Додаткова копія: Про організацію виконання місцевих бюджетів у 2018 році

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 07.03.2018 р. N 149

Про організацію виконання місцевих бюджетів у 2018 році

Із змінами і доповненнями, внесенимирозпорядженням Волинської обласної державної адміністрації від 20 березня 2018 року N 178 (Розпорядження N 178)

Відповідно до статей 2, 13, 18, 31, 35 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з урахуванням положень Бюджетного кодексу України і Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (Закон N 2246-VIII), з метою забезпечення організації виконання місцевих бюджетів у 2018 році, зростання доходів місцевих бюджетів, економного і раціонального використання наявних ресурсів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни:

1. ЗОБОВ'ЯЗУЮ:

1) голів райдержадміністрацій спільно з органами місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку:

- проаналізувати затверджені показники місцевих бюджетів на 2018 рік за доходами загального фонду у частині їх відповідності темпам росту доходної бази у 2017 році, зростанню у 2018 році мінімальної заробітної плати та змінам у податковому законодавстві, які набрали чинності з 01 січня 2018 року; взяти до відома, що заниження планових надходжень до місцевих бюджетів на 2018 рік облдержадміністрацією буде враховуватись при розподілі додаткових трансфертів з державного бюджету для здійснення видатків місцевих бюджетів;

- з метою недопущення втрат місцевих бюджетів внаслідок змін до законодавства щодо зменшення бази оподаткування до 15 березня 2018 року розглянути питання збільшення ставок місцевих податків і зборів у рішеннях місцевих рад, у тому числі у зв'язку із:

а) зниженням з 01 січня 2018 року бази оподаткування для земельного податку та орендної плати за землю для земельних ділянок з не проведеною нормативною грошовою оцінкою, у зв'язку із зміною значення нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області з 29940,42 до 21607,36 гривень за гектар;

б) зменшенням з 01 січня 2018 року на 75 відсотків ставок оподаткування за земельні ділянки, надані для залізниць у межах смуг відведення, надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин;

- з метою збільшення надходжень до місцевих бюджетів вжити заходів щодо:

а) проведення або оновлення до 15 липня 2018 року нормативної грошової оцінки земельних ділянок (крім земель сільськогосподарського призначення), грошова оцінка щодо яких не оновлювалась останні 5 - 7 років;

б) сплати податку на доходи фізичних осіб відокремленими підрозділами підприємств до місцевих бюджетів за місцем здійснення діяльності відповідного підрозділу та централізованими бухгалтеріями закладів соціально-культурної сфери - за місцем розміщення бюджетних установ;

в) підготовки протягом першого кварталу 2018 року до передачі в оренду інвестиційно привабливих водних об'єктів через земельні торги (аукціони) та забезпечення надходжень до місцевих бюджетів коштів від використання водних об'єктів;

г) залучення до оподаткування здавачів в оренду житла поблизу озер у літній період;

ґ) максимального погашення та недопущення утворення нової заборгованості зі сплати податків та зборів до місцевих бюджетів, у тому числі через активізацію роботи місцевих комісій з погашення заборгованості зі сплати податків до місцевих бюджетів;

- до 01 квітня 2018 року заслухати на засіданнях комісій з розгляду питань дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці за участю представників виконавчої влади, місцевого самоврядування, контролюючих органів, керівників підприємств та підприємців, нарахування заробітної плати більш як 50 відсотків працівників яких встановлено у розмірі, меншому за мінімальний, визначений Законом України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (Закон N 2246-VIII);

- забезпечити виконання висновків департаменту фінансів облдержадміністрації щодо наслідків перевірки рішень про місцеві бюджети на 2018 рік;

- забезпечити безумовне виконання статті 77 Бюджетного кодексу України у частині планування у повному обсязі видатків на заробітну плату працівників бюджетних установ та розрахунки за спожиті закладами бюджетної сфери енергоносії і комунальні послуги та, за потреби, вжити заходів щодо:

а) перегляду структури фонду оплати праці бюджетних установ;

б) скорочення непершочергових статей бюджетних витрат та спрямування вивільнених ресурсів на заробітну плату за обов'язковими виплатами;

в) упорядкування шкільної мережі (класів), ліжкової мережі медичних закладів, штатної чисельності установ бюджетної сфери;

г) спрямування на заробітну плату у пріоритетному порядку вільних залишків коштів, що утворилися станом на 01 січня 2018 року, та додаткових ресурсів, отриманих від перевиконання місцевих бюджетів упродовж 2018 року;

д) упорядкування системи передачі міжбюджетних трансфертів на утримання установ спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст районів;

- на виконання Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII), відповідно до розпорядження Антимонопольного комітету України від 28 грудня 2015 року N 43-р (Розпорядження N 43-рп) забезпечити проведення моніторингу та контролю державної допомоги суб'єктам господарювання за рахунок коштів місцевих бюджетів; при підготовці проектів місцевих бюджетів на 2019 рік, у разі планування надання державної допомоги суб'єктам господарювання відповідно до статті 35 Бюджетного кодексу України, забезпечити отримання від головних розпорядників коштів разом з бюджетними запитами копій рішень Антимонопольного комітету України, прийнятих за результатами розгляду повідомлень про нову державну допомогу, або письмових повідомлень про їх звільнення від обов'язку повідомлення про нову державну допомогу з посиланням на положення зазначеного Закону та нормативно-правові акти, якими встановлені відповідні умови для звільнення;

- забезпечити виконання доручення голови облдержадміністрації від 17 березня 2017 року N 1675/17/2-17 щодо організації публічності бюджетування місцевих бюджетів області за програмно-цільовим методом та дотримання вимог статті 28 Бюджетного кодексу України щодо доступу до інформації про місцеві бюджети, в тому числі оприлюднення на офіційних веб-сайтах райдержадміністрацій рішень про затвердження місцевих бюджетів району, паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання;

- рекомендувати розпорядникам (одержувачам) коштів місцевих бюджетів визначити пріоритетним казначейське обслуговування через систему дистанційного обслуговування "Клієнт казначейства - Казначейство" та здійснити організаційно-технічні заходи щодо підключення до зазначеної системи з 01 квітня 2018 року - розпорядників (одержувачів) коштів районних бюджетів, з 1 липня 2018 року - розпорядників (одержувачів) коштів бюджетів сіл, селищ, міст районного значення;

- при розподілі вільного залишку коштів районних бюджетів переглянути обсяги резервних фондів районних бюджетів у сторону збільшення з метою забезпечення оперативного реагування на виникнення надзвичайних ситуацій;

- з метою підготовки працівників бухгалтерських служб органів місцевого самоврядування до передачі функцій місцевих фінансових органів після створення об'єднаних територіальних громад до 1 квітня цього року забезпечити встановлення в усіх органах місцевого самоврядування району ІАС "Місцеві бюджети";

- з метою створення в області об'єднаних територіальних громад з достатнім рівнем фінансової спроможності та підготовки органів місцевого самоврядування до передачі видаткових повноважень районного рівня спільно з органами місцевого самоврядування при ініціюванні створення об'єднаних територіальних громад забезпечити неухильне дотримання протоколу N 2 від 06 квітня 2017 року засідання регіональної робочої групи з підготовки та реалізації плану заходів, спрямованих на підтримку добровільного об'єднання територіальних громад Волинської області, у частині подання облдержадміністрації розрахунків фінансової спроможності пропонованих об'єднаних територіальних громад;

2) голів районних державних адміністрацій, відповідно до Порядку надання та використання коштів субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів Комплексної програми розвитку агропромислового комплексу Волинської області на 2016 - 2020 роки, затвердженого рішенням обласної ради від 14 липня 2016 року N 6/14 (зі змінами) і Порядку надання та використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію природоохоронних заходів, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 15 січня 2018 року N 15 (Розпорядження N 15), передбачити у місцевих бюджетах відповідні бюджетні асигнування на забезпечення співфінансування зазначених заходів;

3) головних розпорядників коштів обласного бюджету:

- забезпечити підготовку проектів порядків використання коштів обласного бюджету (внесення змін до них) на виконання регіональних програм, прийнятих (зі змінами) обласною радою в установленому порядку;

- забезпечити взяття у 2018 році бюджетних фінансових зобов'язань за загальним фондом обласного бюджету відповідно до затверджених кошторисів у межах асигнувань, визначених помісячними планами асигнувань (планами використання бюджетних коштів), з урахуванням необхідності вжиття заходів з економії коштів та реєстрацію зобов'язань до 11 та 21 числа кожного місяця;

- установити персональну відповідальність керівників бюджетних установ за виникнення кредиторської заборгованості за захищеними статтями витрат унаслідок невчасного використання профінансованих коштів, реєстрації бюджетних фінансових зобов'язань в останні дні місяця або понад обсяги асигнувань, визначені помісячними планами асигнувань (планами використання бюджетних коштів);

- визначити пріоритетним казначейське обслуговування через систему дистанційного обслуговування "Клієнт казначейства - Казначейство" та здійснити організаційно-технічні заходи щодо підключення до зазначеної системи з 01 квітня 2018 року розпорядників (одержувачів) коштів обласного бюджету;

4) департамент фінансів обласної державної адміністрації (І. Никитюк) забезпечити фінансування витрат за загальним фондом обласного бюджету відповідно до помісячного розпису обласного бюджету (крім коштів на виплату заробітної плати та цільових субвенцій з державного бюджету) виключно з урахуванням зареєстрованих в органах Держказначейства бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників та одержувачів коштів, за спеціальним фондом - відповідно до помісячного розпису обласного бюджету з урахуванням пропозицій головних розпорядників коштів обласного бюджету та наявних фінансових ресурсів;

5) управління освіти, науки та молоді (Л. Плахотна), охорони здоров'я (І. Ващенюк) облдержадміністрації спільно з районними державними адміністраціями, виконкомами міських (міст обласного значення) рад, об'єднаними територіальними громадами забезпечити:

- постійний контроль за використанням коштів освітньої та медичної субвенцій, підготовку, у разі виникнення потреби, профільним міністерствам обгрунтованих пропозицій щодо внесення в установленому порядку змін до помісячного розпису державного бюджету за відповідними трансфертами;

- контроль за використанням цільових коштів у складі освітньої та медичної субвенцій з державного бюджету у 2018 році та їх перехідних залишків з попередніх періодів;

- надання щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним, обгрунтованих пропозицій Міністерствам освіти і науки та охорони здоров'я України щодо вирішення на державному рівні питань забезпеченості асигнуваннями витрат на заробітну плату працівників відповідних галузей та виділення з державного бюджету додаткових обсягів освітньої та медичної субвенцій за рахунок нерозподілених у 2018 році резервів цих трансфертів;

7) управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації забезпечити контроль за дотриманням обласними закладами загальної середньої освіти вимог статті 90 Бюджетного кодексу України щодо співвідношення контингенту вихованців та, за потреби, підготовку проекту рішення обласної ради про передачу закладів у підпорядкування відповідних органів місцевого самоврядування; інформацію надати обласній державній адміністрації та департаменту фінансів облдержадміністрації до 20 вересня 2018 року;

8) управління охорони здоров'я облдержадміністрації:

- у зв'язку з автономізацією закладів охорони здоров'я, які фінансуються з обласного бюджету, забезпечити контроль за цільовим використанням розпорядниками коштів нижчого рівня медичної субвенції;

- з метою перерахування установам охорони здоров'я коштів обласного бюджету забезпечити облік зареєстрованих в органах Держказначейства фінансових зобов'язань (крім коштів цільових субвенцій з державного бюджету) і подання не частіше п'яти разів на місяць пропозицій департаменту фінансів облдержадміністрації щодо перерахування відповідних коштів з обласного бюджету;

9) управління культури облдержадміністрації (В. Дмитрук) здійснити організаційну підготовку для завершення у поточному році роботи редакційно-видавничої групи "Звод пам'яток історії та культури. Волинська область"; інформувати обласну державну адміністрацію та департамент фінансів облдержадміністрації про проведену роботу до 15 вересня 2018 року;

10) службу у справах дітей облдержадміністрації (А. Онищук) у тижневий термін після затвердження на державному рівні порядку використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа, подати департаменту фінансів облдержадміністрації пропозиції щодо розподілу коштів субвенції між місцевими бюджетами;

11) департамент інфраструктури та туризму облдержадміністрації (І. Мирка) у тижневий термін після погодження Укравтодором переліків об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, підготувати та подати департаменту фінансів облдержадміністрації пропозиції щодо розподілу бюджетних призначень відповідної субвенції з державного бюджету, у тому числі коштів на утримання та розвиток інфраструктури доріг комунальної власності;

12) управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації (Д. Новохатський), обласне управління водних ресурсів (Р. Кравчук) спільно з головами райдержадміністрацій, головами об'єднаних територіальних громад, органам місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку вжити заходів із забезпечення внесення змін до договорів оренди водних об'єктів, у яких не передбачено відповідно до наказу Мінприроди від 28 травня 2013 року N 236 "Про затвердження Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об'єкти" (Методика N 236) плати за водне плесо, у тому числі шляхом укладання додаткових угод до них.

2. РЕКОМЕНДУЮ:

1) міським (міст обласного значення) головам, головам об'єднаних територіальних громад у встановленому законодавством порядку забезпечити виконання завдань, передбачених підпунктом 1 пункту 1 розпорядження;

2) головному управлінню Державної фіскальної служби в області (С. Савчук):

- ужити заходів з виконання чинного податкового законодавства в частині оподаткування доходів фізичних осіб, що надають послуги з обробітку землі, обмолоту та збору урожаю, перевезення пасажирів, будівельних та інших робіт, здачі в оренду рухомого та нерухомого майна без сплати податків і належного оформлення трудових відносин з найманими працівниками; провести роз'яснювальну роботу з громадянами щодо необхідності декларування ними таких доходів та сплати податку на доходи фізичних осіб до відповідних бюджетів;

- ужити заходів для скорочення податкового боргу за платежами до місцевих бюджетів області; проводити роботу зі стягнення належних місцевим бюджетам платежів до закінчення терміну загальної позовної давності;

- забезпечити належний контроль за сплатою сільськогосподарськими товаровиробниками податку на доходи фізичних осіб з виплачених громадянам сум орендної плати за орендовані земельні частки (паї);

- продовжити роботу з виявлення відокремлених підрозділів підприємств, які не сплачуть податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів області за їх місцезнаходженням (розташуванням), уживати заходів щодо сплати ними податку до відповідних місцевих бюджетів за місцем здійснення діяльності відокремленого підрозділу;

3) головному управлінню Державної фіскальної служби в області спільно з обласним управлінням лісового та мисливського господарства (О. Кватирко) вжити необхідних заходів для забезпечення повноти надходжень до місцевих бюджетів області рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів та виконання пункту 4 рішення обласної ради від 19 травня 2016 року N 5/30 "Про затвердження Порядку видачі спеціальних дозволів і встановлення лімітів на заготівлю другорядних лісових матеріалів та здійснення побічних лісових користувань" у частині забезпечення застосування до ставок рентної плати у 2018 році індексу цін виробників промислової продукції;

4) Волинській митниці Державної фіскальної служби України в області (В. Кривіцький) ужити заходів із забезпечення перевиконання щомісячних індикативних показників митних платежів (акцизного податку, податку на додану вартість, ввізного і вивізного мита), що справляються під час митного оформлення товарів на території області.

3. Міським (міст обласного значення) головам, головам районних державних адміністрацій (Розпорядження N 178), головам об'єднаних територіальних громад, головному управлінню Державної фіскальної служби в області, Волинській митниці ДФС України в області, обласному управлінню лісового та мисливського господарства, управлінню екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації, головним розпорядникам коштів обласного бюджету про результати виконання розпорядження проінформувати департамент фінансів обласної державної адміністрації до 15 липня та 15 листопада цього року, якому у разі невиконання відповідних завдань інформувати голову обласної державної адміністрації.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Волинської обласної державної адміністрації від 20.03.2018 р. N 178) (Розпорядження N 178)

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Голова

В. Гунчик
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали