ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 25.12.2008 р. N 933-1

Про організацію та проведення зборів, мітингів, походів та демонстрацій у м. Луцьку

Із змінами і доповненнями, внесеними рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 7 червня 2012 року N 401-1 (Рішення N 401-1)

З метою врегулювання проведення зборів, мітингів, походів та демонстрацій у місті Луцьку, керуючись статтею 39 Конституції України, статтями 38, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет Луцької міської ради вирішив:

1. Затвердити Порядок організації та проведення зборів, мітингів, походів та демонстрацій у м. Луцьку (згідно з додатком).

2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 25.11.2002 N 458 "Про визначення порядку організації та проведення у місті недержавних масових заходів".

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Пархом'юка А. І.

 

Міський голова

Б. Шиба

Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому

М. Іванюк


 

Додаток
до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради
25.12.2008 N 933-1


Порядок організації та проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій

Цей Порядок розроблено відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Кримінального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кодексу адміністративного судочинства України, Закону України "Про міліцію", наказу Міністерства внутрішніх справ України N 404 від 28.07.94 "Про затвердження Статуту патрульно-постової служби міліції України", Рішення Конституційного Суду України N 4-рп/2001 від 19.04.2001, статті 13, 16 Закону України "Про благоустрій населених пунктів".

1. Основні поняття та визначення

1.1. Збори - це спеціально зорганізована невелика кількість громадян України, іноземців або осіб без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, в громадському або іншому місці, визначеному їх організаторами і погодженому з органами виконавчої влади чи місцевого самоврядування, викликана необхідністю обговорення різних політичних, соціальних, економічних, культурних та інших проблем.

1.2. Мітинг - організовані масові збори громадян України, іноземців чи осіб без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, з використанням державної або іншої не забороненої законодавством символіки, плакатів, транспарантів, портретів, звукопідсилюючої апаратури, у визначеному організаторами та погодженому з органами державної влади чи місцевого самоврядування місці для обговорення окремих подій політичного, економічного чи суспільного характеру, висловлення протесту або підтримки щодо дій органів державної влади, місцевого самоврядування, політичних та інших організацій, їх посадових чи службових осіб.

1.3. Демонстрація - організоване, мирне масове проходження громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, з використанням як державної так і іншої не забороненої законодавством символіки, плакатів, транспарантів тротуаром чи проїжджою частиною вулиці, бульвару, проспекту, площі, за визначеним організатором та погодженим з органами виконавчої влади чи місцевого самоврядування маршрутом, з приводу висловлення будь-яких громадсько-політичних настроїв, в тому числі з питань протесту або незгоди з будь чим.

1.4. Похід - організований, довготривалий, з перервами на проїзд транспортом та проведення мітингів, мирний масовий рух громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, за розробленим організатором та погодженим з органами виконавчої влади чи місцевого самоврядування маршрутом, з метою привернути увагу органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб до своїх проблем, а також з метою прилюдного виявлення політичних, економічних, національних та інших інтересів.

1.5. Організатор масового заходу - фізична особа (громадянин України, іноземець чи особа без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, є дієздатними і досягли вісімнадцятирічного віку, за винятком осіб, які перебувають під арештом, утримуються під вартою або у місцях позбавлення волі) та юридична особа (створена та зареєстрована у встановленому законом порядку), які звернулися з заявою про надання дозволу на проведення зборів, мітингу, походу чи демонстрації.

2. Повідомлення про проведення масових заходів

2.1. Повідомлення про проведення зборів, мітингу, походу або демонстрації надається організатором письмово до Луцької міської ради (на адресу: вул. Богдана Хмельницького, 19, м. Луцьк, 43025) не пізніше як за 4 дні до наміченої дати їх проведення. (Рішення N 401-1)

(пункт 2.1 у редакції рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 07.06.2012 р. N 401-1) (Рішення N 401-1)

2.2. В повідомленні зазначається мета, вид масового заходу, дата та місце проведення масового заходу або маршрут руху, час початку та закінчення, передбачувана кількість учасників, прізвища, імена, по батькові організаторів, місце їх проживання і роботи, номер контактного телефону, необхідність використання звукопідсилюючої апаратури, клопотання про надання згоди на проведення масового заходу, дата подачі повідомлення. Повідомлення підписується організаторами заходу.

2.3. Повідомлення подається:

- фізичними особами - у відділ звернень громадян Луцької міської ради;

- юридичними особами - у відділ канцелярії апарату виконкому Луцької міської ради.

Повідомлення підлягає обов'язковій реєстрації.

3. Порядок прийняття рішення про надання згоди або відмову у наданні згоди на проведення масових заходів

3.1. Повідомлення про проведення масових заходів після резолюції міського голови або його заступника розглядається відділом зв'язків з громадськістю Луцької міської ради. (Рішення N 401-1)

(пункт 3.1 у редакції рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 07.06.2012 р. N 401-1) (Рішення N 401-1)

3.2. В надані дозволу на проведення зборів, мітингу, походу або демонстрації може бути відмовлено у випадку:

- якщо вони можуть спричинити загрозу життю та здоров'ю людей;

- якщо вони спрямовані на порушення громадського порядку;

- якщо вони можуть заподіяти шкоду державному, комунальному або приватному майну;

- якщо вони призведуть до порушення санітарно-гігієнічних правил та правил дорожнього руху;

якщо їх проведення заплановано безпосередньо перед адміністративними будівлями установ та організацій таким чином, що заважає їх роботі, або перешкоджає населенню відвідувати ці установи та організації;

- якщо їх проведення може створити перешкоду у роботі підприємств, установ організацій;

- якщо запланована кількість учасників перевищує можливості території для їх проведення;

- якщо в заяві викладена неправдива інформація, або заява не відповідає вимогам пункту 2 цього Порядку, або Закону України "Про звернення громадян";

- якщо захід заплановано провести у місці і в час, які вже погоджено для іншого заходу;

- у разі введення воєнного або надзвичайного стану.

3.3. Проведення зборів, мітингу, походу або демонстрації може бути перенесено на інший час або у інше місце у випадках:

- якщо їх заплановано проводити в місці або за маршрутом, на яких вже узгоджено проведення інших зборів, походу, мітингу або демонстрації;

- якщо їх заплановано проводити в період з двадцять другої години вечора до восьмої години ранку з використанням звукопідсилюючої апаратури.

3.4. Відмову у наданні згоди на проведення зборів, мітингу, походу або демонстрації, або перенесення їх на інший час може бути оскаржено заявником у судовому порядку.

3.5. Про надання згоди або відмову у наданні згоди на проведення масових заходів (з зазначенням часу і місця їх проведення) відділ зв'язків з громадськістю Луцької міської ради, у разі необхідності додаткового забезпечення правопорядку, повідомляє органам охорони правопорядку (МВ УМВС України у Волинській області, відділ муніципальної дружини) не пізніш як за 3 дні до проведення заходів. (Рішення N 401-1)

(пункт 3.5 у редакції рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 07.06.2012 р. N 401-1) (Рішення N 401-1)

4. Проведення зборів, мітингу, походу, демонстрації

4.1. Збори, мітинг, похід, демонстрація проводяться відповідно до цілей, зазначених у повідомленні, у визначені строки та в обумовленому місці.

4.2. Обов'язки організаторів та учасників зборів, походів, мітингів, демонстрацій.

4.2.1. Організатори зборів, мітингу, походу, демонстрації зобов'язані:

- мати розпізнавальний знак організаторів;

- ознайомлювати учасників з цим Порядком;

- дотримуватись та забезпечувати дотримання іншими учасниками заходів громадського порядку та законності;

- повідомляти учасників про час початку та. закінчення, місце та маршрут, де будуть проводитися збори, мітинг, похід або демонстрація;

- виконувати законні вимоги працівників органів внутрішніх справ, та інших посадових осіб, які наглядають за дотриманням правопорядку;

- призупиняти проведення заходів у разі порушення їх учасниками громадського порядку та норм чинного законодавства.

4.2.2. Учасники зборів, мітингу, походу, демонстрації зобов'язані:

- не порушувати громадський порядок, дотримуватись вимог чинного законодавства, вказівок організатора та вимог працівників правоохоронних органів;

- не приносити з собою зброю, бойові припаси, отруйні, легкозаймисті, радіоактивні, вибухові та інші небезпечні речовини;

- покинути територію проведення заходу та розійтися після його закінчення, або за вказівкою організатора чи на вимогу працівників правоохоронних органів.

4.3. Забороняється проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій у випадках:

- неповідомлення органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

- відмови органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у наданні згоди на їх проведення;

- наявності рішення суду про заборону на їх проведення;

- порушення громадського порядку або порядку проведення самого заходу;

- створення небезпеки для життя і здоров'я людей, наявності загрози знищення чи пошкодження майна.

4.4. Для проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів на території міста Луцька визначаються такі місця:

- для походів і демонстрацій - вул. Лесі Українки, пр-т Волі, вул. Винниченка, пр-т Перемоги, вул. Шопена;

- для зборів і мітингів - Театральний майдан, Київський майдан, площа ім. Михайла Грушевського, площа перед відділом РАЦСу (пр-т Соборності), площа перед замком Любарта (вул. Кафедральна), центральний вхід у Парк культури і відпочинку імені Лесі Українки.

5. Дії працівників правоохоронних органів під час проведення зборів, мітингу, походу чи демонстрації

5.1. Під час проведення зборів, мітингу, походу або демонстрації працівники правоохоронних органів виконують такі завдання:

- забезпечення безпеки учасників заходу та інших осіб;

- забезпечення дотримання учасниками заходів правил поведінки в громадських місцях;

- попередження та припинення злочинів, порушень громадського порядку;

- забезпечення безпеки дорожнього руху;

- недопущення порушень громадського порядку на території, де безпосередньо заходи не проводяться.

5.2. Під час проведення санкціонованих масових заходів працівники правоохоронних органів:

- перевіряють у організаторів наявність дозволу на проведення зборів, мітингу, походу чи демонстрації;

запобігають та припиняють скоєння злочинів та інших правопорушень;

- запобігають та припиняють нищення і пошкодження майна різних форм власності;

- притягують порушників до адміністративної відповідальності;

- знаходяться відповідно до плану розташування особового складу у встановленому місці і не залишають доручену дільницю роботи без наявності на це спеціального дозволу;

- виводять з місць проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій осіб, які перебувають у стані сп'яніння та інших правопорушників;

- перешкоджають доступу до місця проведення заходу особам, які мають при собі зброю, бойові припаси, вибухові, легкозаймисті, радіоактивні чи інші небезпечні речовини, перебувають у нетверезому стані чи мають при собі спиртні напої (виняток становить пропуск осіб у стані сп'яніння чи зі спиртними напоями, які прямують до місця проживання з обов'язковим супроводом працівника правоохоронного органу);

- в разі виявлення обставин, які унеможливлюють або ускладнюють проведення зборів, мітингу, походу або демонстрації, вживати заходів до їх припинення.

5.3. В разі проведення несанкціонованих зборів, мітингу, походу або демонстрації працівники правоохоронних органів:

- проводять попереджувальну роботу з організаторами та учасниками щодо припинення зборів, мітингу, походу чи демонстрації, роз'яснюють положення чинного законодавства щодо відповідальності за порушення порядку проведення масових заходів;

- в разі невиконання їх законних вимог щодо припинення проведення масових заходів притягують організаторів та активних учасників до відповідальності згідно з чинним законодавством;

- вживають заходів щодо затримання організаторів та активних учасників, які порушують громадський порядок;

- фіксують факти протиправних дій інших учасників, вживають заходів щодо пошуку та встановлення свідків;

- вживають заходів щодо охорони майна, залишеного без нагляду.

6. Відповідальність організаторів та інших учасників за порушення порядку проведення зборів, мітингу, походу або демонстрації

6.1. За порушення порядку проведення зборів, мітингів, походів чи демонстрацій організатори та інші учасники несуть адміністративну, кримінальну та цивільну відповідальність у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому

М. Іванюк

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали