ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11.04.2017 р. N 349

Про організацію видачі облдержадміністрацією дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів області

Керуючись Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2012 року N 1135 (Постанова N 1135) (із змінами), розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року N 523-р "Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг" (Перелік N 523-р), статтею 16 Закону України "Про рекламу", статтею 41 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", Законом України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Перелік N 3392-VI) та статтями 6, 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Визначити управління містобудування та архітектури облдержадміністрації відповідальним за організацію діяльності облдержадміністрації з видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів області.

2. Управлінню містобудування та архітектури облдержадміністрації (Кузьменко):

1) при здійсненні роботи, пов'язаної з видачею дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів, керуватись Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2012 року N 1135 (Постанова N 1135) (із змінами);

2) визначити посадових осіб управління, відповідальних за роботу щодо організації діяльності облдержадміністрації з видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів області та координацію діяльності у цьому напрямку з Центром надання адміністративних послуг виконавчого комітету Краматорської міської ради;

3) забезпечити функціонування інформаційного банку даних про місця розташування рекламних засобів та планів їх розміщення.

3. Внести наступні зміни до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 18 травня 2016 року N 405 "Про впорядкування надання облдержадміністрацією деяких адміністративних послуг" (Розпорядження N 405):

1) доповнити перелік адміністративних послуг облдержадміністрації, які надаватимуться через Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Краматорської міської ради, пунктом 6 наступного змісту:

"6. Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів області.";

2) доповнити пункт 2 підпунктом 6 наступного змісту:

"6) дозвіл на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів області (додається).";

3) доповнити пункт 3 підпунктами 10 - 13 наступного змісту:

"10) дозвіл на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів області (додається);

11) дозвіл на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів області (анулювання) (додається);

12) дозвіл на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів області (переоформлення) (додається);

13) дозвіл на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів області (повторне подання) (додається).".

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 29 серпня 2016 року N 737 "Про організацію видачі облдержадміністрацією дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Донецької області" (Розпорядження N 737).

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Ремського В. В.

 

Голова облдержадміністрації,
керівник обласної
військово-цивільної адміністрації

П. І. Жебрівський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
11 квітня 2017 року N 349

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів області
(назва адміністративної послуги)

Донецька обласна державна адміністрація
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про центр надання адміністративної послуги

1.

Найменування центру надання адміністративної послуги (ЦНАП), в якому здійснюється обслуговування суб'єкта звернення

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Краматорської міської ради

2.

Місцезнаходження ЦНАП

Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 8

3.

Інформація щодо режиму роботи ЦНАП

Понеділок, середа, четвер, п'ятниця - з 9-00 до 16-00,
Вівторок - з 9.00 до 20.00,
Субота - з 8.00 до 15.00,
Без перерви, неділя - вихідний

4.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт ЦНАП

тел.: (0626) 48-54-34
Адреса електронної пошти: сnар@krm.gov.ua
Веб-сайт: http://www.krm.gov.ua/

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

5.

Закони України

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності";
Закон України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI);
Закон України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Перелік N 3392-VI);
Закон України "Про рекламу";
Закон України "Про місцеві державні адміністрації";
Закон України "Про автомобільні дороги";
Закон України "Про дорожній рух";
Закон України "Про охорону культурної спадщини".

6.

Акти Кабінету Міністрів України

Типові правила розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2012 N 1135 (Постанова N 1135) (із змінами);
розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 N 523-р "Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг" (Перелік N 523-р).

7.

Акти центральних органів виконавчої влади

 

8.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

 

Умови отримання адміністративної послуги

9.

Підстава для отримання адміністративної послуги

Заява про видачу дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів області.

10.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Разом з заявою подається:
1. Фотографічний знімок (не менше ніж 12 * 18 см) місця, де планується розмістити рекламу (у 2-х примірниках).
2. Характеристика рекламного засобу (в довільній формі), зокрема технічна (вид, кольорове рішення, конструктивне, розміри, креслення тощо); опис, площа та адреса місця розташування; географічні координати (довгота і широта) положення його центру з точністю не менше чотирьох десяткових знаків, які можуть бути визначені за допомогою публічних Web сервісів (карти Яндекс, Google тощо) та/або GPS-навігатора.
3. Графічні матеріали: схема - прив'язка місця розташування рекламного засобу на топографічному плані масштабу 1:200 або 1:500 або 1:1000 в державній системі координат УСК-2000 з зазначенням координат (або кадастрові плани з землеустрою та матеріали паспортів автомобільних доріг з зазначенням системи координат та координат місця розташування) і позначенням видів робіт при його установці (у 2-х примірниках).
4. Інформація про підстави на тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу - письмовий документ, наданий розповсюджувачу зовнішньої реклами власником місця розташування рекламного засобу або уповноваженим ним органом (особою).
5. Документи про підстави набуття права користування цим місцем та строк такого користування - письмовий документ, наданий розповсюджувачу зовнішньої реклами власником місця розташування рекламного засобу або уповноваженим ним органом (особою) та документи, що підтверджують права власника щодо місця розташування рекламного засобу та повноваження уповноваженого ним органу (особи) (нотаріально засвідчені).

10.1

Перелік документів, необхідних для анулювання дозволу

1. Заява про анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів області.
2. Документи, що підтверджують припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідації, якщо інше не встановлено законом
3. Документи, що підтверджують припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.
4. У разі зміни власника рекламного засобу - документи, що підтверджують зміну власника.

10.2

Перелік документів, необхідних для переоформлення дозволу

1. Заява про переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів області.
2. Документ, який засвідчує право власності (користування) на рекламний засіб.
3. Оригінал дозволу, що підлягає переоформленню.
4. Копія розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації про надання або продовження дозволу на розміщення зовнішньої реклами.
5. Документи про підстави набуття права користування цим місцем та строк такого користування - письмовий документ, наданий розповсюджувачу зовнішньої реклами власником місця розташування рекламного засобу або уповноваженим ним органом (особою) та документи, що підтверджують права власника щодо місця розташування рекламного засобу та повноваження уповноваженого ним органу (особи) (нотаріально засвідчені).

10.3

Перелік документів необхідних для зупинення розгляду документів, що надаються для видачі дозволу.

1. Письмове повідомлення суб'єкта звернення про його бажання зупинити розгляд документів для отримання дозволу.
2. У разі розгляду судом справи щодо об'єкта, на який видається дозвіл, - документи, що підтверджують цей розгляд.
Поновлення розгляду документів здійснюється після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

11.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто суб'єктом звернення (керівником або уповноваженою ним особою за довіреністю) або фізичною особою-підприємцем чи поштою, рекомендованим листом з описом вкладення.

12.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно.

13.

Строк надання адміністративної послуги

1. Дозвіл видається протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви та документів на отримання дозволу.
2. При повторному розгляді документів - у строк, що не перевищує п'яти робочих днів з дня отримання відповідної заяви суб'єкта звернення та документів, необхідних для видачі дозволу, і документів, які засвідчують усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі дозволу.

14.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Подання суб'єктом звернення неповного пакету документів, необхідних для одержання дозволу.
2. Виявлення в документах, поданих суб'єктом звернення, недостовірних відомостей.
3. Інші підстави для відмови, встановлені законодавством України.

15.

Результат надання адміністративної послуги

Дозвіл про видачу, анулювання, переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів області.
Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації про видачу, анулювання, переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів області.

16.

Способи отримання відповіді (результату)

Дозвіл видається суб'єкту звернення або уповноваженій ним особі при пред'явленні документа, що засвідчує його особу.
Письмове повідомлення про відмову у видачі дозволу видається суб'єкту звернення або уповноваженій ним особі під підпис про одержання.
У разі нез'явлення суб'єкта звернення або уповноваженої ним особи для одержання письмового повідомлення про відмову у видачі дозволу протягом двох робочих днів з дня закінчення строку розгляду заяви, адміністратор ЦНАП направляє письмове повідомлення про відмову суб'єкту звернення поштовим відправленням з описом вкладення.

 

Заступник керівника апарату
облдержадміністрації

Ю. О. Костюніна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
11 квітня 2017 року N 349

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів області
(назва послуги)

N
з/п

Етапи надання послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Термін виконання

1

При поданні документів особисто - встановлення особи заявника та передача документів на реєстрацію та проведення їх реєстрації

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Краматорської міської ради (далі - адміністратор ЦНАП)

Протягом 1 робочого дня

2

Передача пакету документів заявника до управління діловодства та контролю облдержадміністрації для реєстрації

Адміністратор ЦНАП

Протягом 1 - 2 робочих днів

3

Передача пакету документів заявника заступнику голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов'язків

Управління діловодства та контролю облдержадміністрації

Протягом 2 робочого дня

4

Передача пакету документів заявника управлінню містобудування та архітектури облдержадміністрації для підготовки проекту розпорядження голови облдержадміністрації

Управління діловодства та контролю облдержадміністрації

Протягом 2 - 3 робочих днів

5

Перевірка на відсутність підстав для відмови у наданні адміністративної послуги, підготовка проекту розпорядження або листа про відмову у разі наявності підстав для відмови

Спеціалісти управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

Протягом 3 - 4 робочих днів

6

Передача проекту розпорядження до юридичного управління облдержадміністрації

Спеціалісти управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

Протягом 5 робочого дня

7

Проведення правової експертизи проекту розпорядження

Юридичне управління облдержадміністрації

Протягом 5 - 6 робочих днів

8

Узгодження рішення з відповідними структурними підрозділами облдержадміністрації, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та в апараті облдержадміністрації

Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

Протягом 7 - 9 робочих днів

9

Реєстрація рішення або відмови у наданні адміністративної послуги та передача до адміністратора ЦНАП

Управління діловодства та контролю облдержадміністрації

Протягом 10 робочого дня

10

Видача рішення заявнику

Адміністратор ЦНАП

З 10 робочого дня

Загальна кількість днів надання послуги

10 робочих днів

Загальна кількість днів (передбачена законодавством)

14 календарних днів

 

Заступник керівника
апарату облдержадміністрації

Ю. О. Костюніна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
11 квітня 2017 року N 349

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів області (анулювання)
(назва послуги)

N
з/п

Етапи надання послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Термін виконання

1

При поданні документів особисто - встановлення особи заявника та передача документів на реєстрацію та проведення їх реєстрації

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Краматорської міської ради (далі адміністратор - ЦНАП)

Протягом 1 робочого дня

2

Передача пакету документів заявника управлінню містобудування та архітектури облдержадміністрації

Адміністратор ЦНАП

Протягом 1 - 2 робочих днів

3

Перевірка пакету документів для прийняття рішення щодо можливості/неможливості надання адміністративної послуги

Спеціалісти управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

Протягом 3 - 4 робочих днів

4

Реєстрація рішення або відмови у наданні адміністративної послуги та передача до адміністратора ЦНАП

Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

Протягом 5 робочого дня

5

Видача рішення заявнику

Адміністратор ЦНАП

З 5 робочого дня

Загальна кількість днів надання послуги

5 робочих днів

Загальна кількість днів (передбачена законодавством)

5 - 7 календарних днів

 

Заступник керівника
апарату облдержадміністрації

Ю. О. Костюніна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
11 квітня 2017 року N 349

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів області (переоформлення)
(назва послуги)

N
з/п

Етапи надання послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Термін виконання

1

При поданні документів особисто - встановлення особи заявника та передача документів на реєстрацію та проведення їх реєстрації

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Краматорської міської ради (далі адміністратор ЦНАП)

Протягом 1 робочого дня

2

Передача пакету документів заявника управлінню містобудування та архітектури облдержадміністрації

Адміністратор ЦНАП

Протягом 1 - 2 робочих днів

4

Перевірка пакету документів для прийняття рішення щодо можливості/неможливості надання адміністративної послуги

Спеціалісти управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

Протягом 2 робочого днів

5

Реєстрація рішення або відмова у наданні адміністративної послуги та передача до адміністратора ЦНАП

Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

Протягом 2 робочих днів

6

Видача рішення заявнику

Адміністратор ЦНАП

З 2 робочого дня

Загальна кількість днів надання послуги

2 робочі дні

Загальна кількість днів (передбачена законодавством)

2 - 4 календарні дні

 

Заступник керівника
апарату облдержадміністрації

Ю. О. Костюніна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
11 квітня 2017 року N 349

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів області (повторне подання)
(назва послуги)

N
з/п

Етапи надання послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Термін виконання

1

При поданні документів особисто - встановлення особи заявника та передача документів на реєстрацію та проведення їх реєстрації

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Краматорської міської ради (далі адміністратор ЦНАП)

Протягом 1 робочого дня

2

Передача пакету документів заявника управлінню містобудування та архітектури облдержадміністрації

Адміністратор ЦНАП

Протягом 1 - 2 робочих днів

3

Перевірка пакету документів для прийняття рішення щодо можливості/неможливості надання адміністративної послуги

Спеціалісти управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

Протягом 2 - 4 робочих днів

4

Реєстрація рішення або відмови у наданні адміністративної послуги та передача до адміністратора ЦНАП

Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

Протягом 5 робочого дня

5

Видача рішення заявнику

Адміністратор ЦНАП

З 5 робочого дня

Загальна кількість днів надання послуги

5 робочих днів

Загальна кількість днів (передбачена законодавством)

5 - 7 календарних днів

 

Заступник керівника
апарату облдержадміністрації

Ю. О. Костюніна
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали