ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 19 вересня 2011 року N 146

Про організацію управління проектом "Видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру"

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного агентства земельних ресурсів України від 29 березня 2012 року N 132 (Наказ N 132)

Для забезпечення координації та реалізації проекту "Видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру" наказую:

1. Призначити Кадомського Артема Марковича, першого заступника Голови, Координатором проекту "Видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру" (далі - Проект).

Першому заступнику Голови, Координатору Проекту Кадомському А. М. забезпечити організацію, нагляд і контроль за роботою з реалізації Проекту, підписувати документи, пов'язані з його реалізацією.

2. Затвердити склад Групи управління Проектом, що додається.

3. Затвердити Порядок підготовки та проведення засідань Групи управління Проектом, що додається.

4. Затвердити Положення про Групу впровадження Проекту, що додається.

5. Затвердити склад тендерного комітету для організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг в рамках Проекту, що додається.

6. Затвердити Положення про тендерний комітет Держземагентства України для здійснення закупівель товарів, робіт і послуг в рамках Проекту, що додається.

7. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держземагентства України від 02.08.2011 N 60 "Про внесення змін до наказу Держкомзему від 10.06.2009 N 299".

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

С. М. Тимченко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держземагентства України
19.09.2011 N 146


Склад Групи управління Проектом

КАДОМСЬКИЙ
Артем Маркович

- перший заступник Голови, голова Групи управління Проектом

КАЛЮЖНИЙ
Микола Никифорович

- заступник Голови, заступник голови Групи управління Проектом

БАЙГЕР
Ольга Костянтинівна

- директор Департаменту фінансового забезпечення, відповідальна за фінансові питання

БЕРДНІКОВ
Євген Сергійович

- директор Департаменту нормативно-правового забезпечення розвитку земельних відносин, відповідальний за реалізацію підкомпоненту 1.2 "Законодавча база та підтримка"

ДОЛИНСЬКИЙ
Ігор Миколайович

- директор Департаменту державного земельного кадастру, відповідальний за реалізацію компоненту 4 "Землевпорядні роботи та розвиток системи кадастру" в частині картографічних робіт та створення системи кадастру

ЄВДОКИМОВ
Микола Олександрович

- державний експерт координаційного відділу Управління координаційної та адміністративної роботи Апарату Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)

КРАСНОЛУЦЬКИЙ
Олександр Васильович

- директор Департаменту землеустрою, відповідальний за реалізацію компоненту 4 "Землевпорядні роботи та розвиток системи кадастру" в частині землевпорядних робіт

ЛЕСНЯК
Тамара Михайлівна

- начальник Департаменту кадрової політики та персоналу, відповідальна за реалізацію компоненту 3 "Професійна підготовка"

МЕРЗЛЮК
Олександр Євгенійович

- начальник Відділу контрольно-ревізійної роботи, відповідальний за цільове та ефективне використання коштів позики

СЛАВІН
Ігор Васильович

- заступник директора Департаменту державного земельного кадастру, відповідальний за реалізацію компоненту 4 "Землевпорядні роботи та розвиток системи кадастру" в частині картографічних робіт та створення системи кадастру

СВЯТКО
Сергій Анатолійович

- радник Міністра аграрної політики та продовольства (за згодою)

ФІЛАТОВ
Олександр Анатолійович

- генеральний директор-керівник технічних програм державного підприємства "Центр державного земельного кадастру", відповідальний за реалізацію компоненту 4 "Землевпорядні роботи та розвиток системи кадастру" в частині картографічних робіт та створення системи кадастру

ЧЕБАН
Тетяна Олександрівна

- заступник начальника Управління справами начальник відділу діловодства, відповідальна за питання логістики

ШАФРАНСЬКА
Леся Анатоліївна

- начальник Відділу з питань міжнародних відносин, відповідальна за реалізацію компоненту 2 "Інформування громадськості", секретар Групи управління Проектом

ЯРОЦЬКА
Емілія Малхазівна

- директор Юридичного департаменту, відповідальна за правові питання

ЯЦУК
Ігор Петрович

- заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України (за згодою).


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держземагентства України
19.09.2011 N 146


ПОРЯДОК
підготовки та проведення засідань Групи управління Проектом

1. Цей Порядок визначає порядок підготовки та проведення засідань Групи управління проектом "Видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру" (далі - Група управління Проектом), яка є координаційним органом Держземагентства України і утворена відповідно до пункту 3 Розділу I Додатка 5 до Угоди про позику N 4709-UA між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 17 жовтня 2003 року (далі - Угода про позику).

2. Метою створення і діяльності Групи управління Проектом є стратегічне планування, координація заходів та забезпечення реалізації Проекту для досягнення його цілей відповідно до Угоди про позику.

3. Група управління Проектом у своїй діяльності керується:

положеннями Угоди про позику;

Порядком ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. N 1027;

Порядком діяльності груп управління проектами економічного і соціального розвитку України, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженого спільним наказом Міністерства фінансів України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства юстиції України від 29 жовтня 2002 р. N 905/308/550/93/5;

дорученнями голови Групи управління Проектом;

іншими нормами чинного законодавства України.

4. Засідання Групи управління Проектом проводить її Голова або його заступник, за їх відсутності - інший член Групи управління проектом за дорученням голови Групи управління проектом.

5. Підготовку матеріалів до засідання Групи управління Проекту (проект порядку денного чергового засідання, склад учасників засідання та відповідні матеріали) здійснює секретар Групи управління проектом за участю її членів та консультантів Групи впровадження проекту.

6. Порядок денний затверджується на початку проведення засідання.

7. На засіданні Групи управління проекту розглядаються питання стосовно:

1) управління Проектом, а саме:

узгодження плану заходів з реалізації Проекту та поточне управління їх виконання;

моніторинг реалізації компонентів Проекту;

2) управління фінансами Проекту, а саме:

контроль за цільовим використанням коштів у рамках Проекту;

участь у проведенні аудиту Проекту у разі потреби;

3) організації закупівель у рамках Проекту, а саме:

внесення пропозицій до плану закупівель товарів (робіт, послуг) у рамках Проекту у разі необхідності;

моніторинг та контроль за виконанням контрактів;

4) вирішення інших питань, що виникають під час реалізації Проекту, з метою забезпечення ефективного його впровадження.

8. До роботи Групи управління проектом, у разі необхідності, залучаються працівники структурних підрозділів Держземагентства України, консультанти Групи впровадження проекту, працівники Центру державного земельного кадастру, відповідальні за підготовку питань, які плануються до розгляду порядком денним засідання, а також працівники Світового банку (за згодою).

9. Рішення з питань, що розглядаються на засіданні Групи управління проектом, приймаються більшістю голосів у присутності не менше половини членів Групи управління проектом. У разі рівного розподілу голосів голос голови Групи управління проектом є ухвальним.

10. Рішення засідання Групи управління проектом оформлюються протоколом, який готує секретар Групи управління проекту протягом двох робочих днів. Протокол підписує головуючий.

11. Протоколи засідань Групи управління проектом зберігаються в архіві Держземагентства України, а їх копії, в день підписання головуючим, роздаються всім членам Групи управління проектом, Групі впровадження проекту та відповідальним виконавцям протокольних рішень.

12. Протокольні рішення Групи управління проектом є обов'язковими до виконання.

13. Засідання Групи управління проектом проводяться щонайменше один раз на місяць. У разі необхідності проводиться позачергове засідання Групи управління проектом.

14. Члени Групи управління проектом повинні зберігати конфіденційність інформації.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держземагентства України
19.09.2011 N 146


ПОЛОЖЕННЯ
про Групу впровадження Проекту

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок роботи консультантів Групи впровадження проекту "Видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості і розвиток системи кадастру" (далі - Проект), який фінансується Міжнародним банком реконструкції та розвитку (далі - МБРР).

1.2. Група впровадження проекту (далі - ГВП) - індивідуально найняті консультанти (фізичні особи), що надають свої послуги Державному агентству земельних ресурсів України (надалі - Держземагентство України) у рамках Проекту відповідно до положень Угоди про позику від 17 жовтня 2003 року N 4709-UA між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (далі - Угода про позику), ратифікованої Верховною Радою України 15 червня 2004 роки (Закон України N 1776-IV).

1.3. Метою створення і діяльності консультантів ГВП є допомога в координації та сприяння здійсненню заходів у рамках Проекту відповідно доУгоди про позику.

1.4. Консультанти ГВП у своїй діяльності керуються:

умовами договору, підписаного між Держземагентством України та кожним окремим консультантом;

положеннями Угоди про позику;

процедурами МБРР щодо проведення закупівель та використання коштів позики;

порядком ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. N 1027;

порядком діяльності груп управління проектами економічного і соціального розвитку України, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженого спільним наказом Міністерства фінансів України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства юстиції України від 29 жовтня 2002 р. N 905/308/550/93/5;

цим Положенням, наказами Держземагентства України, протокольними рішеннями Міжвідомчої робочої групи та Групи управління проектом;

іншими нормами чинного законодавства України, дорученнями Голови Держземагентства України та Координатора Проекту.

1.5. ГВП у своїй діяльності підпорядкована Голові Держземагентсва України та Координатору Проекту. Відповідальність за планування, ефективність заходів, здійснюваних консультантами ГВП, виконання ними завдань Проекту та дотримання вимог цього Положення покладається на директора Проекту, його заступника та консультантів ГВП згідно з договорами.

1.6. В інтересах забезпечення системності та комплексності впровадження Проекту консультанти ГВП співпрацюють з структурними підрозділами Держземагентства України, Центру державного земельного кадастру, центральними органами виконавчої влади та МБРР.

2. Основні функції та обов'язки консультантів ГВП

2.1. Здійснення поточного управління Проектом, що передбачає:

участь у розробці стратегії реалізації Проекту в розрізі його компонентів, яка передбачає, зокрема, внесення обґрунтованих пропозицій щодо реалізації Проекту, які узгоджено з відповідальними за реалізацію компонентів Проекту Держземагентства України;

підготовку щорічних планів заходів впровадження Проекту, які погоджуються з відповідальними виконавцями компонентів Проекту Держземагентства України та затверджуються Координатором Проекту;

участь у впровадженні Проекту, зокрема, адміністрування контрактів/договорів та інформування відповідальних виконавців компонентів Проекту про хід їх адміністрування;

виявлення фактичних відхилень від планових (якісних та кількісних) показників, які характеризують ефективність впровадження Проекту, та надання усіх аналітичних даних для врахування у роботі відповідальним виконавцям компонентів Проекту;

визначення причин, що зумовили відхилення в процесі реалізації Проекту за компонентами та в цілому по Проекту;

ініціювання застосування заходів, спрямованих на усунення або мінімізацію дії факторів, які можуть негативно вплинути на хід реалізації Проекту;

підготовка аналітичних матеріалів, звітів щодо Проекту згідно з вимогами МБРР та чинного законодавства України (звіти про стан закупівель, звіти про стан виконання бюджетів Проекту, звіти про стан реалізації Проекту, остаточний звіт за результатами реалізації Проекту та інші);

2.2. Організація проведення торгів в межах Проекту, що передбачає:

підготовку проекту плану закупівель товарів (робіт, послуг) у рамках компонентів Проекту відповідно до плану впровадження Проекту та надання на розгляд та погодження відповідальним виконавцям компонентів Проекту;

підготовку тендерної документації для закупівлі товарів (робіт, послуг) на основі розроблених технічних специфікацій на товари та технічних завдань на роботи і послуги, які закуповуються відповідно до плану закупівель Проекту з урахуванням надання усіх необхідних перекладів з англійської мови на українську та навпаки;

організаційне та методичне забезпечення проведення конкурсних торгів на закупівлю товарів (робіт, послуг) згідно з планом закупівель Проекту в порядку, визначеномуУгодою про позику, а саме: підготовка і розміщення оголошень про торги; розповсюдження тендерної документації; надання роз'яснень учасникам торгів щодо положень тендерної документації; збір тендерних пропозицій, участь в їх розкритті та оцінці, ведення листування стосовно уточнень тендерних пропозицій; підготовка проекту звіту з оцінки тендерних пропозицій; погодження звітів з оцінки з Світовим банком; надання консультацій тендерному комітету з питань проведення торгів за процедурами МБРР; забезпечення за можливості перекладу тендерних пропозицій учасників торгів, наданих англійською мовою для можливості здійснення вчасної оцінки тендерних пропозицій експертними групами та тендерним комітетом;

підготовку та надання на погодження відповідальним виконавцям компонентів Проекту контрактів/договорів згідно з вимогами МБРР та чинного законодавства України;

інформування Групи управління проектом про хід проведення торгів, враховуючи, але не обмежуючись інформацією про причини, що будь-яким чином змінюють та/або впливають іншим чином на забезпечення проведення торгів.

2.3. Управління фінансами Проекту, що передбачає:

організацію діяльності системи фінансового менеджменту Проекту;

поточний контроль за цільовим використання коштів МБРР в рамках Проекту;

організацію проведення аудиту Проекту;

підготовку проектів платіжних документів (платіжних доручень, заяв тощо), а також супроводжувальних документів для отримання коштів МБРР з рахунку позики або спеціального рахунку Проекту та для виплати коштів позики за договорами, укладеними в рамках Проекту;

супровід платіжних документів у Міністерстві фінансів України;

підготовку фінансової звітності, ведення бухгалтерського обліку в рамках Проекту, зберігання фінансових та інших звітних документів, необхідних для проведення аудиту Проекту.

2.4. Забезпечення якісного, ефективного та прозорого впровадження Проекту відповідно до Угоди про позику.

2.5. Координація взаємодії відповідального виконавця Проекту - Держземагентсва України з Світовим банком, державними та недержавними установами, які залучені до реалізації Проекту.

2.6. Здійснення інших функцій, необхідних для досягнення завдань Проекту.

3. Права консультантів ГВП

3.1. Права консультантів ГВП щодо умов праці, матеріального та фінансового забезпечення їх діяльності деталізуються відповідно до договору, що укладається між Держземагентсвом та кожним окремим консультантом.

3.2. Консультанти ГВП мають право брати участь у нарадах, засіданнях та інших заходах Держземагентства, Центру державного земельного кадастру та інших установ, які залучені до реалізації Проекту з питань, що входять до компетенції відповідних консультантів ГВП, визначених в п. 2 цього Положення.

3.3. Консультанти ГВП мають право брати участь в засіданнях Групи управління проектом та тендерного комітету Держземагентства України з правом дорадчого голосу.

3.4. Консультанти ГВП мають право для цілей реалізації Проекту отримувати безкоштовно всі необхідні статистичні та аналітичні матеріали, необхідні для реалізації Проекту, від структурних підрозділів Держземагентства України, Центру державного земельного кадастру та його регіональних філій, органів виконавчої влади та інших установ, залучених до реалізації Проекту.

3.5. Консультанти ГВП не мають права:

втручатися в процес закупівель, фінансового супроводження та адміністрування контрактів, якщо це суперечить нормам процедур МБРР щодо проведення закупівель та використання коштів позики;

отримувати матеріальні блага, послуги, пільги або інші переваги від установ (організацій), підприємств, інших суб'єктів господарювання та фізичних осіб, які беруть участь в торгах (конкурсах) на одержання договорів/контрактів або виконують договори/контракти на постачання товарів, виконання робіт та/або надання послуг в рамках Проекту.

4. Склад і підпорядкованість консультантів ГВП

4.1. Склад і підпорядкованість ГВП визначається положеннями Угоди про позику та цим Положенням.

4.2. ГВП очолює директор Проекту, що є консультантом, та з яким Держзем агентств о України укладає окремий договір про надання послуг. В своїй діяльності директор Проекту звітує перед Головою Держземагентсва України та Координатором Проекту.

4.3. До складу ГВП входять консультанти, з якими в установленому порядку укладено договори про надання послуг.

4.4. До складу консультантів ГВП входять:

- директор Проекту;

- заступник директора з технічних питань ГВП;

- головний менеджер із закупівель;

- менеджер із закупівель інформаційних технологій;

- асистент із закупівель - перекладач;

- фінансовий менеджер;

- бухгалтер;

- офіс менеджер-перекладач;

- перекладач;

- координатори компонентів (підкомпонентів) Проекту;

- аналітик Проекту;

- спеціалісти компоненту D "Проведення землевпорядних робіт";

- бухгалтер компоненту D;

- логістик;

- IT спеціаліст;

- координатор Проекту з інформаційних технологій;

- юрист Проекту;

- водій.

Введення до складу ГВП в разі потреби інших консультантів погоджується з Світовим банком в індивідуальному порядку.

5. Порядок узгодження та підписання документів Проекту

Документи, які підготовлені ГВП для підписання Координатором Проекту, погоджуються:

технічні специфікації, технічні завдання та тендерна документація на закупівлю товарів, робіт і послуг - профільними департаментами Держземагентства України;

контракт/договір - профільним департаментом, Юридичним департаментом, Департаментом фінансового забезпечення;

акти приймання-здавання робіт - профільним департаментом, Департаментом фінансового забезпечення;

накладні на одержання товарів - Департаментом фінансового забезпечення та підписуються матеріально відповідальною особою;

документи на оплату - Департаментом фінансового забезпечення;

проекти листів, що мають надсилатися за підписом керівництва Держземагентства України - профільними департаментами Держземагентства України.

6. Заключні положення

Загальні умови роботи, деталізація функціональних обов'язків, технічні завдання, спеціальні умови та система звітності кожного окремого консультанта ГВП визначаються договором між консультантом та Держземагентством України, погодженим з МБРР.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держземагентства України
19.09.2011 N 146


ПОЛОЖЕННЯ
про тендерний комітет Держземагентства України для здійснення закупівель товарів, робіт і послуг в рамках Проекту

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено з метою проведення закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Угоди про позику стосовно проекту "Видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку" від 17 жовтня 2003 року (далі - Угода про позику).

1.2. Положення визначає порядок створення, загальні організаційні та процедурні засади діяльності тендерного комітету Держземагентства України для здійснення закупівель товарів, робіт і послуг в рамках проекту "Видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру" (далі - Тендерний комітет), а також права, обов'язки та відповідальність його членів.

1.3. Тендерний комітет у своїй діяльності керується положеннями Угоди про позику, цим Положенням, тендерною документацією та рішеннями, які приймаються самим Тендерним комітетом.

1.4. Для цілей застосування цього Положення крім термінів, визначених в п. п. 1.1 та 1.2 цього Положення вживаються також нижченаведені терміни у такому значенні:

Банк - Міжнародний банк реконструкції та розвитку;

Проект - проект "Видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру";

Координатор Проекту - посадова особа Держземагентства України на рівні заступника або першого заступника Голови, яка уповноважена Головою Держземагентства України забезпечувати організацію, нагляд і контроль за роботою з реалізації Проекту та підписувати документи, пов'язані з реалізацією Проекту;

План закупівель - основний документ, на підставі якого здійснюються закупівлі за Проектом, який приймається на виконання Угоди про позику та погоджується у двосторонньому порядку між Держземагентством України та Банком; план закупівель визначає завдання (назви договорів), оціночну вартість закупівель, методи та типи закупівель, строки здійснення процедур закупівель.

2. Порядок створення та діяльності тендерного комітету

2.1. Склад Тендерного комітету формується на засадах колегіальності у прийнятті рішення, відсутності конфлікту інтересів членів тендерного комітету та їх неупередженості.

До складу Тендерного комітету входять: голова Тендерного комітету, заступник голови, секретар Тендерного комітету та члени Тендерного комітету всього у кількості не менш як п'яти осіб. Зміни до складу Тендерного комітету вносяться за поданням Голови Тендерного комітету та оформляються наказом Держземагентства України.

2.2. Формою роботи Тендерного комітету є засідання, які проводяться у разі потреби. На засіданнях Тендерного комітету підлягають розгляду такі питання:

планування роботи Тендерного комітету, розподіл функцій його членів;

здійснення процедур закупівлі відповідно до положень Угоди про позику;

затвердження документів, рішень тощо.

2.3. Рішення з питань, які розглядаються на засіданнях приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів Тендерного комітету з правом голосу. У разі рівного розподілу голосів голос голови Тендерного комітету є ухвальним.

2.4. Рішення Тендерного комітету оформлюються у вигляді протоколу, який підписується всіма членами Тендерного комітету, що брали участь у голосуванні. У разі, якщо відповідно доУгоди про позику необхідно подавати такі рішення на погодження Банку, рішення набуває чинності після одержання такого погодження.

2.5. Основними функціями Тендерного комітету є:

затвердження тендерної документації для проведення закупівель в залежності від методу закупівель;

проведення попередньої кваліфікації учасників торгів у випадку її застосування;

організація розкриття тендерних пропозицій;

оцінка тендерних пропозицій, забезпечення вибору найбільш вигідної тендерної пропозиції виключно на підставі критеріїв та методики оцінки тендерних пропозицій, визначених у тендерній документації;

оцінка пропозицій в процесі закупівлі послуг консультантів, в тому числі резюме кандидатів при відборі індивідуальних консультантів;

ведення протоколів засідання Тендерного комітету та необхідної звітності щодо здійснення закупівель згідно з процедурами закупівель Світового банку;

прийняття рішень щодо утримання тендерного забезпечення в разі настання підстав для таких дій;

2.7. На підставі рішення Тендерного комітету, прийнятого відповідно до цього Положення, Координатор Проекту укладає договори про закупівлю товарів, робіт і послуг.

3. Права та обов'язки Тендерного комітету. Повноваження членів Тендерного комітету

3.1. Тендерний комітет має право:

виступати організатором проведення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг від імені Держземагентства України як відповідального виконавця Проекту у межах наданих повноважень та визначених функцій;

готувати та подавати на затвердження проекти наказів Держземагентства України щодо складу Тендерного комітету, внесення змін до цього Положення та з інших питань проведення торгів (тендерів);

одержувати від структурних підрозділів Держземагентства України та Групи впровадження проекту всю необхідну для проведення торгів (тендерів) інформацію;

залучати в разі необхідності до роботи в Тендерному комітеті без права голосу інших працівників Держземагентства України або сторонніх експертів на договірних засадах.

3.2. Тендерний комітет зобов'язаний:

організовувати проведення процедур закупівлі відповідно до положень Угоди про позику;

забезпечувати рівні умови для всіх учасників торгів (тендерів),

забезпечувати об'єктивний та чесний вибір переможця;

зберігати конфіденційність інформації;

своєчасно оформлювати та надавати звітність у відповідні органи.

3.3. Керівництво Тендерним комітетом здійснює його Голова, який призначається наказом Держземагентства України та є посадовою особою, що має право на підписання договорів про закупівлю.

3.4. Голова Тендерного комітету:

планує проведення засідань та веде їх;

вирішує питання забезпечення діяльності Тендерного комітету;

визначає функції кожного члена тендерного комітету.

У разі відсутності Голови Тендерного комітету його обов'язки виконує заступник Голови Тендерного комітету.

3.5. Секретар Тендерного комітету:

веде та оформлює протоколи засідання Тендерного комітету;

забезпечує оперативне інформування членів Тендерного комітету стосовно організаційних питань його діяльності;

забезпечує відповідно до чинного законодавства зберігання документів щодо здійснення закупівель;

за дорученням Голови Тендерного комітету виконує іншу організаційну роботу щодо проведення закупівель за Проектом.

3.6. Якщо секретар Тендерного комітету відсутній на засіданні Тендерного комітету, то Голова Тендерного комітету доручає тимчасово виконувати обов'язки секретаря іншому члену Тендерного комітету.

3.7. Члени Тендерного комітету мають право:

брати участь у всіх засіданнях Тендерного комітету та формуванні його рішень;

ознайомлюватися з усіма документами, які стосуються проведення закупівель;

виносити питання на розгляд Тендерного комітету;

на занесення своєї окремої думки до протоколів засідання Тендерного комітету.

 

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Держземагентства України19.09.2011 N 146(у редакції наказу Держземагентства України 29.03.2012 N 132) (Наказ N 132)


Складтендерного комітету для організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг у рамках Проекту (Наказ N 132)

КАДОМСЬКИЙАртем Маркович (Наказ N 132)

- перший заступник Голови, Голова тендерного комітету (Наказ N 132)

КОВАЛЕНКОДмитро Михайлович (Наказ N 132)

- в. о. начальника Відділу внутрішнього аудиту, секретар тендерного комітету (Наказ N 132)

КРАСНОЛУЦЬКИЙОлександр Васильович (Наказ N 132)

- начальник Управління землеустрою (Наказ N 132)

СЛАВІНІгор Васильович (Наказ N 132)

- заступник начальника Управління державного земельного кадастру - начальник відділу нормативного регулювання державного земельного кадастру, заступник Голови тендерного комітету (Наказ N 132)

ЧЕРНОШТАНСергій Михайлович (Наказ N 132)

- начальник Управління охорони земель (Наказ N 132)

ЧЕРHІЙДмитро Анатолійович (Наказ N 132)

- заступник начальника Управління - начальник відділу організаційно-аналітичної роботи з протидії злочинності у сфері земельних відносин, приватизації та на фондовому ринку Департаменту Державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України (з правом дорадчого голосу) (Наказ N 132)

ШЕМЕЛИНЕЦЬЛюдмила Миколаївна (Наказ N 132)

- заступник начальника Юридичного управління. (Наказ N 132)


(склад у редакції наказу Державного агентства земельних ресурсів України від 29.03.2012 р. N 132) (Наказ N 132)
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали