ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

НАКАЗ

від 26 серпня 2011 року N 73

Про організацію виконання окремих заходів щодо запобігання і протидії корупції

Відповідно до п. 1 частини 6 ст. 5 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI), постанови Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 N 1422 "Питання запобігання та протидії корупції в органах виконавчої влади", з метою належної організації роботи щодо запобігання корупційним проявам в центральному апараті, територіальних органах Держлікслужби, державних підприємствах, що входять до сфери управління Держлікслужби, наказую:

1. Установити, що уповноваженим підрозділом, який здійснює заходи щодо запобігання, виявлення, а в установлених законом випадках - у здійсненні заходів щодо припинення корупційних правопорушень, відновленні порушених прав чи інтересів фізичних та юридичних осіб, інтересів держави, а також в інформаційному і науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції, у міжнародному співробітництві в цій сфері є - Сектор запобігання корупційним і злочинним проявам Держлікслужби (далі - Сектор).

2. Відповідальними за здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції в територіальних органах Держлікслужби є керівники цих органів, в державних підприємствах, що входять до сфери управління Держлікслужби, - керівники цих підприємств.

3. Керівникам структурних підрозділів Держлікслужби:

3.1. При розробці проектів нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів, у відповідності до пп. 5 п. 5 Типового положення про підрозділ органу виконавчої влади з питань запобігання та протидії корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 N 1422 "Питання запобігання та протидії корупції в органах виконавчої влади", в обов'язковому порядку та завчасно надавати такі проекти до Сектору для проведення юридичної експертизи з метою виявлення чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень та їх нейтралізації.

3.2. В обов'язковому порядку при опрацюванні та підготовці документів, які направляються в правоохоронні органи погоджувати з Сектором зміст та заходи, які пропонується здійснити, інформацію, що надається або ж запитується.

4. Керівникам територіальних органів, державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби, в обов'язковому порядку, негайно надавати до Сектору (hondoshko@diklz.gov.ua smaga@diklz.gov.ua факс: 044-450-12-66) інформацію щодо:

- надходження звернень, запитів правоохоронних та контролюючих органів;

- проведення перевірок територіальних органів, державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби, правоохоронними та контролюючими органами, з наступним наданням документів по результатам цих перевірок;

- викликів підпорядкованих працівників до органів прокуратури, дізнання, слідства.

5. Керівникам структурних підрозділів, територіальних органів, державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби, взяти до відома, що:

5.1. При проведенні службових розслідувань, перевірок, посадові особи Сектору мають право:

- з урахуванням обмежень, встановлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень Держлікслужби, територіальних органів, державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування, перевірки;

- одержувати від інших структурних підрозділів Держлікслужби, територіальних органів, державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби, інформацію та матеріали, необхідні для здійснення покладених на нього завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю;

- одержувати від працівників Держлікслужби, територіальних органів, державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби, усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань, перевірок;

- залучати працівників інших структурних підрозділів Держлікслужби за погодженням з їх керівниками до участі у проведенні службових розслідувань, перевірок та наданні відповідної допомоги;

- ініціювати перед Головою Держлікслужби, керівниками територіальних органів, державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби, питання щодо надсилання запитів суб'єктам господарювання, учасникам цивільно-правових договорів з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів.

5.2. У разі перешкоджання виконанню працівниками Сектору їх повноважень, неподання або несвоєчасного подання посадовими особами Держлікслужби, територіальних органів, державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби, інформації та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування, перевірки, завідуючий Сектором інформує про такі випадки Голову Держлікслужби для вжиття заходів дисциплінарного реагування.

6. Керівникам структурних підрозділів, територіальних органів, державних підприємств, що входять до сфери управління Держлікслужби, довести до відома підпорядкованих працівників зазначений наказ.

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Голова Держлікслужби України

О. С. Соловйов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали