з постраждалим

1

 

1

4

Розвиток комунікативних якостей при стосунках з різними верствами населення

1

 

1

5

Формування оптимального рівня стану соціально-психологічного клімату в підрозділах

1

 

1

6

Конструктивне вирішення конфліктних ситуацій у службовій діяльності

1

 

1

7

Психологічна саморегуляція як засіб підвищення ефективності діяльності в екстремальних умовах. Методи виявлення та попередження стресових розладів. Психологічна реабілітація

1

 

1

 

Усього:

7

1

8

6. Тематичний розрахунок годин (рекомендований) з гуманітарної підготовки

N з/п

Назва теми

Кількість годин

Теорія (год.)

Практика (год.)

Усього (год.)

1

Гуманітарна політика держави - направленість на європейську людиноцентричну систему цінностей. Україна як демократична, правова держава: стан, тенденції демократичних перетворень в Україні

1

 

1

2

Правові та моральні аспекти виборчого процесу. Вибори до Верховної Ради України у жовтні 2012 року

1

 

1

3

Соціальна політика держави. Соціальний та правовий захист працівників органів і підрозділів системи МНС та членів їх сімей згідно з нормами чинного законодавства. Закон України "Про недержавне пенсійне забезпечення"

1

 

1

4

Програма Президента України "Україна для людей"

1

 

1

5

Історія української державності: витоки та етапи становлення

1

 

1

6

Система роботи органів управління щодо зміцнення службової дисципліни та дотримання законності. Форми і методи індивідуальної виховної роботи з підлеглими

1

 

1

7

Перспективи розвитку МНС України та необхідність підвищення рівня професійної підготовки особового складу

1

 

1

8

Контрольне заняття

1

 

1

 

Усього:

8

 

8

7. Загальнопрофільна підготовка

7.1. Тематичний розрахунок годин (рекомендований) з протипожежної підготовки

N з/п

Назва теми

Кількість годин

Теорія (год.)

Практика (год.)

Усього (год.)

1

Вимоги Закону України "Про пожежну безпеку"

1

 

1

2

Організація пожежно-рятувальних робіт в Україні

1

 

1

3

Управління оперативно-службовою діяльністю пожежно-рятувальних підрозділів

 

1

1

4

Дії особового складу пожежно-рятувальних підрозділів під час рятування людей. Заходи безпеки

 

1

1

5

Пожежна тактика та її завдання

 

2

2

6

Тактичні прийоми і способи гасіння пожеж

 

2

2

7

Особливості гасіння пожеж у різних умовах і на різних об'єктах (перероблення і зберігання нафти та нафтопродуктів, на об'єктах із СДОР, повітряних суднах тощо)

 

2

2

8

Взаємодія пожежно-рятувальних підрозділів з іншими підрозділами та службами цивільного захисту щодо гасіння пожеж, ліквідації інших надзвичайних ситуацій

 

2

2

9

Основні прийоми роботи з пожежною технікою і пожежно-технічним обладнанням, яке знаходиться на озброєнні і надходить для застосування під час проведення пожежно-рятувальних заходів

 

2

2

10

Професійна підготовка особового складу пожежно-рятувальних підрозділів

 

3

3

11

Робота особового складу в засобах захисту органів дихання

 

3

3

 

Усього:

2

18

20

7.2. Тематичний розрахунок годин (рекомендований) з рятувальної підготовки

N з/п

Назва теми

Кількість годин

Теорія (год.)

Практика (год.)

Усього (год.)

1

2

3

4

5

1

Організація проведення рятувальних робіт

1

 

1

2

Управління рятувальними підрозділами під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

 

1

1

3

Сили і засоби цивільного захисту, які знаходяться в районі обслуговування

 

1

1

4

Здійснення пошуково-рятувальних робіт у зоні виникнення надзвичайної ситуації. Способи рятування людей із завалених сховищ, з поверхів споруд

 

2

2

5

Способи проведення аварійно-рятувальних робіт в осередках надзвичайних ситуацій

 

2

2

6

Виконання практичних дій аварійно-рятувальними підрозділами під час ліквідації наслідків техногенних та природних надзвичайних ситуацій

 

5

5

7

Ресурсне забезпечення рятувальних підрозділів для виконання завдань з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій різного характеру

 

2

3

8

Здійснення маршу підрозділами і розташування на місці проведення аварійно-рятувальних робіт

 

2

2

9

Професійна підготовка особового складу рятувальних підрозділів

 

3

3

 

Усього:

1

19

20

7.3. Тематичний розрахунок годин (рекомендований) підготовки з радіаційного, хімічного захисту

N з/п

Назва теми

Кількість годин

Теорія (год.)

Практика (год.)

Усього (год.)

1

Організація радіаційного, хімічного та біологічного захисту

1

 

1

2

Види хімічно небезпечних речовин, які знаходяться в зоні обслуговування

 

2

2

3

Радіаційна безпека в Україні

1

 

1

4

Методи і способи радіаційної та хімічної розвідки району надзвичайної ситуації

 

2

2

5

Організація радіаційного, хімічного та біологічного захисту особового складу в умовах реагування та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

2

1

3

6

Засоби радіаційної та хімічної розвідки і дозиметричного контролю. Вимоги до їх розміщення, зберігання та обслуговування

 

3

3

7

Металева ртуть. Характеристика та властивості. Порядок та методи проведення демеркуризації

1

 

1

8

Підготовка хімічної розвідувальної машини до розвідки, проведення розвідки. Спеціальне оброблення озброєння, техніки, санітарне оброблення особового складу

 

2

2

9

Знезаражування місцевості, споруд, обмундирування, засобів захисту тощо

1

1

2

10

Порядок проведення повного спеціального оброблення підрозділами. Розгортання пункту спеціального оброблення

 

1

1

11

Метеозабезпечення в системі цивільного захисту

1

 

1

12

Основи екологічної безпеки

1

 

1

 

Усього:

8

12

20

7.4. Тематичний розрахунок годин (рекомендований) з медичної підготовки

N з/п

Назва теми

Кількість годин

Теорія (год.)

Практика (год.)

Усього (год.)

1

2

3

4

5

1

Завдання і організація медичної служби в структурі МНС. Управління повсякденною діяльністю підрозділів медичної служби

1

1

2

2

Організація медичного забезпечення постраждалих під час проведення аварійно-рятувальних, пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт в осередках надзвичайних ситуацій

1

1

2

3

Місця розташування та порядок надання медичної допомоги ураженим

 

4

4

4

Методика визначення можливих втрат в осередках надзвичайних ситуацій

1

1

2

5

Організація і надання першої медичної допомоги потерпілим під час надзвичайної ситуації. Сили і засоби, які для цього залучаються

 

2

2

6

Транспортні засоби та порядок евакуації постраждалих із зони надзвичайної ситуації. Маршрут руху до місця розгортання

 

1

1

7

Збір постраждалих та розподілення їх за ступенем ураження або травмування. Підготовка до евакуації

 

1

1

8

Епідемічний процес і заходи для його припинення. Особливості протиепідемічного забезпечення в осередках особливо небезпечних інфекційних захворювань

1

1

2

9

Надання допомоги під час ураження сильнодіючими отруйними речовинами

 

1

1

10

Травматичний і опіковий шок

1

 

1

11

Організація санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів у районі обслуговування

1

1

2

 

Усього:

6

14

20

7.5. Тематичний розрахунок годин (рекомендований) із забезпечення зв'язку

N з/п

Назва теми

Кількість годин

Теорія (год.)

Практика (год.)

Усього (год.)

1

Основи організації та забезпечення зв'язку в органах та підрозділах МНС

1

1

2

2

Організація оповіщення і зв'язку у разі виникнення надзвичайної ситуації

1

1

2

3

Організація оперативного збору інформації про виникнення (загрозу виникнення) надзвичайної ситуації

1

1

2

4

Порядок передачі інформації про надзвичайні ситуації різного характеру до вищих інстанцій

 

2

2

5

Автоматизовані системи управління органами та підрозділами МНС

1

2

3

6

Сучасні системи автоматичного пожежогасіння. Організація експлуатації установок пожежної автоматики

2

1

3

7

Комп'ютерні мережі та їх практичне використання в управлінні підрозділами МНС

1

1

2

8

Організація електронного документообігу в МНС

1

1

2

9

Впровадження Служби допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112, організація її роботи

2

 

2

 

Усього:

10

10

20

7.6. Тематичний розрахунок годин (рекомендований) з технічної підготовки

N з/п

Назва теми

Кількість годин

Теорія (год.)

Практика (год.)

Усього (год.)

1

Сучасні тенденції розвитку нової пожежної та аварійно-рятувальної техніки в Україні та в країнах світу

1

 

1

2

Організація експлуатації техніки

 

1

1

3

Особливості будови, тактико-технічні характеристики, організація і правила експлуатації іншої штатної техніки

 

3

3

4

Особливості експлуатації техніки у зимових (літніх) умовах

 

3

2

5

Організація технічного обслуговування машин та технічних засобів. Ремонт і евакуація машин

 

2

2

6

Застосування сучасного механізованого інструменту для проведення аварійно-рятувальних робіт

 

2

2

7

Забезпечення безпеки праці під час виконання пожежно-рятувальних, аварійно-рятувальних та пошуково-рятувальних робіт, використання та утримання електричного й механізованого інструменту

1

 

1

8

Ресурсне забезпечення, організація тендерів, складання договорів

1

 

1

9

Правила дорожнього руху та транспортна дисципліна

1

 

1

10

Створення фінансових та матеріальних резервів для ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків

1

 

1

11

Організація підготовки машин та технічних засобів до зберігання. Забезпечення зберігання

 

3

3

 

Усього:

5

15

20

7.7. Тематичний розрахунок годин (рекомендований) з розмінування та інших вибухових робіт

N з/п

Назва теми

Кількість годин

Теорія (год.)

Практика (год.)

Усього (год.)

1

Класифікація вибухових речовин, основні властивості. Заходи безпеки під час виконання вибухових робіт

1

5

6

2

Вогневий метод підриву. Заходи безпеки

 

1

1

3

Електричний метод підриву. Заходи безпеки

 

2

2

4

Підривання елементів конструкцій з дерева, металу, бетону і залізобетону

 

1

1

5

Підривання ґрунтів і скельних порід. Розрахунок зарядів

 

1

1

6

Підривання стін будинків та конструкцій, які загрожують обвалом

 

1

1

7

Підривання льодяних заторів та зажорів

 

1

1

8

Організація виявлення, знешкодження і знищення вибухових предметів. Заходи безпеки

 

4

4

9

Ідентифікація вибухонебезпечних предметів

 

1

1

10

Інженерне забезпечення проведення піротехнічних робіт. Заходи безпеки

1

1

2

 

Усього:

2

18

20

7.8. Тематичний розрахунок годин (рекомендований) з водолазної підготовки

 

Назви теми

Кількість годин

Теорія (год.)

Практика (год.)

Усього (год.)

1

Організація водолазної підготовки

1

 

1

2

Підготовка та перевірка водолазного спорядження і засобів забезпечення водолазних спусків. Занурення, перебування під водою та піднімання водолазів

 

4

4

3

Здійснення водолазних спусків з плаваючих засобів

 

1

1

4

Водолазні роботи на течії

 

1

1

5

Водолазні роботи в зимових умовах

 

1

1

6

Здійснення рятувальних робіт водолазами

 

1

1

7

Інженерно-технічні водолазні роботи

 

1

1

8

Спеціальні водолазні роботи

 

1

1

9

Медичне забезпечення водолазних робіт та надання першої медичної допомоги потерпілим

1

1

2

10

Догляд за водолазним спорядженням та обслуговування засобів забезпечення спусків. Розміщення та утримання на водолазних постах

1

1

2

11

Єдині правила безпеки праці на водолазних роботах

2

 

2

12

Фізіологічні особливості водолазних спусків, захворювання и травми водолазів

2

1

3

13

Технічні засоби проведення водолазних робіт

 

 

 

 

Усього:

7

13

20

 

Директор Департаменту
управління рятувальними силами

Г. Б. Марченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
18.08.2011 N 858

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
проведення занять із службової підготовки рядовим і молодшим начальницьким складом органів та підрозділів цивільного захисту у 2011/2012 навчальному році

1. Розрахунок годин з предметів підготовки рядового і молодшого начальницького складу

Функціональна підготовка

- 18 годин

Тактична підготовка

- 72 години

Загальна фізична підготовка

- 12 годин

Спеціальна фізична підготовка

- 90 годин

Психологічна підготовка

- 13 годин

Гуманітарна підготовка

- 9 годин

Загальнопрофільна підготовка

- 32 години

Усього:

- 246 годин

2. Тематичний розрахунок годин (рекомендований) з функціональної підготовки

N з/п

Назва теми

Кількість годин

Теорія (год.)

Практика (год.)

Усього (год.)

1

Завдання особового складу органів і підрозділів МНС України на 2011/2012 навчальний рік

1

 

1

2

Основні вимоги Положення про територіальний орган управління

1

 

1

3

Основи цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій

1

 

1

4

Порядок проходження служби рядовим і молодшим начальницьким складом органів та підрозділів МНС України

1

 

1

5

Соціальний та правовий захист працівників органів і підрозділів системи МНС України та членів їх сімей згідно з нормами чинного законодавства. Закон України "Про недержавне пенсійне забезпечення"

1

 

1

6

Положення Стройового та Дисциплінарного статутів

1

 

1

7

Гарнізон Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, його призначення та завдання

1

 

1

8

Розподіл часу і повсякденний порядок роботи підрозділу. Управління повсякденною діяльністю підрозділів

1

 

1

9

Правові та організаційні основи з питань охорони праці

4

 

4

10

Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичний огляд

1

 

1

11

Основи екологічного забезпечення регіону

1

 

1

12

Вивчення нормативно-правових документів

4

 

4

  

Усього:

18

 

18

3. Тематичний розрахунок годин (рекомендований) з тактичної підготовки

N з/п

Назва теми

Кількість годин

Теорія (год.)

Практика (год.)

Усього (год.)

1

Призначення, структура та можливості підрозділу

 

2

2

2

Основи управління та проведення аварійно-рятувальних, пошуково-рятувальних, пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт

 

4

4

3

Тактичні можливості пожежно-рятувальних, пошуково-рятувальних та аварійно-рятувальних підрозділів

 

4

4

4

Тактика дій особового складу підрозділів під час ведення аварійно-рятувальних, пошуково-рятувальних і пожежно-рятувальних робіт

 

6

6

5

Збір та виїзд особового складу підрозділу за сигналом "Збір-аварія" для проведення завдань за призначенням

 

2

2

6

Проведення аварійно-рятувальних, пошуково-рятувальних і пожежно-рятувальних робіт у складі підрозділу

 

6

6

7

Організація ведення розвідки в осередках виникнення надзвичайних ситуацій

 

4

4

8

Організація пожежогасіння

 

4

4

9

Організація рятувальних дій

 

4

4

10

Організація пошуково-рятувальних дій, пов'язаних з різними формами рельєфу

 

4

4

11

Основи організації радіаційного, хімічного, біологічного захисту особового складу

 

4

4

12

Види характерних надзвичайних ситуацій та їх класифікація

 

1

1

13

Інженерне забезпечення підрозділу під час проведення рятувальних робіт

 

2

2

14

Заходи безпеки під час проведення аварійно-рятувальних, пошуково-рятувальних і пожежно-рятувальних робіт у складі підрозділу

 

4

4

15

Організація здійснення маршу підрозділами до місця надзвичайної ситуації

 

1

1

16

Практичне вивчення району обслуговування підрозділу

 

20

20

 

Усього:

 

72

72

4. Загальна фізична підготовка

Передбачає забезпечення фізичної готовності рядового та молодшого начальницького складу підрозділів до якісного виконання завдань, які потребують значного фізичного навантаження та психічного напруження.

Тематичний план з фізичної підготовки складається відповідно до наказу МНС від 05.08.2004 N 10 "Про затвердження настанови з фізичної підготовки в МНС України".

На проведення занять із загальної фізичної підготовки рядового та молодшого начальницького складу рекомендується 12 годин упродовж навчального року.

5. Спеціальна фізична підготовка

Передбачає виконання спеціальних вправ залежно від виконання професійно-службових завдань та професійного спрямування підрозділу (відпрацювання рухомих дій, розвиток загальної силової та швидкісної витривалості в підлеглих).

Тематичний план з фізичної підготовки складається відповідно до наказу МНС України від 05.08.2004 N 10 "Про затвердження настанови з фізичної підготовки в МНС України".

На проведення занять із спеціальної фізичної підготовки рядового та молодшого начальницького складу підрозділів рекомендовано 90 годин упродовж року.

Заняття із спеціальної фізичної підготовки проводяться на смузі з перешкодами або на спеціально підготовленому майданчику, спеціальних спорудах, полігонах з моделюванням конкретної надзвичайної ситуації, на об'єктах зони обслуговування.

6. Тематичний розрахунок годин (рекомендований) з психологічної підготовки

N з/п

Назва теми

Кількість годин

Теорія (год.)

Практика (год.)

Усього (год.)

1

Спеціально-психологічна стійкість особового складу

1

 

1

2

Формування психологічної готовності до роботи в особливих умовах

1

 

1

3

Застосування прийомів регуляції психологічного стану

1

 

1

4

Характеристика екстремальних ситуацій. Алгоритм безпомилкових дій при перебуванні в екстремальних умовах службової діяльності

1

 

1

5

Розвиток комунікативних якостей при взаємодії з різними верствами населення. Особливості спілкування з постраждалими внаслідок екстремальних ситуацій. Психологічні особливості поведінки населення у надзвичайних ситуаціях різного характеру

2

 

2

6

Джерела стресу та його основні прояви у працівників МНС. Поняття зони стабільності і способи її розширення

1

 

1

7

Фізіологічні і психологічні аспекти емоційного стресу та його вплив на особистість

2

 

2

8

Психологічна саморегуляція як засіб підвищення ефективності діяльності в екстремальних умовах. Методи навчання прийомам саморегуляції та психокорекції. Психологічна реабілітація. Способи зняття негативних психоемоційних станів

1

 

1

9

Посттравматичні стресові розлади після екстремальної ситуації. Методи виявлення і попередження

1

 

1

10

Критерії забезпечення високої психологічної стійкості в екстремальних ситуаціях

1

 

1

11

Психологічна етика та культура поведінки працівників при виконанні службових обов'язків

1

 

1

 

Усього:

13

 

13

7. Тематичний розрахунок годин (рекомендований) з гуманітарної підготовки

N з/п

Назва теми

Кількість годин

Теорія (год.)

Практика (год.)

Усього (год.)

1

2

3

4

5

1

Міністерство надзвичайних ситуацій України - головний державний орган із забезпечення надійного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру.

1

 

1

2

"Правові та моральні аспекти виборчого процесу. Вибори до Верховної Ради України у жовтні 2012 року"

1

 

1

3

Сучасна суспільно-політична та соціально-економічна ситуація в Україні. Програма економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (Програма)

1

 

1

4

Законодавче та нормативно-правове регулювання порядку проходження служби в органах та підрозділах МНС України. Дорожити та примножувати славні традиції свого підрозділу - обов'язок кожного працівника

1

 

1

5

Кримінальний кодекс України про відповідальність особового складу органів і підрозділів МНС України за вчинені правопорушення та загальнокримінальні злочини

1

 

1

6

26-та річниця трагедії на Чорнобильській АЕС - данина пам'яті героям-пожежним, рятувальникам

1

 

1

7

Історія, традиції та призначення підрозділів МНС України. Соціальний та правовий захист працівників органів і підрозділів системи МНС та членів їхніх сімей згідно з нормами чинного законодавства

1

 

1

8

Внесок українського народу в перемогу у Великій Вітчизняній війні (1941 - 1945 рр.)

1

 

1

9

Державна символіка України та геральдична символіка МНС України - важливі складові формування патріотизму працівників МНС України

1

 

1

 

Усього:

9

 

9

8. Загальнопрофільна підготовка

8.1. Тематичний розрахунок годин (рекомендований) з протипожежної підготовки

N з/п

Назва теми

Кількість годин

Теорія (год.)

Практика (год.)

Усього (год.)

1

2

3

4

5

1

Організація пожежно-рятувальних робіт в Україні

1

 

1

2

Організація гарнізонної і караульної служби

 

1

1

3

Основи управління пожежно-рятувальними підрозділами

 

1

1

4

Пожежна тактика і її завдання

 

1

1

5

Причини появи пожежі і параметри, що характеризують її розвиток. Класифікація пожеж

1

 

1

6

Вогнегасячі засоби. Методи зупинення процесу горіння

 

1

1

7

Сили і засоби гасіння пожеж

 

1

1

8

Тактичні можливості підрозділів

 

2

2

9

Обов'язки особового складу пожежно-рятувальних підрозділів під час несення служби і гасіння пожеж

 

1

1

10

Дії підрозділів з ліквідації та гасіння пожеж

 

4

4

11

Розвідка пожежі

 

1

1

12

Евакуація людей, тварин та майна. Заходи безпеки

 

1

1

13

Принципи поділу зони горіння на бойові дільниці

1

 

1

14

Тактичні прийоми і способи гасіння пожеж у різних умовах і на різних об'єктах

 

7

7

15

Взаємодія пожежно-рятувальних підрозділів з іншими підрозділами під час гасіння пожеж

 

1

1

16

Розбір пожеж, що виникли в районі виїзду

2

 

2

17

Оперативно-тактичне вивчення пожежонебезпечних об'єктів, будівель, споруд

 

4

4

18

Підготовка особового складу пожежно-рятувальних підрозділів до виконання завдань з пожежогасіння

1

 

1

 

Усього:

6

26

32

8.2. Тематичний розрахунок годин (рекомендований) з рятувальної підготовки

N з/п

Назва теми

Кількість годин

Теорія (год.)

Практика (год.)

Усього (год.)

1

2

3

4

5

1

Основні види аварій, їх стисла характеристика

1

 

1

2

Організація і проведення аварійно-рятувальних, пошуково-рятувальних робіт

 

2

2

3

Управління силами і засобами під час ведення аварійно-рятувальних, пошуково-рятувальних робіт у ході ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій різного характеру

 

1

1

4

Сили і засоби, які залучаються до проведення рятувальних та інших невідкладних робіт

 

1

1

5

Готовність сил і засобів до дій за призначенням

 

2

2

6

Проведення розвідки і пошуку потерпілих у зоні надзвичайної ситуації

 

2

2

7

Порядок здійснення маршу підрозділами для проведення рятувальних та інших невідкладних заходів. Особливості розташування підрозділів у районах зосередження

 

2

2

8

Проведення аварійно-рятувальних, пошуково-рятувальних робіт ланкою і основними силами. Способи рятування людей із завалених сховищ, з-під завалів та з верхніх поверхів споруд, в умовах гірського рельєфу і в печерах

 

1

1

9

Робота із спеціальним гідравлічним, пневматичним інструментом та обладнанням і спеціальним спорядженням

 

1

1

10

Проведення рятувальних, пошуково-рятувальних робіт під час дорожньо-транспортних аварій, залізничних катастроф, та в умовах гірського рельєфу та печерах

 

2

2

11

Рятувальні роботи із застосуванням спеціального спорядження для транспортування потерпілого

 

2

2

12

Особливості дій аварійно-рятувальних, пошуково-рятувальних підрозділів при паводках, затопленнях, селях та гірській місцевості

 

1

1

13

Техніка пересування і тактика проведення аварійно-рятувальних, пошуково-рятувальних робіт на воді

 

1

1

14

Загальна характеристика суден і плаваючих транспортних засобів, які застосовуються при аварійно-рятувальних роботах на воді

 

1

1

15

Особливості роботи рятувальників у газових і рідинних середовищах

1

 

1

16

Дії спеціалістів з очищення територій від завалів деревами

 

1

1

17

Локалізація й усунення аварій на комунально-енергетичних мережах і технологічних системах

 

1

1

18

Практичні заходи щодо проведення евакуації людей, тварин та майна

 

1

1

19

Забезпечення аварійно-рятувальних, пошуково-рятувальних підрозділів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

 

3

3

23

Спеціальні гідравлічні, пневматичні та механізовані інструменти підрозділу, порядок роботи на них та обслуговування

 

1

1

22

Спеціальне спорядження для проведення аварійно-рятувальних, пошуково-рятувальних робіт

 

1

1

20

Особливості пересування рятувальників при проведенні робіт на складному рельєфі, зруйнованих спорудах, висоті, в шахтних колодязях, штольнях, печерах, тощо

 

1

1

24

Заходи безпеки під час проведення аварійно-рятувальних, пошуково-рятувальних робіт

 

1

1

25

Методика підготовки особового складу підрозділів до вмілого виконання завдань за призначенням

 

1

1

 

Усього:

2

30

32

8.3. Тематичний розрахунок годин (рекомендований) з підготовки фахівців радіаційного, хімічного захисту

N з/п

Назва теми

Кількість годин

Теорія (год.)

Практика (год.)

Усього (год.)

1

2

3

4

5

1

Основи організації радіаційного, хімічного та біологічного захисту особового складу і населення

1

 

1

2

Тактика дій підрозділів хімічного захисту, радіаційної та хімічної розвідки

 

3

3

3

Ліквідація наслідків радіаційно та хімічно небезпечних аварій

 

2

2

4

Виявлення і оцінка радіаційної та хімічної обстановки

 

1

1

5

Прилади радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного контролю, порядок користування ними

 

2

2

6

Спеціальна обробка озброєння, техніки, санітарна обробка особового складу

 

1

1

1

2

3

4

5

7

Розчини і речовини для санітарної обробки

 

2

2

8

Засоби для санітарної обробки

 

1

1

9

Дії підрозділів спеціальної обробки

 

1

1

10

Знезаражування місцевості, споруд, обмундирування та засобів захисту

 

2

2

11

Сильнодіючі отруйні речовини

1

 

1

12

Засоби і способи захисту від факторів радіаційного, хімічного і біологічного ураження

 

2

2

13

Способи нейтралізації і утилізації небезпечних речовин. Різновид сорбентів, нейтралізаторів

 

2

2

14

Машини радіохімічної розвідки, хімічного та радіометричного аналізу і ремонту

 

2

2

15

Експлуатація і технічне обслуговування засобів радіаційної та хімічної розвідки і дозиметричного контролю

 

4

4

16

Металева ртуть. Характеристика та властивості. Порядок та методи проведення демеркуризації

1

 

1

17

Метеорологія і метеозабезпечення підрозділів

 

2

2

18

Місцевість та її тактичні характеристики. Топографічні карти. Метеозабезпечення

 

1

1

19

Основи екологічної безпеки

1

 

1

 

Усього:

4

28

32

8.4. Тематичний розрахунок годин (рекомендований) з медичної підготовки

N з/п

Назва теми

Кількість годин

Теорія (год.)

Практика (год.)

Усього (год.)

1

2

3

4

5

1

Організація діяльності відомчої медичної служби та медицини катастроф

2

 

2

2

Організація медичного забезпечення постраждалих під час проведення аварійно-рятувальних, пошуково-рятувальних, пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт в осередках надзвичайних ситуацій

 

2

2

3

Медичне забезпечення особового складу для підтримання їх боєздатності та зміцнення здоров'я на місці ліквідації надзвичайної ситуації

 

1

1

4

Медичне оснащення аварійно-рятувального, пошуково-рятувального, пожежно-рятувального підрозділу

 

2

2

6

Основи анатомії і фізіології людини

2

 

2

7

Анатомія і фізіологія кістково-м'язової системи, органів кровообігу, нервової системи, органів травлення, сечостатевої системи і органів внутрішньої секреції

2

 

2

8

Правила здійснення розшуку потерпілих та уражених, збір, винесення до місця розташування медичних пунктів, сортування

 

1

1

9

Евакуація потерпілих та уражених у лікувальні заклади, на лікарняні бази

 

1

1

10

Прийоми та способи зупинки кровотечі. Правила та прийоми накладання пов'язок. Матеріали для накладання пов'язок, види пов'язок

 

2

2

11

Основні правила надання першої медичної допомоги при переломах, опіках, шоку, ураженнях електричним струмом

 

2

2

12

Правила виведення, винесення постраждалих з осередку ураження (зараження)

 

2

2

13

Правила і техніка накладання джгута

 

2

2

14

Способи очищення верхніх дихальних шляхів

 

2

2

15

Медичні маніпуляції, десмургія

 

1

1

16

Стан, який загрожує потерпілому внаслідок надзвичайної ситуації

1

 

1

17

Гострі отруєння: класифікація, клінічні ознаки, надання першої медичної допомоги

1

 

1

18

Серцево-легенева реанімація. Проведення штучного дихання та непрямого масажу серця

 

2

2

19

Інфекційні захворювання

1

 

1

20

Ураження сильнодіючими отруйними речовинами

1

 

1

21

Характеристика ран. Ранова інфекція

1

 

1

22

Санітарно-гігієнічні та протиепідемічні заходи

 

1

1

 

Усього:

11

21

32

8.5. Тематичний розрахунок годин (рекомендований) із організації зв'язку

N з/п

Назва теми

Кількість годин

Теорія (год.)

Практика (год.)

Усього (год.)

1

Основи організації зв'язку в органах та підрозділах МНС

1

1

2

2

Оперативний збір інформації про виникнення (загрозу виникнення) надзвичайної ситуації

 

4

4

3

Порядок передачі інформації про надзвичайні ситуації та події до вищих інстанцій

 

 

3

4

Правила ведення переговорів засобами зв'язку. Ведення радіообміну в умовах ненадійного приймання, перешкод

 

4

4

5

Організація оповіщення особового складу підрозділу за сигналом "Збір"

 

2

2

6

Автоматизовані системи управління органами та підрозділами МНС

 

4

4

7

Автоматичний протипожежний захист. Сучасні системи автоматичного пожежогасіння. Організація експлуатації установок пожежної автоматики

2

2

4

8

Сучасні системи автоматичної пожежної сигналізації. Нормативна база у галузі пожежної автоматики

 

3

3

9

Комп'ютерні мережі та їх практичне використання в управлінні підрозділами

1

3

4

10

Правила безпеки праці під час роботи із засобами зв'язку, сигналізації і оповіщення

 

1

1

11

Перспективи створення Служби допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112

1

 

1

 

Усього:

5

27

32

8.6. Тематичний розрахунок годин (рекомендований) з технічної підготовки

N з/п

Назва теми

Кількість годин

Теорія (год.)

Практика (год.)

Усього (год.)

1

Сучасні тенденції розвитку нової пожежної та аварійно-рятувальної техніки в Україні та країнах світу

 

1

1

2

Особливості будови, тактико-технічні характеристики, організація і правила експлуатації іншої штатної техніки

 

8

8

3

Особливості експлуатації техніки у зимовий та літній періоди

 

2

2

4

Будова та технічне обслуговування інших штатних транспортних засобів

 

3

3

5

Сучасне оснащення та інструменти, що використовуються для проведення аварійно-рятувальних, пошуково-рятувальних робіт

 

4

4

6

Спеціальне спорядження для роботи в непридатному для дихання середовищі

 

2

2

7

Засоби пожежогасіння, що знаходяться на оснащенні підрозділу

 

2

2

8

Робота із засобами пожежогасіння

 

3

3

9

Забезпечення безпеки праці при виконанні пожежно-рятувальних, аварійно-рятувальних та пошуково-рятувальних робіт під час використання та утримання електричного, механізованого та іншого інструменту

 

1

1

10

Засоби димовидалення та малої механізації

 

1

1

11

Драбини пожежні - будова, використання, параметри

 

1

1

12

Характеристика основних і спеціальних пожежних автомобілів

 

1

1

13

Організація підготовки машин та технічних засобів до зберігання. Забезпечення зберігання

 

2

2

14

Правила дорожнього руху та транспортна дисципліна. Безпека керування автотранспортним засобом у складних погодних та дорожніх умовах

1

 

1

 

Усього:

1

31

32

8.7. Тематичний розрахунок годин (рекомендований) з розмінування та інших вибухових робіт

N з/п

Назва теми

Кількість годин

Теорія (год.)

Практика (год.)

Усього (год.)

1

2

3

4

5

1

Класифікація вибухових речовин, основні властивості. Види і форми зарядів

 

3

3

2

Артилерійські та мінометні боєприпаси. Інженерні боєприпаси та гранати

 

2

2

3

Організація піротехнічних робіт

 

1

1

4

Авіаційні боєприпаси та запальники Другої світової війни

 

2

2

5

Засоби знешкодження вибухонебезпечних предметів

 

1

1

6

Підривні заряди (самостійного виготовлення та промислового виготовлення). Розрахунок зарядів

 

1

1

7

Облік, правила зберігання, перевезення та знищення вибухових речовин та засобів підриву

 

1

1

1

2

3

4

5

8

Електричний спосіб підривання

 

1

1

9

Вогневий спосіб вибуху, характеристика засобів підриву

 

1

1

10

Підривання льоду, ліквідація крижаних заторів. Захист гідротехнічних споруд від льодоходу

 

1

1

11

Підривання елементів конструкцій з дерева, металу, цегли, каменю, бетону та залізобетону

 

1

1

12

Підривання стін та споруд, які загрожують обвалом. Руйнування будинків за допомогою вибуху

 

1

1

13

Підводні підривні роботи

 

1

1

14

Підривання ґрунтів і скельних порід. Розрахунок зарядів

 

1

1

15

Знаходження, знешкодження і знищення вибухових предметів

 

4

4

16

Засоби розвідки та розмінування. Способи застосування

 

1

1

19

Обладнання автомобіля для перевезення вибухонебезпечних робіт. Обладнання і утримання маршрутів висування сил і евакуації постраждалих. Влаштування проходів і проїздів у завалах на шляхах руху до об'єктів

 

1

1

20

Укріплення або руйнування аварійних конструкцій будинків і споруд, які загрожують обвалом

 

2

2

21

Заходи безпеки під час виконання вибухових робіт

 

6

6

 

Усього:

 

32

32

8.8. Тематичний розрахунок годин (рекомендований) з водолазної підготовки

N з/п

Назви теми

Кількість годин

Теорія (год.)

Практика (год.)

Усього (год.)

1

Порядок організації водолазної підготовки

1

2

3

2

Підготовка та перевірка водолазного спорядження, засобів забезпечення водолазних спусків. Порядок роботи водолазів

 

4

4

3

Інженерно-технічні та спеціальні водолазні роботи

 

3

3

4

Здійснення водолазних спусків з плаваючих засобів, на течії, в зимових умовах

 

4

4

5

Медичне забезпечення водолазних робіт та надання першої медичної допомоги потерпілим

 

1

1

6

Догляд за водолазним спорядженням та обслуговування засобів забезпечення спусків

1

4

5

7

Єдині правила безпеки праці під час виконання водолазних робіт

2

2

4

8

Фізіологічні особливості водолазних спусків, захворювання і травмування водолазів

2

2

4

9

Технічні засоби проведення водолазних робіт

2

2

4

 

Усього:

8

24

32

8.9. Тематичний розрахунок годин (рекомендований) з підготовки фахівців гірничорятувальних (аварійно-рятувальних) підрозділів

N з/п

Назви теми

Кількість годин

Теорія (год.)

Практика (год.)

Усього (год.)

1

Гірнича справа. Організація та проведення гірничорятувальних (аварійно-рятувальних робіт). Взаємодія з іншими аварійно-рятувальними службами

2

 

2

2

Специфіка виробництва на об'єктах, що обслуговуються. Особливості організації та ведення аварійно-рятувальних робіт.

1

2

3

3

Засоби захисту органів дихання і шкіри (респіратори, дихальні апарати, акваланги, костюми, маски, компресора, допоміжне обладнання)

1

5

6

4

Пересувне обладнання та апаратура, що використовуються під час ліквідації НС, спеціальна техніка та плавзасоби і їх матеріальна частина

1

5

6

5

Перевірка закріпленого за підрозділом аварійно-рятувального обладнання, спецтехніки та устаткування

1

2

3

6

Оперативні дії, робота у складі підрозділу, застосування аварійно-рятувального обладнання, спецтехніки на полігоні, в навчальній шахті, в умовах барокамери

1

5

6

7

Детальне вивчення планів реагування на об'єктах і територіях, що обслуговуються

1

 

1

8

Відвідування об'єктів, підприємств, вивчення акваторій, ділянок і цехів, які обслуговуються підрозділом. Способи та прилади орієнтування. Виробнича, профілактична та запобіжна робота. Відпрацювання спільних дій з працівниками об'єкта

 

5

5

 

Усього:

8

24

32

8.10. Тематичний розрахунок годин (рекомендований) з підготовки фахівців гірських пошуково-рятувальних підрозділів

N з/п

Назви теми

Кількість годин

Теорія (год.)

Практика (год.)

Усього (год.)

1

2

3

4

5

1

Організація та ведення пошуково-рятувальних робіт пов'язаних з різними формами рельєфу, з пішохідним та лижним туризмом.

1

2

3

2

Залучення кінологічних підрозділів для пошукових робіт

1

2

3

3

Пошуково- (аварійно-) рятувальні роботи з використанням гелікоптера

1

 

1

4

Порядок використання спеціального спорядження та інвентаря. Способи та прийоми транспортування потерпілих за допомогою спеціального спорядження

1

2

3

5

Альпінізм і скелелазіння. Основні правила безпеки під час подолання гірських схилів

 

3

3

6

Види скель. Рух по скелях з гімнастичною та верхньою страховкою. Пересування в горах по закріпленій мотузці

1

2

3

7

Використання спеціальних засобів безпеки. Допоміжні спеціальні заходи при роботі з мотузкою. В'язання вузлів і обов'язок. В'язання допоміжних вузлів. Прийоми страховки і самостраховки

 

2

2

8

Техніка підйому та спуску потерпілого на гірському рельєфі. Транспортування потерпілого за допомогою тросового спорядження. Прийоми використання тросового спорядження

 

3

3

9

Способи евакуації потерпілого. Робота з волокушею. Транспортування потерпілого за допомогою підручних засобів

 

3

3

10

Техніка руху і забезпечення безпеки на снігу та льодовому рельєфі. Підготовка і утримання гірськолижних трас. Вимоги щодо безпеки на трасах. Обладнання трас, знаки на трасах

 

3

3

11

Лавинна безпека. Виникнення лавинної небезпеки. Аналіз лавинної ситуації. Ухилення від лавин і дії лижника при попаданні в лавину

1

1

2

12

Ведення спелеологічних аварійно-рятувальних робіт

 

3

3

 

Усього:

6

26

32

 

Директор Департаменту
управління рятувальними силами

Г. Б. Марченко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали