ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 15.05.2018 р. N 248

Про організацію військового обліку на території Запорізької області у 2018 році

Відповідно до статей 6, 13, 27 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статей 33, 38 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", статей 17, 18, 21 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 N 921 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних" (Постанова N 921) (далі - Порядок), постанови Кабінету Міністрів України від 04.02.2015 N 45 "Про затвердження Порядку бронювання військовозобов'язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час", з метою забезпечення функціонування системи військового обліку на території Запорізької області:

1. Затвердити план перевірок стану військового обліку на території Запорізької області на 2018 рік (додається).

2. Затвердити перелік заходів щодо забезпечення функціонування системи військового обліку на території Запорізької області у 2018 році (додається).

3. Затвердити склад комісії щодо перевірок стану військового обліку на території Запорізької області на 2018 рік (додається).

4. Відділу управління персоналом апарату Запорізької обласної державної адміністрації забезпечити ведення персонального військового обліку призовників і військовозобов'язаних, які працюють в апараті обласної державної адміністрації, відповідно до вимог діючого законодавства України з питань військового обліку.

5. Керівникам структурних підрозділів Запорізької обласної державної адміністрації організувати роботу з військового обліку в підпорядкованих підрозділах обласної державної адміністрації, підприємствах, установах та організаціях, вжити заходів щодо її поліпшення і відповідності до вимог діючого законодавства України з питань військового обліку.

6. Зобов'язати голів районних державних адміністрацій та рекомендувати міським головам міст обласного значення, головам сільських, селищних, міських об'єднаних територіальних громад у взаємодії з районними (міськими) військовими комісаріатами:

1) забезпечити виконання вимог діючого законодавства щодо військового обліку призовників і військовозобов'язаних в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

2) проаналізувати стан ведення військового обліку на відповідній території та вжити заходів щодо поліпшення функціонування системи військового обліку та організації бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації і на воєнний час;

3) довести до підприємств, установ і організацій план перевірок стану військового обліку на території Запорізької області на 2018 рік, затверджений цим розпорядженням, у частині, що стосується;

4) організувати за поданням військових комісаріатів заслуховування відповідальних посадових осіб органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій щодо стану військового обліку;

5) організувати та провести методичні заняття з питань військового обліку з керівниками та посадовими особами органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій;

6) до 15 січня 2019 року надати до відділу управління персоналом апарату Запорізької обласної державної адміністрації та Запорізького обласного військового комісаріату затверджені плани звіряння облікових даних підприємств, установ та організацій, виконавчих комітетів сільських, селищних або міських рад з обліковими даними районних (міських) військових комісаріатів відповідно до адміністративно-територіального поділу;

7) організувати підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за організацію та ведення військового обліку громадян та їх бронювання, в тому числі навчання на базі Національного університету оборони України імені І. Черняховського.

7. Рекомендувати:

1) Головному управлінню Національної поліції в Запорізькій області:

організувати тісну взаємодію з органами місцевого самоврядування, районними (міськими) військовими комісаріатами щодо розшуку, затримання і доставки до військових комісаріатів громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку;

за зверненням районних (міських) військових комісаріатів здійснювати досудове розслідування стосовно ухилення військовозобов'язаних від військового обліку;

організувати подання списків громадян до військових комісаріатів, які зараховані (звільнені) в органи Головного управління Національної поліції в Запорізькій області;

2) Головному територіальному управлінню юстиції в Запорізькій області організувати контроль за органами державної реєстрації актів цивільного стану щодо здійснення повідомлень у семиденний термін відповідних військових комісаріатів про зміну військовозобов'язаними і призовниками прізвища, ім'я, та по батькові, сімейного стану, про випадки реєстрації смерті та вилучення військово-облікових документів, пільгових посвідчень, а також інших даних;

3) міським головам міст обласного значення, головам сільських, селищних, міських об'єднаних територіальних громад організувати роботу та контроль за виконанням органами, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, щодо:

проведення реєстрації (зняття з реєстрації) місця проживання призовників і військовозобов'язаних лише в разі наявності в їх військово-облікових документах позначок районних (міських) військових комісаріатів про зняття з військового обліку або перебування на військовому обліку за місцем проживання;

надсилання щомісяця до 05 числа до районних (міських) військових комісаріатів повідомлення про реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання призовників і військовозобов'язаних;

повідомлення про місце перебування зареєстрованих призовників і військовозобов'язаних на запити районних (міських) військових комісаріатів;

надсилання у двотижневий строк до районних (міських) військових комісаріатів або органів місцевого самоврядування, що ведуть військовий облік, повідомлення про осіб, які отримали громадянство України і повинні бути взяті на військовий облік;

4) органам досудового розслідування Головного управління Національної поліції, Управління Служби безпеки України, Головного управління Державної фіскальної служби України в Запорізькій області повідомляти у семиденний строк районні (міські) військові комісаріати про призовників і військовозобов'язаних, щодо яких повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення;

5) апеляційному суду та місцевим судам Запорізької області:

повідомляти у семиденний строк районні (міські) військові комісаріати про призовників, щодо яких кримінальні справи розглядаються судами, а також про вироки щодо призовників і військовозобов'язаних, які набрали законної сили;

вилучати та надсилати до відповідних районних (міських) військових комісаріатів військово-облікові документи призовників і військовозобов'язаних, засуджених до позбавлення волі, обмеження волі або арешту;

6) Запорізькому обласному військовому комісаріату:

не пізніше ніж за десять днів до початку перевірки доводити до органів державної влади, місцевого самоврядування та на підприємствах, в установах і організаціях, які підлягають перевірці, питання перевірки;

у десятиденний строк після закінчення перевірок стану військового обліку на об'єктах перевірки складати акти і надсилати їх до відповідних керівників, оперативного командування "Схід" Сухопутних військ Збройних сил України, облдержадміністрації та районних (міських) військових комісаріатів для реагування та вжиття заходів згідно із законодавством;

до 20 січня 2019 року надавати до відділу управління персоналом апарату Запорізької обласної державної адміністрації проект розпорядження голови обласної державної адміністрації щодо стану військового обліку у 2018 році та завдання на 2019 рік.

8. Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації організувати контроль за наданням повідомлень:

лікувальними закладами у триденний строк відповідним районним (міським) військовим комісаріатам про громадян призовного віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні (під час проведення призову громадян на строкову військову службу);

медико-соціальними експертними комісіями у семиденний термін даних про військовозобов'язаних і призовників, яких визнано інвалідами.

9. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації організувати інформаційний супровід функціонування системи військового обліку, сприяти розміщенню інформаційних медійних продуктів (телевізійних передач, інформаційних статей у засобах масової інформації).

10. Рекомендувати Запорізькому обласному військовому комісаріату у взаємодії з апаратом облдержадміністрації:

1) організувати контроль за веденням військового обліку в органах державної влади, місцевого самоврядування та на підприємствах, в установах і організаціях на території області;

2) надавати методичну допомогу керівникам структурних підрозділів обласної та районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування в організації та веденні військового обліку.

11. Запорізькому центру перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій організовувати та проводити протягом II півріччя 2018 року тематичні короткострокові семінари з відповідальними за ведення військового обліку щодо порядку організації і ведення військового обліку із залученням для проведення занять представників обласного військового комісаріату.

12. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 31.01.2018 N 47 "Про стан військового обліку та бронювання військовозобов'язаних в Запорізькій області в 2017 році та завдання щодо його організації і ведення у 2018 році".

13. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату облдержадміністрації Бойко З. М.

 

Голова обласної
державної адміністрації

К. І. Бриль

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
15 травня 2018 року N 248

ПЛАН
перевірок стану військового обліку на території Запорізької області на 2018 рік

N
з/п

Найменування виконавчих об'єктів перевірки

Планові дати перевірок на 2018 рік

Результати перевірки

Відмітка про виконання

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

кількість в / зоб. офіцерів

кількість в / зоб. сержантів і солдатів

кількість в / зоб. жінок

кількість призовників

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

I. У державних органах та органах місцевого самоврядування

1.

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Заводському району

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Управління Державної міграційної служби України в Запорізькій області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

7.

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

8.

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

II. На підприємствах, в установах та організаціях

1.

Комунальна установа "Запорізька обласна клінічна лікарня" Запорізької обласної ради

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ТОВ "Агрохімсервіс"

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Бердянська філія ДП "Адміністрація морських портів України"

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

АТ "Мотор Січ"

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Комунальне підприємство "Міжнародний аеропорт Запоріжжя"

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник апарату
обласної державної адміністрації

З. М. Бойко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
15 травня 2018 року N 248

ПЕРЕЛІК
заходів щодо забезпечення функціонування системи військового обліку на території Запорізької області у 2018 році

1. Щодо забезпечення військового обліку призовників і військовозобов'язаних місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування:

1) використовувати кожне прибуття призовників і військовозобов'язаних з особистих питань до органів місцевого самоврядування, центрів надання адміністративних послуг та інших установ та закладів для звіряння їх облікових даних із картками первинного обліку;

2) при необхідності внесення змін у військові квитки військовозобов'язаних (при зміні військово-облікових ознак) приймати їх під розписку та подавати до районного (міського) військового комісаріату (далі - військкомат) для внесення необхідних змін;

3) відповідним розпорядженням (наказом) призначити відповідальну особу за своєчасне (щомісяця до 05 числа) надання повідомлень про реєстрацію, ліквідацію підприємств, установ та організацій. Здійснювати дієвий контроль за наданням визначеної інформації шляхом звіряння кількості облікованих підприємств, установ та організацій за минулий та поточний місяці.

2. Щодо забезпечення військового обліку призовників і військовозобов'язаних місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями:

1) керівникам усіх рівнів взяти на особистий контроль проведення звірок своїх облікових даних з військово-обліковими даними військкоматів. Включити до оперативних (річних, місячних, особистих) планів роботи захід "Звірка облікових даних з військово-обліковими даними військкомату" та поставити на контроль його виконання. Ввести в практику роботи заслуховування посадових осіб, які відповідальні за ведення військового обліку та які проводили звірку у військкоматі, про результати проведеної роботи;

2) заборонити прийом на роботу осіб, які не пред'явили документи, що засвідчує відношення до військового обов'язку. Запровадити в механізм прийому на роботу елемент направлення громадян до військкомату та за результатами відвідування представлення довідки довільної форми або відмітки у запропонованому об'єктом аркуші;

3) керівникам організувати контроль за наданням повідомлень до військкоматів про зміни облікових даних військовозобов'язаних (щомісяця до 05 числа) шляхом проведенням вибіркової перевірки після отримання відповідної інформації (підпис розпорядчих документів на відпустку з метою одруження, направлення на навчання, призначення на посаду тощо);

4) довести до персоналу, на який оформлюється бронювання, інформацію стосовно необхідності оформлення розписки від відповідальної особи у разі вилучення військового квитка. Зазначений захід дасть змогу визначити відповідальність тієї чи іншої особи у разі втрати документи;

5) опрацювати в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях відомість контролю за наданням встановлених доповідей, донесень, звітів, повідомлень до військкоматів та встановити контроль за її виконанням;

6) ввести в практику організації введення військового обліку здійснення його перевірки. З цією метою скласти графік проведення перевірок, в якому передбачити проведення перевірок:

особисто - один раз на рік;

відповідним заступником (керівником підрозділу управління персоналом) - щокварталу.

Організувати взаємодію з суміжними органами стосовно обміну досвіду у веденні військового обліку та організації позапланових "перехресних" перевірок.

7) проаналізувати кваліфікаційні вимоги до посад на відповідність спеціальностям, визначеним у постанові Кабінету Міністрів України від 14.10.94 N 711 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими жінки, що мають відповідну підготовку, можуть бути взяті на військовий облік". При наявності жінок, що працюють на таких посадах і мають відповідні спеціальності, скеровувати їх до районного військового комісаріату для взяття на військовий облік.

 

Керівник апарату
обласної державної адміністрації

З. М. Бойко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
15 травня 2018 року N 248

СКЛАД
комісії щодо перевірок стану військового обліку на території Запорізької області на 2018 рік

Мичка
Костянтин Іванович

начальник відділу військового облікову та бронювання Запорізького обласного військового комісаріату, підполковник, голова комісії (за згодою)

Члени комісії:

Гуренко
Андрій Миколайович

старший офіцер відділу військового обліку та бронювання Запорізького обласного військового комісаріату, майор (за згодою)

Пелих
Наталя Іванівна

головний спеціаліст відділу управління персоналом апарату облдержадміністрації

Таланов
Борис Петрович

провідний спеціаліст мобілізаційного відділу Запорізького обласного військового комісаріату (за згодою)

Хромов
Вадим Юрійович

офіцер відділу військового обліку та бронювання Запорізького обласного військового комісаріату, капітан (за згодою)

Чугуєнко
Олег Миколайович

офіцер відділу військового обліку та бронювання Запорізького обласного військового комісаріату, старший лейтенант (за згодою)

Шавлак
Віктор Єгорович

провідний спеціаліст мобілізаційного відділу Запорізького обласного військового комісаріату (за згодою).

 

Керівник апарату
обласної державної адміністрації

З. М. Бойко
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали