ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19.06.2017 р. N 363-од

Про організацію виконання плану пріоритетних дій Уряду в області на 2017 рік

З метою ефективної організації виконання в області розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 р. N 275-р "Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік" (План N 275-р):

1. Затвердити план пріоритетних дій Уряду в області на 2017 рік (далі - План дій), що додається.

2. Відповідальним виконавцям Плану дій:

1) забезпечити відповідно до повноважень та компетенції виконання передбачених заходів;

2) інформувати щодо виконання заходів (кроків) Плану дій профільні центральні органи виконавчої влади, визначені вищевказаним розпорядженням Кабінету Міністрів України, та відділ контролю апарату обласної державної адміністрації щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом та у місячний строк після завершення календарного року за встановленою формою (додається).

3. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступникам голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

Голова обласної
державної адміністрації

С. С. Барна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Тернопільської обласної державної адміністрації
19 червня 2017 року N 363-од

ПЛАН
пріоритетних дій Уряду в області на 2017 рік

Заходи

Пояснення, обґрунтування

Відповідальні за виконання

Строк

Очікувані результати

I. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

1. Дерегуляція і розвиток підприємництва та конкуренції

1. Створення інтерактивної пошарової бази даних з нанесенням інформації про туристичні та рекреаційні ресурси України, рекомендовані та придатні для відвідування туристами та для формування національної мережі туристично-екскурсійних маршрутів

забезпечення обліку туристичних ресурсів області

відділ туризму; управління культури облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади

IV квартал

підвищення якості туристичного продукту, зростання попиту на туристичні послуги

2. Створення національної мережі туристичних брендів України (області, райони, міста, територіальні громади, туристичні дестинації)

формування та реалізація конкурентоспроможних регіонального та місцевого туристичних продуктів

відділ туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади

III квартал

підвищення якості регіонального туристичного продукту, зростання попиту на туристичні послуги

3. Представлення туристичного продукту України на національних та міжнародних виставково-ярмаркових заходах

формування позитивного іміджу області, привабливої для туризму

відділ туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

протягом року

збільшення туристичних потоків до України, утвердження України на світовому туристичному ринку

4. Створення та ведення на іноземних мовах туристичного веб-порталу Visit Ukraine з представленням у єдиному форматі достовірної та актуальної інформації про туристичні можливості регіонів та міст України

формування обласної інформаційної мережі у сфері туризму та курортів

відділ туризму; управління міжнародного співробітництва та фандрайзингу облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

IV квартал

забезпечення промоції туристичного потенціалу України

2. Регіональний економічний розвиток

1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів на 2018 - 2020 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року"

забезпечення реалізації пріоритетів та завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року (Постанова N 385)

департамент економічного розвитку і торгівлі спільно з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

IV квартал

підвищення конкурентоспроможності регіонів та зміцнення їх ресурсного потенціалу

2. Сприяння розробленню та впровадженню проектів регіонального розвитку відповідно до підходів ЄС

реалізація проектів регіонального розвитку, відібраних на конкурсній основі в рамках бюджетної підтримки ЄС

департамент економічного розвитку і торгівлі спільно з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

протягом року

підвищення якості підготовки та введення в практику європейських підходів з конкурсного відбору проектів

3. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання удосконалення моніторингу та оцінки регіонального розвитку" щодо затвердження порядків і методик проведення розрахунку індексу регіонального людського розвитку і індексу конкурентоспроможності регіонів

необхідність оцінки досягнення цілей державної регіональної політики, визначених у Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року (Постанова N 385)

департамент економічного розвитку і торгівлі спільно з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

III квартал

запровадження оцінки досягнення цілей державної регіональної політики, визначених у Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року (Постанова N 385), та удосконалення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики

4. Сприяння утворенню в регіонах агенцій регіонального розвитку

необхідність посилення інституційної спроможності області для досягнення цілей її розвитку та забезпечення ефективної реалізації державної регіональної політики

департамент економічного розвитку і торгівлі спільно з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

протягом року

створення в усіх регіонах агенцій регіонального розвитку як осередків співпраці між державним, приватним та громадським секторами відповідно до Закону України "Про засади державної регіональної політики" (Закон N 156-VIII)

3. Сприяння продуктивній зайнятості, реформа ринку праці

1. Реалізація положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні

захист трудових прав громадян

Тернопільська обласна рада професійних спілок, департамент соціального захисту населення спільно з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, Головне управління Пенсійного фонду в області, Головне територіальне управління юстиції в області, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, організація роботодавців області

щопівроку

забезпечення соціально-трудових прав та гарантій працівників, урегулювання інтересів сторін соціального діалогу

2. Розроблення проекту Концепції реформування системи управління охороною праці

перехід на стандарти країн Європейського Союзу у сфері безпеки на робочих місцях

Управління Держпраці у Тернопільській області, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Тернопільська обласна рада професійних спілок, організація роботодавців області

IV квартал

забезпечення здорових та безпечних умов праці

4. Забезпечення міської мобільності та регіональної інтеграції

1. Погодження 26-и переліків автомобільних доріг місцевого значення, які підлягають передачі в управління місцевим органам виконавчої влади

неефективність державного управління на дорогах місцевого значення

управління регіонального розвитку, інфраструктури та дорожнього господарства облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

IV квартал

децентралізація функцій обслуговування доріг місцевого значення. Підвищення ефективності проведення ремонту і модернізації доріг місцевого значення

2. Зростання кількості діючих на ринку автостанцій та автовокзалів, автомобільних перевізників, що виконують регулярні перевезення пасажирів

недостатність обласних маршрутів для задоволення потреб населення

управління регіонального розвитку, інфраструктури та дорожнього господарства облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, Тернопільська обласна рада професійних спілок, організація роботодавців області

IV квартал

підвищення рівня мобільності населення, збільшення маршрутів та компаній перевізників на регіональних ринках

II. ЕФЕКТИВНЕ ВРЯДУВАННЯ

1. Реформування системи державного управління

1. Розроблення та впровадження системи оцінки діяльності центрів надання адміністративних послуг та моніторингу стану задоволення потреб користувачів послуг

наявність чітких критеріїв системи оцінки дасть змогу ефективно виявляти недоліки у роботі центрів

департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

IV квартал

удосконалення системи оцінювання центрів надання адміністративних послуг

2. Проведення оцінки діяльності центрів надання адміністративних послуг та розроблення пропозицій щодо підвищення ефективності їх діяльності

забезпечення можливості цілеспрямовано усувати виявлені недоліки у роботі центрів

департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

IV квартал

підвищення ефективності роботи центрів надання адміністративних послуг

3. Розроблення і подання Кабінетові Міністрів України законопроектів щодо надання органам місцевого самоврядування повноважень з надання адміністративних послуг, у тому числі через центри надання адміністративних послуг з реєстрації:

надання відповідних повноважень органам місцевого самоврядування

департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

 

підвищення рівня доступності адміністративних послуг

4. Забезпечення підключення центрів надання адміністративних послуг до державних реєстрів

забезпечення реалізації Закону України від 14 липня 2016 р. N 1474-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України" (Закон N 1474-VIII). Крім того, підключення центрів надання адміністративних послуг дасть можливість розширити географію та збільшити кількість місць надання адміністративних послуг ДМС

Управління державної міграційної служби України в області, Головне територіальне управління юстиції в області, Головне управління Національної поліції в області, департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, райдержадмістрації, органи місцевого самоврядування

IV квартал

забезпечення надання адміністративних послуг з видачі паспорта громадянина України через центри надання адміністративних послуг

2. Розвиток електронного урядування

1. Автоматизація роботи центрів надання адміністративних послуг

запровадження типового програмного забезпечення та підключення центрів надання адміністративних послуг до базових реєстрів

департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, центри надання адміністративних послуг

IV квартал

підвищення ефективності роботи центрів надання адміністративних послуг та якості обслуговування громадян і надання адміністративних послуг

2. Розвиток міжвідомчого електронного документообігу

підключення до системи електронного документообігу облдержадміністрації, міських рад - міст обласного значення та підприємств, установ і організацій всіх форм власності

Головне територіальне управління юстиції в області, державний архів області, відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

IV квартал

підвищення ефективності діяльності органів державної влади та взаємодії з громадянами та бізнесом

3. Децентралізація

Створення нової територіальної основи для діяльності органів місцевого самоврядування

1. Методичне забезпечення добровільного об'єднання територіальних громад та сприяння облдержадміністраціям і регіональним центрам сприяння розвитку місцевого самоврядування в організаційній підтримці процесу добровільного об'єднання територіальних громад відповідно до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" (Закон N 157-VIII)

необхідність підвищення спроможності територіальних громад шляхом їх добровільного об'єднання з дотриманням положень Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" (Закон N 157-VIII) та Методики формування спроможних територіальних громад, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. N 214 (Постанова N 214)

управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

протягом року

активізація процесу формування спроможних територіальних громад

2. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів перспективних планів формування територій громад згідно з Методикою формування спроможних територіальних громад, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. N 214 (Постанова N 214), та з урахуванням динаміки процесу добровільного об'єднання територіальних громад областей

необхідність формування економічно обґрунтованих перспективних планів соціального розвитку спроможних територій громад

управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

протягом року

формування спроможних територіальних громад

3. Надання організаційно-методичної допомоги об'єднаним територіальним громадам в розробленні та реалізації проектів розвитку їх інфраструктури шляхом підвищення якості проектного менеджменту в об'єднаних територіальних громадах

необхідність підвищення якості підготовки проектів розвитку інфраструктури об'єднаних територіальних громад та фахової підготовки відповідних проектних заявок

управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

протягом року

визначення на конкурсних засадах проектів розвитку інфраструктури об'єднаних територіальних громад на підставі відповідних проектних заявок

4. Розбудова мережі центрів надання адміністративних послуг, у тому числі в об'єднаних територіальних громадах

необхідність забезпечення доступності до адміністративних послуг

департаменти економічного розвитку і торгівлі; фінансів облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

протягом року

підвищення якості надання адміністративних послуг та наближення їх до споживача

5. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про співробітництво територіальних громад", інших законів в частині утворення та функціонування агломерацій територіальних громад

активізація процесу кооперації організаційних та фінансових можливостей територіальних громад у вирішенні спільних інтересів місцевого значення, зокрема в агломераціях територіальних громад

управління містобудування та архітектури, департамент фінансів облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

IV квартал

вироблення ефективного механізму використання організаційних та фінансових ресурсів для вирішення питань місцевого значення

Розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади (секторальна децентралізація)

1. Сприяння організації та функціонуванню мережі закладів охорони здоров'я госпітальних округів

посилення співробітництва всіх гілок влади у напрямі забезпечення населенню доступності та відповідної якості спеціалізованої медичної допомоги

управління охорони здоров'я; містобудування та архітектури, департаменти фінансів; соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

протягом року

забезпечення якості та доступності спеціалізованої (вторинної) медичної допомоги населенню

2. Передача об'єктів спільної комунальної власності, які розташовані на території об'єднаної територіальної громади, у власність такої об'єднаної територіальної громади відповідно до видаткових повноважень

забезпечення виконання положень Бюджетного кодексу України

органи місцевого самоврядування

протягом року

формування належної інфраструктури об'єднаних територіальних громад відповідно до видаткових повноважень

3. Сприяння підвищенню якості надання освіти в об'єднаних територіальних громадах шляхом оптимізації мережі малокомплектних шкіл та забезпечення формування опорних шкіл

необхідність підвищення якості надання освіти в об'єднаних територіальних громадах

управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

протягом року

підвищення якості надання освіти в об'єднаних територіальних громадах

4. Збереження природної спадщини

1. Розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проектів указів Президента України щодо створення/розширення територій та об'єктів природно-заповідного фонду

формування мережі природоохоронних територій згідно з Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року (Постанова N 385) та міжнародними зобов'язаннями в рамках виконання Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі

управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації, обласне управління лісового і мисливського господарства, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

протягом року

взяття під охорону цінних природних комплексів та об'єктів, які є національним надбанням України, шляхом заповідання

III. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

1. Створення нової системи організації охорони здоров'я на засадах медичного страхування

1. Забезпечення обладнанням та доступом до Інтернету закладів охорони здоров'я у віддалених населених пунктах

забезпечення обладнанням, зокрема комп'ютерною технікою для надавачів послуг, насамперед для лікарів первинної ланки

управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, заклади охорони здоров'я

II квартал

формування мережі системи електронної охорони здоров'я

2. Унормування питання функціонування закладів охорони здоров'я, які надають медичні послуги вторинного рівня в межах госпітальних округів

функціональне об'єднання закладів охорони здоров'я, розміщених в області, що забезпечують надання вторинної медичної допомоги

управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, заклади охорони здоров'я

IV квартал

реорганізація системи надання вторинної медичної допомоги

2. Розвиток системи громадського здоров'я

1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про громадське здоров'я"

оснащення лабораторій колишніх санітарно-епідеміологічних установ переважно є застарілим, відсутні системи контролю якості досліджень, стандартні операційні процедури не використовуються, недостатня забезпеченість витратними матеріалами

управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

IV квартал

ефективне використання наявних ресурсів

2. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Стратегії розвитку національної системи крові

здійснення заходів щодо створення національної системи крові

управління охорони здоров'я облдержадміністрації, комунальна установа Тернопільської обласної ради "Тернопільський обласний центр служби крові", департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

IV квартал

проведення реформи відповідно до принципів, закладених в Стратегії

3. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про донорство крові та її компонентів" щодо визначення повноважень, відповідальності та рівнів звітності, створення належних умов для провадження господарської діяльності

врегулювання питання розподілу повноважень, відповідальності та рівнів звітності, визначення умов провадження господарської діяльності з метою забезпечення належного управління та нагляду в даній сфері

управління охорони здоров'я, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, комунальна установа Тернопільської обласної ради "Тернопільський обласний центр служби крові"

IV квартал

створення ефективно працюючої системи контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері донорства крові та її компонентів, безпеки крові

3. Реформування системи екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

1. Створення оперативно-диспетчерських служб

виконання норм Закону України "Про екстрену медичну допомогу" (Закон N 5081-VI)

управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, комунальний заклад Тернопільської обласної ради "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"

IV квартал

створення нового підходу до надання екстреної медичної допомоги, що: забезпечить своєчасною та якісною екстреною медичною допомогою населення України у разі виникнення станів, що загрожують життю або різко погіршують стан здоров'я хворих або постраждалих; зменшить смертність осіб, що потребують надання екстреної медичної допомоги, на догоспітальному етапі

2. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Типового положення про відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги

виконання норм Закону України "Про екстрену медичну допомогу" (Закон N 5081-VI)

управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

IV квартал

створення нового підходу до надання екстреної медичної допомоги, що: забезпечить надання своєчасної та якісної екстреної медичної допомоги населенню на госпітальному етапі; зменшить смертність осіб, що потребують надання екстреної медичної допомоги, на госпітальному етапі; підвищить ефективність надання екстреної медичної допомоги населенню

3. Зміцнення матеріально-технічної бази системи екстреної медичної допомоги

забезпечення центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф спеціалізованим санітарним транспортом згідно з нормативом

управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, комунальний заклад Тернопільської обласної ради "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"

IV квартал

поступове оновлення автопарку центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф забезпечення спеціалізованим санітарним транспортом відповідно до нормативу зменшення смертності осіб, що потребують надання екстреної медичної допомоги, на догоспітальному етапі виконання встановленого нормативу прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події

4. Створення відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги у лікарнях швидкої медичної допомоги та багатопрофільних лікарнях інтенсивного лікування

відповідно до світових стандартів

управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

IV квартал

поліпшення ефективності надання екстреної медичної допомоги населенню

4. Удосконалення надання високоспеціалізованої медичної допомоги

Боротьба із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями

1. Здійснення заходів із запобігання серцево-судинним та судинно-мозковим захворюванням

проведення активної санітарно-просвітницької роботи серед населення, поінформованість населення про фактори ризику та можливість запобігання серцево-судинним і судинно-мозковим захворюванням через засоби масової інформації запобігання поширеності факторів ризику серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань шляхом профілактичних оглядів населення на виявлення артеріальної гіпертензії, надлишкової ваги, боротьба з тютюнокурінням та іншими факторами ризику

управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

IV квартал

профілактичні огляди населення лікарями первинної медичної допомоги, виявлення факторів ризику та їх модифікація, формування груп ризику на виникнення захворювань, соціальна реклама та активна пропаганда здорового способу життя

2. Здійснення заходів з організації невідкладної медичної допомоги пацієнтам з гострим інфарктом міокарда; впровадження проекту із створення та розвитку "Регіональних реперфузійних мереж"

впровадження системного підходу в перкутанній реперфузійній терапії (первинне стентування) та догоспітальне застосування фібринолітиків (у разі тривалого транспортування) з подальшою перкутанною ангіопластикою інфарктної артерії

управління охорони здоров'я облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

IV квартал

об'єднання ресурсів кожної області в єдину "Регіональну реперфузійну мережу" з метою ефективного лікування пацієнтів з гострим інфарктом міокарда, організація чіткої взаємодії служби екстреної медичної допомоги та системи кардіологічної і кардіохірургічної допомоги зниження рівня госпітальної летальності у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST (до 5 - 7 відсотків) у лікувальних закладах

3. Здійснення заходів з лікування серцево-судинної патології у рамках єдиного медичного простору

забезпечення координації дій з надання відповідної медичної допомоги, створення повного циклу з трансплантації серця та комплексу "серце-легені"

управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

IV квартал

збільшення кількості та доступності проведення кардіохірургічних втручань у хворих на гостру серцево-судинну патологію (як із застосуванням штучного кровообігу, так і малоінвазивні та "закриті" втручання, невідкладна аритмологія та ендоваскулярні процедури)

4. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Концепції Національної стратегії із запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на період до 2022 року

забезпечення державної підтримки та координації зусиль органів виконавчої влади із запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань

управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

IV квартал

запобігання та зниження рівня захворюваності серцево-судинного і судинно-мозкового профілю, інвалідності та смертності від її ускладнень, а також збільшення тривалості і підвищення якості життя хворих

5. Здійснення заходів щодо організації медичної допомоги пацієнтам з гострим мозковим інсультом; впровадження проекту із створення та розвитку "Мережі лікарень, готових до прийняття пацієнта з гострим інсультом"

впровадження системного підходу в наданні допомоги пацієнтам з інсультом, який надасть змогу забезпечити госпіталізацію пацієнтів в інсультні відділення та збільшити виконання процедур реперфузійної терапії мозкового інсульту (внутрішньовенний тромболізис)

управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

IV квартал

організація чіткої взаємодії служби екстреної медичної допомоги та системи неврологічної і нейрохірургічної допомоги, зниження смертності пацієнтів з гострим мозковим інсультом (до 5 - 7 відсотків) у лікувальних закладах

5. Розвиток соціальних та реабілітаційних послуг у територіальних громадах

1. Забезпечення організації надання соціальних послуг усім, хто цього потребує, у тому числі із залученням недержавних організацій

залучення до надання соціальних послуг недержавних надавачів соціальних послуг

департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрацїї, органи місцевого самоврядування, Тернопільський благодійний фонд "Карітас", Тернопільська обласна організація Товариства Червоного Хреста України

протягом року

розширення охоплення соціальними та реабілітаційними послугами вразливих верств населення на рівні територіальних громад

2. Розвиток соціальних послуг з догляду, що є альтернативою інтернату (денний догляд, догляд вдома, підтримане проживання), на рівні громади

забезпечення деінституціалізації, запобігання направленню осіб до інтернатних установ

департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

протягом року

розширення охоплення соціальними послугами вразливих верств населення на рівні територіальних громад, інтеграція осіб з інвалідністю, літніх людей в громаду

6. Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти ("Нова українська школа")

1. Упорядкування системи документообігу в системі управління середньою освітою (дебюрократизація)

зменшення кількості звітних документів між органами управління різних рівнів та загальноосвітніми навчальними закладами, перегляд, оновлення або відміна ряду регуляторних документів, санітарних норм і правил, що регулюють роботу таких закладів

управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

протягом року

упорядкування системи документообігу у сфері загальної середньої освіти

2. Забезпечення кабінетів природничо-математичного циклу загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання та обладнанням

проведення навчально-пізнавальної роботи з природничо-математичних предметів з комплексним використанням нових технічних засобів навчання, практичних та лабораторних робіт за новими методиками

управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

протягом року

забезпечення високого рівня викладання природничо-математичних дисциплін, підвищення рівня навчальних досягнень і заінтересованості учнів у вивченні навчального предмета

3. Розширення мережі дошкільних навчальних закладів та навчально-виховних комплексів

забезпечення дітей дошкільного віку місцями у дошкільних навчальних закладах відповідно до потреб

управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

IV квартал

забезпечення якісної підготовки дітей дошкільного віку до навчання у школі

7. Модернізація професійно-технічної освіти

1. Модернізація мережі професійно-технічних навчальних закладів

зменшення контингенту учнів, що призводить до збільшення кількості малокомплектних закладів і, як наслідок, збільшення витрат на підготовку одного учня

управління освіти і науки облдержадміністрації, навчально-методичний центр професійно-технічної освіти в Тернопільській області райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

III - IV квартали

оптимальне використання фінансових, кадрових, методичних, навчальних ресурсів з урахуванням потреб ринку праці у підготовці кваліфікованих кадрів, забезпечення кращого доступу до якісної професійної освіти та навчання

2. Впровадження проектів державно-приватного партнерства у сфері освіти

застаріла матеріально-технічна база професійно-технічних навчальних закладів, відсутність сучасних майстерень, застаріле обладнання, незадовільний рівень забезпечення професійно-технічних навчальних закладів засобами навчання, наочними посібниками, навчальною літературою

управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрацїї, органи місцевого самоврядування, соціальні партнери (за згодою)

III - IV квартали

створення за участю бізнесу, інших соціальних партнерів сучасних навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням, зміцнення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів та впровадження новітніх технологій, упровадження елементів дуальної форми професійного навчання, підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних працівників на базі галузевих навчально-практичних центрів

3. Нормативно-правове забезпечення формування регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів

замовлення на підготовку кадрів з урахуванням потреби в них для галузей економіки в цілому та кожного регіону, зокрема з обов'язковим залученням роботодавців та інших заінтересованих сторін (соціальних партнерів)

управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрацїї, Тернопільський обласний центр зайнятості, райдержадміністрацїї, органи місцевого самоврядування, організація роботодавців області

III квартал

формування регіонального замовлення відповідно до потреб ринку праці, збільшення кількості випускників, працевлаштованих за набутою професією (спеціальністю), їх адаптація та закріплення на робочих місцях

4. Запровадження ефективних програм професійної орієнтації молоді

наявність проблем, які впливають на ступінь ефективності професійної орієнтації населення

управління освіти і науки, департамент соціального захисту населення, відділ сім'ї та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, Тернопільський обласний центр зайнятості, навчально-методичний центр професійно-технічної освіти в Тернопільській області, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

II - IV квартали

підвищення престижу робітничих професій, посилення інтересу молоді до оволодіння професійними навичками під час проведення регіональних та всеукраїнських конкурсів фахової майстерності, залучення до участі у міжнародних фахових конкурсах, зокрема WorldSkills, проведення профорієнтаційних заходів

8. Забезпечення захисту прав дітей

1. Створення центрів соціальної підтримки дітей та сімей з урахуванням потреб територіальної громади

створення умов для формування відповідального батьківства, попередження та подолання соціального сирітства

служба у справах дітей, департамент соціального захисту населення, управління освіти і науки, відділ сім'ї та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

IV квартал

оптимізація мережі інтернатних закладів для дітей, зменшення кількості дітей, які перебувають поза сімейним оточенням

2. Забезпечення в структурах виконавчих органів об'єднаних територіальних громад наявності посадових осіб, відповідальних за захист прав дітей, а також фахівців із соціальної роботи

посилення відповідальності територіальної громади за забезпечення прав та інтересів дітей

департамент соціального захисту населення, відділ сім'ї та молоді, служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрацїї, органи місцевого самоврядування

IV квартал

зміна підходу до охорони дитинства від боротьби з наслідками порушень прав дітей до створення сприятливого середовища для їх виховання

3. Запровадження патронату над дитиною

забезпечення умов для виховання в сімейному середовищі дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах

служба у справах дітей, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрацїї, органи місцевого самоврядування

IV квартал

забезпечення тимчасового догляду, виховання та реабілітація дитини у сімейній формі виховання

9. Забезпечення національно-патріотичного виховання

1. Проведення міжнародних та всеукраїнських заходів, спрямованих на національно-патріотичне виховання молоді

необхідність проведення заходів, спрямованих на національно-патріотичне виховання молоді

управління освіти і науки, культури, фізичної культури та спорту, з питань внутрішньої політики, релігій та національностей, міжнародного співробітництва та фандрайзингу, відділ сім'ї та молоді облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції в області

II - IV квартали

збільшення чисельності молоді, яка бере участь у національно-патріотичних заходах підвищення рівня знань молоді про стандарти НАТО та готовності до боротьби за державну незалежність і територіальну цілісність України, поширення правдивої інформації про обставини збройної агресії Російської Федерації проти України

10. Розвиток культурно-мистецького потенціалу та збереження культурної спадщини України

Підвищення якості культурних послуг у місцевих громадах

1. Створення диференційованих моделей функціонування закладів культури

створення гнучких моделей осучаснення локальних культурних закладів

управління культури облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

II квартал

оптимізація наявної мережі закладів культури, побудова нової моделі їх функціонування, створення умов для підвищення якості культурних послуг

2. Зміцнення спроможності громад у адвокації культурних прав

здійснення постійного діалогу, тренінгів, спілкування з громадами, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування для підвищення ініціативи місцевої влади щодо покращення надання культурних послуг

управління культури; містобудування та архітектури облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

протягом року

підвищення ефективності та якості надання культурних послуг

11. Формування здорової нації

1. Проведення щороку оцінювання фізичної підготовленості населення України

залучення населення України до виконання комплексу тестів і нормативів для визначення рівня фізичної підготовленості

управління фізичної культури та спорту; освіти і науки; охорони здоров'я, відділ сім'ї та молоді облдержадміністрації райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

IV квартал

створення належних умов для фізичного розвитку різних груп населення, підвищення рівня фізичної підготовленості населення України з метою покращення здоров'я нації, здатності до високопродуктивної праці та захисту суверенітету і незалежності держави

12. Створення нових можливостей для молоді

1. Виконання програми "Молодіжний працівник"

проведення навчання молодіжних працівників

управління з питань внутрішньої політики, релігій та національностей; освіти і науки; фізичної культури та спорту, відділ сім'ї та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

IV квартал

підвищення рівня знань та компетенції фахівців, які працюють з молоддю, державного та громадського сектору

13. Формування позитивного іміджу України у світовому спортивному русі

1. Проведення моніторингу послуг, що надаються дитячо-юнацькими спортивними школами дітям та молоді віком від 6 до 18 років

створення умов для занять спортом у дитячо-юнацькій спортивній школі під керівництвом тренера-викладача

управління фізичної культури та спорту, відділ сім'ї та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

IV квартал

максимальна реалізація індивідуальних здібностей обдарованих дітей та молоді

IV. БЕЗПЕКА ТА ОБОРОНА

1. Створення ефективної системи захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та пожеж

1. Реалізація у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Львівській та Тернопільській областях пілотних проектів з питань організації заходів цивільного захисту об'єднаних територіальних громад

здійснення апробації новітніх підходів з організації та виконання заходів цивільного захисту об'єднаними територіальними громадами

Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій в області, управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

протягом року

запровадження в областях, у яких реалізуються пілотні проекти, новітніх підходів з організації та здійснення заходів цивільного захисту об'єднаними територіальними громадами

2. Надання об'єднаним територіальним громадам методичної допомоги щодо утворення місцевих і добровільних пожежно-рятувальних підрозділів (пожежних частин)

створення розвинутої мережі місцевої та добровільної пожежної охорони в об'єднаних територіальних громадах

Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій в області, управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

протягом року

скорочення часу прибуття першого пожежно-рятувального підрозділу до місця пожежі або надзвичайної ситуації для надання допомоги постраждалому населенню

 

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

І. В. Вонс

 

Додаток

Форма

ЗВІТ (ІНФОРМАЦІЯ)
про результати діяльності

за _____
 (відповідний період)

I. ____
(назва розділу середньострокового плану)

1._
                                                                     (назва підрозділу плану відповідний період)

Мета

Наводиться мета відповідно до Середньострокового плану.

Результати роботи за відповідний період

Наводиться інформація про виконання кроків, які передбачено щорічним операційним планом, зокрема про конкретні дії / що було зроблено із зазначенням (у разі наявності) прийнятого нормативно-правового акта (Закон України від ........... N .........., постанова / розпорядження Кабінету Міністрів України від .......... N ..........). Також зазначається інформація про результати виконання прийнятих актів (кількісні та якісні показники), їх вплив на досягнення поставленої мети.

Цільові показники

Показник

Статус

Стан реалізації

Наводиться цільовий показник, який визначено середньостроковим планом

виконано/виконується

наводиться інформація про фактичне досягнення показника

Заходи, що вживаються

Наводиться інформація про дії, спрямовані на забезпечення виконання кроків, строк виконання яких настав та які станом на звітний період не виконані, а також про додаткові заходи, які передбачається здійснити.

У разі потреби зазначаються проблеми, розв'язання яких потребує прийняття рішення Кабінету Міністрів України.

Звіт за результатами року подається у місячний строк після завершення календарного року за такою ж формою.

Найменування посади

Підпис

Ініціали, прізвище
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали