Додаткова копія: Про організацію виконання Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області на 2019 - 2020 роки

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 08.04.2019 р. N 184

Про організацію виконання Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області на 2019 - 2020 роки

Відповідно до статті 17 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та на виконання рішення Запорізької обласної ради від 14.03.2019 N 32 "Про Комплексну програму розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області на 2019 - 2020 роки", зобов'язую:

1. Голів райдержадміністрацій, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації забезпечити безумовне виконання заходів Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області на 2019 - 2020 роки, яка затверджена рішенням Запорізької обласної ради від 14.03.2019 N 32 (далі - заходи).

2. Керівників структурних підрозділів облдержадміністрації щокварталу, не пізніше ніж до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, подавати до Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації інформацію про стан виконання заходів за формами 1, 2, що додаються.

3. Голів райдержадміністрацій щокварталу, не пізніше ніж до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, подавати до Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації інформацію про стан виконання заходів за формами 1 - 5, що додаються.

4. Запропонувати:

1) виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад, що є виконавцями заходів, забезпечити виконання пунктів 1, 3 цього розпорядження;

2) Запорізькому обласному союзу промисловців і підприємців (роботодавців) "Потенціал", Запорізькій торгово-промисловій палаті, Центру перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, керівників державних підприємств, установ та організацій, Державній організації "Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області" забезпечити виконання пунктів 1, 2 цього розпорядження;

3) Головному управлінню Державної фіскальної служби України у Запорізькій області:

забезпечити виконання пункту 1 цього розпорядження;

щокварталу, не пізніше ніж до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, подавати до Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації інформацію за формами 1, 2, 6, що додаються;

4) Запорізькому управлінню Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби щокварталу, не пізніше ніж до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, подавати до Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації інформацію щодо п. 10 форми 6, що додається.

5. Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації:

1) до 01 березня року, що настає за звітним періодом, забезпечити проведення громадського обговорення підсумків виконання Комплексної програми та оприлюднення звіту на веб-порталі облдержадміністрації та / або в місцевих засобах масової інформації;

2) щокварталу, не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним періодом, подавати Міністерству економічного розвитку та торгівлі України, постійній депутатській комісії з питань економічного розвитку, інвестицій, регуляторної політики та підприємництва Запорізької обласної ради, узагальнену інформацію про хід виконання Комплексної програми;

3) забезпечити підготовку узагальненої інформації про хід виконання цього розпорядження голові обласної державної адміністрації щороку до 01 лютого, що настає за звітним періодом.

6. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14.04.2017 N 172 "Про організацію виконання Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області на 2017 - 2018 роки" (Розпорядження N 172).

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Слепян Е. В.

 

Голова

К. Бриль

 

Додаток

Форма 1

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА
про хід виконання Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області на 2019 - 2020 роки

                      в(у) ________
                                 (назва району, міста)

станом на ___ 20__ року
                       (число)       (місяць)

В аналітичній довідці наводяться конкретні приклади щодо ключових заходів протягом звітного періоду.

Наприклад: перелік рішень, розпоряджень щодо зменшення розмірів місцевих податків і зборів, введення пільгових коефіцієнтів орендних ставок для МСП, теми проведених семінарів та категорії учасників (жінки, молодь, безробітні, звільнені в запас військовозобов'язані), умови відбору бізнес-проектів для підтримки, масштабні форуми, допомога в рамках проектів міжнародної технічної допомоги, інші.

Окремо зазначається про проблеми малого і середнього підприємництва у відповідних галузях економіки, в т. ч. з реалізації програми на цьому етапі та пропозиції щодо шляхів розв'язання проблем.

Керівник ________                                                                                     П. І. Б.
                                                                                                              (підпис)

 

Додаток

Форма 2

ІНФОРМАЦІЯ
про стан виконання заходів щодо забезпечення розвитку малого й середнього підприємництва Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області на 2019 - 2020 роки за ____ квартал 20__ року

(заповнюється всіма виконавцями Заходів)

N
з/п

Операційна ціль

Зміст заходу

Термін виконання

Стан виконання заходу

Сума витрачених у звітному періоду коштів, тис. грн.

Джерела фінансування

Виконавці

Індикатори виконання

1

2

3

4

5

6

 

 

7

Керівник


(підпис)

П. І. Б.

 

Додаток

Форма 3

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
стану розвитку малого і середнього підприємництва на місцевому рівні за ___ квартал 20__ року

N

Показник 1 раз на рік

Показник
(заповнюється раз на рік станом на 01.01.20__)

1

Кількість суб'єктів малого і середнього підприємництва, одиниць:

 

підприємств, у т. ч.:

 

середніх

 

малих,
з них - мікро

 

 

фізичних осіб - підприємців

 

2

Чисельність зайнятих у секторі МСП (включаючи фізичних осіб - підприємців)

 

3

Частка малих і середніх підприємств у загальному обсязі виробленої продукції регіону, %

 

4

Частка надходжень від суб'єктів МСП до бюджетів усіх рівнів, %

 

5

Кількість навчальних закладів освіти, усього одиниць, у т. ч.:

 

вищої освіти

 

загальної освіти

 

професійної освіти

 

Кількість навчальних закладів (у т. ч.: загальної, професійної, вищої освіти), в яких:

 

запроваджено навчання основам та практики підприємництва

 

здійснюють перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрів підприємництва

 

N

Показник щокварталу

За звітний період

З початку року

1

Кількість об'єктів інфраструктури підтримки МСП, одиниць:

 

 

бізнес-центри

 

 

бізнес-інкубатори

 

 

технопарки

 

 

лізингові центри

 

 

фонди підтримки підприємництва, усього:

 

 

у т. ч.: - регіональні

 

 

створені за участю УФПП

 

 

інвестиційні фонди і компанії

 

 

інноваційні фонди і компанії

 

 

інформаційно-консультативні установи

 

 

Об'єкти інфраструктури, створені за участю місцевих органів влади (вказати)

 

 

2

Кількість громадських об'єднань суб'єктів підприємництва, одиниць

 

 

з них зареєстрованих на регіональному рівні

 

 

3

Кількість координаційних рад з питань підприємництва, створених на місцевому рівні

 

 

4

Інформація про результати проведених заходів, зокрема*:

 

 

кількість проведених навчальних семінарів, тренінгів*;

 

 

кількість учасників*

 

 

кількість проведених форумів, засідань за круглим столом, конференцій*;

 

 

кількість профінансованих бізнес-проектів,

 

 

з них інноваційних

 

 

Загальна площа приміщень, переданих підприємцям в оренду, м. кв.

 

 

Кількість регіональних замовлень, розміщених серед МСП, одиниць

 

 


* інформацію надавати лише щодо заходів, проведених безпосередньо райдержадміністраціями та виконавчими комітетами міських рад міст обласного значення

Керівник


(підпис)

П. І. Б.

 

Додаток

Форма 4

ІНФОРМАЦІЯ
про стан фінансування місцевої програми розвитку малого і середнього підприємництва

на 2019 - 2020 роки в (у)_______ за ___ квартал 20__ року
(назва району, міста)

N

Джерела фінансування

Передбачено в бюджеті, дата, номер рішення

Сума фактично витрачених коштів, тис. грн.

за квартал

з початку року

1

За КТПКВК МБ 2717610 "Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва"

 

 

 

2

За іншими статтями місцевого бюджету (вказати)

 

 

 

3

Витрачено з інших джерел (вказати яких саме)

 

 

 

4

Загальна сума коштів, витрачених з усіх джерел на реалізацію заходів місцевої програми

 

 

 

Керівник


(підпис)

П. І. Б.

 

Додаток

Форма 5

НАПРЯМИ ФАКТИЧНОГО ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ МІСЦЕВОЇ ПРОГРАМИ

за ___ квартал 20__ року

N
з/п

Назва заходу

Сума фактично витрачених бюджетних коштів, тис. грн.

бюджетних

позабюджетних

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник


(підпис)

П. І. Б.

 

Додаток

Форма 6

ПОКАЗНИКИ
розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області

N
з/п

Показники

Станом на останнє число останнього місяця звітного періоду

1

2

3

1.

Середні підприємства

 

1)

Кількість середніх підприємств / з них сплачують податки (одиниць)

 

2)

Кількість новостворених середніх підприємств (одиниць)

 

3)

Кількість середніх підприємств, що звітували про відсутність діяльності (одиниць)

 

4)

Кількість середніх підприємств, діяльність яких припинена (одиниць)

 

5)

Кількість найманих працівників у середньому підприємництві (тис. осіб)

 

2.

Малі підприємства

 

1)

Кількість малих підприємств / з них сплачують податки (одиниць)

 

2)

Кількість новостворених малих підприємств (одиниць)

 

3)

Кількість малих підприємств, що звітували про відсутність діяльності (одиниць)

 

4)

Кількість малих підприємств, діяльність яких припинена (одиниць)

 

5)

Кількість найманих працівників у малому підприємництві (тис. осіб)

 

3.

Фізичні особи - підприємці

 

1)

Кількість фізичних осіб - підприємців / з них сплачують податки (осіб)

 

2)

Кількість новостворених фізичних осіб - підприємців (осіб)

 

3)

Кількість фізичних осіб - підприємців, діяльність яких припинена (осіб)

 

4)

Кількість фізичних осіб - підприємців, що звітували про відсутність діяльності (осіб)

 

5)

Кількість найманих працівників у фізичних осіб - підприємців (тис. осіб)

 

4.

Податкові надходження від ФОП, малих та середніх підприємств (млн. грн.)

 

5.

Податкові надходження до бюджетів усіх рівнів від суб'єктів середнього підприємництва (млн. грн.),
з них за податками:

 

1)

...

 

2)

Питома вага надходжень від діяльності суб'єктів середнього підприємництва до бюджетів усіх рівнів, відсотки

 

6.

Податкові надходження до бюджетів усіх рівнів від суб'єктів малого підприємництва (млн. грн.),
з них за податками:

 

1)

...

 

2)

Питома вага надходжень від діяльності суб'єктів малого підприємництва до бюджетів усіх рівнів, відсотки

 

7.

Податкові надходження до бюджетів усіх рівнів від фізичних осіб - підприємців, (млн. грн.),
з них за податками:

 

1)

...

 

2)

Питома вага надходжень від діяльності фізичних осіб - підприємців до бюджетів усіх рівнів, відсотки

 

8.

Питома вага надходжень від ФОП, малих та середніх підприємств до бюджетів усіх рівнів, відсотки

 

9.

Надходження до Зведеного бюджету Головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області

 

1)

Питома вага МСП, %

 

10.

Надходження до Зведеного бюджету за даними Запорізького управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, у тому числі за видами суб'єктів господарювання:

 

1)

суб'єктів великого підприємництва

 

2)

суб'єктів середнього підприємництва

 

3)

суб'єктів малого підприємництва

 

11.

Надходження до Зведеного бюджету всього по Запорізькій області

 

1)

Питома вага МСП, %

 

Керівник


(підпис)

П. І. Б.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали