ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ

НАКАЗ

від 13 березня 2012 року N 32

Про організацію та координацію міжнародного співробітництва в системі Державного агентства України з управління зоною відчуження

З метою удосконалення організації та для подальшої координації міжнародного співробітництва в системі Державного агентства України з управління зоною відчуження (далі - ДАЗВ) наказую:

1. Відповідно до Указів Президента України від 06.04.2011 N 393/2011 "Про затвердження Положення про Державне агентство України з управління зоною відчуження" (Указ N 393/2011), від 18.09.96 N 841 "Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин", постанов Кабінету Міністрів України від 13.09.2002 N 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна" та від 11.12.92 N 698 "Про вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за кордон" встановити такий порядок здійснення міжнародного співробітництва в центральному апараті ДАЗВ, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління ДАЗВ:

1.1. Заходи у сфері міжнародного співробітництва з урядовими та неурядовими закордонними організаціями (міжнародні консультації та переговори, у тому числі з дипломатичними представництвами іноземних держав і представництвами міжнародних організацій, акредитованими в Україні; заходи, пов'язані з підготовкою до укладання міжнародних договорів; міжнародні конференції, семінари тощо, сесії органів міжнародних організацій, засідання спільних міжурядових комісій з питань співробітництва та інших спільних органів; участь у навчальних процесах за кордоном чи візити іноземних делегацій в Україну тощо), які здійснює центральний апарат ДАЗВ, його структурні підрозділи, підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління ДАЗВ, здійснювати та координувати за безпосередньою участю сектору міжнародного співробітництва.

Персональну відповідальність за організацію та здійснення міжнародного співробітництва відповідно до функціональних обов'язків покласти на:

Голову ДАЗВ Холошу В. І.;

першого заступника Голови ДАЗВ Бобра Д. Г.;

заступника Голови ДАЗВ Проскуру М. І.;

завідувача сектору міжнародного співробітництва Войтенко В. В.

1.2. Прийом та роботу з іноземними делегаціями проводити тільки за погодженням з Головою або його заступниками.

1.3. Сектор міжнародного співробітництва (Войтенко В. В.) завчасно з урахуванням відомостей про урядові та неурядові організації, підприємства та установи, які представляють іноземці, складає програми перебування з визначенням: мети прийому, терміну перебування, кола питань, що обговорюватимуться, осіб, відповідальних за прийом іноземців і проведення роботи з ними.

1.4. Після проведення заходу відповідальна особа складає звіт із зазначенням відомостей про іноземців, які представляють урядові та неурядові організації, підприємства та установи, інформації, яка отримувалась від іноземців, передавалась іноземцям, та пропозицій і рекомендацій.

1.5. Програми та звіти про проведення зустрічей подаються до сектору міжнародного співробітництва (Войтенко В. В.) для обліку та аналізу.

1.6. ДСП "Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами" та ДК "УкрДО "Радон" (Мельниченко В. П.), ДСП "Чорнобильська АЕС" (Грамоткін І. І.) та ДП "Чорнобильінтерінформ" (Нор О. В.) - за згодою, подають щомісяця до ДСП "Чорнобильський спецкомбінат" (Кушніренко С. М.) плани (до 25 числа попереднього місяця) та звіти (до 5 числа наступного за звітним місяця) про здійснення заходів міжнародного співробітництва в паперовому та електронному вигляді (cotz@dazv.gov.ua) для узагальнення.

1.7. ДСП "Чорнобильський спецкомбінат" (Кушніренко С. М.) щоквартально передає зведені дані до сектору міжнародного співробітництва ДАЗВ (додаток 1).

1.8. Сектор міжнародного співробітництва (Войтенко В. В.) узагальнює дані та подає до Міністерства закордонних справ України (далі - МЗС) інформацію про результати співробітництва з міжнародними організаціями та перелік запланованих на наступний період заходів у термін, встановлений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. N 226.

2. Встановити такий порядок оформлення закордонних відряджень:

2.1. Виїзні документи для працівників центрального апарату ДАЗВ готує ДСП "Чорнобильська АЕС".

2.2. Відрядження за кордон співробітників центрального апарату ДАЗВ, підприємств, що належать до сфери управління ДАЗВ, здійснюється на підставі згоди Голови ДАЗВ.

2.3. Технічне завдання на відрядження за встановленою формою готує особа, яка відряджається (додаток 2), візує у завідувача сектору міжнародного співробітництва та подає на погодження до МЗС не пізніше, ніж за 10 днів до початку заходу.

2.4. Проекти вказівок не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до початку заходу, підписані Головою /першим заступником /заступником та завізовані керівником відповідального структурного підрозділу та сектору міжнародного співробітництва, подавати до сектору міжнародного співробітництва (Войтенко В. В.) для погодження з МЗС у паперовому та електронному вигляді разом із супровідними матеріалами (проектами документів, які передбачається розглянути або підписати тощо).

2.5. Звіт про результати відрядження за встановленою формою (додаток 3) готує особа, що відряджалась, візує у завідувача сектору міжнародного співробітництва, затверджує у керівництва ДАЗВ та подає до МЗС у десятиденний термін після відрядження.

2.6. Звіт про результати відрядження глава делегації (представник ДАЗВ) України подає до Кабінету Міністрів України у десятиденний термін після відрядження.

2.7. Технічні завдання та звіти за підсумками відряджень подаються до сектору міжнародного співробітництва (Войтенко В. В.) для контролю та зберігання.

3. Наказ довести до структурних підрозділів та підприємств, що належать до сфери управління ДАЗВ.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

В. Холоша


 

Додаток 1
до наказу ДАЗВ України
13.03.2012 N 32


ЗВІТ
про результати співробітництва з міжнародними організаціями

20__ рік

N з/п

Міжнародні організації та їх органи

Захід (відрядження, зустрічі тощо)

Мета заходу

Період проведення заходу

Місце проведення заходу

 

 

 

 

 

 


 

Додаток 2
до наказу ДАЗВ України
13.03.2012 N 32


ПОГОДЖЕНО
Міністерство закордонних справ України
"___" ___________ 2012 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Державне агентство України з управління зоною відчуження
13.03.2012 N 32


ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ / ВКАЗІВКИ

прізвище, ім'я та по батькові, посада
(назва заходу, місце і дата проведення)

1. Вступна частина

- обгрунтування доцільності участі представника/делегації України у заході;

- склад делегації;

- нормативно-правові акти, якими необхідно керуватись під час заходу, а також посилання на міжнародні договори України та інші документи міжнародного характеру;

- мета проведення заходу, порядок денний, інформація про участь делегацій інших країн тощо;

- опис основних завдань представнику/делегації України, включаючи кінцеву мету участі у заході;

- окремі доручення представнику/делегації України.

2. Основна частина:

- позиція Української сторони з кожного питання порядку денного.

3. Заключна частина:

- очікувані результати участі у заході;

- фінансове забезпечення відрядження;

- зобов'язання щодо звітування.

___
(назва посади керівника
відповідального органу)

_
(підпис)


(прізвище, ініціали)


 

Додаток 3
до наказу ДАЗВ України
13.03.2012 N 32


ЗАТВЕРДЖУЮ
(Керівник відповідального органу або його заступник)
"___" 2012 р.


ЗВІТ
про відрядження посадової особи/делегації України про участь у (назва заходу/заходів, місце та дата його проведення)

1. Вступна частина

2. Основна частина

3. Висновок про виконання технічного завдання.

4. Заключна частина з пропозиціями.

__
(назва посади представника України/
глави делегації, що брала участь у заході)

__
(підпис)

_________
(прізвище, ініціали)

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали