Додаткова копія: Про організацію виконання актів законодавства щодо публічної інформації

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 18 серпня 2017 року N 165

Про організацію виконання актів законодавства щодо публічної інформації

З метою виконання вимог Закону України від 13 січня 2011 року N 2939-VI "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), Указу Президента України від 05 травня 2011 року N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011), постанов Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" (Постанова N 583), від 21 листопада 2011 року N 1277 "Питання системи обліку публічної інформації" (Постанова N 1277) наказую:

1. Визначити департамент персоналу та адміністративного забезпечення (Усачова Т. М.) відповідальним за організацію у встановленому порядку доступу до публічної інформації, реєстрацію запитів, що надходять до Пенсійного фонду, ведення електронної бази даних системи обліку публічної інформації, розпорядником якої є Пенсійний фонд України (далі - система обліку публічної інформації).

2. Визначити місцем для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, приміщення громадської приймальні Пенсійного фонду України.

3. Затвердити Перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Пенсійний фонд України (далі - Перелік), та структурні підрозділи, відповідальні за її надання, що додається.

4. Затвердити Форму для подання відомостей про документи Пенсійного фонду України, що підлягають внесенню до системи обліку публічної інформації (далі - Форма), що додається.

5. Департаменту інформаційних систем та електронних реєстрів (Малецький О. М.) забезпечити функціонування системи обліку публічної інформації та виконання окремих функцій її адміністратора, в частині забезпечення стабільної роботи.

6. Керівникам самостійних структурних підрозділів:

6.1. Визначити працівників, відповідальних за подання департаменту персоналу та адміністративного забезпечення відомостей про документи Пенсійного фонду України, що підлягають внесенню до системи обліку публічної інформації.

6.2. Щомісячно, до 2 числа подавати департаменту персоналу та адміністративного забезпечення відомості про документи Пенсійного фонду України, що підлягають внесенню до системи обліку публічної інформації, відповідно до затвердженої Форми.

6.3. Забезпечити надання відділу організаційної роботи, зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації департаменту персоналу та адміністративного забезпечення копій відповідей на інформаційні запити для зберігання в окремій справі "Запити на інформацію та документи з їх виконання".

7. Визнати такими, що втратили чинність, накази Пенсійного фонду України:

від 10.05.2011 N 61 "Про організацію виконання норм Закону України "Про доступ до публічної інформації";

від 14.02.2012 N 28 "Про облік публічної інформації".

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Голови правління

В. Машкін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Пенсійного фонду України
18 серпня 2017 року N 165

ПЕРЕЛІК
видів публічної інформації, розпорядником якої є Пенсійний фонд України, та структурні підрозділи, відповідальні за її надання

N
п/п

Інформація для публічного доступу

Назва самостійного структурного підрозділу, відповідального за ведення відповідних розділів в системі обліку інформації

1.

1. Форми і зразки документів для призначення, перерахунку та виплати пенсій, інструкції до їх заповнення, в т. ч. форма заяви "Підтвердження про знаходження особи в живих" для заповнення громадянами, переказ пенсій яким здійснюється за кордон.
2. Застосування міжнародних угод (договорів) в галузі пенсійного забезпечення, укладені Україною з іноземними державами.

Департамент пенсійного забезпечення

2.

1. Інформація про сплату страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування:
середня заробітна плата (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсій.
2. Інформація з питань планово-фінансової діяльності Пенсійного фонду України:
загальні показники бюджету Пенсійного фонду України;
бюджет Пенсійного фонду України на відповідний рік;
річний звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду України;
інформація про стан фінансування пенсійних виплат та забезпеченість потреби в коштах на здійснення виплати пенсій та грошової допомоги.

Фінансово-економічний департамент

3.

1. Інформація про перелік, порядок та умови отримання послуг через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України.
2. Загальні дані про чисельність пенсіонерів і розміри їх пенсій по категоріях;
Звіт про надання цільової грошової допомоги непрацездатним громадянам з мінімальними доходами, форма N 3-ПФ;
Звіт про розподіл пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій, форма N 5-ПФ;
Звіт про чисельність пенсіонерів і суми призначених місячних пенсій, форма N 6-ПФ;
Звіт про чисельність ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань, форма 1-ветерани.
3. Інструктивна та методична інформація з питань ведення Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Департамент інформаційних систем та електронних реєстрів

4.

1. Інформація про Пенсійний фонд України:
нормативно-правові засади діяльності Пенсійного фонду України;
функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності Пенсійного фонду України;
місцезнаходження, поштова адреса, номери засобів зв'язку, адреса офіційного веб-сайту, веб-порталу та електронної пошти Пенсійного фонду України.
2. Інформація про структуру Пенсійного фонду України.
3. Інформація про загальні правила роботи Пенсійного фонду України;
правила внутрішнього службового розпорядку;
правила внутрішнього трудового розпорядку.
4. Інформація про вакансії та порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців в органах Пенсійного фонду України.
5. Інформація про очищення влади:
нормативно-правові акти;
перелік посад та осіб, щодо яких проводиться перевірка.
6. Інформація про правління Пенсійного фонду України.
7. Інформація про Громадську раду при Пенсійному фонді України.
8. Інформація про доступ до публічної інформації:
інформація про порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень Пенсійного фонду України, його дій чи бездіяльності;
звіти з опрацювання запитів на інформацію;
перелік відомостей, що становлять службову інформацію;
система обліку публічної інформації.
9. Інформація про звернення громадян:
нормативно-правові акти;
розклад роботи та графік особистого прийому громадян керівництвом Пенсійного фонду України та керівниками самостійних структурних підрозділів центрального апарату;
звіти з опрацювання звернень громадян.

Департамент персоналу та адміністративного забезпечення

5.

1. Інформація про здійснення публічних закупівель:
оголошення про проведення процедури закупівлі (оголошення про проведення відкритих торгів, оголошення про проведення процедури двоступеневих торгів, оголошення про проведення попередньої кваліфікації, запит цінових пропозицій, інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника);
обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника;
документація конкурсних торгів або кваліфікаційну документацію;
зміни до документації конкурсних торгів або кваліфікаційної документації та роз'яснення до неї (у разі наявності);
протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій;
інформацію про відхилення пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій та підстави такого відхилення у вигляді протоколу;
повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника);
оголошення про результати процедури закупівлі (оголошення про результати проведення торгів, повідомлення про результати проведення попередньої кваліфікації, інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій, інформація про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника);
повідомлення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися, повідомлення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності);
звіт про результати проведення процедури закупівлі.

Юридичний департамент

6.

1. Інформація про діяльність з внутрішнього аудиту:
план проведення внутрішніх аудитів в органах Пенсійного фонду України;
статистичний звіт про результати внутрішнього аудиту в органах Пенсійного фонду України.
2. Інформація про діяльність Пенсійного фонду України з питань запобігання корупції:
антикорупційна програма Пенсійного фонду України;
звіт про виконання антикорупційної програми Пенсійного фонду України.

Департамент внутрішнього аудиту та фінансового контролю

7.

1. Інформація про нормативно-правові акти (крім внутрішньо організаційних), прийняті Пенсійним фондом України, проекти рішень, що підлягають обговоренню.

Юридичний департамент
Департамент пенсійного забезпечення
Фінансово-економічний департамент
Департамент інформаційних систем та електронних реєстрів
Департамент персоналу та адміністративного забезпечення

8.

18. Інформація про регуляторну діяльність Пенсійного фонду України:
плани підготовки регуляторних актів;
проекти регуляторних актів;
аналізи регуляторного впливу;
плани проведення відстеження результативності регуляторних актів;
звіти про відстеження результативності регуляторних актів.

Юридичний департамент
Фінансово-економічний департамент
Департамент інформаційних систем та електронних реєстрів

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Пенсійного фонду України
18 серпня 2017 року N 165

Форма
для подання відомостей про документи Пенсійного фонду України, що підлягають внесенню до системи обліку публічної інформації

1.

Номер документа

 

2.

Дата створення документа

 

3.

Назва документа*

 

4.

Дата надходження документа

 

5.

Джерело інформації (автор, відповідний підрозділ)

 

6.

Галузь* (пенсійне забезпечення, соціальне забезпечення, інше)

 

7.

Ключові слова

 

8.

Тип, носій* (текстовий документ, плівка, відеозапис, аудіозапис, інше)

 

9.

Вид* (постанова, наказ, угода, протокол, звіт, прес-реліз, інше)

 

10.

Проекти рішень (доповідні записки, звернення, заяви, подання, пропозиції, листи тощо)

 

11.

Форма зберігання документа* (паперова, електронна, інше)

 

12.

Місце зберігання документа*

 

13.

Передбачена законом підстава внесення інформації до категорії з обмеженим доступом

 

14.

Строк обмеження доступу до інформації (у разі, якщо вона віднесена до інформації з обмеженим доступом)

 

15.

Додаткова інформація

 


Поля, позначені
*, є обов'язковими для заповнення.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали