ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 30.05.2011 р. N 276

Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей, учнівської та студентської молоді області влітку 2011 року

На виконання Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", витягу з протоколу N 34 засідання Кабінету Міністрів України від 20 травня 2011 року, рішення 24 сесії обласної ради 5 скликання від 23 квітня 2009 року N 791 "Про обласну програму відпочинку та оздоровлення дітей і молоді на 2009 - 2013 роки", з метою якісної підготовки, організованого проведення оздоровлення дітей та молоді влітку 2011 року:

1. Утворити регіональний штаб з організації оздоровлення та відпочинку дітей у складі згідно з додатком 1.

2. Покласти персональну відповідальність за готовність оздоровчих закладів до літнього оздоровлення та відпочинку на голів райдержадміністрацій та міських рад міст обласного значення.

3. Управлінням облдержадміністрації: у справах сім'ї та молоді (Стоялова О. В.), освіти і науки (Івасюк І. Д.), охорони здоров'я та курортів (Діденко Л. О.), Вінницькому обласному відділенню фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (Черніченко Л. А.), обласному управлінню у справах захисту прав споживачів (Петрук Б. В.), райдержадміністраціям та виконкомам міських рад міст обласного значення забезпечити:

3.1. Перевірку готовності закладів оздоровлення та відпочинку до оздоровчого сезону, звернувши увагу на стан водопровідних та каналізаційних систем, організації харчування, медичного забезпечення.

3.2. Постійний контроль за дотриманням належних умов оздоровлення та відпочинку дітей, у тому числі за станом матеріально-технічної бази дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, забезпечення їх відповідними фахівцями та здійснення у них оздоровчо-виховного процесу.

4. Райдержадміністраціям та виконкомам міських рад міст обласного значення:

4.1. Забезпечити оздоровленням та відпочинком не менше, ніж 50 % дітей від їх загальної кількості віком від 7 до 18 років та не менше, ніж у 2010 році. Насамперед дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи, дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків, дітей із багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей, які перебувають на диспансерному обліку, талановитих та обдарованих дітей (переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій; дитячі творчі колективи та спортивні команди), бездоглядних та безпритульних дітей, дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери.

4.2. З метою недопущення зниження кількості дитячих закладів оздоровлення та відпочинку вжити заходів до збільшення обсягів бюджетних видатків для оздоровлення та відпочинку у проектах місцевих бюджетів на 2012 рік.

4.3. Сприяти:

4.3.1. Залученню підприємств, установ та організацій, благодійних та релігійних організацій до надання фінансової та матеріальної допомоги в організації літнього оздоровлення та відпочинку дітей, учнівської та студентської молоді.

4.3.2. Поліпшенню матеріально-технічного забезпечення дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, розташованих на території району (міста), організації оздоровлення, виховного процесу та дозвілля дітей.

4.3.3. Забезпеченню дитячих закладів оздоровлення та відпочинку безперебійним водо- та енергопостачанням.

4.3.4. Забезпеченню медичних пунктів територіальних оздоровчих закладів лікарськими засобами, медичним інвентарем та обладнанням.

4.3.5. Вирішенню питання придбання високоякісних продуктів харчування для дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

4.4. Вжити заходів щодо розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів, не допускати скорочення їх кількості, перепрофілювання та використання не за призначенням.

4.5. Не допускати відкриття дитячих оздоровчих закладів без дозволу санітарно-епідеміологічної служби. Посилити персональну відповідальність керівників та працівників оздоровчих закладів за дотриманням санітарних, протипожежних правил, питань медичного забезпечення, порядку проведення екскурсій, купання дітей у водоймах.

4.6. Взяти до відома, що Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності для дітей застрахованих осіб будуть здійснюватись витрати на харчування, лікування та культурне обслуговування в оздоровчих закладах.

5. Управлінню у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації (Стоялова О.В.):

5.1. Забезпечити оздоровлення за рахунок обласного бюджету дітей шкільного віку, які знаходяться у Вінницькому обласному комунальному притулку "Добро" та Жмеринському обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей; Жмеринському обласному соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, дитячі творчі колективи та спортивні команди, в межах коштів, виділених на оздоровлення.

5.2. Здійснити розподіл путівок на оздоровлення дітей з районів та міст обласного значення області з числа дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки за рахунок державного та обласного бюджетів відповідно до кількості дітей шкільного віку, що мешкають у районі (місті), в межах коштів, виділених на оздоровлення.

5.3. Здійснювати відбір та направлення дітей на оздоровлення за путівками, наданими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

5.4. Забезпечити проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку області.

5.5. Залучити в установленому порядку дитячі та молодіжні громадські організації до участі у патріотично-виховній, культурно-просвітницькій, спортивній, краєзнавчій та туристичній роботі з дітьми, учнівською та студентською молоддю.

5.6. Сприяти організації оздоровлення студентської молоді.

5.7. Забезпечити проведення табору-семінару для молоді з функціональними обмеженнями.

6. Управлінню освіти і науки облдержадміністрації (Івасюк І. Д.):

6.1. Забезпечити відпочинок та оздоровлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей інших пільгових категорій з числа вихованців шкіл-інтернатів обласного підпорядкування, в межах коштів, виділених з обласного бюджету.

6.2. Забезпечити оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки області за рахунок коштів державного бюджету.

6.3. Разом з Вінницьким державним педагогічним університетом ім. М. Коцюбинського (Шестопалюк О. В.), Вінницьким (Войцехівський К. Ф.) та Барським (Савчук П. Н.) гуманітарно-педагогічними коледжами підготувати та направити до оздоровчих закладів області кращих студентів для роботи вожатими.

6.4. Сприяти:

6.4.1. Оздоровленню дітей у дошкільних навчальних закладах та роботі таборів відпочинку на базі загальноосвітніх навчальних закладів.

6.4.2. Організації та проведенню туристичних та екскурсійних подорожей регіонами України для ознайомлення дітей з визначними пам'ятками вітчизняної історії.

7. Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації (Новіцький О. А.) організувати оздоровлення дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи.

8. Управлінню охорони здоров'я та курортів облдержадміністрації (Діденко Л. О.) організувати:

8.1. Направлення на роботу в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку за територіальним принципом кваліфікованих медичних працівників відповідно до штатного розпису вказаних закладів та для супроводження груп дітей до (від) місця оздоровлення та відпочинку.

8.2. Закріплення за територіальними лікувально-профілактичними закладами дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, дитячих санаторно-курортних закладів для надання невідкладної і спеціалізованої медичної допомоги та своєчасного виїзду у разі необхідності бригади швидкої медичної допомоги.

8.3. Направлення на санаторно-курортне лікування до спеціалізованих санаторно-курортних закладів насамперед дітей-інвалідів, дітей з хронічними захворюваннями відповідно до показань, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей працівників правоохоронних органів, військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов'язків, дітей загиблих шахтарів, журналістів, талановитих та обдарованих дітей.

9. Управлінню охорони здоров'я та курортів облдержадміністрації (Діденко Л. О.), обласній санітарно-епідеміологічній станції (Зайцева В. Г.):

9.1. Організувати медико-санітарне забезпечення літнього оздоровлення дітей та підлітків.

9.2. Забезпечити:

9.2.1. Безоплатне проведення медичних оглядів дітей та обслуговуючого персоналу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

9.2.2. Своєчасне та безкоштовне проведення санітарно-епідеміологічних обстежень з проведенням лабораторних та інструментальних досліджень, проведення дезінфекції м'якого інвентарю, дератизації та дезинфекції в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.

9.2.3. Нагляд за додержанням у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вимог санітарних норм, у тому числі щодо якості питної води, профілактики спалахів гострих кишкових інфекцій, харчових отруєнь, отруєнь хімічними речовинами.

9.2.4. Сприяння оснащенню медичних пунктів необхідною кількістю лікарських засобів, перев'язувального матеріалу, препаратів невідкладної допомоги, медичним обладнанням, мийними та дезинфікуючими засобами.

10. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації (Зубань І. В.) забезпечити у повному обсязі своєчасне фінансування оздоровчої кампанії.

11. Управлінню з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації (Фєнєв О. А.):

11.1. Організувати в дитячих оздоровчих закладах фізкультурно-спортивні заходи, роботу спортивних секцій, раціонально використовуючи для цього наявну матеріально-технічну базу фізкультурно-спортивних організацій, ігрові і спортивні майданчики.

11.2. Сприяти вирішенню питання придбання спортивного і туристичного інвентаря оздоровчим закладам.

12. Головному управлінню Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України в Вінницькій області (Шевчук Р. Б.):

12.1. Встановити контроль за додержанням у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вимог протипожежної безпеки.

12.2. Вжити заходів із забезпечення пожежної безпеки, поліпшення організації протипожежного захисту та профілактичних робіт у лісах в пожежонебезпечний період.

12.3. Сприяти вирішенню питання придбання засобів протипожежної безпеки оздоровчими закладами.

13. Управлінню культури і туризму облдержадміністрації (Скрипник М. В.):

13.1. Сприяти проведенню в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку культурно-масових заходів, роботі виїзних бібліотек, відвідуванню дітьми театрів, музеїв, виставок, інших закладів культури і мистецтва, навчанню дітей основам народної творчості та ремесел.

13.2. Надавати допомогу з організації у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку роботи тематичних гуртків, клубів для творчого розвитку дітей та у придбанні музичних інструментів, художньої і освітньої літератури, кіно-, відеопродукції для дітей та юнацтва.

14. Управлінню у справах преси та інформації облдержадміністрації (Василюк С. М.), Державній організації "Вінницька обласна державна телерадіокомпанія "ВІНТЕРА" (Коваленко Л. Г.) забезпечити висвітлення у місцевих засобах масової інформації заходів з підготовки та проведення літньої оздоровчої кампанії та організувати показ для дітей у літній період пізнавальних і розважальних передач, спрямованих на популяризацію української культури, мови, звичаїв і традицій, історії України.

15. Обласному центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (Слободяник О. Г.) організувати в оздоровчих закладах роботу мобільних консультативних пунктів з питань популяризації здорового способу життя, профілактики алкоголізму, наркоманії та тютюнопаління.

16. Службі у справах дітей облдержадміністрації (Дорош Т. С.) забезпечити проведення рейдів з метою виявлення безпритульних і бездоглядних дітей та вжити заходів щодо їх влаштування у соціальні заклади для дітей, організації їх оздоровлення та змістовного дозвілля.

17. Рекомендувати:

17.1. Управлінню МВС України у Вінницькій області (Нонік В. В.) забезпечити:

додержання громадського порядку в місцях організованого відпочинку дітей;

контроль за безпекою перевезення груп дітей до місць оздоровлення та відпочинку і в зворотному напрямку, безоплатне супроводження автобусів працівниками Державної автомобільної інспекції;

перевірку приміщень щодо наявності вибухонебезпечних предметів.

17.2. Вінницькій філії ВАТ "Укртелеком" (Яблонський В. Ф.) забезпечити дитячі оздоровниці постійним телефонним зв'язком.

17.3. Сільським, селищним, міським головам вирішити, в межах своєї компетенції, питання з надання дитячим оздоровчим закладам можливих пільг для оплати енергоносіїв, комунально-побутових, транспортних, медичних, торговельних послуг, сплати місцевих податків та зборів.

18. Структурним підрозділам облдержадміністрації, причетним до оздоровлення, Вінницькому обласному відділенню фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, райдержадміністраціям та виконкомам міських рад міст обласного значення:

18.1. При вирішенні питання щодо першочерговості оздоровлення та відпочинку дітей враховувати соціальний статус дитини і матеріальне становище сім'ї, у якій вона виховується.

18.2. Протягом оздоровчого періоду, відповідно до компетенції, здійснювати контроль за ходом літнього оздоровлення.

18.3. Надавати працівникам дитячих оздоровчих закладів, відповідно до компетенції, організаційно-методичну допомогу у забезпеченні оздоровчого процесу.

18.4. Інформувати про підготовку та хід оздоровлення дітей та молоді управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації до 20 червня, 20 липня, 20 серпня, 20 вересня 2011 року для подальшого інформування облдержадміністрації до 5 липня, 5 серпня, 5 вересня, 5 жовтня 2011 року відповідно до визначених у розпорядженні завдань та згідно з додатком 2.

19. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Спірідонова Л. М.

 

Голова обласної
державної адміністрації

М. Джига


 

Додаток 1
до розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації
30.05.2011 N 276


СКЛАД
регіонального штабу з організації оздоровлення та відпочинку дітей

МОВЧАН
Іван Михайлович

- перший заступник голови облдержадміністрації, керівник регіонального штабу

СПІРІДОНОВА
Любов Михайлівна

- заступник голови облдержадміністрації, заступник керівника регіонального штабу

НЕШИК
Степан Степанович

- заступник голови обласної ради, заступник керівника регіонального штабу (за згодою)

ЗАПОРОЖАН
Андрій Вікторович

- заступник голови ради Федерації профспілок області, заступник керівника регіонального штабу (за згодою)

СТОЯЛОВА
Олена Володимирівна

- начальник управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, заступник керівника регіонального штабу

БОГДАНОВА
Наталія Миколаївна

- заступник начальника управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації

ДІДЕНКО
Лідія Олексіївна

- начальник управління охорони здоров'я та курортів облдержадміністрації

ДОРОШ
Тетяна Станіславівна

- начальник служби у справах дітей облдержадміністрації

ЗАЙЦЕВА
Валентина Григорівна

- головний державний санітарний лікар області (за згодою)

ІВАСЮК
Ігор Дмитрович

- начальник управління освіти і науки облдержадміністрації

ЗУБАНЬ
Ірина Василівна

- в. о. начальника Головного фінансового управління облдержадміністрації

НОНІК
Валерій Вікторович

- начальник управління МВС України у Вінницькій області (за згодою)

ПЕТРУК
Борис Валентинович

- начальник Вінницького обласного управління у справах захисту прав споживачів (за згодою)

ПОЛІЩУК
Віталій Кирилович

- заступник голови Вінницького обласного об'єднання міжгосподарських здравниць "Облсільгоспздравниця" (за згодою)

САЛЕЦЬКИЙ
Ігор Олександрович

- начальник відділу у справах релігій облдержадміністрації

СОПУН
Анатолій Анатолійович

- заступник начальника Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, начальник управління у справах захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

СКРИПНИК
Марія Василівна

- начальник управління культури та туризму облдержадміністрації

ФЄНЄВ
Олександр Анатолійович

- начальник управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації

ЧЕРНІЧЕНКО
Лідія Анатоліївна

- директор виконавчої дирекції Вінницького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

ШЕВЧУК
Руслан Богданович

- начальник управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Вінницькій області (за згодою).


 

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

О. Прокопчук


 

Додаток 2
до розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації
30.05.2011 N 276


Фінансове забезпечення оздоровчої кампанії 2011 року
станом на ___________

Бюджети районів (у т. ч. сільські та селищні) та міст, тис. грн.

Залучені кошти

Всього

план

факт

план

факт

план

факт

 

на оздоровлення

на відпочинок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Оздоровлення та відпочинок дітей та молоді за категоріями
станом на

Категорія дітей та молоді

Кількість дітей віком від 7 до 18 років

Оздоровлено (21 день), осіб

Відпочили (від 14 до 21 дня), осіб

план

факт

план

факт

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківської опіки

 

 

 

 

 

у т. ч. вихованці дитячих будинків сімейного типу та діти з прийомних сімей

 

 

 

 

 

Діти з обласного притулку; обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей; соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 

 

 

 

 

Діти - інваліди

 

 

 

 

 

Діти, які постраждали від наслідків катастрофи на ЧАЕС

 

 

 

 

 

Діти з багатодітних сімей

 

 

 

 

 

Діти з малозабезпечених сімей

 

 

 

 

 

Діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків

 

 

 

 

 

Діти, які перебувають на диспансерному обліку

 

 

 

 

 

Бездоглядних та безпритульних дітей

 

 

 

 

 

Діти працюючих батьків

 

 

 

 

 

Діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери

 

 

 

 

 

Талановиті та обдаровані діти

 

 

 

 

 

Учні професійно-технічних навчальних закладів

 

 

 

 

 

Студенти вищих навчальних закладів

 

 

 

 

 


Показники охоплення організованими формами оздоровлення та відпочинку дітей віком від 7 до 18 років
станом на ___________

Загальна кількість дітей віком від 7 до 18 років

Кількість дітей, які були оздоровлені у 2010 році

Кількість дітей, яких планується оздоровити у 2011 році

Кількість дітей віком від 7 до 18 років, які оздоровлені та відпочили у 2011 році, осіб

Всього направлено на оздоровлення та відпочинок

Оздоровлення
(21 день і більше)

Відпочинок

в стаціонарних оздоровчих закладах в межах області

в стаціонарних оздоровчих закладах за межами області (в межах України)

за межами України

в стаціонарних оздоровчих закладах в межах області

в таборах денного перебування

в інших закладах


Мережа оздоровчих закладів
станом на __

Всього

Заміські

Санаторного типу

Праці і відпочинку

З денним перебуванням

Профільні

Інші

 

 

 

 

 

 

 


 

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

О. Прокопчук

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали